Navigácia

 • 2% zaplatenej dane

  2% zaplatenej dane

  Vážení  rodičia a podporovatelia školy,

  aj v tomto roku vám zákon dáva možnosť rozhodnúť sa a darovať 2 % z daní zo svojich príjmov neziskovým organizáciám, akým je aj naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.  Ďakujeme všetkým, ktorí v minulých rokoch finančne podporili našu školu.

  Opäť vás chceme požiadať, aby ste svojimi 2 % z daní podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť vašich detí, čím sa nesporne skvalitní výchovno-vzdelávací proces.

  Peniaze, ktoré sa rozhodnete darovať našej škole, budú slúžiť na:

  • zlepšenie a zmodernizovanie technického a technologického vybavenia školy,
  • podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných a športových aktivít žiakov,
  • podporovanie nadaných a aktívnych žiakov,
  • podporu zahraničnej spolupráce so školami,
  • podporu propagácie školy,
  • podporovanie činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu.

  Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní (do 31. marca 2019), zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2019.

  V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 • Návšteva veľvyslanca USA na gymnáziu.

  Návšteva veľvyslanca USA na gymnáziu.

  Dňa 16.4.2019 navštívil Gymnázium Pierra de Coubertina veľvyslanec USA na Slovensku, pán Adam Sterling. Po prehliadke školy a priľahlého športového areálu sa stretol so žiakmi IV.B triedy – bilingválneho štúdia, s ktorými diskutoval na aktuálnu tému z oblasti multikultúrneho spolužitia vo veľkých mestách. Žiaci sa aktívne zapájali, zaujímali sa o problematiku a diskutovali. Pán veľvyslanec vysoko ocenil nielen všeobecný rozhľad žiakov z danej oblasti, ale aj ich mimoriadne komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

  Fotografie  sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

   

  Gymnázium Pierra de Coubertina was honored to welcome Mr. Adam Sterling, the US Ambassador to Slovakia, who paid a visit on 16.4.2019. Upon touring the school building and the sports area on campus, he met with students of class IV.B enrolled in the bilingual program, with whom he discussed current issues of coexisting in multicultural environments of metropolitan cities. The students showed great interest in the topic and actively participated in the discussion. Mr. Sterling highly appreciated not only the students’ insights but also their ability to express their views in an eloquent way. 

 • Gymnazisti s narcismi

  Gymnazisti s narcismi

  Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa 11. apríla, v Deň narcisov, aktívne podieľali na organizovaní tradičnej zbierky v budove gymnázia aj na Kúpeľnom ostrove. Pripnutím narcisu vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi a príspevkom podporili Ligu proti rakovine.

  na fotografii aktivisti Ema Višňovská (III.B), Juraj Štefanka (III.C) a maturanti zo IV.A

 • Schôdzky Rady rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch

  Schôdzky Rady rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch

  Vážení rodičia,
  v pondelok 15. apríla 2019 o 17.00 sa uskutočnia v jednotlivých triedach schôdzky Rady rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.
  Srdečne Vás pozývame na stretnutie s učiteľmi školy.

  Mgr. Miroslava Hanková, riaditeľka školy

 • Európsky deň na gymnáziu

  Európsky deň na gymnáziu

  V piatok 29. marca sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnil 2. ročník súťažného a prednáškového stretnutia študentov, učiteľov a pozvaných hostí pod názvom Európsky deň 2019. Pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa študenti a pedagógovia gymnázia podujali uskutočniť európsky deň, ktorý v mene riaditeľky školy otvorila zástupkyňa Dr. Dugátová s doc. Rusnákom, koordinátorom projektu. V dopoludňajšom bloku, okrem študentmi vysoko hodnotenej prednášky Lucie Kleštincovej z Európskej komisie, v ktorej referovala o mentoringu, pracovnom trhu a študentských mobilitách v štátoch EÚ, súťažili študenti všetkých tried v nádherne pripravených a náhodne vylosovaných prezentáciách členských krajín Európskej únie. Hodnotiaca porota nahliadla do pokladov európskej kultúry, kde Grécko súperilo o prestíž so Španielskom, Portugalci sa doťahovali na Francúzov, Fíni zápolili s Estónmi, Taliani i Bulhari ponúkali špécie domácej kuchyne, zneli národné hymny, študenti sa krútili v rytme temperamentného flamenga, žiarili pripravené prezentácie... Bolo náročné vybrať najlepšiu triedu. Súťaž podporil sponzorskými darmi piešťanský Žiwell, ktorého zástupca aktívne pomáhal aj pri hodnotení tried. V popoludňajšom bloku vystúpil so zaujímavou prednáškou o kompetenciách orgánov EÚ a význame európskych parlamentných volieb absolvent gymnázia, dnes doktorand Masarykovej univerzity, Andrej Stančík. Europoslanec Ivan Štefanec prednášal zvedavým študentom gymnázia o aktuálnych európskych témach, o Brexite a európskom digitálnom trhu. Gymnazisti plne využili priestor na diskusiu a v atmosfére otvorenej debaty neváhali položiť zaujímavé otázky. Európsky deň na gymnáziu podporili Ainova – Academia Istropolitana, Zastúpenie Európskeho parlamentu v SR, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, projekt ambasádorských škôl EPAS, Olympiáda ľudských práv a piešťanský Žiwell.

 • Simulované európske voľby na gymnáziu

  Simulované európske voľby na gymnáziu

  Vo štvrtok 28. marca sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnili študentmi organizované simulované voľby do Európskeho parlamentu. Tretiaci a maturanti pripravili náročnú dramaturgiu volebného predpoludnia, na ktorých sa zúčastnilo v krátkom čase dvoch prestávok vyučovacieho dňa 180 študentov. Tí si vyberali zo širokej ponuky európskych strán, pričom preferovali hlavne hodnoty, ktoré ponúkala liberálna frakcia, alternatívna platforma Zelených a konzervatívna strana. Simulované voľby na gymnáziu podporili Academia Istropolitana, Zastúpenie Európskeho parlamentu v SR, projekt ambasádorskej školy EPAS a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku.

  Peter Rusnák, ambasádor programu EPAS a iniciatívy This time I'm voting

 • Európsky deň

  Európsky deň
 • Gymnazisti prijali ponožkovú výzvu

  Gymnazisti prijali ponožkovú výzvu

  Piešťanskí gymnazisti sa 21. marca, vo Svetový deň Downovho syndrómu, zapojili do ponožkovej výzvy. V triedach aj na chodbách sa to hmýrilo ponožkami rôznych farieb, vzorov a veľkostí, ale rovnaký pár by ste nenašli. Vďaka ponožkovej recesii vyjadrili gymnazisti svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom.

 • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia

  Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia

  Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2019/2020 bude dňa

  25. marca 2019 (pondelok) od 15.00 do 16.00 h

  v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí. Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka. Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

 • Ponožková výzva

  Ponožková výzva

  Aj naša škola sa zapája do projektu.

 • Aktivity počas EČ a PFIČ MS

  Aktivity počas EČ a PFIČ MS

  Dňa 12. 3. 2019 a 13. 3. 2019 sa na GPdC konala EČ a PFIČ MS.  Pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka 4-ročného štúdia, ako aj  sexty a septimy 8-ročného štúdia, bol pripravený náhradný program v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi platnými v školskom roku 2018/2019 a so ŠkVP.

  V utorok prváci a druháci spolu so sextou absolvovali cyklus interaktívnych enviromentálnych prednášok  vyzdvihujúcich unikáty nachádzajúce sa na území Slovenska, ktoré treba poznať a chrániť. Tretiaci a septima sa zúčastnili tradičnej exkurzie v informačnom centre Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

  Všetci žiaci školy v stredu navštívili divadelné predstavenie Denník Anny Frankovej v kine Fontána.

 • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia

  Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia

  Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2019/2020 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať dňa 19. marca 2019 (utorok) o 8.00 hod v novej budove školy. Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 20 minút pred ich začiatkom.

 • Folklórne súbory Máj a Žito Vás pozývajú na spoločný program

  Folklórne súbory Máj a Žito Vás pozývajú na spoločný program
 • Gymnazisti v maskách

  Gymnazisti v maskách

  Žiacka školská rada pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch pripravila na piatok 22. februára karneval cez prestávky. Žiaci prišli na vyučovanie v maskách a cez veľkú prestávku bolo defilé na chodbách gymnázia s vyhlásením víťazov. Gymnazisti sa učili a počas prestávok  sa zabávali a užívali si nielen fašiangovú maškarádu, ale tešili sa  najmä na nadchádzajúce jarné prázdniny.

  Ivana Papcunová

  Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

 • Karneval na gymnáziu

  Karneval na gymnáziu
 • Valentínska pošta na gymnáziu

  Valentínska pošta na gymnáziu
 • Oznam o krajskom kole olympiády na gymnáziu

  Oznam o krajskom kole olympiády na gymnáziu

  Vo štvrtok 7. februára sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretlo 24 študentov z 12 stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja v krajskom kole Olympiády ľudských práv. Stredoškolskú súťaž otvorila riaditeľka gymnázia Miroslava Hanková a primátor mesta Peter Jančovič, pod ktorého záštitou sa krajské kolo olympiády konalo. Po prvom kole testovania z výberu úspešných riešiteľov postúpilo do 2. kola ústnej časti súťaže 8 najúspešnejších študentov, ktorí následne postúpili do celoštátneho kola. To sa bude konať začiatkom apríla v účelovom zariadení Ministerstva spravodlivosti SR. Diplomy a štedré ocenenia, ktorými súťaž podporil aj MsÚ v Piešťanoch, víťazom slávnostne odovzdali riaditeľka školy a Viktor Nižňanský z piešťanskej organizácie ProPolis. Absolútnym víťazom krajského kola olympiády sa stal študent tretieho ročníka Gymnázia Pierra de Coubertina Andrej Beňačka, pričom piešťanské gymnázium bude v celoslovenskom kole reprezentovať aj študentka druhého ročníka Nina Mária Masaryková. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže srdečne blahoželáme a v celoslovenskom kole prajeme veľa šťastia a odvahy.

  Peter Rusnák, koordinátor a predseda krajskej komisie olympiády

  Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

 • Gymnazisti besedovali s literárnym historikom

  V Piešťanskom  informačnom centre sa 30. januára konala prezentácia knihy Literární kronika první republiky. Knihu – literárnu udalosť roka 2018 - predstavil jeden zo spoluautorov, literárny kritik a historik Vladimír Barborík. Na prezentácii sa zúčastnili žiaci sexty a septimy z Gymnázia Pierra de Coubertina. Dozvedeli sa o  metodike tvorby takejto obsiahlej literárno-historickej kroniky a o jej obsahu, o presných pravidlách pre 40 autorov , ktorí publikáciu pripravovali 2 roky. Gymnazisti diskutovali s literárnym vedcom o literárnej tvorbe, preklade, cenzúre, o úlohe  a pozícii spisovateľa kedysi a dnes. Vymenili si názory na filmové adaptácie literárnych diel, čo ponúkajú divákovi a o čo ochudobnia čitateľa,  a hovorili aj o súčasnej slovenskej literatúre. V. Barborík nakoniec poznamenal, že kniha ako médium nezanikne, kým bude mať aktívnych príjemcov – čitateľov, vždy bude mať šancu.

  Ivana Papcunová

  foto: PIC

 • Pozvánka rodičov a zákonných zástupcov žiakov, na stretnutie s vedením školy

  Pozvánka rodičov a zákonných zástupcov žiakov, na stretnutie s vedením školy


 • Piešťanskí gymnazisti otvorili plesovú sezónu

  Piešťanskí gymnazisti otvorili plesovú sezónu

  Žiacka rada pri Gymnáziu Pierra de Coubertina trafila do čierneho. Nápad Niny Masarykovej a Andreja Beňačku zorganizovať žiacky ples sa za výraznej podpory vedenia školy dočkal úspešnej premiéry v piatok 18. januára v reštaurácii Semafor. Predpísaný dress code poskytol neuveriteľnú prehliadku plesových rób a účesov. Úvodný valčík vystriedal scénický tanec a vzápätí sa parket zaplnil tanečníkmi, ktorí na ňom zotrvali až do ranných hodín. Oddýchli si len počas večere a tomboly. Slávnostná atmosféra, dynamickí moderátori, šikovný DJ, pestrá hudba, výborné jedlo, tanečné kreácie od výmyslu sveta stupňovali zábavu, ktorá vygradovala pri voľbe kráľa a kráľovnej plesu, stali sa nimi Nina Valová a Samuel Bojnanský. Počas plesu sa nepodával žiadny alkohol a neúnavne tancujúci žiaci potešili svojím kultivovaným prejavom prítomných učiteľov aj riaditeľku školy. Už teraz sa tešíme na ďalšie gymnaziálne plesanie!

  Ivana Papcunová

  Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688