Navigácia

Projekty

 

Folklórny súbor Máj

31.10.1996 bol založený folklórny súbor Máj. Jeho členmi sa stali študenti Gymnázia Piešťany a mládež z regiónu Piešťan. Súbor sa zaregistroval na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie a jeho vedúcim sa stal p. Ján Horňák, ktorý je aj choreografom súboru.
Máj má zložku tanečnú, spevácku (vedie ju Mgr. Horňáková) a hudobnú. Repertoár tvoria spevy a tance z Myjavy, Horehronia, Zemplína a Terchovej. Nácviky sa konajú niekoľkokrát za týždeň v telocvični školy.
Z vedenia gymnázia má súbor na starosti RNDr. Šmída

Vystupovali v takmer všetkých krajinách Európy, ale aj v Izraeli, Egypte a Brazílii.

Internetová stránka - http://fsmaj.eu.sk/

 

Junior Achievement

Od školského roka 1997/1998 sa u nás vyučuje predmet aplikovaná ekonómia v rámci projektu Junior Achievement. Vyučujú ho Ing. Hižová a RNDr. Šmída, vyškolení odbornými školiteľmi. V tomto predmete, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom, nadobúdajú žiaci základné ekonomické vedomosti, pracujú v tíme, riešia modelové situácie v rámci podnikateľských aktivít, zúčastňujú sa celoslovenských súťaží.

 

 

Infovek

V júni 1999 bola naša škola vybraná Ministerstvom školstva SR do projektu Infovek.
V septembri 1999 začalo prevádzku "Vzdelávacie centrum", v ktorom boli umiestnené počítače pre študentov dodané v rámci projektu. Škola bola pripojená na internet.
Naši študenti môžu toto centrum navštevovať cez voľné a popoludňajšie hodiny.

 

Monitor

Študenti štvrtého ročníka riešili úlohy v celoslovenskom prieskume Monitor 2000 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický alebo nemecký jazyk a dejepis. Prieskum sa robí na všetkých stredných školách na Slovensku ako súčasť pripravovanej novej koncepcie maturitnej škúšky.
Monitor 2000 bol pre školu úspešný, žiaci vo všetkých predmetoch dosiahli lepší priemer ako bol celoslovenský.

 

Projekty NK SOCRATES  - COMENIUS do ktorých sa škola zapojila

 

1.    1998 – 2000 – Význam výuky klasických jazykov v dnešnej dobe

  Partneri:   Maximilians Gymnasium Mníchov – SRN

       Liceo Pigaffeta Vincenza – Taliansko

2.    2001 – 2003 – Mestá pri vode a ich problémy

  Partneri:   Veurs College – Voorburg - Den Haag – Holandsko

                               Franziskaneum Gymnasium Meissen – SRN

3.    2003 – 2006 – Coubertin Academy

  Partneri:   Coubertin Gymnasium Erfurt – SRN

                               Ũlenurme Gumnasium Tartu – Estónsko

                               Tenisova akademia Sopot - Poľsko

SOCRATES

COMENIUS 1

 

http://gypy.sk/voda

COMENIUS 1.3

coubertin_sk.pdf  - Tento materiál zhotovilo Pierre de Coubertin Gymnasium ERFURT

coubertin_de.pdf – Dieses material hat gefertigt Pierre de Coubertin Gymnasium ERFURT

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688