Navigácia

Krúžky

 

ZOZNAM  krúžkov  na šk. rok  2016/2017

 

Názov krúžku Číslo Skratka Vedúci krúžku Skratka
Bedmintonový krúžok 1 BED RNDr. Ján Šmída Šm
Biologicko-chemický krúžok 2 BIO RNDr. Eva Domonkosová Dm
Dejiny umenia a architektúry 3 DUA PhDr. Peter Rusnák, PhD. Ru
Dramatický 4 DRA Mgr. Stanislava Šimová Ši
Fitnes 1 5 FIT1 Mgr. Anna Matúšová Mt
Fitnes 2 6 FIT2 Mgr. Miroslava Dubovská Db
Fitnes 3 7 FIT3 Mgr. Daniel Domonkoš Dd
Florbal 1 8 FLR1 Mgr. Róbert Paradi Pd
Florbal 2 9 FLR2 Mgr. Daniel Domonkoš Dd
Chemický krúžok - príprava na olympiádu 10 CHE Mgr. Denisa Obuchová Ob
Kolkársky krúžok 11 KOL Mgr. Tibor Kertész Kz
Konverzácia v nemeckom jazyku 12 KNJ PhDr. Anna Holíková Ho
Krúžok olympijskej prípravy 13 KOP Mgr. Kubincová, Mgr. Studénková Kc, St
Krúžok konverzácie v NEJ 14 KNJ Mgr. Barbara Vavrínová Vv
Krúžok konverzácie vo FRJ 15 KFJ Mgr. Andrea Knapcová Kn
Krúžok konverzácie v RUJ 16 KRJ Mgr. Anna Kertészová Ke
Krúžok lezenia na umelej stene 17 LUM Mgr. Daniel Domonkoš Dd
Krúžok histórie osobných počítačov 18 HPC Roman Ondrejka On
Olympiáda ľudských práv 19 OLP PhDr. Peter Rusnák, PhD. Ru
Príprava na BIO olympiádu 1 20 OBI1 Mgr. Zuzana Dvořáková Dv
Príprava na BIO olympiádu 2  21 OBI2 RNDr. Lívia Rajnáková Ra
Príprava na BIO olympiádu 3 22 OBI3 RNDr. Ján Šmída Šm
Príprava na FYZ olympiádu pre kat. A,B,C,D 23 FYO Mgr. Milan Maro Mr
Príprava na recitčné a literárne súťaže 24 RAL učitelia SJL uč. SJL
Stolno tenisový krúžok 25 STT Mgr. Daniela Gašparová Ga
Športovo - rekreačný krúžok 26 ŠPR učitelia TSV uč. TSV
Športový bridž 27 BDŽ RNDr. Peter Barančík
Tanečný krúžok a mažoretky 28 TAN Mgr. Katarína Dzurová Dz
Turistický krúžok - bežky, vodácky 29 TUR RNDr. Ján Šmída Šm
Žurnalistický krúžok 30 ŽUR PaedDr. Ivana Papcunová Pc
Matematický krúžok pre prímu - kvartu 31 MAK RNDr.Kubalová, Mgr. Gregoričková Kb, Gr
Krúžok matem. olympiády pre 1. - 4. ročník 32 KMO učitelia MAT uč.MAT
Volejbalový krúžok chlapci 33 VOC Mgr. Ján Číž Či
Volejbalový krúžok dievčatá 34 VOD Mgr. Ján Číž Či

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688

Kalendár