• Voľné pracovné miesta

    •  

      

     Gymnázium Pierra de Coubertina

     Námestie SNP 9, 921 26  Piešťany

      

      

     PRIJME DO ZAMESTNANIA

     Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka

      

      

     Miesto práce:

     • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

      

     Termín nástupu:

     • 01.09.2020

      

     Druh pracovného pomeru:

     • 100% úväzok na dobu určitú

      

     Mzda:

     • platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z.
     • (od 915,00 Eur)

      

     Kvalifikačné predpoklady:

     • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk

      

     Ďalšie požadované schopnosti:

     • bezúhonnosť
     • zodpovednosť
     • samostatnosť
     • flexibilita
     • organizačné schopnosti
     • zdravotná spôsobilosť
     • ovládanie štátneho jazyka

      

     Pracovná náplň:

     • úlohy súvisiace s dohodnutou prácou učiteľa

      

     Zoznam požadovaných dokladov:

     • žiadosť o zamestnanie
     • profesijný životopis
     • doklady o vzdelaní
     • písomný súhlas s použitím osobných údajov na účely výberového konania

      

     Dátum a miesto podania žiadosti:

      

     Termín podania: do 30.05.2020

      

     Adresa podania: Gymnázium Pierra de Coubertina

                                Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany

                                gypy@gypy.sk

      

      

     Ďalšie informácie na tel. č.: 033/7989333 od 08.00 hod do 11.30 hod.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Školský referent - potvrdenia a odpisy 033/79893 25
    Správca športovej haly 033/79893 24 
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 30 
    Zástupkyňa školy 30
    Školský referent - potvrdenia a odpisy 033/79893 25
    Zborovňa 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky a dejepisu 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet nemeckého jazyka 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31
    Tajomníčka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Knižnica a správca IKT – 46 
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie