• Konzultačné hodiny a kontakt

    • Konzultačné hodiny učiteľov pre šk.r. 2021/2022. Termín si treba vopred dohodnúť.

     titul pred priezvisko meno titul za email kabinet č.dverí klapka konz.hodiny
     Mgr.  Bertoliová Dagmar   dagmar.bertoliova@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 4 VH utorok
       Corticelli Eva  , MSc. eva.corticelli@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 2 VH pondelok
     Mgr.  Danková Miroslava , PhD. miroslava.dankova@gypy.sk kabinet SJL - prízemie 13 26 3 VH utorok
     ThDr. Dolinský Branislav   brano.dolinsky@gmail.com        
     RNDr.  Domonkosová Eva   eva.domonkosova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 4 VH pondelok
     Mgr.  Domonkoš Daniel   daniel.domonkos@gypy.sk kabinet TV 130 38 6 VH streda
     RNDr.  Dugátová Jana , CSc. jana.dugatova@gypy.sk kabinet FYZ 213 45 4 VH piatok
     Mgr.  Dvořáková Zuzana   zuzana.dvorakova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 4 VH pondelok
     Mgr.  Dzurová Katarína   katarina.dzurova@gypy.sk kabinet humanitných predmetov 112 35 2 VH pondelok
     Mgr.  Gašparová Daniela   daniela.gasparova@gypy.sk kabinet TV 130 38 3 VH piatok
     Mgr.  Grosmannová Radka   radka.grosmannova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 3 VH streda
     Mgr.  Hanková Miroslava   miroslava.hankova@gypy.sk kabinet SJL - 2 poschodie 220 43 4 VH štvrtok
     Ing.  Horváthová Erika   erika.horvathova@gypy.sk zástupcovňa 104 30  
     Mgr.  Chamrazová Andrea   andrea.chamrazova@gypy.sk kabinet SJL - prízemie 13 26 3 VH štvrtok
     Mgr.  Chrvala Šimon   simon.chrvala@gypy.sk kabinet humanitných predmetov 112 35 1 VH pondelok
     Mgr.  Jánošová Martina   martina.janosova@gypy.sk kabinet humanitných predmetov 112 35 5 VH štvrtok
     Mgr.  Jobusová Martina   martina.jobusova@gypy.sk kabinet SJL - prízemie 13 26 5 VH utorok
     Ing.  Klapicová Alica   alica.klapicova@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 4 VH utorok
     Mgr.  Knapcová Andrea   andrea.knapcova@gypy.sk kabinet SJL - prízemie 13 26 2 VH utorok
     Mgr.  Kozáková Miroslava   miroslava.kozakova@gypy.sk kabinet SJL - 2 poschodie 220 43 5 VH pondelok
     Ing.  Krajčiriková Ingrid   ingrid.krajcirikova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 3 VH piatok
     Mgr.  Krajčová Marianna   marianna.krajcova@gypy.sk kabinet INF 23 23 2 VH štvrtok
     RNDr.  Kubalová Miroslava   miroslava.kubalova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 5 VH utorok
     Mgr.  Kubincová Patrícia   patricia.kubincova@gypy.sk kabinet vých. poradcu 119 32 6,7 VH streda
     Ing.  Kürtiová Jana   jana.kurtiova@gypy.sk zástupcovňa 104 30  
     Mgr.  Löfflerová Marta   marta.lofflerova@gypy.sk kabinet FYZ 213 45 1 VH pondelok
     Mgr.  Maceková Mária   maria.macekova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 2 VH pondelok
     Mgr.  Mateják Vladimír   vladimir.matejak@gypy.sk kabinet FYZ 213 45 3 VH streda
     Mgr.  Matúšová Zuzana   zuzana.matusova@gypy.sk kabinet TV 130 38 2 VH pondelok
     PaedDr.  Michalovičová Veronika   veronika.michalovicova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 6 VH utorok
     Mgr.  Mikušová Ľubica   lubica.mikusova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 4 VH streda
     Mgr.  Millerová Barbara   barbara.millerova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 5 VH utorok
     Mgr.  Minárechová Martina   martina.minarechova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 2 VH streda
       Montgomery Peter St John   stjohnmontgomery@yahoo.com        
     PhDr.  Murínová Zuzana   zuzana.murinova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 2VH streda
     Ing.  Nemčeková Janka   janka.nemcekova@gypy.sk kabinet INF 23 23 2 VH štvrtok
     Mgr.  Obuchová Denisa   denisa.obuchova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 3 VH utorok
     Mgr.  Páleníková Ingrid   ingrid.palenikova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 2 VH utorok
     PaedDr.  Papcunová Ivana   ivana.papcunova@gypy.sk kabinet SJL - 2 poschodie 220 43 3 VH streda
     Mgr.  Paradi Róbert   robert.paradi@gypy.sk kabinet TV 130 38 6 VH utorok
     RNDr.  Rajnáková Lívia   livia.rajnakova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 4 VH utorok
     Doc. PhDr. Rusnák Peter , PhD. peter.rusnak@gypy.sk kabinet humanitných predmetov 112 35 3 VH piatok
     Mgr.  Studénková Jana   jana.studenkova@gypy.sk kabinet TV 130 38 5 VH štvrtok
     RNDr.  Synaková Ľubica   lubica.synakova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 2 VH piatok
     Mgr.  Ševčík Roman   roman.sevcik@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 3 VH pondelok
     Mgr.  Šimová Petra   petra.simova@gypy.sk kabinet TV 130 38 2 VH streda
     Mgr.  Šimová Stanislava   stanislava.simova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 1 VH štvrtok
     Mgr.  Škultétyová Katarína   katarina.skultetyova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 1 VH štvrtok
     RNDr.  Šmída Ján   jan.smida@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 5 VH pondelok
     Mgr.  Tomagová Silvia   silvia.tomagova@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 3 VH streda
     Mgr.  Urban Radim   radim.urban@gypy.sk riaditeľňa 114 33  
     Mgr.  Urbanová Ondrejka   ondrejka.urbanova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 5 VH utorok
  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie