Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 8332012 výdaj obedov - zamestnanci + žiaci 10 109,14 s DPH 30.10.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 31082012 dodávka a montáž lezeckej steny 7 114,00 s DPH 04.09.2012 Extrem klub Žilina Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Zmluva 27072012 výroba a montáž lezeckej steny 7 114,00 s DPH 27.07.2012 Extrem klub Žilina Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 8292012 výdaj obedov - zamestnanci + žiaci 6 829,20 s DPH 05.10.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Zmluva Zmluva o dielo - oprava oplotenia areálu školy 3 847,74 s DPH 29.10.2012 Jozef Prištic Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 2012032 náter plota farbou 3 847,74 s DPH 05.11.2012 Prištic Jozef Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 0890712 kanalizačné stúpačky - WC ženy 3 199,72 s DPH 08.08.2012 Raving a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 1211110393 dodávka tepelnej energie 2 489,69 s DPH 12.11.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 21.11.2012
Faktúra 8201081140 zálohová faktúra jedálne lístky 2 034,12 s DPH 22.10.2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra 1212012474 dodávka silovej elektriny a distribučných služieb 1 637,56 s DPH 02.08.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 1212014139 dodávka silovej elektriny a distribučných služieb 1 637,56 s DPH 04.09.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 1212010798 dodávka silovej elektriny a distribučných služieb 1 637,56 s DPH 03.07.2012 MAGNA E.A. s.r.o. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 13.07.2012
Faktúra 1070812 kanalizačné stúpačky - WC ženy 1 515,43 s DPH 30.08.2012 Raving a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 1070812 rekonštrukcia kanalizačných stupačiek WC ženy 1 515,43 s DPH 30.08.2012 Raving a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 212608507 vodné a stočné 1 420,80 s DPH 16.07.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 12.09.2012
Faktúra 8201071908 jedálne kupóny Dejeuner 1 419,72 s DPH 17.09.2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 02.10.2012
Faktúra 1211110241 dodávka tepelnej energie 1 243,72 s DPH 09.07.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 13.07.2012
Faktúra 1211110355 dodávka tepelnej energie 1 235,53 s DPH 05.10.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
Faktúra 1211110279 dodávka tepelnej energie 1 168,99 s DPH 07.08.2012 Dalkia a.s Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 11.09.2012
Faktúra 212613880 vodné a stočné 895,72 s DPH 12.10.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 25.10.2012
zobrazené záznamy: 1-20/160