Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 1122205955 učiteľské a administratívne tlačivá 58,81 s DPH 12.07.2012 ŠEVT a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 13.07.2012
Faktúra 1122210039 administratívne tlačivá 124,80 s DPH 10.10.2012 ŠEVT a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra 002012124 Odborná prehliadka a odborné skúšky PSN, servisné práce na PSN 284,40 s DPH 30.07.2012 Ľuboš Jambor Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 910041209 služby siete SANET 150,00 s DPH 03.09.2012 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 11211001 Uverejnenie riadkovej inzercie v PT 10,00 s DPH 17.11.2012 Winter média, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Objednávka 0084/12 inzercia v PT s DPH 07.11.2012 Winter média, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 07.11.2012
Objednávka 0082/12 inzercia v PT s DPH 06.11.2012 Winter média, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 06.11.2012
Faktúra rf/0669/12 refundácia tel. poplatkov 77,57 s DPH 10.08.2012 Trnavský samosprávny kraj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra rf/0574/12 refundácia tel. poplatkov 92,70 s DPH 16.07.2012 Trnavský samosprávny kraj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra Rf/0857/12 refundácia 96,73 s DPH 11.10.2012 Trnavský samosprávny kraj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra Rf/0763/12 refundácia 73,43 s DPH 13.09.2012 Trnavský samosprávny kraj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra Rf/0480/12 refundácia 84,04 s DPH 18.06.2012 Trnavský samosprávny kraj Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 03.07.2012
Faktúra 212613880 vodné a stočné 895,72 s DPH 12.10.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra 212610558 vodné a stočné 162,40 s DPH 15.08.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 212615990 vodné a stočné 847,01 s DPH 15.11.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 212608507 vodné a stočné 1 420,80 s DPH 16.07.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 12.09.2012
Faktúra 212217877 vodné a stočné 84,29 s DPH 13.09.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Zmluva 1/2012 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV s DPH 02.11.2012 TRADE TISING s. r. o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 06.11.2012
Faktúra 7211241696 faktúra za služby mobilnej siete 173,55 s DPH 12.11.2012 T-mobile Slovensko, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 7208066798 faktúra za služby mobilnej siete 61,60 s DPH 09.08.2012 T-mobile Slovensko, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
zobrazené záznamy: 1-20/160