• Zamestnanci školy, šk.r. 2019/2020

    •  

     Vedenie školy

      

     Mgr. Radim Urban
     riaditeľ školy

     RNDr. Lívia Rajnáková
     zástupkyňa riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

     Ing. Erika Horváthová
     zástupkyňa riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a štatutárna zástupkyňa riaditeľa

      

     Pedagogickí pracovníci

     RNDr.  Barančík Peter   Učiteľ
     Mgr.  Bertoliová Dagmar   Učiteľka
       Corticelli Eva  , MSc. Učiteľka
     Mgr.  Číž Ján   Učiteľ
     Mgr.  Danková Miroslava , PhD. Učiteľka
     RNDr.  Domonkosová Eva   Učiteľka
     Mgr.  Domonkoš Daniel   Učiteľ
     Mgr.  Dubovská Miroslava   Učiteľka
     RNDr.  Dugátová Jana , CSc. Učiteľka
     Mgr.  Dvořáková Zuzana   Učiteľka
     Mgr.  Dzurová Katarína   Učiteľka
     Mgr.  Gašparová Daniela   Učiteľka
     Mgr.  Gregoričková Mária   Učiteľka
     Mgr.  Grosmannová Radka   Učiteľka
     Mgr.  Hanková Miroslava   Učiteľka
     PhDr.  Holíková Anna   Učiteľka
     Mgr.  Chamrazová Andrea   Učiteľka
     Mgr.  Jobusová Martina   Učiteľka
     Mgr.  Kertész Tibor   Učiteľ
     Mgr.  Kertészová Anna   Učiteľka
     Ing.  Klapicová Alica   Učiteľka
     Mgr.  Knapcová Andrea   Učiteľka
     Ing.  Krajčiriková Ingrid   Učiteľka
     Mgr.  Krajčová Marianna   Učiteľka
     RNDr.  Kubalová Miroslava   Učiteľka
     Mgr.  Kubincová Patrícia   Učiteľka
     Mgr.  Löfflerová Marta   Učiteľka
     Mgr.  Maceková Mária   Učiteľka
     Mgr.  Mašánová Jarmila   Učiteľka
     Mgr.  Mateják Vladimír   Učiteľ
     Ing.  Nemčeková Janka   Učiteľka
     Mgr.  Obuchová Denisa   Učiteľka
     Mgr.  Páleníková Ingrid   Učiteľka
     PaedDr.  Papcunová Ivana   Učiteľka
     Mgr.  Paradi Róbert   Učiteľ
       Reisel Pavol   Učiteľ
     doc. PhDr. Rusnák Peter , PhD. Učiteľ
     Mgr.  Studénková Jana   Učiteľka
     RNDr.  Synaková Ľubica   Učiteľka
     Mgr.  Ševčík Roman   Učiteľ
     Mgr.  Šimová Petra   Učiteľka
     Mgr.  Šimová Stanislava   Učiteľka
     Mgr.  Škultétyová Katarína   Učiteľka
     RNDr.  Šmída Ján   Učiteľ
     Mgr.  Úradníčková Jana   Učiteľka
     Mgr.  Urbanová Ondrejka   Učiteľka
     Mgr.  Vagáňová Tatiana   Učiteľka
     Mgr.  Vavrínová Barbara   Učiteľka
     Mgr.  Vavrová Barbora   Učiteľka
     Mgr.  Zervanová Miroslava   Učiteľka

      

     Nepedagogickí pracovníci 

      

     Ing.       Ruľáková Zuzana        ekonómka  
     Mgr.  Garžíková Iveta   školská referentka  
       Močková Jana   mzdová účtovníčka  
     Bc. Truhlářová Martina   tajomníčka  
       Cimoradská Katarína   správkyňa knižnice  
       Ondrejka Roman   správca IKT, koordinátor pre ISIC/ITIC, tajomník stravovacej komisie  
       Močko Jozef   školník  
       Šoltésová Eva   správkyňa športovej haly  
       Juriš Jozef   správca športovej haly, údržbár  
       Kováčová Gabriela   spojovateľka, vrátnička  
       Rýchliková Beáta   upratovačka  
       Jakubeková Jana   upratovačka  
       Jendrušáková Miloslava   upratovačka  
       Ondrejková Anna   upratovačka  
       Petrovičová Jana   upratovačka  
       Šatanová Beáta   upratovačka  
       Veličová Jaroslava   upratovačka  

      

     Externí pracovníci 

     Mgr.  Dolinský Branislav   Kaplán
       Montgomery Peter St John   Učiteľ
  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Školský referent - potvrdenia a odpisy 033/79893 25
    Správca športovej haly 033/79893 24 
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 30 
    Zástupkyňa školy 30
    Školský referent - potvrdenia a odpisy 033/79893 25
    Zborovňa 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky a dejepisu 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet nemeckého jazyka 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31
    Tajomníčka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Knižnica a správca IKT – 46 
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie