Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Biologické laboratórium 204 BioLab204 Rozvrh
  Fyzikálne laboratórium 215 FyzLab215 Rozvrh
  Geografická učebňa 108 GEG108 Rozvrh
  Hala 1 H Rozvrh
  Hala 2 H Rozvrh
  Hala 3 H Rozvrh
  Chemické laboratórium 216 CHELab216 Rozvrh
  jazyková učebňa -018 jaz-018 Rozvrh
  jazyková učebňa 025 e-uč.025 Rozvrh
  Posilňovňa POS Rozvrh
  Stará TV STV Rozvrh
  U005 005 Rozvrh
II.A
  U005n 005n Rozvrh
IV.A
  U006 006 Rozvrh
II.C
  U006n 006n Rozvrh
IV.C
  U007 007 Rozvrh
II.D
  U007n 007n Rozvrh
IV.D
  U008 008 Rozvrh
I.A
  U009 009 Rozvrh
I.C
  U010 010 Rozvrh
I.D
  U102 102 Rozvrh
kvinta
  U102n 102n Rozvrh
oktáva
  U103 103 Rozvrh
septima
  U103n 103n Rozvrh
IV.B
  U104n 104n Rozvrh
III.B
  U105 105 Rozvrh
sekunda
  U106 106 Rozvrh
príma
  U107 107 Rozvrh
kvarta
  U201 201 Rozvrh
II.B
  U202 202 Rozvrh
sexta
  U203 Bio203 Rozvrh
III.D
  U205 205 Rozvrh
III.A
  U206 206 Rozvrh
III.C
  U207 207 Rozvrh
I.B
  U3 U3 Rozvrh
  učebňa ANJ 011 ANJ011 Rozvrh
  učebňa informatiky 1. 121 INF1-121 Rozvrh
  učebňa informatiky 2. 127 INF2-127 Rozvrh
  učebna NAS 223 NAS223 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1158 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.04.2019

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688