• Zamestnanci školy, šk.r. 2019/2020

    •  

     Vedenie školy

      

     • Mgr. Stanislava Šimová
      poverená riaditeľka školy
     • RNDr. Lívia Rajnáková
      zástupkyňa riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
     • Ing. Erika Horváthová
      zástupkyňa riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a štatutárna zástupkyňa riaditeľa

      

       Pedagogickí pracovníci

      

     RNDr.  Barančík Peter   Učiteľ
     Mgr.  Bertoliová Dagmar   Učiteľka
       Corticelli Eva  , MSc. Učiteľka
     Mgr.  Danková Miroslava , PhD. Učiteľka
     RNDr.  Domonkosová Eva   Učiteľka
     Mgr.  Domonkoš Daniel   Učiteľ
     Mgr.  Dvořáková Zuzana   Učiteľka
     Mgr.  Dzurová Katarína   Učiteľka
     Mgr.  Gašparová Daniela   Učiteľka
     Mgr.  Gregoričková Mária   Učiteľka
     Mgr.  Grosmannová Radka   Učiteľka
     Mgr. Hanková Miroslava   Učiteľka
     PhDr.  Holíková Anna   Učiteľka
     Mgr.  Chamrazová Andrea   Učiteľka
     Mgr.  Jobusová Martina   Učiteľka
     Mgr.  Kertész Tibor   Učiteľ
     Mgr.  Kertészová Anna   Učiteľka
     Ing.  Klapicová Alica   Učiteľka
     Mgr.  Knapcová Andrea   Učiteľka
     Ing.  Krajčíriková Ingrid   Učiteľka
     Mgr.  Krasuľová Gabriela   Učiteľka
     RNDr.  Kubalová Miroslava   Učiteľka
     Mgr.  Kubincová Patrícia   Učiteľka
     Mgr.  Lőfflerová Marta   Učiteľka
     Mgr.  Maceková Mária   Učiteľka
     Mgr.  Mašánová Jarmila   Učiteľka
     Mgr.  Mateják Vladimír   Učiteľka
     Ing.  Nemčeková Janka   Učiteľka
     Mgr.  Obuchová Denisa   Učiteľka
     PaedDr.  Papcunová Ivana   Učiteľka
     Mgr.  Paradi Róbert   Učiteľ
       Reisel Pavol   Učiteľ
     doc. PhDr.  Rusnák Peter , PhD. Učiteľ
     Mgr. Rybářová Jana   Učiteľka
     Mgr.  Studénková Jana   Učiteľka
     RNDr.  Synaková Ľubica   Učiteľka
     Mgr.  Ševčík Roman   Učiteľ
     Mgr. Šimová Petra   Učiteľka
     Mgr.  Šimová Stanislava   Učiteľka
     Mgr.  Škultétyová Katarína   Učiteľka
     RNDr.  Šmída Ján   Učiteľ
     Mgr.  Urban Radim   Učiteľ
     Mgr.  Urbanová Ondrejka   Učiteľka
     Mgr.  Vagáňová Tatiana   Učiteľka
     Mgr.  Vavrínová Barbara   Učiteľka
     Mgr.  Vavrová Barbora   Učiteľka
     Mgr.  Zervanová Miroslava   Učiteľka

      

      

       Nepedagogickí pracovníci     
            
     Ing.       Ruľáková Zuzana        ekonómka
     Mgr.  Garžíková Iveta   vedúca sekretariátu
       Močková Jana   mzdová účtovníčka
     Bc. Truhlářová Martina   tajomníčka
       Cimoradská Katarína   správkyňa knižnice
       Ondrejka Roman  

     správca IKT, koordinátor pre ISIC/ITIC, tajomník stravovacej komisie

       Močko Jozef   školník
       Šoltésová Eva   správkyňa športovej haly
       Juriš Jozef   správca športovej haly, údržbár
       Kováčová Gabriela   spojovateľka, vrátnička
       Rýchliková Beáta   upratovačka
       Jakubeková Jana   upratovačka
       Jendrušáková Miloslava   upratovačka
       Ondrejková Anna   upratovačka
       Petrovičová Jana   upratovačka
       Šatanová Beáta   upratovačka
       Veličová Jaroslava   upratovačka

      

      

       Externí pracovníci

     Mgr.  Dolinský Branislav   Kaplán
       Montgomery Peter St John   Učiteľ
  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľka školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Správca športovej haly 033/79893 24 
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľka školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 25 
    Zástupkyňa školy 30
    Zborovňa 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky a dejepisu 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet nemeckého jazyka 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 30
    Vedúca sekretariátu – 31
    Tajomníčka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Knižnica a správca IKT – 46 
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie