Navigácia

 • Oznam

  V dňoch 30.04. a 07.05. 2018 bude vyučovanie na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany prebiehať podľa platného rozvrhu na šk. rok 2017/2018.

  Mgr. Miroslava Hanková, riaditeľka školy

 • Gymnazista pripomenul zabudnutých Slovákov

  Tomáš Blahuta, maturant z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, sa 6.apríla zúčastnil krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v Senici. V  kategórii História, filozofia a právne vedy  získal s prácou Dolná zem –  zabudnutí Slováci 1. miesto a postúpil do celoštátneho kola. Mimoriadne dôležitým prínosom pre prípravu práce bola Tomášova návšteva slovenskej komunity v srbskej Vojvodine, konkrétne v obci Báčsky Petrovec. Počas pobytu získal cenné a autentické poznatky o živote našich krajanov v Srbsku. Celú výpravu do Srbska si piešťanský gymnazista naplánoval sám a sočka je výsledkom niekoľkomesačnej práce. Vojvodinskí Slováci sú veľmi spokojní s pravdivým vykreslením ich každodenných reálií. Navyše bývalý predseda (dnes čestný predseda) Matice slovenskej v Srbsku, Rastislav Surový, poslal autorovi práce pochvalnú správu. Tomášovi prajeme úspešné prezentovanie zaujímavej témy v celoslovenskej konkurencii.

 • Piešťanskí gymnazisti mladými Európanmi

  Poslednú marcovú stredu sa v Senici uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, do ktorého postúpil aj tím Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Tretiaci Monika Juríková, Nina Papcunová a Matej Moravčík, ktorých na súťaž systematicky pripravovala dejepisárka Edita Kohutovičová, úspešne reprezentovali naše gymnázium i mesto Piešťany. Vo veľmi náročnej súťaži a silnej konkurencii ďalších 11 tímov obsadili výborné 2. miesto vďaka dôkladnému štúdiu faktov o Európskej únii, kultúrnemu a spoločenskému prehľadu, kolektívnemu duchu a pohotovosti vo vyjadrovaní. Ďakujeme za dôstojnú prezentáciu úrovne našich gymnazistov.

  Ivana Papcunová

 • Súťaž "Olympijské pohľadnice"

  Žiaci sekundy a tercie sa pred začiatkom XXIII. zimných olympijských hier v Pjongčangu zapojili do literárnej súťaže "Olympijské pohľadnice"  vyhlásenej Slovenským olympijským výborom. Cieľom súťaže bolo odovzdať odkaz olympionikom prostredníctvom pohľadnice s fotografiou športovcov, motivovať ich a podporiť počas tohto medzinárodného športového sviatku. Texty odkazov žiakov boli prezentované v Slovenskom olympijskom dome počas trvania olympiády a z veľkého množstva  vybrali olympionici práve žiačku našej školy, Elise Máriu Ábelovú zo sekundy, ktorá sa stala výherkyňou a získala diplom a vecné ceny z olympijskej kolekcie.

  Srdečne blahoželáme!

  Katarína Dzurová

 • Exkurzia v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave a návšteva výstavy Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade

  28. marca 2018 sa študenti 3. ročníka a septimy zúčastnili Exkurzie v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave, ktorá bola spojená s návštevou výstavy na Bratislavskom hrade s názvom: Kelti z Bratislavy.

  V zážitkovom centre mali študenti možnosť vyskúšať si pokusy z oblasti fyziky, chémie, biológie i ekológie, oboznámiť sa s využitím poznatkov týchto vedných odborov v praxi. V centre boli študentom k dispozícii odborníci, ktorí im vysvetlili činnosti jednotlivých nainštalovaných zariadení.

  Výstavou na Bratislavskom hrade študentov sprevádzal odborník venujúci sa archeologickým výskumom v Bratislave. Študentov oboznámil s obdobím, keď na území dnešnej Bratislavy a jej okolia sídlili Kelti. Zároveň spomenul i projekty zamerané na výskum v tejto oblasti, ktorá sa vďaka objavom poslednej doby stala zaujímavou i pre odbornú verejnosť v zahraničí.

  Okrem výstavy študenti navštívili i výstavne priestory Bratislavského hradu.

  Akcia bola zaujímavým spestrením vzdelávacieho procesu a ukázala študentom, že vzdelávanie má svoje využitie v bežnom živote.

 • Vernisáž fotografií žiakov z 20. až 40. rokov minulého storočia

  Dňa 13.4.2017 sa na našej škole konala vernisáž fotografií žiakov z 20. až 40. rokov minulého storočia, ktorí navštevovali ľudovú a meštiansku školu v priestoroch dnešného gymnázia. Výstavu pripravil a odprezentoval správca IKT Roman Ondrejka. Fotografie sa nachádzajú v galérii školy.

  Foto: Viera Dusíková, David Gono.

 • 2% z dane svojich príjmov neziskovým organizáciám

  Vážení  rodičia a podporovatelia školy,

  aj v tomto roku vám zákon dáva možnosť rozhodnúť sa a darovať 2 % z daní zo svojich príjmov neziskovým organizáciám, akým je aj naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.  Ďakujeme všetkým, ktorí v minulých rokoch finančne podporili našu školu.

  Opäť vás chceme požiadať, aby ste svojimi 2 % z daní podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť vašich detí, čím sa nesporne skvalitní výchovno-vzdelávací proces.

  Peniaze, ktoré sa rozhodnete darovať našej škole, budú slúžiť na:

  • zlepšenie a zmodernizovanie technického a technologického vybavenia školy,

  • podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných a športových aktivít žiakov,

  • podporovanie nadaných a aktívnych žiakov,

  • podporu zahraničnej spolupráce so školami,

  • podporu propagácie školy,

  • podporovanie činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu.


  Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní (do 29. marca 2018), zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2018.


  V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 • Triedne zasadnutia Rady rodičov

  Vážení rodičia,

  v pondelok 16. apríla 2018 o 17.00 sa uskutočnia v jednotlivých triedach triedne zasadnutia Rady rodičov.

  Pozývame Vás na stretnutie s učiteľmi. Vaša účasť je žiadúca.

  Mgr. Miroslava Hanková, riaditeľka školy

 • Kraslice od výmyslu gymnazistov

  Členka školskej rady gymnazistov, Lenka Kadlecová z oktávy, prišla s nápadom zorganizovať na Gymnáziu Pierra de Coubertina Súťaž o najkrajšiu kraslicu. Učiteľka Zuzana Jendrichovská nadchla primánov a sekundánov a počas hodín výtvarnej výchovy zdobili kraslice rozmanitými technikami. V stredu pred Veľkou nocou mohli všetci žiaci počas prestávok navštíviť farbami a nápadmi hýriacu prezentáciu šikovnosti najmladších študentov a kraslici, ktorá im najviac padla do oka, dali svoj hlas. Víťazmi sa stali Samuel Rybanský,Viktória Adamcová (príma) a Romana Nedorostová (sekunda).

  Ďakujeme vyučujúcej i žiakom za nevšedné spestrenie prestávok a ukážku, ako možno netradične pokračovať vo veľkonočnej tradícii prípravy kraslíc.

  Fotografie zo súťaže sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

 • Oznam o zápise

  Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2018/2019 bude dňa

  6. apríla 2018 (piatok) od 14.00 do 16.00 h

  v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí. Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka. Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

 • Výsledková listina talentových prijímacích skúšok do 1. ročníka bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťanoch v školskom roku 2018/2019

  Výsledková listina talentových prijímacích skúšok do 1. ročníka bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťanoch v školskom roku 2018/2019 sa nachádza v sekciách Prijímačky a Bilingválne štúdium

 • Gymnazisti po boku pracovníkov jadrovej elektrárne

  Jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach ponúkla študentom Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 14.3.2018 neopakovateľnú možnosť návštevy priestorov elektrárne. Program tvorili prednášky oboznamujúce gymnazistov nielen s alternatívami získavania energie, ale i princípmi práce mechanizmov elektrárne a plánovania postupov demontáže zastaranej výstavby. Reč padla aj na logistiku prevážania odpadu, detoxikácie a pečatenia.

  Teóriu do praxe pomohli zobraziť názorné ukážky prepojenia objektov na modeloch. Veľkým lákadlom pre pokusov chtivých študentov sa stali fyzikálne interaktívne expozície, na ktorých sa premietli zákonitosti prírodných viet pútavou a hravou cestou.

  Bodkou za prednáškovým dopoludním sa stala okružná jazda okolo areálu jadrovej elektrárne doplnená o odborný komentár a opis objektov. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

  Mária Juríková

 • Interaktívne prednášky s ekologickou tematikou.

  Dňa 13. 3. 2018 (utorok) sa žiaci 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zúčastnili interaktívnych prednášok s ekologickou tematikou. Prednášky boli zamerané na unikáty, ktoré máme na  Slovensku. Prváci a kvinta si vypočuli prednášky s názvom Divy SlovenskaUNESCO na Slovensku a žiaci druhého ročníka a sexty prednášky Pralesy na Slovensku a Význam mŕtveho dreva v lese. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

 • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v šk.r. 2018/2019

  Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2018/2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať dňa 27. marca 2018 (utorok) o 8.00 hod v novej budove školy. Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 20 minút pred ich začiatkom.

 • Olympijský záber piešťanských gymnazistov

  V uplynulých dňoch sa žiaci Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zúčastnili krajských kôl v predmetových olympiádach. V Trnave sa uskutočnila olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku v rôznych vekových kategóriách.

  V anglickom jazyku získala 1. miesto Natália Banasová a 2. miesto Magdaléna Ondrejková (obe zo sekundy) a 3. miesto Samuel Oravec z III.D. Víťazka Natália Banasová postupuje do celoslovenského kola. V nemeckom jazyku Laura Sophie Mináriková (sekunda)skončila na 2. mieste a Elisa Masopust – Kreye (kvinta) a Sára Schmittová (III.A) na 3. mieste.

  Marcela Michálková (sexta) vďaka výbornému výkonu v Olympiáde ľudských práv v Hlohovci zvíťazila a   postúpila do celoštátneho kola.

  V okresnom kole Olympiády v dejepise v Piešťanoch zvíťazila Magdaléna Ondrejková( tercia)aj Ester Štubňová (kvarta), obe postúpili do krajského kola.

  Tešíme sa z úspechov našich žiakov v olympiádach a učiteľom, ktorí súťažiacich pripravovali, ďakujeme!

  Ivana Papcunová  

  foto : Mgr. Roman Ševčík

   Úspešné nemčinárky  zľava Elisa Masopust - Kreye, Laura Sophie Mináriková a Sára Schmittová

 • Tvorivé písanie

  Tvorivé písanie s Katarínou Uhrovou na piešťanskom gymnáziu

  Na piešťanskom gymnáziu je výber voliteľných  krúžkov taký rozsiahly a rozmanitý, až sa zlievajú dokopy a obyčajný študent si bez pomoci ani nevie vybrať. Tento rok sa medzi športovými, humanitnými a prírodovednými krúžkami objavil aj jeden nový s jednoduchým názvom Tvorivé písanie. Komu by napadlo, koľko vzrušenia a kreativity sa za nenápadným názvom  skrýva.

  Krúžok vedie  Katarína Uhrová, absolventka piešťanského gymnázia a bratislavskej VŠMU,  ktorá sa v minulosti venovala písaniu scenárov pre slovenské televízne seriály a dokumentárne filmy. Tvorivé písanie  určite nie je pasívnym sedením a vymýšľaním príbehov podľa monotónneho zadania. Názov je vlastne trochu zavádzajúci – jeho pravidelné účastníčky Tvorivého písania sa nezaoberajú iba tvorením príbehov podľa zadaní, na ktorých vymýšľaní sa  samy podieľajú. Prenikajú do techniky písania scenárov a filmovej reči, osvojujú si prácu s detailmi, vytvárajúcimi originalitu výsledného diela. Samozrejme, s použitím názorných príkladov. Okrem toho sa v rámci zhruba 60 minút stihnú porozprávať o obľúbených knihách, filmoch, hudbe a akciách.

  Písanie s Katarínou Uhrovou je skutočnou tvorivou dielňou, vedenou a navštevovanou s nadšením. Spoluvytvára ju okruh ľudí s podobnými záujmami, regeneruje a multifunkčne rozvíja tvorivé a kritické myslenie študentov. Krúžok nie je uzavretou spoločnosťou a ktokoľvek s chuťou tvoriť je vítaný a môže sa pridať.

  Nina Papcunová

  foto: Michael Papcun

 • Olympiáda ľudských práv

  Dňa 8. februára 2018 sa študentka Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Marcela Michálková zo sexty zúčastnila na krajskom kole už 20. ročníka Olympiády ľudských práv. Na Gymnáziu J. Kupca v Hlohovci, pod vedením profesorov občianskej náuky a v príprave Dr. Petra Rusnáka, úspešne reprezentovala školu a postúpila do celoštátneho kola olympiády, ktoré sa uskutoční 11. – 13. apríla tohto roku. Vo veľkej konkurencii jej budeme držať palce.

 • Jakub Kočenda v elitnom prekladateľskom tíme

  Piešťanský gymnazista medzi prekladateľmi

   

  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad zorganizovalo v piatok 19.1.2018 v Európskom informačnom centre v Bratislave seminár Mladí prekladatelia – čo ponúka táto profesia? Pozvaní boli študenti,  ktorí boli ocenení v  celoslovenskom kole súťaže Juvenes Translatores. Zišlo sa 18 stredoškolákov, autorov najlepších prekladov z anglického a nemeckého jazyka. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch reprezentoval Jakub Kočenda z III.D, ktorý podujatie zhodnotil: „Oceňujem piatkové popoludnie strávené aktívnym spôsobom. Dozvedel som sa praktické informácie o práci prekladateľa, o možnosti stáží v zahraničí, ale najzaujímavejšie boli 2 praktické prekladateľské cvičenia s okamžitou spätnou väzbou a hodnotením profesionálnych prekladateľov.“ Aj pedagógovia, ktorí sme sprevádzali mladých prekladateľov, sme mali možnosť diskutovať s profesionálnou prekladateľkou najmä o tzv. prekladateľských orieškoch.

  A najdôležitejšia informácia zo seminára? Nevyhnutnosťou pre prekladateľa je vynikajúce ovládanie materinského-nášho slovenského- jazyka.

  Ivana Papcunová

 • Pozvánka pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov

  Pozývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú záujem študovať na

  Gymnáziu Pierra de Coubertina v bilingválnom, 4-ročnom a 8-ročnom študijnom programe

  v školskom roku 2018/2019, na stretnutie s vedením školy, kde im budú poskytnuté

  všetky potrebné informácie týkajúce sa štúdia na našej škole.

  Termín:  6. 2. 2018 o 16.00 hod

  Miestnosť:  č.101 v hlavnej budove                                                                   tel. 033/7989311

 • Vianočná akadémia 2017

  Do galérie sme umiestnili fotografie z vianočnej akadémie 2017

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688