Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Miroslava Hanková Ha Riaditeľka
miroslava.hankova@gypy.sk
 
 
RNDr. Jana Dugátová, CSc. Du Zástupkyňa
jana.dugatova@gypy.sk
 
 
Ing. Erika Horváthová Ht Zástupkyňa
erikahorvathova@gypy.sk
 
 
RNDr. Peter Barančík Učiteľ
Zástupca v triede: IV.D
barancik.peter@gypy.sk
 
 
Mgr. Dagmar Bertoliová Be Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
dagmar.bertoliova@gypy.sk
 
 
Eva Corticelli, MSc. Co Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
corticelli@gypy.sk
 
 
Mgr. Ján Číž Či Učiteľ
j.ciz@gypy.sk
 
 
Ing. Oľga Čúzyová Ču Učiteľka
olga.cuzyova@gypy.sk
 
 
Mgr. Branislav Dolinský Dl Učiteľ
 
 
RNDr. Eva Domonkosová Dm Triedna učiteľka: sekunda
eva.domonkosova@gypy.sk
 
 
Mgr. Daniel Domonkoš Dd Učiteľ
Zástupca v triede: III.B
daniel.domonkos@gypy.sk
 
 
Mgr. Miroslava Dubovská Db Učiteľka
Zástupca v triede: sexta
dubovska@gypy.sk
 
 
Mgr. Lukáš Dunčko Učiteľ
lukas.duncko@gypy.sk
 
 
Mgr. Zuzana Dvořáková Dv Triedna učiteľka: tercia
zuzana.dvorakova@gypy.sk
 
 
Mgr. Katarína Dzurová Dz Triedna učiteľka: II.C
katarina.dzurova@gypy.sk
 
 
Mgr. Daniela Gašparová Ga Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
daniela.gasparova@gypy.sk
 
 
Mgr. Mária Gregoričková Gr Učiteľka
Zástupca v triede: kvinta
gregorickova@gypy.sk
 
 
Mgr. Radka Grosmannová Gs Triedna učiteľka: III.B
radka.grosmannova@gypy.sk
 
 
PhDr. Anna Holíková Ho Učiteľka
Zástupca v triede: kvarta
anna.holikova@gypy.sk
 
 
PaedDr. Jaroslav Horváth Hr Učiteľ
jaroslav.horvath@gypy.sk
 
 
Mgr. Andrea Chamrazová Cha Triedna učiteľka: kvinta
andrea.chamrazova@gypy.sk
 
 
Mgr. Zuzana Jendrichovská, PhD. Je Triedna učiteľka: IV.C
zuzana.jendrichovska@gypy.sk
 
 
Mgr. Martina Jobusová Jo Triedna učiteľka: príma
martina.jobusova@gypy.sk
 
 
Mgr. Tibor Kertész Kz Učiteľ
Zástupca v triede: oktáva
kertesz@gypy.sk
 
 
Mgr. Anna Kertészová Ke Triedna učiteľka: kvarta
anna.kerteszova@gypy.sk
 
 
Ing. Alica Klapicová Kl Triedna učiteľka: II.A
alica.klapicova@gypy.sk
 
 
Mgr. Andrea Knapcová Kn Triedna učiteľka: I.A
andrea.knapcova@gypy.sk
 
 
Mgr. Edita Kohutovičová Kh Učiteľka
ekohutovicova@gypy.sk
 
 
Ing. Ingrid Krajčíriková Kr Triedna učiteľka: II.D
ingrid.krajcirikova@gypy.sk
 
 
RNDr. Miroslava Kubalová Kb Triedna učiteľka: III.D
miroslavakubalova@gypy.sk
 
 
Mgr. Patrícia Kubincová Kc Triedna učiteľka: IV.B
kubincova@gypy.sk
 
 
Mgr. Marta Lőfflerová Lf Triedna učiteľka: septima
Zástupca v triede: tercia
marta.lofflerova@gypy.sk
 
 
Mgr. Mária Maceková Mc Učiteľka
maria.macekova@gypy.sk
 
 
Mgr. Milan Maro Mr Učiteľ
milan.maro@gypy.sk
 
 
Mgr. Jarmila Mašánová Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
jarmila.masanova@gypy.sk
 
 
Mgr. Gabriela Mičutková Mi Učiteľka
Zástupca v triede: II.D
gabriela.micutkova@gypy.sk
 
 
Peter St John Montgomery Mg Učiteľ
 
 
Ing. Janka Nemčeková Učiteľka
janka.hizova@gypy.sk
 
 
Mgr. Denisa Obuchová Ob Triedna učiteľka: I.D
denisa.obuchova@gypy.sk
 
 
Mgr. Martina Oravcová Or Učiteľka
martina.oravcova@gypy.sk
 
 
PaedDr. Ivana Papcunová Pc Triedna učiteľka: sexta
ivana.papcunova@gypy.sk
 
 
Mgr. Róbert Paradi Pd Triedny učiteľ: IV.A
robert.paradi@gypy.sk
 
 
RNDr. Lívia Rajnáková Ra Učiteľka
livia.rajnakova@gypy.sk
 
 
PhDr. Peter Rusnák, PhD. Ru Triedny učiteľ: III.C
peter.rusnak@gypy.sk
 
 
Mgr. Jana Studénková St Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
jana.studenkova@gypy.sk
 
 
RNDr. Ľubica Synaková Sy Triedna učiteľka: III.A
lubica.synakova@gypy.sk
 
 
Mgr. Roman Ševčík Še Triedny učiteľ: I.B
Zástupca v triede: IV.C
roman.sevcik@gypy.sk
 
 
Mgr. Stanislava Šimová Ši Triedna učiteľka: oktáva
stanislava.simova@gypy.sk
 
 
Mgr. Katarína Škultétyová Šk Triedna učiteľka: II.B
katarina.skultetyova@gypy.sk
 
 
RNDr. Ján Šmída Šm Triedny učiteľ: IV.D
jansmida@gypy.sk
 
 
Mgr. Radim Urban Ur Učiteľ
radim.urban@gypy.sk
 
 
Mgr. Ondrejka Urbanová Ub Učiteľka
Zástupca v triede: sekunda
ondrejka.urbanova@gypy.sk
 
 
Mgr. Tatiana Vagáňová Vg Učiteľka
Zástupca v triede: III.D
tatiana.vaganova@gypy.sk
 
 
Mgr. Barbara Vavrínová Vv Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
barbara.vavrinova@gypy.sk
 
 
Mgr. Barbora Vavrová Va Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
barbora.vavrova@gypy.sk
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688