• Informácie pre budúcich študentov gymnázia

    • Informácie pre uchádzačov a zákonných zástupcov maloletých uchádzačov o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina  Piešťany.

      

     Prihlášku na našu školu môžete podať na  tri študijné odbory:

     • 5-ročné štúdium bilingválneho vzdelávania - pre žiakov končiacich 8. a 9.  ročník ZŠ
     • 4-ročné štúdium  - pre žiakov končiacich 9. ročník ZŠ
     • 8-ročné štúdium  - pre žiakov končiacich 5. ročník ZŠ
      

      


      

     5-ročné štúdium bilingválneho vzdelávania

     V školskom roku 2021/2022  otvárame jednu triedu s 26 žiakmi.

     Prijímacie skúšky prebiehajú písomnou formou z anglického jazyka, slovenského jazyka a literatúry a  matematiky.

     Prihlášku na 5-ročné štúdium bilingválneho vzdelávania musí zákonný zástupca odovzdať riaditeľovi základnej školy do 20. februára 2021. 

     Prihlášku môže podať zákonný zástupca žiaka končiaceho ôsmy alebo deviaty ročník základnej školy.

     Potvrdenú prihlášku odošle riaditeľ základnej školy na strednú školu do 28. februára 2021.

     Prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 5. mája 2021 a v druhom termíne 12. mája 2021.

      


      

     4-ročné štúdium

     V školskom roku 2021/2022  otvárame tri triedy pre 72 žiakov.

     Prijímacie skúšky prebiehajú písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

     Prihlášku na 4-ročné štúdium  musí zákonný zástupca odovzdať riaditeľovi základnej školy do 10. apríla 2021. 

     Prihlášku môže podať zákonný zástupca žiaka končiaceho deviaty ročník základnej školy.

     Potvrdenú prihlášku odošle riaditeľ základnej školy na strednú školu do 20. apríla 2021.

     Prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája 2021 a v druhom termíne 10. mája 2021.

      


      

     8-ročné štúdium

     V školskom roku 2021/2022  otvárame jednu triedu pre 24 žiakov.

     Prijímacie skúšky prebiehajú písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

     Prihlášku na 8-ročné štúdium  musí zákonný zástupca odovzdať riaditeľovi základnej školy do 10. apríla 2021. 

     Prihlášku môže podať zákonný zástupca žiaka končiaceho piaty ročník základnej školy.

     Potvrdenú prihlášku odošle riaditeľ základnej školy na strednú školu do 20. apríla 2021.

     Prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája 2021 a v druhom termíne 10. mája 2021.

      


      

     Vzorové úlohy z ANJ pre bilingválne štúdium

     Vzorové úlohy z MAT pre bilingválne štúdium

     Vzorové úlohy z MAT pre 1. ročník 8-ročného štúdia

     Vzorové úlohy z MAT pre 1. ročník 4-ročného štúdia

     Vzorové úlohy zo SJL pre deviatakov

     Ukážkové úlohy na PS bilingválne štúdium zo SJL

      

     Rady na prijímacie skúšky

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 30 
    Zástupkyňa školy 30
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31
    Sekretárka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42 
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie