Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Biologické laboratórium 204 BioLab204
  e-laboratórium 025 e-uč.025
  Fyzikálne laboratórium 215 FyzLab215
  Geografická učebňa 108 GEO108
  Hala 1 H
  Hala 2 H
  Hala 3 H
  Chemické laboratórium 216 CHELab216
  jaz-018 jaz-018
  Posilňovňa POS
  Stará TV STV
  U005 005 II.A
  U005n 005n IV.A
  U006 006 II.C
  U006n 006n IV.C
  U007 007 II.D
  U007n 007n IV.D
  U008 008 I.A
  U009 009 I.C
  U010 010 I.D
  U102 102 kvinta
  U102n 102n
  U103 103 septima
  U103n 103n IV.B
  U104n 104n III.B
  U105 105 sekunda
  U106 106 príma
oktáva
  U107 107 kvarta
  U201 201 II.B
  U202 202 sexta
  U203 Bio203 III.D
  U205 205 III.A
  U206 206 III.C
  U207 207 I.B
  U3 U3
  učebňa ANJ 011 ANJ011
  učebňa informatiky 1. 121 INF1-121
  učebňa informatiky 2. 127 INF2-127
  učebna NAS 223 NAS223

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688