• Školské aktivity

    •  

       Rozvíjanie odborných vedomostí
      
     • predmetové olympiády (M, F, CH, B, G, prog., cudzie jazyky)

     • korešpondenčné semináre (M, F, prog.)

     • SOČ - školská odborná činnosť

     • súťaže Zenit, Pytagoriáda

     • nadštandardné výberové hodiny


      

     Športové aktivity
      
     • basketbal

     • volejbal

     • atletika

     • fitness

     • turistika

     • stolný tenis

     • šach

     • lyžiarsky kurz

     • kurz plávania

     • kurz na ochranu človeka a prírody spojený s vysokohorskou turistikou a splavom riek


      

     Spoločenské aktivity
      
     • imatrikulácia žiakov 1. ročníka

     • študenti bavia študentov (prierez programov zo stužkových slávností)

     • návštevy divadelných a filmových predstavení, výchovných koncertov a výstav

     • kurz spoločenského správania a tanca

     • exkurzie

     • výlety a poznávacie zájazdy po Slovensku aj do zahraničia (Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko)

     • výmenné pobyty študentov (Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Holandsko)


      

     Iné aktivity
      
     • časopis Gymnazista

     • mažoretky

     • spevokol Máj

     • folklórny súbor Máj 

     • záujmové krúžky (fotografický, výtvarný a navrhovania odevov, cudzích jazykov, internetový, výpočtovej techniky, psychologický, športové, ...)


      

     Stravovanie
      
     • jedáleň v budove školy

     • bufet

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie