Navigácia

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  9. 8. 2017

  Milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa  4.  septembra  2017 (pondelok). 

  Stretneme sa o 8,00 v  triedach. Program prvého vyučovacieho dňa bude trvať do 10,00.

  Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.

                  Vaši učitelia

 • Zadelenie žiakov prvých ročníkov do jednotlivých tried

 • Letná škola - OZNAM

  7. 8. 2017

  Letná škola 2017 na Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany sa uskutoční v dňoch 21.08.2017 – 25.08.2017 od  08.00 hod. do 12.00 hod.

  Vzhľadom na rekonštrukciu hlavnej brány, využívajte bočný vchod do budovy gymnázia od mestského úradu.

  Účastníci si so sebou prinesú písacie potreby, kalkulačku s goniometrickými funkciami  a prípadne aj občerstvenie  (nápojový a tovarový automat v škole je v prevádzke).

 • Oznam pre študentov

  4. 8. 2017

  Oznamujeme študentom, že potvrdenia o návšteve školy a žiadanky pre vydanie preukazov na vlakovú prepravu na školský rok 2017/2018 sa začnú vydávať od 21.08.2017

 • Oznam pre stravníkov

  21. 7. 2017

  Oznam pre stravníkov:

  Preplatky za stravovanie sa budú odosielať na účty platiteľov od 25. júla 2017.

 • Nové číslo Gymnazistu

  7. 7. 2017

  Milí študenti, ponúkame vám nové číslo Gymnazistu. Do čítania, priatelia!

  Link na čítanie Gymnazista číslo 2/41

 • Upozornenie pre študentov

  29. 6. 2017

  Dňa 30.06.2017 bude vyučovanie prebiehať  od 08.00 hod. do 10.00 hod.

 • Upozornenie pre stravníkov

  Upozorňujeme stravníkov, že strava je v tomto školskom roku zabezpečená iba do 29.06.2017. Dňa 30.06.2017 sa už obedy nevydávajú.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Výstava spojená so sériou prednášok na tému prvých 10 rokov Microsoft Windows

  20. 6. 2017

  V dňoch 15.-16. a 19. júna sa uskutočnila na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch výstava spojená so sériou prednášok na tému Prvých 10 rokov Microsoft Windows. Prednášky viedol školský administrátor Roman Ondrejka, ktorý je zároveň aj vášnivým zberateľom historických počítačov a softvéru. Úvodom prednášky bola história vzniku grafického užívateľského prostredia, o ktoré sa zaslúžili hlavne firmy Xerox, Apple a tiež Microsoft a ktoré bolo nutné vytvoriť pre ďalší rozvoj a prínos osobných počítačov. V ďalších krokoch boli postupne predstavované verzie Windows z rokov 1985 – 1995, vrátane úplne prvej verzie 1.01. Všetky tieto systémy MS Windows boli nainštalované na príslušných počítačoch, ktoré hardvérovo zodpovedali rokom, v ktorých boli jednotlivé verzie predstavované. Záver prednášok patril ako vždy zvedavým otázkam študentov, ktoré sa administrátor gymnázia snažil pohotovo zodpovedať. Niektorí študenti si na záver vyskúšali prácu so staršími verziami Windows a ako sami uznali, dnes je práca s počítačmi oveľa jednoduchšia a intuitívnejšia ako kedysi. Fotografie z akcie sa nachádzajú vo fotogalérii.

 • Aktivuj si dopravu na tvojom Preukaze žiaka ISIC/EURO

  8. 6. 2017

  Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2017, to znamená, že od 1.7.2017 ti preukaz nemusí fungovať u všetkých dopravcov.
  Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, potrebuješ si ho aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov.

 • Európsky deň D na gymnáziu

  7. 6. 2017

  Študenti gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, aktívni účastníci projektu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), pripravili na výročie vylodenia spojencov v Normandii, teda na 6. jún, gymnaziálny Európsky deň D. V prednáškovom bloku vystúpil so zaujímavou prezentáciou o význame altruizmu v podnikaní a o dobrovoľníctve výkonný riaditeľ NGO Pontis Pavel Hrica. Prednáškou pod názvom Quo vadis, EÚ? zaujal študentov 2. ročníka poslanec NR SR a šéf parlamentného výboru pre európsku integráciu doc. Martin Klus. Nemenej zaujímavou a nanajvýš aktuálnou prednáškou oslovil študentov gymnázia jeden z nich – Tomáš Blahuta, študent tretieho ročníka, ktorý sa vo svojom vystúpení venoval otázkam extrémizmu a xenofóbie na Slovensku. Prednáškový blok uzavreli riadenou diskusiou o európskych témach talentovaní študenti, dnes už maturanti (Lucia Malinová, Sandro Rybárik, Viktória Poláková), ktorí pôsobia v školskom debatnom klube pri Debatnej asociácii Slovenska. V tematickom bloku o jedinečnostiach európskych štátov si pripravili žiaci osemročného gymnázia, tried prima, sekunda, tercia a kvarta (pod vedením ich triednych profesoriek), úžasné prezentácie o kultúrach vybraných krajín. Študenti i hostia boli nadšení ich kreativitou a nádhernou štedrosťou. Európsky deň D ukázal, že na gymnáziu v Piešťanoch sa v priateľskej atmosfére dokážu študenti navzájom inšpirovať, počúvať a diskutovať o náročných témach dnešných dní. Veľká vďaka patrí študentom ambasádorom za ich precíznu prácu a vytrvalý záujem na európskom projekte. Fotografie z akcie sa nachádzajú vo fotogalérii.

  Garant EPAS projektu na škole, Peter Rusnák.

 • Pozvánka na stretnutie s rodičmi budúcich žiakov prímy

  29. 5. 2017

  Dňa 7. 6. 2017 (streda) o 16.00 hod sa uskutoční stretnutie s rodičmi budúcich žiakov prímy v školskom roku 2017/2018 v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí v hlavnej budove školy.

  Za prítomnosti zástupcov vedenia Gymnázia Pierra de Coubertina budú rodičia informovaní o fungovaní školy, o spôsobe stravovania, o výučbe cudzích jazykov,  ktoré sa budú vyučovať v triede príma, o potrebných pomôckach na výtvarnú a telesnú výchovu, o pravidelných aktivitách organizovaných školou a ďalších otázkach, ktoré budú rodičov zaujímať.

 • Stretnutie úspešných absolventov spojené s prednáškami pre študentov pod názvom Stať sa soľou Zeme

  25. 5. 2017

  Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch 25. mája 2017 vo svojich priestoroch privítalo v rámci prestížneho európskeho projektu Ambasádorských škôl (EPAS) päť úspešných absolventov. Pod názvom Alumni 2017 – Stať sa soľou Zeme vstúpili hostia do cyklu prednášok rozoberajúcich otázky politickej participácie mladých občanov v spoločnosti, hodnôt slobody a demokracie v spoločnom európskom priestore, ale aj významu vzdelania a profesijnej orientácie. Organizáciu podujatia zabezpečil ambasádorský tím študentov gymnázia pod vedením učiteľa Petra Rusnáka.

  Prednáškové dopoludnie otvoril príhovor riaditeľky gymnázia Mgr. Miroslavy Hankovej. Doktorandka Masarykovej univerzity v Brne a dobrovoľníčka Táňa Sedláková vystúpila pred študentami s témou hľadania zmysluplnosti životného povolania a významu práce ako poslania. Silvia Jamrichová, študentka prírodných vied, otvorila problematiku náročných rozhodnutí v ľudskom živote. Jakub Tomiš, aktívny občan a úspešný programátor, postavil svoju prednášku na osobnom príbehu cesty z malej obce až do prezidentského paláca. Barbora Šišková, absolventka Sokratovho inštitútu, zaujala vlastnými postojmi k intelektuálnemu rozvoju osobnosti. EPAS projekt Alumni 2017 uzavrela pozvanou prednáškou psychologička Zuzana Šeligová, ktorá predstavila vlastnú cestu k pomáhajúcej psychologickej praxi. Pracovnými zásadami humánneho prístupu poukázala na dôležitosť nielen odborných vedomostí, ale aj preukazovaniu rešpektu, ľudskej dôstojnosti a kritického myslenia. Fotografie sa nachádzajú v galérii školy.

  Autorka textu: Mária Juríková, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, II.D

  Autor fotografií: Roman Ondrejka

 • Zápis žiakov do 1. ročníka 4 a 8-ročného štúdia

  11. 5. 2017

  Zápis žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 17. mája 2017 (streda) od 13.30 do 14.30 hod. v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí v starej budove školy.

  Zápis žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 18. mája 2017 (štvrtok) od 13.00 do 15.00 hod. v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí v starej budove školy.

  Zápis písomne potvrdí zákonný zástupca žiaka (žiačky) na zápisnom lístku, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej ZŠ, ktorú žiak (žiačka) navštevuje.

 • OZNAM o riaditeľskom voľne

  10. 5. 2017

  V súlade s § 150 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla riaditeľka školy poskytnúť žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, a to v termíne:  11. máj 2017 (štvrtok) žiakom tried:  I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, kvinta, sexta, septima.

 • Odborná prednáška pod názvom Jozef Miloslav Hurban

  2. 5. 2017

  Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch usporiadalo 28. apríla 2017 pre študentov 2. ročníka a pre maturantov odbornú prednášku pod názvom Jozef Miloslav Hurban – bojovník za národné práva Slovákov. Na gymnázium prišla v rámci „Roka Jozefa Miloslava Hurbana“ prednášať doktorandka histórie z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Mgr. Dominika Gábriková, ktorá študentom predstavila život a dielo superintendanta, kňaza, básnika, dramatika, literárneho kritika a historika, vydavateľa J. M. Hurbana v kontexte nielen literárneho a verejného života 19. storočia, ale aj ako vplyvného dejateľa, ktorého vplyv pôsobí v našej súčasnej kultúre a politike. Jozefa Miloslava Hurbana predstavila ako jedného z najaktívnejších členov štúrovskej generácie, ktorý stál pri počiatkoch emancipácie slovenského národa. Prednášajúca poskytla študentom plastický a živý obraz národovca. Po prednáške nasledovala diskusia na hurbanovské témy, ale aj o možnostiach ďalšieho štúdia. Odbornú prednášku zabezpečovala predmetová komisia občianskej náuky s láskavou pomocou vedenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, predovšetkým však prodekanky doc. Dr. Lopatkovej. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

  Dr. Peter Rusnák

 • Prednáška na tému Európska únia a jednotný digitálny trh, s členom Európskej ľudovej strany, Ivanom Štefancom.

  21. 4. 2017

  Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch privítali 21. apríla 2017 na pôde školy slovenského europoslanca a člena Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente pána Ivana Štefanca s prednáškou pod názvom Európska únia a jednotný digitálny trh. Gymnázium, v spolupráci s Občiansko-demokratickou mládežou, ponúklo priestor európskym témam v rámci aktuálne riešeného medzinárodného projektu EPAS, na ktorom škola aktívne participuje. Členovia študentského teamu ambasádorov, ktorí organizačne pripravili toto inšpiratívne stretnutie, sa v diskusii pýtali na horúce európske témy: na cestu Británie z EÚ, na projekt európskej armády a budúcnosť európskeho spoločenstva, na možnosti federalizácie, na informačnú vojnu a dezinformačné kampane, ako aj na extrémizmus v členských krajinách. Viac informácií o ďalších aktivitách študentov gymnázia v rámci projektu EPAS môžete sledovať na webe školy a na jej facebookovom profile. Zároveň si v ďalšom čísle školského časopisu Gymnazista budete môcť prečítať interview so sympatickým a erudovaným europoslancom, ktorým Ivan Štefanec nesporne je. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

  Dr. Peter Rusnák, garant projektu EPAS na škole
  @AmbasadorskeSkoly EP

 • Prednáška na tému Európska únia a jednotný digitálny trh

  20. 4. 2017

  Gymnázium Pierra de Coubertina v spolupráci s Občiansko-demokratickou mládežou v rámci medzinárodného projektu EPAS (Európska ambasádorská škola) 

  organizuje pre študentov tretieho ročníka (III.A / III.C) v piatok 21. apríla 2017 počas 1. a 2. vyuč. hodiny v triede III.B

  prednášku na tému Európska únia a jednotný digitálny trh.

  Prednášať bude europoslanec, člen Európskej ľudovej strany, Ivan Štefanec.

  garanti prednášky: Dr. Peter Rusnák, Mgr. Edita Kohutovičová a Filip Stančík

  viac info: http://www.consilium.europa.eu/sk/policies/digital-single-market-strategy/

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688

Kalendár