• 2% z Vašich daní pre naše Občianske združenie
     • 2% z Vašich daní pre naše Občianske združenie

     • Milí rodičia a priatelia nášho gymnázia,

      tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme poprosiť o darovanie 2% z Vašich zaplatených daní pre naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, Námestie 9, Piešťany.

      Z prostriedkov získaných aj prostredníctvom Vašich 2% by sme i naďalej chceli zlepšovať kvalitu vzdelávania pomocou modernizácie technického vybavenia školy, podporovať nadaných a aktívnych žiakov, boli by využité pri rozvíjaní spolupráce so zahraničnými školami, na propagáciu školy, ako aj na organizovanie kultúrnych, výchovných a športových aktivít pre žiakov.

      Tlačivá potrebné na darovanie 2% si môžete vytlačiť na nižšie uvedenom linku.

      Ako postupovať?

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní do 31.marca 2024. Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2024.

      Ďakujeme

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    • 16. ročník Dejepisnej olympiády – okresné kolo
     • 16. ročník Dejepisnej olympiády – okresné kolo

     • Dňa 05.02. 2024 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Naše gymnázium zastupovalo 8 študentov.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória C: 1. miesto – Karolína Gonová

                            2. miesto – Lenka Augustínová

      Kategória D: 1. miesto – Maiia Volobueva

                            4. miesto – Daniel Kudri

      Kategória E: 3. miesto – Zuzana Brišková

                            4. miesto – Oliver Petrík

      Kategória F: 3. miesto – Matej Kovár

                            4. miesto – Julia Bročková

      Študentky Karolína Gonová, Lenka Augustínová a Maiia Volobueva budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 19.04 2024.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PK DEJ

    • Kvarta pomáha!
     • Kvarta pomáha!

     • Koncom minulého roka sa trieda kvarta dobrovoľne rozhodla urobiť dobrý skutok. Začiatkom februára všetci žiaci a triedny učiteľ prispeli rovnakou čiastkou a finančným darom 105€ podporili Útulok Piešťany. Peniaze budú využité na nákup jedla a liekov pre zvieratá z útulku. Piešťanský útulok je vďačný za každý jeden dar, či už finančný, materiálny, ale ocení aj venčenie psov z útulku.

      Myslíme si, že urobiť dobrý skutok je jedna z vecí, ktorú nikdy neoľutujete a neváhajte pomôcť.

       

      Kvarta

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 9.2.2024 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorom súťažili aj naši žiaci s týmito výsledkami:

      kat. 1A Alex Tosi (S) - 2. miesto

      kat. 1B Lucia Mitošinková (K) - 3. miesto

      kat. 1C Alžbeta Štefíková (T) - 1. miesto (postup do celoštátneho kola)

      kat. 2B Romana Švecová (IV.A) - úspešná riešiteľka

      Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne blahoželáme. PK CJ

    • III. ročník esejistickej súťaže v slovenskom i anglickom jazyku
     • III. ročník esejistickej súťaže v slovenskom i anglickom jazyku

     • V esejistickej súťaži, ktorú organizovala BISLA (Bratislava International School of Liberal Art) a zúčastnilo sa jej viac než 100 stredoškolákov, získala naša študentka Lea Chromiaková (III.A) 3. miesto. Cenu za bronzovú priečku si prevzala na slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa konalo v stredu 14.2.2024 v Bratislave, z rúk členov poroty – dramaturgičky Dariny Abrahámovej, herečky SND Božidary Turzonovovej, básnika Ľubomíra Feldeka a prekladateľa Samuela Marca.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      PK ANJ a PK SJL

    • Medailová žatva na Valentína XXXIV. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo
     • Medailová žatva na Valentína XXXIV. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo

     • Dňa 14. februára 2024 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naše gymnázium zastupovali 4 študentky. Písomný test a ústna skúška preverili ich pripravenosť a po vyhodnotení oboch častí sa zaradili medzi najlepších súťažiacich v kraji. Dve zlaté, jedna strieborná a jedna zemiaková medaila.

      štvrtý rok po sebe bude našu školu aj Trnavský samosprávny kraj reprezentovať v celoslovenskom kole Elise Mária Ábelová (O) a prvýkrát bilingvalistka Adela Čechvalová (V.B), ktoré si jazykovými vedomosťami a komunikačnou zručnosťou vybojovali prvé miesta.

      Výsledky krajského kola

      Kategória 1C – bilingválna sekcia

      4. miesto         Emily Foster z tercie (vyučujúci: Mgr. Kalinčík)

      Kategória 1B

      2. miesto         Karolína Gonová z kvarty (vyučujúca PhDr. Murínová)

      Kategória 2B

      1. miesto         Elise Mária Ábelová z oktávy (vyučujúca: Mgr. Páleníková)

                              - postupuje do celoslovenského kola

      Kategória 2C1 – bilingválna sekcia

      1. miesto         Adela Čechvalová z V.B (vyučujúca: Mgr. Grosmannová)

                              - postupuje do celoslovenského kola

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia. Srdečne gratulujeme!

      PK ANJ

    • Školské majstrovstvá Trnavského kraja vo futsale
     • Školské majstrovstvá Trnavského kraja vo futsale

     • Dňa 08.01. 2024 sa konali Školské majstrovstvá Trnavského kraja vo futsale chlapcov stredných škôl.  

      Našu školu pod vedením Mgr. Domonkoša reprezentovali :

      Vatrt Timotej, Hutta Samuel, Vulgan Matej, Fox Michal, Martinkovič Maximilián, Tarana Matej, Danko Matej, Vido Martin, Pálenik Daniel, Sedlák Šimon, Majerský Jakub

      Naši chlapci v základnej skupine odohrali 2 zápasy :

      Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany - SOŠ technická  Galanta 2 : 1

      Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany - SPŠ stavebná  Trnava 3 : 1

      V základnej skupine obsadili 1. miesto a v semifinále nastúpili proti Obchodnej akadémií zo Senici a vo veľmi kvalitnom zápase prehrali 2:1.

      Prehra v semifinále nás posunula do bojov o celkové 3. miesto a tento zápas s víťazným koncom nám zabezpečil cenný bronzový kov.

      Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany - SPŠ stavebná  Trnava 3 : 0

      Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy počas celého turnaja.

      PK TSV

    • Prázdninová výzva s cieľom podporiť čítanie
     • Prázdninová výzva s cieľom podporiť čítanie

     • Už v predstihu sme pre našich žiakov pripravili námet na mesiac  marec:

      „Kufor plný kníh“

      Blížia sa jarné prázdniny, a tak by sa možno našiel čas prečítať peknú, zaujímavú, napínavú, dobrodružnú, zaľúbenú možno inšpirujúcu knihu.

      Študenti, ktorí radi čítajú, si môžu vybrať záložku do svojej či požičanej knihy.

      Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s literatúrou😊

    • Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky
     • Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

     • Dňa 1. februára 2024 sa triedy II.A a II.D spolu s triednymi učiteľkami Ing. Alicou Klapicovou, Mgr. Zuzanou Matúšovou a učiteľom občianskej náuky  Mgr. Róbertom Paradim zúčastnili odbornej exkurzie v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave. Celú odbornú exkurziu výrazne obohatil edukatívny a zároveň vtipný výklad miestneho sprievodcu. Študenti mali možnosť nazrieť aj na miesta, kde sa bežne návštevníci nedostanú. Počas prehliadky spojenej s výkladom si prezreli priestory budovy parlamentu, videli výmenu čestnej stráže, zúčastnili sa na rokovaní, ktoré sledovali z balkóna v rokovacej sále a na záver sa zúčastnili besedy s viacerými poslancami.

      PK OBN

    • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 1.2.2024 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovali študentka septimy Andrea Žlnayová a Viktor Berecz zo sexty, ktorý zvíťazil vo svojej kategórii (B) a postúpil do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme obom za vzornú reprezentáciu školy.

      PK SJL

    • Futsal
     • Futsal

     • Dňa 30.01. 2024 sa na našej škole konal turnaj chlapcov stredných škôl vo futsale. Našu školu pod vedením Mgr. Domonkoša reprezentovali :

      Vatrt Timotej,  Melicher Martin, Hutta Samuel, Vulgan Matej, Fox Michal, Martinkovič Maximilián, Tarana Matej, Danko Matej, Vido Martin, Pálenik Daniel

      Naši chlapci v základnej skupine odohrali 2 zápasy a v každom zápase jasne dominovali a zaslúžené vyhrali svoju skupinu.  Vo finále nastúpili proti SPŠE Piešťany a v napínavom zápase zvíťazili 3:2. Na turnaji zaslúžene obsadili                          1. miesto a postúpili do krajského finálového kola.

      Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy počas celého turnaja.

      PK TSV

    • Gymnazisti brázdili Európu vďaka programu Erasmus+
     • Gymnazisti brázdili Európu vďaka programu Erasmus+

     • V roku 2023 získalo Gymnázium Pierra de Coubertina vďaka húževnatej práci učiteliek Evy Corticelli a Ingrid Páleníkovej grant poskytnutý Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Z prostriedkov grantu sa v priebehu 1. polroka školského roku podarilo uskutočniť päť skupinových mobilít, prostredníctvom ktorých 92 žiakov získalo nadhodnotu pri vzdelávaní spoznávaním kultúr iných krajín, cibrením jazykových zručností či aktívnou účasťou na vyučovacom procese v Estónsku (článok v jednom z predošlých čísiel), Rakúsku a Nemecku.

       

      Murzzuschlag - Rakúsko

      Práve v Rakúsku naše gymnázium už vyše 30 rokov aktívne spolupracuje s Herta Reich gymnáziom V Műrzzuschlagu. Niet preto divu, že jedna z kratších mobilít žiakov bola nasmerovaná práve tam. Súčasný riaditeľ Prof. DI Michael Rath, ktorý je vo svojej funkcii len 2 roky, ochotne privítal skupinku 24 študentov našej 3.A triedy. Rakúski spolužiaci nás prekvapili hneď pri vstupe do budovy školy svojím školským orchestrom, takže sme si na úvod mohli spoločne zaspievať, ba dokonca i zatancovať, čo veštilo priateľskú atmosféru aj pre ďalšie plánované aktivity. V rámci skupinovej práce sme sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu, vymieňali sme si informácie o vyučovacích metódach na oboch školách, riešili sme úlohy, ktoré si pre nás naši rakúski rovesníci pripravili. Zaujalo nás, že rakúski študenti majú v rámci voľby druhého cudzieho jazyka možnosť zvoliť si aj latinčinu, dokonca niektoré triedy ju majú povinnú. Taktiež voľba umeleckých predmetov ako hudobná či výtvarná je u nich bežná, nemusia ich absolvovať oba. Vyučovací deň sme zavŕšili športovými súťažami, v ktorých dominoval stolný tenis a volejbal. Súťažili nielen žiaci, ale aj učitelia, Piešťancov reprezentoval pán riaditeľ Radim Urban, naša triedna Katarína Dzurová i ostatní zúčastnení učitelia – Ján Šmída, Janka Juhásová, Janka Studénková. Táto skupinová mobilita nebola taká malá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Spoločne so žiakmi 1.B sme prebrázdili i Viedeň, historickou časťou mestského centra nás odborne previedli naše vyššie spomenuté nemčinárky, dokonca sme nahliadli na bohoslužbu v nádhernom dóme sv. Štefana, múzeum Haus des Meeres mal v malíčku biológ Ján Šmída a spoločnou aktivitou oboch tried bola aj návšteva druhého najväčšieho rakúskeho mesta Graz, podčiarknutá úžasnou vianočnou atmosférou a mrazivým počasím. Miestni sprievodcovia nás 3 hodiny oboznamovali v anglickom jazyku s bohatou históriou tohto krásneho kultúrneho mesta a deň sme zavŕšili prezentáciou Fair Trade obchodovania jednej z najväčších a najznámejších čokoládovní Zotter, pri rakúskom mestečku Riegersburg. Samozrejme, nechýbala čerešnička, teda čokoládka na tortičke na záver dňa – ochotnávka vyše 300 druhov čokolád i rôznorodých čokoládových výrobkov.                                                                                                                                                

      Martin Gavurník 3.A

       

      Unterwaltersdorf – Rakúsko

      Nebýva vo zvyku, že sa hneď na úvod svojho štúdia dostane bilingválna trieda 1. ročníka na zahraničnú exkurziu. Avšak vďaka aktívnej triednej učiteľke Silvii Tomagovej a aktívnemu telocvikárovi Róbertovi Paradimu sa tak stalo. Skĺbili sa 2 triedy, niekoľko učiteľov a bohatý program troch dní v Rakúsku sa diferencoval až pri návšteve 2 rôznych partnerských škôl. Bilingvalisti dostali možnosť spoznať rakúsku coubertinovskú školu Don Bosco Gymnasium v malinkej dedinke neďaleko Viedne, v Unterwaltersdorfe. Dedinka malinká, no škola obrovská s úžasným vybavením. Po prehliadke školy sa žiaci zapojili do vyučovacieho procesu. Hodiny matematiky, geografie či latinčiny boli na náš vkus netradičné v tom, že prebiehali vo veľmi uvoľnenej atmosfére, skôr formou priateľských rozhovorov ako lektorovania. Hodina hudobnej výchovy s naším spevom bola spestrením, rovnako aj volejbalový turnaj. Ako inak ako v duchu kalokagatie. Zanietenej učiteľke Evite Pollany veľmi pekne ďakujeme za túto krásnu skúsenosť.

       

                                                                                                    Natália Chibuzor Ostrolucká a Andrea Tomanová 1.B

       

       

       

      Na návšteve u partnerov v Nemecku

      Po vianočných prázdninách trieda 3.B z Gymnázia Pierra de Coubertina využila poslednú možnosť žiackej mobility Programu Erasmus+ a navštívila dve mestá v Nemecku, a to Erfurt a Würzburg. 11 študentov sa pozrelo do mesta Erfurt a na ich športové gymnázium Pierra de Coubertina, ďalších 11 žiakov z našej triedy navštívilo Friedrich-Koenig-Gymnasium vo Würzburgu.

       

      Erfurt

      Hneď prvý dojem zo školy bol úžasný. Privítali nás prívetiví spolužiaci z partnerskej školy a ochotne nás previedli nádhernou modernou presklenou budovou s obrovskou vstupnou halou. Počas prehliadky sme sa dozvedeli, že podobne ako u nás, aj na Pierre-de-Coubertin-Gymnasium v Erfurte sú žiaci na školu prijatí len vtedy, ak splnia prijímacie talentové skúšky a aj neskôr je ich štúdium podmienené dobrým prospechom, ktorý si musia udržať popri náročných tréningoch. Študenti dokonca majú rozvrh hodín prispôsobený tréningovým plánom jednotlivých  športov a tiež možnosť ubytovania na peknom internáte, keďže prichádzajú do školy z rôznych kútov Nemecka. Naši žiaci si veľmi chválili ich jedáleň a rôzne typy jedál, pitia a šalátov podávaných bufetovým štýlom. Prekvapilo nás, že v jedálni je zakázané používať telefóny, aby sa študenti v pokoji najedli a mohli sa medzi sebou rozprávať.

      Previedli nás aj po športoviskách v okolí školy, na ktorých trénujú, pozreli sme si ich hokejový štadión, atletické dráhy aj futbalové ihrisko. Ich školský systém sa od toho nášho líši napríklad tým, že nemajú škálu známok 1-5, ale až 1-6 a na výber cudzích jazykov majú francúzštinu, španielčinu, ruštinu a dokonca aj latinčinu. S nemeckými študentmi sme mali možnosť sa viac spoznať na spoločnej exkurzii do židovskej synagógy, na prehliadke mesta a návštevy radnice, kde nás privítal pán primátor. Vypočuli sme si rozprávanie o legendách a histórii mesta a regiónu, ktoré sú zobrazené na vzácnych nástenných maľbách radnice. Neskôr sme sa rozdelili do skupín a žiaci nám ukázali ďalšie zaujímavé časti mesta ako napríklad kaviareň spojenú s knižnicou, najlepšiu zmrzlinu v meste a čokoládový obchod na známom moste Krämerbrücke. Pre ľavákov bolo milé prekvapenie navštíviť obchod pre ľavákov. Dievčatá, ktoré boli so mnou v skupine boli veľmi komunikatívne, snažili sa nám všetko vysvetliť, poprípade preložiť do angličtiny, čo bolo treba, a v ostatných skupinách to nebolo inak. Počas nášho voľného času sme si aj sami boli obzrieť mesto, nákupné centrá a trojposchodové kníhkupectvo. Všade sme boli v priebehu pár minút, keďže električky chodili v krátkych časových intervaloch, čo nám vyhovovalo pri neskorom večernom návrate zo školy. Tu by bolo na mieste spomenúť úžasné pohostenie, ktoré pre nás spolužiaci z partnerského gymnázia pripravili v internátnej klubovni, a fantastickú atmosféru pri večernom posedení.                   

                                                                                                                                                                   Patrícia Lehutová, 3.B

      Würzburg

      Skupina 11 žiakov našej triedy vo Würzburgu navštívila školu Friedrich-Koenig-Gymnasium, s ktorou sme spolupracovali pri team-buildingových aktivitách, objavovali modernú históriu Würzburgu a užili sme si nočnú atmosféru tohto podmanivého mesta. Utužovali sme medzinárodné vzťahy reprezentovaním našej školy v priateľskom zápase v hádzanej, volejbale a vybíjanej, ktoré sa niesli v športovom duchu – pred začiatkom sme protivníkom predviedli našu zdatnosť zatancovaním krátkeho svižného „čapášu“ a po zápase sme si podali ruky na tvrdo vybojovanej remíze. Na ďalší deň zase naši špičkoví triedni športovci ukázali svoju silu na lezeckej stene. S chrabrosťou sa vydali zdolať dychberúcu približne 15 metrov vysokú stenu a nedali sa zahanbiť ani v lezeckej verzii naháňačky „capture the flag“. Azda najzaujímavejší bol nekonvenčný šport - hádzanie sekier. Všetci sme si užili hádzanie sekier rôznych veľkostí ostrých ako britva na drevené terče. Dni sme zakončovali prechádzkami nocou zahaleným Würzburgom i hraním stolného tenisu a hracej konzoly v hosteli. Keď prišiel čas odchodu, dali sme Nemecku zbohom a začali sme snívať o ďalšej exkurzii.

                                                                                                   

                                     Juraj Dzurech, trieda 3.B

      Týmto by sme chceli poďakovať profesorom: Eve Corticelli, Ingrid Páleníkovej, Ondrejke Urbanovej, Danielovi Domonkošovi, Kataríne Dzurovej, Silvii Tomagovej, Robertovi Paradimu, Jane Studénkovej, Jane Juhásovej, Jánovi Šmídovi a pánovi riaditeľovi Radimovi Urbanovi, ktorí s nami  absolvovali exkurzie a tiež učiteľom z partnerských škôl, pani Ines Nikolaus z Pierre-de-Coubertin-Gymnasium v Erfurte a Semirovi Kamhawi z Friedrich-Koenig-Gymnasium vo Würzburgu, Michaelovi Rathovi z Herta Reich Gymnasia Murzuschlag, Evite Pollany z Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorfu, ktorí sa nám celé dni venovali a zabezpečili nám bohatý program, zaujímavé aktivity a nezabudnuteľné zážitky. Vďaka podpore programu Erasmus+ a kolegom z partnerských škôl sme dostali úžasnú príležitosť vidieť a spoznať nových ľudí, nadviazať kontakty a naučiť sa aj niečo o  histórii a kultúre spomínaných európskych krajín.

      Ďakujeme!

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie