Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Miroslava Hanková Ha Rozvrh
Riaditeľka
miroslava.hankova@gypy.sk
 
 
RNDr. Jana Dugátová, CSc. Du Rozvrh
Zástupkyňa
jana.dugatova@gypy.sk
 
 
Ing. Erika Horváthová Ht Rozvrh
Zástupkyňa
erikahorvathova@gypy.sk
 
 
RNDr. Peter Barančík Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.D
barancik.peter@gypy.sk
 
 
Mgr. Dagmar Bertoliová Be Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
dagmar.bertoliova@gypy.sk
 
 
Eva Corticelli, MSc. Co Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
corticelli@gypy.sk
 
 
Mgr. Ján Číž Či Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.C
j.ciz@gypy.sk
 
 
Mgr. Miroslava Danková, PhD. Dn Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
miroslava.dankova@gypy.sk
 
 
Mgr. Branislav Dolinský Dl Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Eva Domonkosová Dm Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
eva.domonkosova@gypy.sk
 
 
Mgr. Daniel Domonkoš Dd Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: sexta
daniel.domonkos@gypy.sk
 
 
Mgr. Lukáš Dunčko Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.A
lukas.duncko@gypy.sk
 
 
Mgr. Zuzana Dvořáková Dv Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
zuzana.dvorakova@gypy.sk
 
 
Mgr. Katarína Dzurová Dz Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
katarina.dzurova@gypy.sk
 
 
Mgr. Daniela Gašparová Ga Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
daniela.gasparova@gypy.sk
 
 
Mgr. Mária Gregoričková Gr Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.D
gregorickova@gypy.sk
 
 
Mgr. Radka Grosmannová Gs Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
radka.grosmannova@gypy.sk
 
 
PhDr. Anna Holíková Ho Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: kvarta
anna.holikova@gypy.sk
 
 
Mgr. Andrea Chamrazová Cha Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
andrea.chamrazova@gypy.sk
 
 
Mgr. Zuzana Jendrichovská, PhD. Je Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
zuzana.jendrichovska@gypy.sk
 
 
Mgr. Martina Jobusová Jo Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
martina.jobusova@gypy.sk
 
 
Mgr. Tibor Kertész Kz Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.C
kertesz@gypy.sk
 
 
Mgr. Anna Kertészová Ke Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
anna.kerteszova@gypy.sk
 
 
Ing. Alica Klapicová Kl Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
alica.klapicova@gypy.sk
 
 
Mgr. Andrea Knapcová Kn Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
andrea.knapcova@gypy.sk
 
 
Ing. Ingrid Krajčíriková Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
ingrid.krajcirikova@gypy.sk
 
 
Mgr. Marianna Krajčová Rozvrh
Učiteľka
marianna.krajcova@gypy.sk
 
 
Mgr. Gabriela Krasuľová Ks Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: tercia
gabriela.krasulova@gypy.sk
 
 
RNDr. Miroslava Kubalová Kb Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
miroslavakubalova@gypy.sk
 
 
Mgr. Patrícia Kubincová Kc Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
kubincova@gypy.sk
 
 
Mgr. Marta Lőfflerová Lf Rozvrh
Triedna učiteľka: septima
marta.lofflerova@gypy.sk
 
 
Mgr. Mária Maceková Mc Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
maria.macekova@gypy.sk
 
 
Mgr. Jarmila Mašánová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: oktáva
jarmila.masanova@gypy.sk
 
 
Mgr. Vladimír Mateják Mt Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.D
vladimir.matejak@gypy.sk
 
 
Peter St John Montgomery Mg Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Janka Nemčeková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
janka.hizova@gypy.sk
 
 
Mgr. Denisa Obuchová Ob Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
denisa.obuchova@gypy.sk
 
 
PaedDr. Ivana Papcunová Pc Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
ivana.papcunova@gypy.sk
 
 
Mgr. Róbert Paradi Pd Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
robert.paradi@gypy.sk
 
 
RNDr. Lívia Rajnáková Ra Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: septima
livia.rajnakova@gypy.sk
 
 
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. Ru Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
peter.rusnak@gypy.sk
 
 
Mgr. Jana Studénková St Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: kvinta
jana.studenkova@gypy.sk
 
 
RNDr. Ľubica Synaková Sy Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
lubica.synakova@gypy.sk
 
 
Mgr. Roman Ševčík Še Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
roman.sevcik@gypy.sk
 
 
Mgr. Stanislava Šimová Ši Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva
stanislava.simova@gypy.sk
 
 
Mgr. Katarína Škultétyová Šk Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
katarina.skultetyova@gypy.sk
 
 
RNDr. Ján Šmída Šm Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.D
jansmida@gypy.sk
 
 
Mgr. Radim Urban Ur Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: príma
radim.urban@gypy.sk
 
 
Mgr. Ondrejka Urbanová Ub Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: sekunda
ondrejka.urbanova@gypy.sk
 
 
Mgr. Tatiana Vagáňová Vg Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
tatiana.vaganova@gypy.sk
 
 
Mgr. Barbara Vavrínová Vv Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
barbara.vavrinova@gypy.sk
 
 
Mgr. Barbora Vavrová Va Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
barbora.vavrova@gypy.sk
 
 
Mgr. Miroslava Zervanová Zr Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.D
miroslava.zervanova@gypy.sk
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1158 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.04.2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688