• Schôdzky Rady rodičov
     • Schôdzky Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne schôdzky Rady rodičov, ktoré sa budú konať dňa 18.decembra 2017 o 17.00 hod. v jednotlivých triedach.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      Miroslava Hanková a pedagógovia školy

     • Významné ocenenie nášho študenta Mariána Poturnaya

     • Dňa 24.11.2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva si  Marián Poturnay, žiak Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany, prevzal z rúk štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej Pamätný list Svätého Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Brazílii, kde získal bronzovú medailu.

    • Matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR
     • Matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR

     • Dňa 24. 11. 2017 sa na pôde nášho gymnázia konala matematicko-fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR.

      Súťaže sa zúčastnilo 9 tímov zo základných škôl z Piešťan a okolia. Po dvojhodinovom súboji v riešení zaujímavých úloh stáli na stupni víťazov nasledujúce družstvá:

      1. miesto: ZŠ Brezová
      2. miesto: Gymnázium PdC A v zložení: Horváth, Kleinová, Chmelo, Kopún. - kvarta
      3. miesto: Gymnázium PdC B v zložení: Bundová A., Mlynáriková, Trojan, Klement - tercia

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

      Fotografie zo sútaže sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

    • Ocenenie študentov za mimoriadne výsledky
     • Ocenenie študentov za mimoriadne výsledky

     • Dňa 14. 11. 2017 pri príležitosti Dňa študentstva boli Trnavským samosprávnym krajom ocenení za mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach a v oblasti športu  13 študenti z Gymnázia Pierra de Coubertina. Boli to Marián Poturnay zo septimy, Jakub Kršňák z oktávy, Lívia Žitňanská, Žaneta Čechvalová a Lýdia Drahovská zo IV.B, Sára Niepelová z III.A, Zora Bogárová z II.A, Viktória Zruttová z II.D, Lucia Valová z I.A a Zuzana Oravcová z I.D. Za druhé miesto v krajskom kole súťaže Kraj, ktorý je mojím domovom boli ocenení Adam Gažovič, Juraj ŠtefankaEma Sadloňová z II.C triedy.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za zviditeľňovanie našej školy.

       

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľka školy 033/79 893 33 
     Sekretariát 033/79893 12 
     Správca športovej haly 033/79893 24 
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľka školy 33 
     Štatutárna zástupkyňa školy 25 
     Zástupkyňa školy 30
     Zborovňa 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky a dejepisu 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet nemeckého jazyka 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 30
     Vedúca sekretariátu – 31
     Tajomníčka – 12 
     Mzdová účtovníčka –   51
     Knižnica a správca IKT – 46 
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie