Navigácia

Počet návštev: 8014358

Novinky

Nedeľa 1. 5. 2016

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Vrátnica školy 033/ 79 893 11
  Riaditeľka školy – 033/79 893 33
  Fax 033/76 240 07
  Sekretariát, stravná referentka – 033/79893 12
  Správca telocvične – 033/79893 24

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka)
  Pedagogický úsek
  Riaditeľka školy – 33
  Štatutárna zástupkyňa školy – 25
  Zástupkyňa školy – 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie – 44
  Laboratórium biológie - 41
  Kabinet dejepisu – 42
  Kabinet fyziky – 45
  Kabinet matematiky – 36
  Kabinet spoločensko-vedný – 43
  Kabinet slovenského jazyka – 26
  Kabinet nemeckého jazyka – 22
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove – 27
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe – 29
  Kabinet telesnej výchovy - 38
  Kabinet informatiky – 23

  Nepedagogický úsek
  Vrátnica – 11
  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 32
  Sekretárka, stravná referentka – 12
  Mzdová účtovníčka – 51
  Knižnica a správca IKT – 46
  Správca haly – 24
  Školská jedáleň – 28
  Dielňa - 20

Kalendár