• Konzultačné hodiny a kontakt

    • Konzultačné hodiny učiteľov pre šk.r. 2023/2024. Termín si treba vopred dohodnúť.

      

     titul pred priezvisko meno titul za email kabinet č.dverí klapka konz.hodiny
       Corticelli Eva , MSc. eva.corticelli@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 Pondelok 5 h
     Mgr.  Danková Miroslava , PhD. miroslava.dankova@gypy.sk kabinet SJL - prízemie 13 26 Pondelok 3 h
     ThDr. Dolinský Branislav   brano.dolinsky@gmail.com        
     RNDr.  Domonkosová Eva   eva.domonkosova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 Streda 4 h
     Mgr.  Domonkoš Daniel   daniel.domonkos@gypy.sk kabinet TV hala   21 Piatok 5 h
     RNDr.  Dugátová Jana , CSc. jana.dugatova@gypy.sk kabinet FYZ 213 45 Pondelok 2 h
     Mgr.  Dvořáková Zuzana   zuzana.dvorakova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 Streda 6 h
     Mgr.  Dzurová Katarína   katarina.dzurova@gypy.sk kabinet humanitných predmetov 112 35 Štvrtok 4 h
     Mgr.  Gašparová Daniela   daniela.gasparova@gypy.sk kabinet TV 130 38 Utorok 2 h 
     Mgr.  Grosmannová Radka   radka.grosmannova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 Streda 1 h
     Mgr.  Hanková Miroslava   miroslava.hankova@gypy.sk kabinet SJL - 2 poschodie 220 43 Streda 5 h
     Ing.  Horváthová Erika   erika.horvathova@gypy.sk zástupcovňa 104 30  
     Mgr.  Chamrazová Andrea   andrea.chamrazova@gypy.sk kabinet SJL - prízemie 13 26 Streda 3 h
     Mgr.  Chrvala Šimon   simon.chrvala@gypy.sk kabinet humanitných predmetov 112 35 Streda 7 h
     Mgr.  Jendrichovská Zuzana , PhD. zuzana.jendrichovska@gypy.sk kabinet SJL - prízemie 13 26 Piatok 4 h
     Mgr.  Jobusová Martina   martina.jobusova@gypy.sk kabinet SJL - prízemie 13 26 Pondelok 5 h
     Mgr.  Juhásová Jana   jana.juhasova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 Utorok 3 h
     Mgr.  Kalinčík Marek   marek.kalincik@gypy.sk zástupcovňa 104 30  
     Ing.  Klapicová Alica   alica.klapicova@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 Utorok 4 h
     Mgr.  Knapcová Andrea   andrea.knapcova@gypy.sk kabinet SJL - prízemie 13 26 Pondelok 3 h
     Ing.  Krajčiriková Ingrid   ingrid.krajcirikova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 Streda 6 h
     Mgr.  Krajčová Marianna   marianna.krajcova@gypy.sk kabinet INF 23 23 Utorok 3 h
     Mgr.  Kratochvíl Šimon   simon.kratochvil@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 Štvrtok 3 h
     RNDr.  Kubalová Miroslava   miroslava.kubalova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 Streda 4 h
     Mgr.  Kubincová Patrícia   patricia.kubincova@gypy.sk kabinet vých. poradcu 119 32 Streda 14,05-15,35
     Mgr.  Löfflerová Marta   marta.lofflerova@gypy.sk kabinet FYZ 213 45 Pondelok 14-14,45
     Mgr.  Maceková Mária   maria.macekova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 Pondelok 4 h
     Mgr.  Marienčiková Katarína   katarina.mariencikova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 Streda 3 h
     Mgr.  Mateják Vladimír   vladimir.matejak@gypy.sk kabinet FYZ 213 45 Utorok 3 h
     Mgr.  Matúšová Zuzana   zuzana.matusova@gypy.sk kabinet TV 130 38 Piatok 4 h
     Mgr.  Michelová Alžbeta   alzbeta.michelova@gypy.sk kabinet humanitných predmetov 112 35 Piatok 3 h
     Mgr.  Mikušová Ľubica   lubica.mikusova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 Streda 3 H
     Mgr.  Minárechová Martina   martina.minarechova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 Pondelok 6 h
     Mgr.  Mlčúch Tomáš   tomas.mlcuch@gypy.sk kabinet TV hala   21 Streda 3 h
       Montgomery Peter St John   stjohnmontgomery@yahoo.com        
     PhDr.  Murínová Zuzana   zuzana.murinova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 Štvrtok 2 h
     Ing.  Nemčeková Janka   janka.nemcekova@gypy.sk kabinet INF 23 23 Pondelok 5 h
     Mgr.  Obuchová Denisa   denisa.obuchova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 Streda 2 h
     Mgr.  Páleníková Ingrid   ingrid.palenikova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 Piatok 2 h
     PaedDr.  Papcunová Ivana   ivana.papcunova@gypy.sk kabinet SJL - 2 poschodie 220 43 Utorok 4 h
     Mgr.  Paradi Róbert   robert.paradi@gypy.sk kabinet TV hala   21 Piatok 4 h
     RNDr.  Rajnáková Lívia   livia.rajnakova@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 Utorok 4 h
     Mgr.  Studénková Jana   jana.studenkova@gypy.sk kabinet TV 130 38 Pondelok 4 h
     RNDr.  Synaková Ľubica   lubica.synakova@gypy.sk kabinet MAT 109 36 Pondelok 3 h
     Mgr.  Ševčík Roman   roman.sevcik@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 Pondelok 5 h
     Mgr.  Šimová Petra   petra.simova@gypy.sk kabinet TV 130 38 Utorok 3 h
     Mgr.  Šimová Stanislava   stanislava.simova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 Štvrtok 2 h
     Mgr.  Škultétyová Katarína   katarina.skultetyova@gypy.sk kabinet ANJ 120 120 25 Piatok 1 h
     RNDr.  Šmída Ján   jan.smida@gypy.sk kabinet BIO-CHE 221 44 Pondelok 4 h
     Mgr.  Tomagová Silvia   silvia.tomagova@gypy.sk zborovňa - prístavba 118 29 Štvrtok 6 h
     Mgr.  Urban Radim   radim.urban@gypy.sk riaditeľňa 114 33  
     Mgr.  Urbanová Ondrejka   ondrejka.urbanova@gypy.sk kabinet NEJ, FRJ, RUJ 16 22 Utorok 5 h
  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie