Navigácia

Výsledky a úspechy

 

Výsledky a úspechy našich žiakov za školský rok 2013/2014

 

Názov súťaže

školské kolo

okr. kolo

reg. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

žiak

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

 

 

 

 

 

 

Hollého pamätník - poézia + próza

 

 

 

 

 

 

 

 

4 x 1. miesto

 

 

 

 

 

S.Kadlecová (P), L. Behan (K), N. Mičová (P)

 

 

 

 

 

 

 

A.Surový (P)

 

 

1. miesto

 

 

 

 

L.Behan (K)

 

 

2 x 2. miesto

 

 

 

 

N. Mičová (P), A. Surový (S)

 

 

 

2.miesto

 

 

 

R. Jančovičová (I.A)

 

 

 

 

3.miesto

 

 

R. Jančovičová (I.A)

Báseň 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. miesto

 

A. Surový (S)

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda v ANJ

 

 

 

 

 

 

 

kategória 1B,2A,2B

1. miesto

 

 

 

 

 

B.Banasová (K), Š.Lúčny (Sx), P.Hornák (O)

 

 

2 x 1. miesto

 

 

 

 

B.Banasová (K), Š. Lúčny (Sx)

 

 

3. miesto

 

 

 

 

P. Hornák (O)

 

 

 

 

3.miesto

 

 

B.Banasova (K)

NEMECKÝ A FRANCÚZSKY JAZYK

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

 

 

 

5. miesto

 

 

E.K.Masopustová (P)

 

 

2. miesto

 

 

 

 

L. Dupkaničová (Sx)

 

 

2. miesto

 

 

 

 

R. Kováčová (O)

Jazykový kvet

 

 

 

2. miesto

 

 

N. Vlhová (Sx)

Olympiáda vo francúzskom jazyku

 

 

 

 

3. miesto

 

M. Potúčková (S)

 

 

 

 

3. miesto

 

 

M. Danášová (II.B)

 

 

 

 

účasť

 

 

L. Lazová (IV.B)

DEJEPIS

 

 

 

 

 

 

 

Dejepisná olympiáda

 

2 x 1. miesto

 

 

 

 

L. Kadlecová (K), J. Krepop (T)

 

 

 

 

5.miesto

 

 

L. Kadlecová (K)

 

 

 

 

2. miesto

 

 

J. Krepop (T)

 

 

1.miesto

 

1.miesto

 

 

J. Jobus (S)

MATEMATIKA

 

 

 

 

 

 

 

Matematická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

Kat. A

10 žiakov

 

 

2.miesto

 

 

A. Turan

 

 

 

 

5. miesto

 

 

J. Bucko

Kat. B

12 žiakov

 

 

5. miesto

 

 

M.Benko

 

 

 

 

7. miesto

 

 

O.Černek

Kat. C

14 žiakov

 

 

1. miesto

 

 

M.Majtán

 

 

 

 

5. miesto

 

 

J. Mečír

Kat. Z9

4 žiaci

4.miesto

 

 

 

 

B. Pavlovičová

Kat. Z8

4 žiaci

1. a 2. miesto

 

 

 

 

M. Poturnay a P. Klein

Kat. Z7

4 žiaci

2 x 1. miesto

 

 

 

 

J. Jobus, T. Lukáč

Kat. Z6

6 žiaci

1. miesto

 

 

 

 

S. Banas

Pytagoriáda

 

 

 

 

 

 

 

 

P,S a T

 

 

3 x 1.miesto

 

 

M.Poturnay /P8/, T. Lukáč /P7/, S.Banas /P6/

 

 

 

 

 

 

 

5 študenti a 2 vzučujúci - ocenenní primátorom

 

 

 

 

 

 

 

mesta Piešťany - Talenty roka

Korešpondenčný seminár MAKS

34 žiakov

 

 

 

2 x 1. miesto

 

S.Banas (P), J. Jobus (S)

 

 

 

 

2 x 1. miesto

 

 

Elisa Krye (P), L. Behan (K)

Matematický KLOKAN

54 žiakov

 

 

 

 

 

najlepšie výsledky - S.Banas (P), T.Svetlík (II.A)

Matematický náboj

 

 

 

3. miesto

6. miesto

 

družstvo Š.Lúčny, A.Kluka, M.Benko, J. Bucko

 

 

 

 

 

 

 

O. Černek

FYZIKA

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikálna olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

Kat. A

 

 

 

1. miesto

9. miesto

 

J. Bucko (III.A)

Kat. B

 

 

 

1. miesto

 

 

J. Bucko (III.A)

Kat. C

 

 

 

4. miesto

 

 

O. Černek (II.C)

 

 

 

 

8. miesto

 

 

M. Benko (II.A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. miesto

 

 

M. Zelenayová (II.A)

Kat. D

 

 

 

2. miesto

 

 

O. Sakači (I.A)

 

 

 

 

3. miesto

 

 

M. Majtán (I.A)

 

 

 

 

5. miesto

 

 

M. Mojžišová (I.C)

Kat. E

 

 

 

6. miesto

 

 

A. Varga (K)

 

 

 

 

7. miesto

 

 

L. Kadlecová (K)

 

 

 

 

9. miesto

 

 

B. Banasova (K)

Náboj FKS

 

 

 

 

 

 

 

Junori - z počtu 31 družstiev

 

 

 

 

13. miesto

 

O. Černek (II.C), J. Kozic (II.B), M. Benko (II.B)

 

 

 

 

 

 

 

M. Zelenayová (II.A), O. Sakači (I.A)

Seniori - z počtu 46 družstiev

 

 

 

 

14. miesto

 

J. Bucko (III.A), J. Ďurian (O), K. Lekárová (III.B)

 

 

 

 

 

 

 

A. Svorad (Sp), M. Onder (III.B)

CHÉMIA

 

 

 

 

 

 

 

Chemická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

Kat. D

 

1. miesto

 

 

 

 

M. Poturnay (T)

 

 

4. miesto

 

 

 

 

L. Behan (K)

 

 

3. miesto

 

 

 

 

B. Pavlovičová (T)

Kat. B

 

 

 

2. miesto

 

 

Š. Lúčny (Sx)

 

 

 

 

14. miesto

 

 

L. Melicháč (Sx)

 

 

 

 

6. miesto

 

 

M. Zelenayová (II.A)

Kat. D

 

 

 

8. miesto

 

 

M. Poturnay (T)

 

 

 

 

19. miesto

 

 

B. Pavlovičová (T)

 

 

 

 

24. miesto

 

 

L. Behan (K)

BIOLÓGIA

 

 

 

 

 

 

 

Biologická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

Kat. E

 

1. miesto

 

 

 

 

Š, Šmída

 

 

3. miesto

 

 

 

 

D.Mladenov

Kat. D

 

2. miesto

 

 

 

 

F. Bučko

 

 

2 x 3. miesto

 

 

 

 

M. Potúčková, T. Kubincová

 

 

4. miesto

 

 

 

 

A. Bučková

Kat. C

 

1. miesto

 

 

 

 

B. Kubincová

 

 

2. miesto

 

 

 

 

P. Nedorost

 

 

4. miesto

 

 

 

 

R. Kozmér

Kat. A

 

 

 

1. miesto

 

 

A. Potrok

 

 

 

 

4. miesto

 

 

R. Balog

 

 

 

 

6. miesto

 

 

A. Beláňová

 

 

 

 

9. miesto

 

 

A. Šišanová

 

 

 

 

2. miesto

 

 

M. Čičová

SOČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. miesto

 

 

S. Jamrichová

GEOGRAFIA

 

 

 

 

 

 

 

Geografická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

Kat. G

 

 

 

2.miesto

1. miesto

 

J. Jobus (S)

Kat. B

 

 

 

1. miesto

10. miesto

 

F. Stančík

Kat. Z

 

 

 

7. miesto

 

 

F. Stančík

Kat. B

 

 

 

4. miesto

 

 

S. Pápež

Kat. F

 

 

 

4. miesto

 

 

M. Poturnay

Kat. H

 

 

 

5. miesto

 

 

S. Banas

Kat. Z

 

 

 

10. miesto

 

 

M. Lazarčík

Kat. E

 

 

 

12. miesto

 

 

P. Nedorost (T)

Kat. Z

 

 

 

14. miesto

 

 

A. Šišanová

Kat. F

 

 

 

15. miesto

 

 

O. Kusenda

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

 

 

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

- katolícke naboženstvo

 

 

 

1. miesto

4. miesto

 

J. Bucko a T. Šulganová (III.A) T. Strapko (IV.A)

- evanielické náboženstvo

 

 

 

1. miesto

5. miesto

 

L. Orlovská (P)

 

 

 

 

 

2.miesto

 

K. Orlovská (Sx)

NÁUKA O SPOLOČNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

Mladý Európan

 

 

2. miesto

 

 

 

R. Balog, J. Bílený, S. Blahová

on-line súťaž Finančný kompas

 

 

 

 

 

 

Bajaník a Holík postup do 2. kola

 

 

 

 

 

 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

 

 

 

 

 

 

 

Vedomostná súťaž o olympizme

 

 

 

 

2. miesto

 

L. Dupkaničová (Sx), Z. Bojnanská (Sx)

 

 

 

 

 

 

 

M. Ficel (I.D)

MS v bedmintone chlapci

 

 

 

 

2. miesto

 

A. Urminský (III.D), P. Hornák (III.D)

Basketbal dievčatá

 

 

 

 

4. miesto

 

družstvo dievčat

Bedminton dievčatá

 

 

 

 

5. miesto

 

družstvo dievčat

Atletika - vrh guľou

 

 

 

 

5. miesto

 

A. Vassová (III.D)

Bedminton

 

 

 

 

8. miesto

 

družstvo žiakov

Memoriál M. Zavarskej - atletika

 

 

 

 

 

 

 

- štafetový beh dievčatá

 

 

 

 

2. miesto

 

K. Gajdošechová (Sx), T. Máčalová (II.D)

 

 

 

 

 

 

 

G. a M. Liptákové (I.D), L. Horvátová (II.D)

- štafetový beh chlapci

 

 

 

 

3. miesto

 

družstvo chlapcov

- rope skiping - švihadlo

 

 

 

 

 

 

3. m. N. Mičová (P)

 

 

 

 

 

 

 

4. m. K. Gajdošechová (Sx)

 

 

 

 

 

 

 

9.m. D. Burzala (Sx)

Župná olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

- basketbal dievčatá

 

 

 

1. miesto

 

 

družstvo dievčat

- atletika - vrh guľou

 

 

 

1. miesto

 

 

A. Vassová (III.D)

- volejbal chlapci

 

 

 

2. miesto

 

 

družstvo chlapcov

- beh 200m, 400m

 

 

 

2. miesto

 

 

T. Máčalová (II.D)

- beh 800m

 

 

 

2 x 2. miesto

 

 

K. Gajdošechová, M. Babulík (I.D)

- netradičná štafeta 400, 300, 200, 100m

 

 

 

2. miesto

 

 

Babulík, Bunček, Máčalová, Gajdošechová

- speedbedminton

 

 

 

3. miesto

 

 

M. Današová (II.B), D. Valent (II.D)

- atletika - skok do výsky

 

 

 

3. miesto

 

 

K. Gajdošechová (Sx)

- atletika - štafeta chlapci

 

 

 

3. miesto

 

 

Vida, Kozák, Lesay, Šobáň

- basketbal chlapci

 

 

 

4. miesto

 

 

družstvo chlapcov

- hádzaná dievcatá

 

 

 

6. miesto

 

 

družstvo dievčat

- cezpoľný beh

 

 

 

1. miesto

 

 

A. Malíková (IV.D)

- bedminton

 

 

 

1. miesto

 

 

chlapci ZŠ a SŠ, dievčatá SŠ

- vedomostná súťaž o olympizme

 

 

 

1. miesto

 

 

družstvo 8-roč. štúdia

- bedminton dievčatá

 

 

 

2. miesto

 

 

družstvo dievčat ZŠ

- vedomostná súťaž o olympizme

 

 

 

2. miesto

 

 

družstvo 4-roč. štúdia

- halové veslovanie

 

 

 

3. miesto

 

 

družstvo chlapcov

- cezpoľný beh

 

 

 

3. miesto

 

 

M. Babulík (I.D)

- floorbal

 

 

 

3. miesto

 

 

družstvo dievčat

- stolný tenis

 

 

 

3. miesto

 

 

družstvo dievčat

Piešťanská basketbalová liga

 

4. miesto

 

 

 

 

 

Piešťanské hry

 

 

 

 

 

 

 

- hod granátom

 

1. miesto

 

 

 

 

N. Kubová (T)

- rôzne disciplíny

 

2., 3., 4. miesta

 

 

 

 

žiaci P, T, K

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688