Navigácia

Krúžky

 

Ponuka záujmových krúžkov na školský rok 2017/2018
Číslo Názov krúžku Vedúci krúžku
1 Moderné jazyky pre talentovaných žiakov/KRJ,KFJ,KNJ p.Vavrínová, p.Knapcová, p.Kertészová
2 Konverzácia vo francúzskom jazyku/3. a 4. ročník p.Chamrazová
3 Volejbal chlapci p.Číž
4 Volejbal dievčatá p.Číž
5 Krúžok mažoretiek p.Dzurová
6 Príprava na olympiádu v ANJ p.Kertészová, p.Mašánová, p.Mičutková
7 Príprava na PFIČ  AJ/4.ročník p.Ševčík
8 Žurnalistický krúžok p.Papcunová
9 Príprava na recitáciu a literárne súťaže p.Knapcová, p.Papcunová
10 Tvorivé písanie p.Katarína Uhrová
11 Dejiny výtvarného umenia a architektúry p.Rusnák
12 Príprava na olympiádu z BIO p.Dvoŕáková, p.Rajnáková, p.Šmída
13 Matematický krúžok p.Kubalová
14 Fyzikálny krúžok p.Horváth
15 Kolkársky krúžok p.Kertész
16 Príprava na olympiádu z CHE p.Obuchová
17 Fitnes 1 p.Dubovská
18 Biologicko-chemický p.Domonkosová
19 Konverzácie v nemeckom jazyku p.Holíková
20 Športový bridž p.Barančík
21 Bedmintonový krúžok p.Šmída
22 Turistický krúžok p.Šmída
23 Prirodovedný krúžok p.Šmída
24 Príprava na olympiádu z GEG p.Urbanová
25 Stolno-tenisový krúžok p.Gašparová
26 Športovo-rekreačný krúžok učitelia TSV
27 Krúžok lezecký - umelá stena p. Urban, p. Domonkos
28 Florbal chlapci p. Paradi

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688