Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Objednávka 0039/12 žiarovky, žiarivky s DPH 25.04.2012 Domoss Technika a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 13.07.2012
Faktúra 10220030 železiarske potreby 8,87 s DPH 22.10.2012 Domoss Technika a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Objednávka 0046/12 čistiace potraby s DPH 07.05.2012 Drotex Priečková Margita Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 13.07.2012
Faktúra 42012260 čistenie kanalizačného potrubia 220,92 s DPH 19.09.2012 KANAL M.P.S. s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 487200030 zámky do skriniek v zborovni 9,46 s DPH 02.08.2012 Domoss Technika a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 8201081140 zálohová faktúra jedálne lístky 2 034,12 s DPH 22.10.2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Zmluva zmluva o zabezpečení stravy s DPH 29.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 12.09.2012
Objednávka 0066/12 zmiešaný tovar /vodo-elektro/ s DPH 30.08.2012 Domoss Technika a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 30.08.2012
Faktúra 49/2012 zhotovenie tabule s logom Gymnázia 192,00 s DPH 24.09.2012 Ing. Branislav Jacko Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Zmluva 27072012 výroba a montáž lezeckej steny 7 114,00 s DPH 27.07.2012 Extrem klub Žilina Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 8292012 výdaj obedov - zamestnanci + žiaci 6 829,20 s DPH 05.10.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra 8332012 výdaj obedov - zamestnanci + žiaci 10 109,14 s DPH 30.10.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 70702012 výdaj obedov - režijné náklady - zamestnanci 705,55 s DPH 30.10.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Objednávka 0078/12 vyčistenie a otestovanie tlačiarne s DPH 03.10.2012 Atec s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 03.10.2012
Faktúra 10161567 vybavenie do tried č.d. 102,103 101,87 s DPH 23.08.2012 Amej spol. s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Objednávka 0065/12 vodoinštalačné potreby s DPH 27.08.2012 AMEJ s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 27.08.2012
Faktúra 10161597 vodoinštalačné potreby 46,82 s DPH 27.08.2012 Amej spol. s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 212610558 vodné a stočné 162,40 s DPH 15.08.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 212615990 vodné a stočné 847,01 s DPH 15.11.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 212613880 vodné a stočné 895,72 s DPH 12.10.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
zobrazené záznamy: 1-20/160