Navigácia

Informácie pre budúcich študentov gymnázia

Výsledková listina prijímacích skúšok do 1. ročníka 8-ročného štúdia na GPdC v školskom roku 2017/2018

Výsledková listina prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného štúdia na GPdC v školskom roku 2017/2018

 

Zápis žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 17. mája 2017 (streda) od 13.30 do 14.30 hod. v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí v starej budove školy.

Zápis žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 18. mája 2017 (štvrtok) od 13.00 do 15.00 hod. v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí v starej budove školy.

Zápis písomne potvrdí zákonný zástupca žiaka (žiačky) na zápisnom lístku, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej ZŠ, ktorú žiak (žiačka) navštevuje.

 

Výsledková listina talentových PS 2017/2018

 

Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného študijného programu na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch v školskom roku 2017/2018 sa budú konať dňa 9. mája 2017 (I.termín) a 11. mája 2017 (II.termín).

Prijímacie skúšky do prvého ročníka 8-ročného študijného programu na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch v školskom roku 2017/2018 sa uskutočnia 11. mája 2017.

Zákonný zástupca uchádzača o štúdium na gymnáziu v 4-ročnom alebo 8-ročnom študijnom programe podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú dieťa navštevuje, do 10. apríla 2017.

Potvrdené prihlášky riaditeľ základnej školy odošle na strednú školu do 20. apríla 2017.

 

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2017/2018

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka osemročného štúdiana školský rok 2017/2018

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka päťročného bilingválneho štúdia na školský rok 2017/2018

 

 

Vzorové úlohy z ANJ pre bilingválne štúdium

Vzorové úlohy z MAT pre bilingválne štúdium

Vzorové úlohy z MAT pre 1. ročník 8-ročného štúdia

Vzorové úlohy z MAT pre 1. ročník 4-ročného štúdia

Vzorové úlohy zo SJL pre deviatakov

Ukážkové úlohy na PS bilingválne štúdium zo SJL

 

Rady na prijímacie skúšky

 

Ukážky úloh zo SJL z prijímacích skúšok do prímy v máji 2012 

Ukážky úloh z matematiky z prijímacích skúšok do prímy

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688