Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Biologické laboratórium 204 BioLab204 Rozvrh
  e-laboratórium 025 e-uč.025 Rozvrh
  Fyzikálne laboratórium 215 FyzLab215 Rozvrh
  Geografická učebňa 108 GEO108 Rozvrh
  Hala 1 H Rozvrh
  Hala 2 H Rozvrh
  Hala 3 H Rozvrh
  Chemické laboratórium 216 CHELab216 Rozvrh
  jaz-018 jaz-018 Rozvrh
  Posilňovňa POS Rozvrh
  Stará TV STV Rozvrh
  U005 - I.A 005-I.A Rozvrh
I.A
  U005n - IV.A 005n-IV.A Rozvrh
IV.A
  U006 - I.C 006-I.C Rozvrh
I.C
  U006n - IV.C 006n-IV.C Rozvrh
IV.C
  U007 - I.D 007-I.D Rozvrh
I.D
  U007n - IV.D 007n-IV.D Rozvrh
IV.D
  U008 - III.A 008-III.A Rozvrh
III.A
  U009 - III.C 009-III.C Rozvrh
III.C
  U010 - III.D 010-III.D Rozvrh
III.D
  U102 - kvarta 102-K Rozvrh
kvarta
  U102n - oktáva 102n-O Rozvrh
oktáva
  U103 - sexta 103-Sx Rozvrh
sexta
  U103n - III.B 103n-III.B Rozvrh
III.B
  U104n - IV.B 104n-IV.B Rozvrh
IV.B
  U105 - príma 105-P Rozvrh
príma
  U106 - septima 106-Sp Rozvrh
septima
  U107 - tercia 107-T Rozvrh
tercia
  U201 - I.B 201-I.B Rozvrh
I.B
  U202 - kvinta 202-Ka Rozvrh
kvinta
  U203 - II.D Bio203 Rozvrh
II.D
  U205 - II.A 205-II.A Rozvrh
II.A
  U206 - II.C 206-II.C Rozvrh
II.C
  U207 - II.B 207-II.B Rozvrh
II.B
  U3 U3 Rozvrh
  učebňa ANJ 011 ANJ011 Rozvrh
  učebňa informatiky 1. 121 INF1-121 Rozvrh
  učebňa informatiky 2. 127 INF2-127 Rozvrh
  učebna NAS 223 NAS223 Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688