• Konzultačné hodiny a kontakt

    • Konzultačné hodiny učiteľov pre šk.r. 2019/2020. Termín si treba vopred dohodnúť.

      

     titul pred priezvisko meno titul za e-mail kabinet č. dverí klapka konz. hodiny
     RNDr.  Barančík Peter   barancik.peter@gypy.sk kabinet MAT 109 36 štvrtok  2VH
     Mgr.  Bertoliová Dagmar   dagmar.bertoliova@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 štvrtok  6VH
       Corticelli Eva  , MSc. corticelli@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 streda  4VH
     Mgr.  Číž Ján   j.ciz@azet.sk kabinet TV 130 38  
     Mgr.  Danková Miroslava , PhD. miroslava.dankova@gypy.sk kabinet SJL 13 26 streda  5VH
     ThDr. Dolinský Branislav   brano.dolinsky@gmail.com        
     RNDr.  Domonkosová Eva   eva.domonkosova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 streda  3VH
     Mgr.  Domonkoš Daniel   daniel.domonkos@gypy.sk kabinet TV 130 38 streda 4VH
     RNDr.  Dugátová Jana , CSc. jana.dugatova@gypy.sk kabinet prístavba     piatok  3VH
     Mgr.  Dvořáková Zuzana   zuzana.dvorakova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 pondelok  4VH
     Mgr.  Dzurová Katarína   katarina.dzurova@gypy.sk kabinet INF 23 23 pondelok  5VH
     Mgr.  Gašparová Daniela   daniela.gasparova@gypy.sk kabinet TV 130 38 pondelok  4VH
     Mgr.  Gregoričková Mária   gregorickova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 pondelok 4VH
     Mgr.  Grosmannová Radka   radka.grosmannova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 piatok  4VH
     Mgr.  Hanková Miroslava   miroslava.hankova@gypy.sk kabinet prístavba     utorok 4VH
     PhDr.  Holíková Anna   anna.holikova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 pondelok  4VH
     Ing.  Horváthová Erika   erikahorvathova@gypy.sk zástupcovňa 104 30  
     Mgr.  Chamrazová Andrea   andrea.chamrazova@gypy.sk kabinet SJL 13 26 streda 4VH
     Mgr.  Jobusová Martina   martina.jobusova@gypy.sk kabinet SJL 13 26 pondelok  3VH
     Mgr.  Kertész Tibor   kertesz@gypy.sk kabinet FYZ/DEJ 213 45 pondelok  3VH
     Mgr.  Kertészová Anna   anna.kerteszova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 streda  1VH
     Ing.  Klapicová Alica   alica.klapicova@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 štvrtok  5VH
     Mgr.  Knapcová Andrea   andrea.knapcova@gypy.sk kabinet SJL 13 26 piatok  4VH
     Ing.  Krajčiriková Ingrid   ingrid.krajcirikova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 streda  2VH
     Mgr.  Krajčová Marianna   marianna.krajcova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 streda  6VH
     RNDr.  Kubalová Miroslava   miroslavakubalova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 štvrtok  5VH
     Mgr.  Kubincová Patrícia   kubincova@gypy.sk kabinet vých. poradcu 119   štvrtok  6VH
     Mgr.  Löfflerová Marta   marta.lofflerova@gypy.sk kabinet FYZ/DEJ 213 45 pondelok  6VH
     Mgr.  Maceková Mária   maria.macekova@gypy.sk kabinet INF 23 23 štvrtok 3VH
     Mgr.  Mašánová Jarmila   jarmila.masanova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 štvrtok 1VH
     Mgr.  Mateják Vladimír   vladimir.matejak@gypy.sk kabinet FYZ/DEJ 213 45 pondelok  6VH
       Montgomery Peter St John   stjohnmontgomery@yahoo.com        
     Ing.  Nemčeková Janka   janka.hizova@gypy.sk kabinet INF 23 23 štvrtok  4VH
     Mgr.  Obuchová Denisa   denisa.obuchova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 utorok 5VH
     Mgr.  Páleníková Ingrid   ingrid.palenikova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27  
     PaedDr.  Papcunová Ivana   ivana.papcunova@gypy.sk kabinet Sp.Ved. 220 43 piatok  1VH
     Mgr.  Paradi Róbert   robert.paradi@gypy.sk kabinet TV 130 38 pondelok  5VH
     RNDr.  Rajnáková Lívia   livia.rajnakova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44  
     doc. PhDr. Rusnák Peter , PhD. peter.rusnak@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 streda  7VH
     Mgr.  Studénková Jana   jana.studenkova@gypy.sk kabinet TV 130 38 pondelok  3VH
     RNDr.  Synaková Ľubica   lubica.synakova@gypy.sk kabinet INF 23 23 štvrtok  1VH
     Mgr.  Ševčík Roman   roman.sevcik@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 piatok  3VH
     Mgr.  Šimová Stanislava   stanislava.simova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 piatok  1VH
     Mgr.  Šimová Petra   petra.simova@gypy.sk kabinet TV 130 38 streda 2VH
     Mgr.  Škultétyová Katarína   katarina.skultetyova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 pondelok  2VH
     RNDr.  Šmída Ján   jansmida@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 streda  6VH
     Mgr.  Urban Radim   radim.urban@gypy.sk kabinet TV 130 38 pondelok  1VH
     Mgr.  Urbanová Ondrejka   ondrejka.urbanova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 pondelok  7VH
     Mgr.  Úradníčková Jana   jana.uradnickova@gypy.sk kabinet SJL 13 26 štvrtok 2VH
     Mgr.  Vagáňová Tatiana   tatiana.vaganova@gypy.sk kabinet ANJ -11 27 pondelok  3VH
     Mgr.  Vavrínová Barbara   barbara.vavrinova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 utorok  6VH
     Mgr.  Vavrová Barbora   barbora.vavrova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 štvrtok  4VH
     Mgr.  Zervanová Miroslava   miroslava.zervanova@gypy.sk kabinet Sp.Ved. 220 43 streda  5VH
  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Školský referent - potvrdenia a odpisy 033/79893 25
    Správca športovej haly 033/79893 24 
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 30 
    Zástupkyňa školy 30
    Školský referent - potvrdenia a odpisy 033/79893 25
    Zborovňa 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky a dejepisu 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet nemeckého jazyka 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31
    Tajomníčka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Knižnica a správca IKT – 46 
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie