Navigácia

 • Vianoce

  Vianoce

  Milí žiaci, 

  želáme Vám vianočné sviatky radostné, tajomné a čarovné. Nech vnesú do Vašich domov a sŕdc lásku a porozumenie.

  Vaši učitelia

 • Oznam

  Oznam

  Dňa 21.12. 2018 (piatok) bude vyučovanie prebiehať od 8.00 do 11.00.

  Vyučovanie bude v roku 2019 pokračovať od utorka 8. januára. 

 • Návšteva CERNu

  Návšteva CERNu

  Začiatkom novembra (09. až 12.11.) žiaci 3. a 4. ročníka navštívili spoločnosť Európskej rady
  pre jadrový výskum (francúzsky Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, čiže CERN) na švajčiarskofrancúzskej
  hranici.

  Celá správa a fotografie sa nachádzajú v priloženom dokumente.

 • Zdobenie medovníkov

  Zdobenie medovníkov

  Tradičné pečenie a zdobenie medovníkov už akosi neodmysliteľne patria k prípravám na Vianoce. Tento rok mali žiaci prímy a sekundy jedinečnú možnosť vyskúšať si zdobenie medovníčkov priamo v škole na hodinách výtvarnej výchovy, a to vďaka iniciatíve p. Kopúnovej zo Slovenskej chránenej dielne v Piešťanoch, ktorá spolu so zamestnancami dielne napiekla pre našich najmladších žiakov chutné medovníky. Ako sa primánom a sekundánom darilo i nedarilo zvládnuť náročnú techniku zdobenia medovníkov cukrovou polevou, môžete posúdiť sami.

  Touto cestou chcem poďakovať vedeniu a zamestnancom Slovenskej chránenej dielne v Piešťanoch za ich ochotu a ústretovosť a v mene celého gymnázia im želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia, zdravia a síl do ich tvorivej a zmysluplnej činnosti v roku 2019.

  Zuzana Jendrichovská

 • Tématický týždeň na gymnáziu!

  Tématický týždeň na gymnáziu!
 • Mikuláš, čert a anjel v nižších triedach osemročného štúdia

  Mikuláš, čert a anjel v nižších triedach osemročného štúdia

  Mikuláš, čert a anjel prišli 6. 12. 2018 do nižších tried osemročného štúdia.

  Asi tam chodia dobré, poslušné a milé deti!

  Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

 • Zasadnutia Rady rodičov

  Zasadnutia Rady rodičov

  Dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 17.00 sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany v jednotlivých triedach.

  Pozývame rodičov žiakov na stretnutie s pedagógmi školy.

 • Študentský ples

  Študentský ples


 • Oznámenie

  Oznámenie

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22.11.2018 zomrel dlhoročný zamestnanec a riaditeľ Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany Mgr. Ivan Luknár.

  Na škole pôsobil od roku 1972 a ako riaditeľ ju viedol od roku 1992 do roku 2014.

  Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 26.11.2018 o 14.30 na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

   

  Česť jeho pamiatke!

 • Odborná prednáška „Básnik Andrej Žarnov alias občan prof. MUDr. František Šubík – ťaživosť pravdy“

  Odborná prednáška „Básnik Andrej Žarnov alias občan prof. MUDr. František Šubík – ťaživosť pravdy“

  Odborná prednáška k výročiu 17. novembra ako Dňa boja za demokraciu a k 115. výročiu narodenia slovenského básnika pod názvom „Básnik Andrej Žarnov alias občan prof. MUDr. František Šubík – ťaživosť pravdy“ zaujala dňa 19. 11. 2018 v priestoroch piešťanskej galérie Fontána študentov tretieho ročníka Gymnázia Pierra de Coubertina. Prednáška doc. PhDr. Evy Orbanovej, PhD. z Trnavskej univerzity a spisovateľky Margity Kánikovej uviedla gymnazistov do životných a profesijných peripetií slovenského básnika a vynikajúceho lekára Andreja Žarnova. Na často tragickom osude básnika bolo možné expresívne ilustrovať zákruty moderných slovenských dejín. Živá diskusia po prednáške preukázala študentské zaujatie pre niekoho historickou, pre iného však stále živou témou, pri ktorej naliehavejšie než inokedy platí, že práve história je učiteľkou života. Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

                                Peter Rusnák

 • Pozvánka na odbornú prednášku

  Pozvánka na odbornú prednášku
 • Prednáška PhDr. Pavla Kanisa, CSc.

  Prednáška PhDr. Pavla Kanisa, CSc.

  Vo štvrtok 25. 10. 2018 sa konala na Gymnáziu Pierra de Coubertina prednáška PhDr. Pavla Kanisa, CSc. venujúca sa osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Prednášky sa zúčastnili študenti tretieho a štvrtého ročníka navštevujúci voliteľný predmet seminár z dejepisu ale aj mladší žiaci, ktorí sa zaujímajú o históriu.

  Prednáškou sme si pripomenuli 100. výročie vzniku I. Československej republiky. 

  Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Podľa § 150 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno na deň 29.10. 2018 (pondelok) žiakom Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany. 

  Vyučovanie po jesenných prázdninách sa začne dňa 05.11. 2018.

 • Stratené v riadkoch II.

  Stratené v riadkoch II.

  Učitelia a gymnazisti, pozývame vás na čítačku tvorby amatérskych autorov dňa 25.10.2018 (štvrtok) o 17.00 v Žiwell-i. 

  Tešíme sa na vás.

  Emma Vičanová, Simona Kadlecová a študenti sexty.

 • This is 21 aj na piešťanskom gymnáziu

  This is 21 aj na piešťanskom gymnáziu

  Nadácia Pontis v rámci projektu This is 21: Priprav sa na 21.storočie sa rozhodla urobiť všetko preto, aby sme na Slovensku mali ľudí s rozvinutým potenciálom a vedomosťami, zručnosťami a postojmi potrebnými pre život v tomto storočí. V rámci projektu v piatok 5.októbra 2018 navštívilo slovenské školy 50 inšpiratívnych  slovenských osobností zo sveta biznisu, aby motivovali mladých v rozvoji svojho potenciálu. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch navštívili jeho absolventi Annamaria Velič a Heliodor Macko.   Študentom III.C a III.D  triedy predstavili svoj kariérny a životný program s cieľom podpory tvorivých ambícií v ich budúcich profesiách. V prednáške pod názvom „Priprav sa na 21. storočie“ pútavým spôsobom otvorili témy, ako byť užitočnými pre spoločnosť, čo je to dobrovoľníctvo a filantropia a akým spôsobom je možné uskutočniť naplnenie životných cieľov a profesionálnych ambícií. Po interaktívnej prednáške a malom teste intelektuálnych kompetencií nasledovala otvorená diskusia so študentami a po nej stretnutie A. Velič a H. Macka s riaditeľkou školy M. Hankovou.  Spoločne sa zhodli, že zásadným momentom je návrat našich mladých ľudí zo zahraničia na Slovensko, aby doma odovzdali získaný potenciál. Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

  Ivana Papcunová

 • Piešťanskí gymnazisti v nedeľu v RTVS

  Piešťanskí gymnazisti v nedeľu v RTVS

  Česká televize a RTVS pripravili do vysielania koprodukčný projekt k 100. výročiu vzniku Československej republiky s názvom Ahoj, republika! V 6.súťažnej časti, ktorá bude odvysielaná na STV 1 v nedeľu 14.10. o 9.05 h, sa stretli 28.júna minuloroční primáni z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch s gymnazistami z Poděbrad. Sledujte v televíznom prenose vedomosti, obratnosť, šikovnosť a vytrvalosť našich gymnazistov, ktorí nás suverénne  reprezentovali (report o priebehu súťaže vyšiel v Piešťanskom týždni začiatkom júla.

  Podmienkou účasti v súťaži bolo natočenie 1,5-minútového videa, v ktorom gymnazisti predstavili naše mesto za prvej republiky. Primáni Samuel Pabiš s pomocníkmi Matúšom Kubalom a Filipom Kaletom pod režijným vedením M. Papcuna natočili materiál, ktorý do výslednej podoby zostrihali a finalizovali Michael Papcun a Viktor Vrábel, absolventi piešťanského gymnázia. 

  Televízna súťaž Ahoj, republika! vysielaná v nedeľu 14.10.2018 na RTVS.

  Ivana Papcunová

 • Deň otvorených dverí

 • Medzinárodne úspešný gymnazista

  Medzinárodne úspešný gymnazista

  Marián Poturnay, študent oktávy na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch,  sa v prvom septembrovom týždni zúčastnil  Stredoeurópskej matematickej olympiády MEMO (Middle European Mathematical Olympiad), 12. ročník matematickej súťaže sa konal v Bielsku-Biale v Poľsku. Spomedzi 66 účastníkov sa piešťanský gymnazista umiestnil najlepšie zo všetkých reprezentujúcich Slovákov a získal striebornú medailu v individuálnej súťaži. Výrazne pomohol aj slovenskému tímu, ktorý skončil na 6. mieste. Mariánovi, matematickému gymnaziálnemu esu, ďakujeme sa skvelú medzinárodnú reprezentáciu školy, mesta aj Slovenska a prajeme mu ďalšie výrazné úspechy.

  Ivana Papcunová

 • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov. 

  Celoškolské zasadnutie Rady rodičov. 

  Dňa 17. septembra 2018 (pondelok) o 17:00 sa v športovej hale uskutoční celoškolské zasadnutie Rady rodičov. 

  Následne o 17:45 sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach.                                                                    

  Účasť rodičov potrebná. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688