Navigácia

Výsledky a úspechy

 

Výsledky a úspechy našich žiakov za školský rok 2016/2017

 

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

 

 

 

 

Hollého pamätník

7

3

1

 

 

D.Garžík, P, 3.m.okr.kolo

 

 

 

 

 

 

N.Mičová, K, 3.m.okr.kolo

 

 

 

 

 

 

E.Vičanová, K, 1. m. okr..kolo

Keď si vymýšľam

1

 

 

 

 

M.Juríková, II.D

Medziriadky

3

 

 

 

 

E.Vičanová, K a N.Papcunová, II.A, L. Orlovská, K - postup na letné sústredenie

 

 

 

 

 

 

 

Klasici v komikse

1

 

 

1

 

T.Hluzinová, II.C, 2.m. nár.kolo

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

 

 

 

 

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

34

4

5

1

 

M.Ondrejková, S, 2.m.okr.kolo

 

 

 

 

 

 

A.Horváth, T, 3.m., kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

J.Kočenda, II.D, 1.m., kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

B.Banasová, Sp,, 4.m., kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

D.Šušuk, II.B, 6.m. kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

J.Kočenda, II.D, 2.m.,nár.kolo

Jazykový kvet

1

 

1

1

 

L.Žitňanská, III.B, 4.m., nár.kolo

 

 

 

 

 

 

 

Cudzie jazyky

 

 

 

 

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

14

3

5

 

 

L.S.Mináriková, P, 3.m.kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

E.Masopust-Kreye, K, 5.m.kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

S.Niepelová, II.A, 11.m.kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

D.Krajčirik,IV.C, 6.m., kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

M.Masopust-Kreye, III.A, 5.m., kraj.kolo

Olympiáda vo francúzskom jazyku

3

3

3

 

 

A,Bundová, S, 2.m. kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

T.Hrdinová, K, 2.m., kraj.kolo

Olympiáda v ruskom jazyku

3

3

3

2

 

Ž.Čechvalová, III.B, 3.m., nár. kolo

 

 

 

 

 

 

S.Pápež, IV.B, 5.m.,nár.kolo

Jazykový kvet v NEJ

1

 

1

1

 

L.S.Mináriková, P, 1.m., nár.kolo

Jazykový kvet vo FRJ

1

 

1

1

 

A.Horváth, T, 3.m., nár.kolo

Jazykový kvet v RUJ

3

 

3

1

 

L.Žitňanská, III.B, 3.m., nár. kolo

 

 

 

 

 

 

 

Dejepis

 

 

 

 

 

 

Dejepisná olympiáda

8

8

2

 

 

P.Tremboš, S, 1.m., okr.kolo, 11.m. kraj. kolo

 

 

 

 

 

 

M.Ondrejková, S, 2.m. okr.kolo, 8.m. kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

N.Banasová, P, 1.m. okr.kolo

 

 

 

 

 

 

 

Občianska náuka

 

 

 

 

 

 

Mladý Európan

3

 

3

 

 

Blahuta,III.A, Garžík, Ilenčík, III.B, 4.m. kraj .kolo

Olympiáda ľudských práv

1

 

 

 

 

L.Janeková

SOČ

1

 

 

 

 

E.Domonkosová, III.D, Blahuta,

6. m. okr. kolo

Mladý Európan digitálne

2

 

2

 

 

Blahuta, Garžík

Finančná olympiáda

3

 

3

 

 

A.Bučko, Ž.Čechvalová, III.B, L.Pomajbo

RE proti násiliu a extrémizmu

1

 

 

 

 

M.Ficel

 

 

 

 

 

 

 

Výchovy

 

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda

3

 

3

3

 

P.Klein,Sx, L.Maštalírová, III.C, M.Mikušová, III.C, 4.m, nár. kolo

Máš umelecké črevo?

6

 

 

6

 

B.Jančarová, E.Vičanová, L.Orlovská, T.Kubincová, A.Bučková, M.Fedosenya, K, dielo vystavené v SNG

Slávik Slovenska

1

1

 

 

 

A. Bundová, S

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

 

 

 

 

Matematická olympiáda

46

18

28

 

1

E.Ábelová,P,3.m.okr.kolo

 

 

 

 

 

 

S.Banas, K, 1.m., kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

N.Banasová, P, 4.m., okr.kolo

 

 

 

 

 

 

A.Bundová,S, 2.m. okr.kolo

 

 

 

 

 

 

A.Chmelo, T, 3.m. okr.kolo

 

 

 

 

 

 

S.Banas, K, 1.m. okr.kolo

 

 

 

 

 

 

M.Poturnay, Sx, 1.m., kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

M.Poturnay, 3.m. Rio de Janeiro

 

 

 

 

 

 

T.Drahovský, IV.C, 3.m., kraj. kolo

 

 

 

 

 

 

P.Klein, Sx, 5.m. kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

J.Jobus, Ka, 5.m. kraj. kolo

 

 

 

 

 

 

T.Lukáč, Ka, 9.m., kraj.kolo

Pytagoriáda

104

3

 

 

 

N.Banasová, P, 1.m., okr.kolo

 

 

 

 

 

 

D.Šebo, P, 2.m. okr.kolo

 

 

 

 

 

 

K.Varga, T, 1.m., okr.kolo

Matematický náboj

10

 

 

10

 

družstvo juniorov - 2.miesto

 

 

 

 

 

 

družstvo seniorov - 13. miesto

Matematický klokan

76

 

 

76

 

N.Banasová, P, 1-49.miesto

 

 

 

 

 

 

S.Banas, K - 1.-11. miesto

 

 

 

 

 

 

M.Poturnay, Sx - 1.-38. miesto

MAKS

33

 

15

 

 

E.Ábelová, P, 3.m. kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

O.Kopún, T, 11.m. kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

N.Mičová, K, 2.m. kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

D.Mladenov, K, 3.m. kraj. kolo

Matematický expres

7

 

 

7

 

Banas, Dupkanič, Jančárová, Kleinová - 7.m. nár.kolo

Náboj JUNIOR

4

 

 

4

 

Banas, Dupkanič,Kleinová, Horváth - 6.m., nár.kolo

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika

 

 

 

 

 

 

Ffyzikálna olympiáda

4

4

3

 

 

S.Banas, K, 4.m., kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

M.Poturnay, Sx, 1.m., kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

S.Brezina, I.C, 3.m., kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

J.Jobus, Ka, 5.m. kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

 

Biológia

 

 

 

 

 

 

Biologická olympiáda

15

8

8

2

 

F.Nedelka, P, 4.m. okr. kolo

 

 

 

 

 

 

K.Špániková, S, 3.m. okr. kolo

 

 

 

 

 

 

M.Mlynáriková, S, 8.m. okr. kolo

 

 

 

 

 

 

A.Bundová, S, 10.m. okr. kolo

 

 

 

 

 

 

P.M.Tremboš, S, 12.m. okr. kolo

 

 

 

 

 

 

E.Vičanová, K, 5.m. okr. kolo

 

 

 

 

 

 

E.Štubňová, T, 7.m. okr. kolo

 

 

 

 

 

 

N.Mičová, K, 2.m. kraj. kolo, 12.m. národné kolo

 

 

 

 

 

 

Ž.Šmídová, II.A, 7.m. kraj.kolo

 

 

 

 

 

 

A.Nováková, II.B, 25.m. kraj kolo

 

 

 

 

 

 

B.Blšťáková, II.B, 27.m. kraj. kolo

 

 

 

 

 

 

M.Bačík, II.B, 28.m. kraj kolo

 

 

 

 

 

 

J.Jenčík, IV.D, 2.m. kraj. kolo, 16.m. nár. kolo

 

 

 

 

 

 

R.Macová, IV.C, 20.m. kraj. kolo

 

 

 

 

 

 

L.Vavrincová, III.B, 27.m. kraj. kolo

SOČ

1

 

1

 

 

L.Kadlecová, Sp, 4.m. kraj kolo

 

 

 

 

 

 

 

Chémia

 

 

 

 

 

 

Chemická olympiáda

11

4

8

 

 

S.Banas, 4.m. okr. kolo, 35.m. kraj. kolo

 

 

 

 

 

 

N.Mičová, K, 7.m. okr. kolo

 

 

 

 

 

 

E.Štubňová, T, 10.m. okr. kolo

 

 

 

 

 

 

M.Strečanský, T, 12.m. okr. kolo

 

 

 

 

 

 

J.Jobus, Ka, 3.m. kraj. kolo

 

 

 

 

 

 

F.Bučko, Ka, 7.m. kraj. kolo

 

 

 

 

 

 

N.Pločeková, Ka, 13.m. kraj kolo

 

 

 

 

 

 

K.Krommelová, Ka, 22.m. kraj kolo

 

 

 

 

 

 

R.Gratke, Ka, 27.m. kraj. kolo

 

 

 

 

 

 

M.Poturnay, Sx, 5.m.kraj. kolo

 

 

 

 

 

 

S.Bojnanský, II.D, 7.m. kraj. kolo

Telesná výchova

250

250

100

80

 

 

Školské majstrovstvá SR

 

 

 

 

 

1.miesto-L.Drahovská, III.B, orientačný beh

 

 

 

 

 

 

štafeta 4x100m-M.Babulík, IV.D, A.Borčány, I.A, D.Horil, Ka, M.Husák, I.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.miesto- L.Drahovská, III.B, cezpoľný beh

 

 

 

 

 

 

štafetový beh memoriál M. Zavarskej-družstvo chlapcov SŠ (M.Babulík, O.Chamraz, J.Janotík, J.Kršňák, J.Štefank, D.Horil, P.Chudý, F.Korec, D.Miezga, P.Taraba)

 

 

 

 

 

 

orientačný beh - družstvo dievčat (L.Drahovská, L.Rypáková, N.Pločeková, T.Orviská,)

 

 

 

 

 

 

orientačný beh - družstvo dievčat (K.Grežďová, E.Vančová,T.Danková, Ž.Čuboňová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.miesto-halové veslovanie - družstvo mladších študentiek (V.Zruttová, Z.Vladovičová, K.Držíková, E.Kelemenová)

 

 

 

 

 

 

halové veslovanie- družstvo mladších študentov (D.Kuropka, M.Rusnák, P.Taraba, M.Spanakis)

 

 

 

 

 

 

atletika-1500m-L.Drahovská

 

 

 

 

 

 

štafetový beh Memoriál M.Zavarskej- družstvo dievčat SŠ (Z.Ábelová, L.Drahovská, S.Strečanská, E.Domonkosová, T.Zubáková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.miesto-cezpoľný beh- družstvo dievčat SŠ (L.Drahovská, E.Domonkosová, Z.Ábelová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.miesto-orientačný beh - T.Drahovský

 

 

 

 

 

 

orientačný beh - družstvo chlapcov SŠ (T.Drahovský, O.Kusenda, K.Šiška, D.Horil)

 

 

 

 

 

 

 

Gaudeámus Igitur

20

 

 

 

 

atletika - 6x5.miesto, 1x6.miesto, 1x8. miesto

 

 

 

 

 

 

bedminton - 7. a 8. miesto

 

 

 

 

 

 

cezpoľný beh - 8.miesto

 

 

 

 

 

 

šachy - 16.miesto

 

 

 

 

 

 

 

Krajské kolá súťaží +

 

 

 

 

 

2.miesto-halové veslovanie (V.Poláková, E.Domonkosová, V.Kabátová, D.Marianiová)

 

 

 

 

 

 

bedminton- družstvo dievčat SŠ (K.Baďurová, E.Knéblová)

 

 

 

 

 

 

bedminton- družstvo chlapcov ZŠ (J.Grznár, M.Kalinčík)

 

 

 

 

 

 

orientačný beh - L.Rypáková, E.Vančová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.miesto- orientačný beh - N.Pločeková

 

 

 

 

 

 

cezpoľný beh - M.Babulík

 

 

 

 

 

 

šach - M.Juríková

 

 

 

 

 

 

halové veslovanie - družstvop starších žiakov (J.Augustín, D.Burzala, M.Kočárik, A.Žitňanský)

 

 

 

 

 

 

stolný tenis- družstvo dievčat SŠ (Mt.Ondrášiková, Ma. Ondrášiková, Z.Radošovská)

 

 

 

 

 

 

orientačný beh - družstvo chlapcov ZŠ (M.Urban, M.Brna, A.Chmelo, B.Németh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.miesto- cezpoľný beh - L.Paulíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.miesto- šachy- M.Poturnay

 

 

 

 

 

 

 

Župná olympiáda

20

 

 

 

 

1.miesto - Z.Ábelová - skok do diaľky

 

 

 

 

 

 

L.Drahovská - 1500 m

 

 

 

 

 

 

M.Babulík - 800m

 

 

 

 

 

 

M.Husák - skok do diaľky

 

 

 

 

 

 

A.Borčány - 400m

 

 

 

 

 

 

štafeta 4x100m (Babulík, Borčány, Husák, Horil)

 

 

 

 

 

 

švédska štafeta (Babulík, Drahovská, Horil, Strečanská)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.miesto - basketbal- družstvo dievčat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.miesto - volejbal - družstvo chlapcov

 

 

 

 

 

 

 

Piešťanské hry

25

 

 

 

 

1.miesto - N.Zábojníková - 60m

 

 

 

 

 

 

A.Chmelo - 1000m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.miesto - H.Puváková - hod kriketkou

 

 

 

 

 

 

N.Zábojníková - skok do diaľky

 

 

 

 

 

 

štafeta 4x60m (L.Pernischová, E.Kubalová, A.Bundová, N.Zábojníková)

 

 

 

 

 

 

J.Chamraz - 1000m

 

 

 

 

 

 

 

Piešťanská basketbalová liga

30

 

 

 

 

3.miesto

 

 

 

 

 

 

 

Beh Dňa študentsva

10

 

 

 

 

1.miesto

 

 

 

 

 

 

 

Beh Olympijského dňa

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresné kolá rozličných súťaží

 

 

 

 

 

atletské športy, basketbal, veslovanie,volejba, hádzaná, futbal, futsal, streľba, vybíjaná, streetball, malý futbal,

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688