• Projekty

    •  

     IT Akadémia

     V školskom roku 2020/2021 sme sa stali partnerskou školou národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Projekt zahŕňa spoluprácu na úrovni prírodovedných predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia a informatika. Umožňuje našim pedagógom testovať metodiky, zúčastňovať sa inovatívnych školení, zapájať žiakov do vybraných súťaží, pripravovať žiakov alebo učiteľov o získanie medzinárodného certifikátu ECDL, spolupracovať s ostatnými partnerskými školami a zapájať sa do popularizačných aktivít projektu. Napomáha budovať prírodovednú, digitálnu a vedeckú gramotnosť.

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      

      

      

      


     Folklórny súbor Máj

     31.10.1996 bol založený folklórny súbor Máj. Jeho členmi sa stali študenti Gymnázia Piešťany a mládež z regiónu Piešťan. Súbor sa zaregistroval na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie a jeho vedúcim sa stal p. Ján Horňák, ktorý je aj choreografom súboru.
     Máj má zložku tanečnú, spevácku (vedie ju Mgr. Horňáková) a hudobnú. Repertoár tvoria spevy a tance z Myjavy, Horehronia, Zemplína a Terchovej. Nácviky sa konajú niekoľkokrát za týždeň v telocvični školy.
     Z vedenia gymnázia má súbor na starosti RNDr. Šmída

     Vystupovali v takmer všetkých krajinách Európy, ale aj v Izraeli, Egypte a Brazílii.

     Internetová stránka - http://www.fsmaj.sk

      

     Junior Achievement

     Od školského roka 1997/1998 sa u nás vyučuje predmet aplikovaná ekonómia v rámci projektu Junior Achievement. Vyučujú ho Ing. Hižová a RNDr. Šmída, vyškolení odbornými školiteľmi. V tomto predmete, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom, nadobúdajú žiaci základné ekonomické vedomosti, pracujú v tíme, riešia modelové situácie v rámci podnikateľských aktivít, zúčastňujú sa celoslovenských súťaží.

      

      

     Infovek

     V júni 1999 bola naša škola vybraná Ministerstvom školstva SR do projektu Infovek.
     V septembri 1999 začalo prevádzku "Vzdelávacie centrum", v ktorom boli umiestnené počítače pre študentov dodané v rámci projektu. Škola bola pripojená na internet.
     Naši študenti môžu toto centrum navštevovať cez voľné a popoludňajšie hodiny.

      

     Monitor

     Študenti štvrtého ročníka riešili úlohy v celoslovenskom prieskume Monitor 2000 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický alebo nemecký jazyk a dejepis. Prieskum sa robí na všetkých stredných školách na Slovensku ako súčasť pripravovanej novej koncepcie maturitnej škúšky.
     Monitor 2000 bol pre školu úspešný, žiaci vo všetkých predmetoch dosiahli lepší priemer ako bol celoslovenský.

      

     Projekty NK SOCRATES  - COMENIUS do ktorých sa škola zapojila

      

     1.    1998 – 2000 – Význam výuky klasických jazykov v dnešnej dobe

       Partneri:   Maximilians Gymnasium Mníchov – SRN

            Liceo Pigaffeta Vincenza – Taliansko

     2.    2001 – 2003 – Mestá pri vode a ich problémy

       Partneri:   Veurs College – Voorburg - Den Haag – Holandsko

                                    Franziskaneum Gymnasium Meissen – SRN

     3.    2003 – 2006 – Coubertin Academy

       Partneri:   Coubertin Gymnasium Erfurt – SRN

                                    Ũlenurme Gumnasium Tartu – Estónsko

                                    Tenisova akademia Sopot - Poľsko

     SOCRATES

     COMENIUS 1

      

     http://gypy.sk/voda

     COMENIUS 1.3

     coubertin_sk.pdf  - Tento materiál zhotovilo Pierre de Coubertin Gymnasium ERFURT

     coubertin_de.pdf – Dieses material hat gefertigt Pierre de Coubertin Gymnasium ERFURT

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie