• Vedenie školy

     • Mgr. Radim Urban
     • riaditeľ školy

     • Ing. Erika Horváthová
     • zástupkyňa riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a štatutárna zástupkyňa školy

     • Mgr. Marek Kalinčík
     • zástupca riaditeľa školy

   • Pedagogickí zamestnanci

     • Corticelli Eva, MSc.
     • Učiteľka

     • Mgr. Danková Miroslava, PhD.
     • Učiteľka

     • RNDr. Domonkosová Eva
     • Učiteľka

     • Mgr. Domonkoš Daniel
     • Učiteľ

     • RNDr. Dugátová Jana, CSc.
     • Učiteľka

     • Mgr. Dvořáková Zuzana
     • Učiteľka

     • Mgr. Dzurová Katarína
     • Učiteľka

     • Mgr. Gašparová Daniela
     • Učiteľka

     • Mgr. Grosmannová Radka
     • Učiteľka

     • Mgr. Hanková Miroslava
     • Učiteľka

     • Mgr. Chamrazová Andrea
     • Učiteľka

     • Mgr. Chrvala Šimon
     • Učiteľ

     • Mgr. Jendrichovská Zuzana, PhD.
     • Učiteľka

     • Mgr. Jobusová Martina
     • Učiteľka

     • Mgr. Juhásová Jana
     • Učiteľka

     • Ing. Klapicová Alica
     • Učiteľka

     • Mgr. Knapcová Andrea
     • Učiteľka

     • Ing. Krajčiriková Ingrid
     • Učiteľka

     • Mgr. Krajčová Marianna
     • Učiteľka

     • Mgr. Kratochvíl Šimon
     • Učiteľ

     • RNDr. Kubalová Miroslava
     • Učiteľka

     • Mgr. Kubincová Patrícia
     • Učiteľka

     • Mgr. Löfflerová Marta
     • Učiteľka

     • Mgr. Maceková Mária
     • Učiteľka

     • Mgr. Marienčíková Katarína
     • Učiteľka

     • Mgr. Mateják Vladimír
     • Učiteľ

     • Mgr. Matúšová Zuzana
     • Učiteľka

     • Mgr. Michelová Alžbeta
     • Učiteľka

     • Mgr. Mikušová Ľubica
     • učiteľka

     • Mgr. Minárechová Martina
     • učiteľka

     • Mgr. Mlčúch Tomáš
     • Učiteľ

     • PhDr. Murínová Zuzana
     • Učiteľka

     • Mgr. Obuchová Denisa
     • Učiteľka

     • Mgr. Páleníková Ingrid
     • Učiteľka

     • PaedDr. Papcunová Ivana
     • Učiteľka

     • RNDr. Lívia Rajnáková
     • Učiteľka

     • Mgr. Paradi Róbert
     • Učiteľ

     • Mgr. Studénková Jana
     • Učiteľka

     • RNDr. Synaková Ľubica
     • Učiteľka

     • Mgr. Ševčík Roman
     • Učiteľ

     • Mgr. Šimová Petra
     • Učiteľka

     • Mgr. Šimová Stanislava
     • Učiteľka

     • RNDr. Šmída Ján
     • Učiteľ

     • Mgr. Tomagová Silvia
     • Učiteľka

     • Mgr. Urbanová Ondrejka
     • Učiteľka

     • Mgr. Tatiana Vagáňová
     • Učiteľka

   • Nepedagogickí zamestnanci

     • Ing. Ruľáková Zuzana
     • ekonómka

     • Bc. Truhlářová Martina
     • sekretárka, správca registratúry

     • JUDr. Zuzana Bobčík Hargašová
     • mzdová účtovníčka

     • Ing. Katarína Mocháková
     • spojovateľka, vrátnička

     • Mgr. Čechová Petra
     • školská psychologička

     • Cimoradská Katarína
     • správkyňa knižnice

     • Ondrejka Roman
     • správca IKT, koordinátor pre ISIC/ITIC, PREDSEDA oceňovacej komisie

     • Štefan Ábel
     • školník

     • Danko Ľubomír
     • správca športovej haly, údržbár

     • Michelová Marcela
     • správkyňa haly

     • Rýchliková Beáta
     • upratovačka

     • Jakubeková Jana
     • upratovačka

     • Jendrušáková Miloslava
     • upratovačka

     • Ondrejková Anna
     • upratovačka

     • Veličová Jaroslava
     • upratovačka

     • Baranovičová Stanislava
     • upratovačka

   • Externí pracovníci


     • ThDr. Dolinský Branislav
     • Kaplán

     • Montgomery Peter St John
     • Lektor

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie