• Školská psychogička

    •  

     Aj v čase sprísnených opatrení si môžu študenti alebo ich rodičia, ktorí majú záujem o osobné konzultácie so školskou psychologičkou, dohodnúť s ňou miesto a čas stretnutia na jej telefonickom kontakte 0915 180 688.


     Študenti nášho gymnázia môžu využiť aj služby klinickej psychologičky – môžu riešiť svoje ťažkosti týkajúce sa ich zdravia telesného i duševného, ale aj akékoľvek iné psychologické témy, v ktorých cítia, že potrebujú odbornú radu či pomoc.

     Klinická psychologička je k dispozícii študentom ako aj ich rodičom a pedagógom vždy v stredu v čase od 9.30  do 17.30.

     Termín prvého stretnutia si treba vopred dohodnúť telefonicky na čísle 0915 180 688 alebo osobne vždy v stredu počas veľkej prestávky v hlavnej budove na 1. poschodí na č. dverí 113.

     V čase karantény je možné komunikovať s psychologičkou aj mailom na adrese ahaa@inomis.sk alebo - po vzájomnej dohode - vo vyššie uvedenom čase aj telefonicky.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 30 
    Zástupkyňa školy 30
    Kabinet náuk 25
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31
    Sekretárka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Knižnica a správca IKT – 46 
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie