Navigácia

Užitočné tlačivá

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Žiadosť o prerušenie štúdia (študent nad 18 rokov)

Žiadosť o prerušenie štúdia (pre zákonného zástupcu)

Žiadosť o integráciu žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (pre zákonného zástupcu)

Žiadosť o integráciu žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (študent nad 18 rokov)

Žiadosť o možnosť vykonať reparát (študent nad 18 rokov)

Žiadosť o možnosť vykonať reparát (pre zákonného zástupcu)

Žiadosť o opakovanie ročníka (pre zákonného zástupcu)

Žiadosť o opakovanie ročníka (študent nad 18 rokov)

Žiadosť o oslobodenie z vyučovania telesnej výchovy (študent nad 18 rokov)

Žiadosť o oslobodenie z vyučovania telesnej výchovy (pre zákonného zástupcu)

Návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy

Žiadosť o individuálny študijný plán (pre zákonného zástupcu)

Žiadosť o individuálny študijný plán (študent nad 18 rokov)

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - ozdravný pobyt (študent nad 18 rokov)

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - ozdravný pobyt (pre zákonného zástupcu)

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - iný dôvod (pre zákonného zástupcu)

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - iný dôvod (študent nad 18 rokov)

Žiadosť o umožnenie štúdia v zahraničí ​(pre zákonného zástupcu)

Žiadosť o umožnenie štúdia v zahraničí ​(študent nad 18 rokov)

Žiadosť o vydanie odpisu maturitného/ročníkového vysvedčenia

Žiadosť o vydanie potvrdenia o návšteve školy

Žiadosť o umožnenie nahliadnuť do maturitných písomných prác PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688