Navigácia

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny učiteľov pre šk.r. 2017/2018. Termín si treba vopred dohodnúť.

titul pred priezvisko meno titul po e-mail kabinet čís. dverí tel. klapka konz.hodiny
RNDr.  Barančík Peter   barancik.peter@gypy.sk kabinet MAT 109 36 streda 3H
Mgr.  Bertoliová Dagmar   dagmar.bertoliova@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 streda 2H
  Corticelli Eva  , MSc. corticelli@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 piatok 2H
Mgr.  Číž Ján   j.ciz@gypy.sk kabinet TV 130 38 pondelok 5H
Ing.  Čúzyová Oľga   olga.cuzyova@gypy.sk kabinet INF 23 23 streda 3H
Mgr.  Dolinský Branislav            
RNDr.  Domonkosová Eva   eva.domonkosova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 streda 3H
Mgr.  Domonkoš Daniel   daniel.domonkos@gypy.sk kabinet TV 130 38 pondelok 3H
Mgr.  Dubovská Miroslava   dubovska@gypy.sk kabinet TV 130 38 pondelok 5H
RNDr.  Dugátová Jana , CSc. jana.dugatova@gypy.sk kabinet 120 120 25  
Mgr.  Dunčko Lukáš   lukas.duncko@gypy.sk zborovňa 112 35 štvrtok  4H 
Mgr.  Dvořáková Zuzana   zuzana.dvorakova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 štvrtok  6 VH
Mgr.  Dzurová Katarína   katarina.dzurova@gypy.sk kabinet INF 23 23 pondelok 1 VH
Mgr.  Gašparová Daniela   daniela.gasparova@gypy.sk kabinet TV 130 38 piatok 5 VH
Mgr.  Gregoričková Mária   gregorickova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 pondelok 5 VH
Mgr.  Grosmannová Radka   radka.grosmannova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 streda 4 VH
Mgr.  Hanková Miroslava   miroslava.hankova@gypy.sk        
PhDr.  Holíková Anna   anna.holikova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 piatok 6H
PaedDr.  Horváth Jaroslav   jaroslav.horvath@gypy.sk kabinet FYZ/DEJ 213 45 streda 8H
Ing.  Horváthová Erika   erikahorvathova@gypy.sk zástupcovňa 104 30  
Mgr.  Chamrazová Andrea   andrea.chamrazova@gypy.sk kabinet SJL 13 26 utorok  5H
Mgr.  Jendrichovská Zuzana , PhD. zuzana.jendrichovska@gypy.sk kabinet SJL 13 26 štvrtok  3H
Mgr.  Jobusová Martina   martina.jobusova@gypy.sk        
Mgr.  Kertész Tibor   kertesz@gypy.sk kabinet FYZ/DEJ 213 45 štvrtok  1H
Mgr.  Kertészová Anna   anna.kerteszova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 streda 1H
Ing.  Klapicová Alica   alica.klapicova@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 streda 3H
Mgr.  Knapcová Andrea   andrea.knapcova@gypy.sk kabinet SJL 13 26 štvrtok  5H
Mgr.  Kohutovičová Edita   ekohutovicova@gypy.sk kabinet Sp.Ved. 220 43 pondelok 4H
Ing.  Krajčíriková Ingrid   ingrid.krajcirikova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 streda 4H
RNDr.  Kubalová Miroslava   miroslavakubalova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 utorok  5H
Mgr.  Kubincová Patrícia   kubincova@gypy.sk kabinet vých. por. 119   št 12.30-14.00
Mgr.  Lőfflerová Marta   marta.lofflerova@gypy.sk kabinet FYZ/DEJ 213 45 pondelok 7 V
Mgr.  Maceková Mária   maria.macekova@gypy.sk kabinet INF 23 23 piatok 5 V
Mgr.  Maro Milan   milan.maro@gypy.sk kabinet FYZ/DEJ 213 45 utorok  3H 
Mgr.  Mašánová Jarmila   jarmila.masanova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 pondelok 2H
Mgr.  Mičutková Gabriela   gabriela.micutkova@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 streda 3H
  Montgomery Peter St J.            
Ing.  Nemčeková Janka   janka.hizova@gypy.sk kabinet INF 23 23 pondelok 4H
Mgr.  Obuchová Denisa   denisa.obuchova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 utorok  5H
Mgr.  Oravcová Martina   martina.oravcova@gypy.sk kabinet SJL 13 26 piatok 5H
PaedDr.  Papcunová Ivana   ivana.papcunova@gypy.sk kabinet Sp.Ved. 220 43 utorok  2H
Mgr.  Paradi Róbert   robert.paradi@gypy.sk kabinet TV 130 38 streda 5H
RNDr.  Rajnáková Lívia   livia.rajnakova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 pondelok 4H
Ing.  Ruľáková Zuzana   rulakova.zuzana@zupa-tt.sk zástupcovňa 104 30  
PhDr.  Rusnák Peter , PhD. peter.rusnak@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 pondelok 4H
Mgr.  Studénková Jana   jana.studenkova@gypy.sk kabinet TV 130 38 utorok  4H
RNDr.  Synaková Ľubica   lubica.synakova@gypy.sk kabinet INF 23 23 piatok 1H
Mgr.  Ševčík Roman   roman.sevcik@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 pondelok 6H
Mgr.  Šimová Stanislava   stanislava.simova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 pondelok 1H
Mgr.  Škultétyová Katarína   katarina.skultetyova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 štvrtok  5H
RNDr.  Šmída Ján   jansmida@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 streda 5H
Mgr.  Urban Radim   radim.urban@gypy.sk kabinet TV 130 38 streda 4H
Mgr.  Urbanová Ondrejka   ondrejka.urbanova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 pondelok 7H
Mgr.  Vagáňová Tatiana   tatiana.vaganova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 utorok  2H
Mgr.  Vavrínová Barbara   barbara.vavrinova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 štvrtok  4H
Mgr.  Vavrová Barbora   barbora.vavrova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 utorok  4H 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688