Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 0065/12 vodoinštalačné potreby s DPH 27.08.2012 AMEJ s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 27.08.2012
Objednávka 0054/12 Asc agenda 2013 software s DPH 04.07.2012 ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 04.07.2012
Faktúra 9120001469 software aScAgenda 399,00 s DPH 04.07.2012 ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 13.07.2012
Faktúra 10161567 vybavenie do tried č.d. 102,103 101,87 s DPH 23.08.2012 Amej spol. s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 10161597 vodoinštalačné potreby 46,82 s DPH 27.08.2012 Amej spol. s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Objednávka 0049/12 premiestnenie snímača výdaja stavy s DPH 01.06.2012 Anete SR, spol.s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 01.06.2012
Objednávka 0078/12 vyčistenie a otestovanie tlačiarne s DPH 03.10.2012 Atec s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 03.10.2012
Faktúra FVP120144 servis tlačiarne 20,40 s DPH 05.10.2012 Atec s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Zmluva 3/2012 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV s DPH 02.11.2012 BK Bedminton klub, Partizánska 50, 921 01 Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 06.11.2012
Faktúra 092012 odvoz a likvidácia anorganického odpadu 352,00 s DPH 10.07.2012 Belt s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 13.07.2012
Objednávka 0048/12 likvidácia chemikálií s DPH 06.06.2012 Belt s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 06.06.2012
Zmluva 4/2012 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV s DPH 14.10.2012 Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 06.11.2012
Faktúra 1211110393 dodávka tepelnej energie 2 489,69 s DPH 12.11.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 07122020 Náklady na zemný plyn 144,65 s DPH 20.09.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra OF07121603 náklady na zemný plyn 117,54 s DPH 16.07.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 12.09.2012
Faktúra 1211110317 dodávka tepelnej energie 1 173.30 s DPH 07.09.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra OF07121863 náklady na zemný plyn 146,26 s DPH 20.08.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra OF07121340 náklady na zemný plyn 162,43 s DPH 18.06.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 03.07.2012
Faktúra 1211110355 dodávka tepelnej energie 1 235,53 s DPH 05.10.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra OF07122412 náklady na zemný plyn 160,73 s DPH 16.10.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
zobrazené záznamy: 1-20/160