Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 70562012 výdaj jedál - zamestnanci 507,79 s DPH 08.10.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Objednávka 0054/12 Asc agenda 2013 software s DPH 04.07.2012 ASC Applied Software Colsuntants, s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 04.07.2012
Faktúra 07122020 Náklady na zemný plyn 144,65 s DPH 20.09.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 002012124 Odborná prehliadka a odborné skúšky PSN, servisné práce na PSN 284,40 s DPH 30.07.2012 Ľuboš Jambor Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 11211001 Uverejnenie riadkovej inzercie v PT 10,00 s DPH 17.11.2012 Winter média, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 3123865 WC potreby 58,00 s DPH 27.09.2012 Drotex Priečková Margita Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Zmluva 4/2012 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV s DPH 14.10.2012 Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 06.11.2012
Zmluva 5/2012 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV s DPH 04.10.2012 Spoločné basketbalové združenie Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 06.11.2012
Zmluva 3/2012 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV s DPH 02.11.2012 BK Bedminton klub, Partizánska 50, 921 01 Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 06.11.2012
Zmluva 2/2012 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV s DPH 11.11.2012 EKOM, s. r. o., Priemyselná 5031/18, 921 01 Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 06.11.2012
Zmluva 1/2012 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV s DPH 02.11.2012 TRADE TISING s. r. o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 06.11.2012
Zmluva Zmluva o dielo - oprava oplotenia areálu školy 3 847,74 s DPH 29.10.2012 Jozef Prištic Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 1122210039 administratívne tlačivá 124,80 s DPH 10.10.2012 ŠEVT a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra 20120644 bezplatné používanie kopírky 129,60 s DPH 07.11.2012 Follow ME - Slovakia s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 20120454 bezplatné používanie kopírky 129,60 s DPH 03.08.2012 Follow ME - Slovakia s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 20120399 bezplatné používanie kopírky 129,60 s DPH 09.07.2012 Follow ME - Slovakia s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 13.07.2012
Faktúra 20120513 bezplatné používanie kopírky 129,60 s DPH 07.09.2012 Follow ME - Slovakia s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 20120578 bezplatné používanie kopírky 129,60 s DPH 08.10.2012 Follow ME - Slovakia s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Objednávka 0071/12 chemo potreby s DPH 01.08.2012 Emaila - Mario Višnovský Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 01.08.2012
Faktúra 20120793 chemo potreby 274,13 s DPH 14.09.2012 Emaila - Mario Višnovský Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
zobrazené záznamy: 1-20/160