• Eva Corticelli, MSc.
   • Eva Corticelli, MSc.Učiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
   • Mgr. Miroslava Danková, PhD.
   • Mgr. Miroslava Danková, PhD.Učiteľka
   • RNDr. Jana Dugátová, CSc.
   • RNDr. Jana Dugátová, CSc.Učiteľka
   • Mgr. Zuzana Dvořáková
   • Mgr. Zuzana DvořákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
   • Mgr. Katarína Dzurová
   • Mgr. Katarína DzurováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
   • Mgr. Daniela Gašparová
   • Mgr. Daniela GašparováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.D
   • Mgr. Radka Grosmannová
   • Mgr. Radka GrosmannováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
   • Mgr. Miroslava Hanková
   • Mgr. Miroslava HankováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.C
   • Mgr. Zuzana Jendrichovská, PhD.
   • Mgr. Zuzana Jendrichovská, PhD.Učiteľka
   • Mgr. Martina Jobusová
   • Mgr. Martina JobusováUčiteľka
    Triedna učiteľka: príma
   • Ing. Alica Klapicová
   • Ing. Alica KlapicováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
   • Mgr. Andrea Knapcová
   • Mgr. Andrea KnapcováUčiteľka
    Triedna učiteľka: kvinta
   • Ing. Ingrid Krajčiriková
   • Ing. Ingrid KrajčirikováUčiteľka
   • RNDr. Miroslava Kubalová
   • RNDr. Miroslava KubalováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.C
   • Mgr. Marta Löfflerová
   • Mgr. Marta LöfflerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: tercia
   • Mgr. Mária Maceková
   • Mgr. Mária MacekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: oktáva
   • Mgr. Katarína Marienčiková
   • Mgr. Katarína MarienčikováUčiteľka
   • Mgr. Vladimír Mateják
   • Mgr. Vladimír MatejákUčiteľ
    Triedny učiteľ: III.C
   • Mgr. Zuzana Matúšová
   • Mgr. Zuzana MatúšováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.D
   • Mgr. Ľubica Mikušová
   • Mgr. Ľubica MikušováUčiteľka
    Triedna učiteľka: sexta
   • Mgr. Martina Minárechová
   • Mgr. Martina MinárechováUčiteľka
    Triedna učiteľka: sekunda
   • PhDr. Zuzana Murínová
   • PhDr. Zuzana MurínováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.D
   • Mgr. Denisa Obuchová
   • Mgr. Denisa ObuchováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.C
   • Mgr. Ingrid Páleníková
   • Mgr. Ingrid PáleníkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
   • PaedDr. Ivana Papcunová
   • PaedDr. Ivana PapcunováUčiteľka
    Triedna učiteľka: septima
   • Mgr. Róbert Paradi
   • Mgr. Róbert ParadiUčiteľ
    Triedny učiteľ: kvarta
   • RNDr. Ľubica Synaková
   • RNDr. Ľubica SynakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
   • Mgr. Petra Šimová
   • Mgr. Petra ŠimováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.D
   • Mgr. Stanislava Šimová
   • Mgr. Stanislava ŠimováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.B
   • Mgr. Silvia Tomagová
   • Mgr. Silvia TomagováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie