• Imatrikulácia 2023/2024
     • Imatrikulácia 2023/2024

     •     Opäť po roku, takmer presne do roka a do dňa, sme privítali našich nových študentov medzi nami. Starší harcovníci z vyšších ročníkov a členovia Školského parlamentu pripravili pre prvákov a primánov slávnostnú imatrikuláciu, na ktorej im odovzdali tričká s logom školy a pamätné certifikáty, aby nezabudli, že študovať na našej škole je cťou a privilégiom. Po úvodnej oficiálnej časti nasledoval zábavný blok, v ktorom triedy súťažili medzi sebou o body. Víťazom sa stali všetci študenti a ich triedne učiteľky, ktoré sa tiež aktívne zapojili do súťaží. Program vyvrcholil dvojhodinovou nadupanou diskotékou.

           Veľká vďaka patrí tým, ktorí svoj voľný čas venovali príprave slávnosti a vložili energiu do toho, aby potešili a zabavili nových spolužiakov: Nikole Bračíkovej, Matejovi Brezovskému, Simonovi Valovi, Tereze Kollárikovej, Matejovi Dankovi, Nele Mešterovej, Dominike Havrlentovej, Lenke Krelovej, Tamare Srnákovej, Ele Kurucovej a Veronike Brošovej. Za aktívnu účasť a dozor patrí veľké ďakujem triednym učiteľkám: Mgr. Martine Jobusovej, Mgr. Zuzane Dvořákovej, Mgr. Silvii Tomagovej, Mgr. Denise Obuchovej a PhDr. Zuzane Murínovej. Za technické zabezpečenie a emotívny príhovor ďakujeme riaditeľovi školy Mgr. Radimovi Urbanovi a za detailnú fotodokumentáciu Romanovi Ondrejkovi. Poďakovanie tiež patrí pani upratovačkám, ktoré po nás všetko upratali tak, aby sa naši prváci a primáni mohli opäť ponoriť do vzdelávacieho procesu, teraz už ako oficiálni členovia cechu študentského na našej alma mater - Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.

       

      Marek Kalinčík, koordinátor Školského parlamentu

    • Z potuliek po našom krásnom Slovensku
     • Z potuliek po našom krásnom Slovensku

     • V septembri sa triedy kvarta a tercia vydali na exkurziu Spoznávame Slovensko - Juh a Východ. Program zájazdu bol zaujímavý a plný zážitkov.

      Ich prvá zastávka bola v Brhlovciach, kde videli skalné obydlia. Skalné obydlia sú vytesané do tufu, v minulosti slúžili ako ochrana pred Turkami, no ale aj ako domy pre chudobných. Potom ich cesta smerovala na kaštieľ Betliar, kde je múzeum a bývalé sídlo rodiny Andrássyovcov. Po 12-hodinovej ceste konečne dorazili na penzión Prameň pri Vinianskom jazere (okres Michalovce).

      V ďalšie ráno ich čakal deň plný programu. Vybrali sa na statok v Topoli. Niektoré deti si vyskúšali pečenie chleba, iní mlátili cepmi a ostatní plietli zvončeky alebo košíky, chlapci si zahrali futbal a niektorí si vyrobili rôzne predmety z keramiky. Na záver mali koncert rusínskej ľudovej hudby. Potom podnikli túru na Tri studničky, kde bola prednáška o Národnom parku Poloniny. Na záver dňa išli do observatória na Kolonickom sedle, kde cez teleskop sledovali rôzne súhvezdia a aj planéty Saturn a Jupiter.

      Tretí deň sa vybrali na Viniansky hrad, kde im pán kastelán porozprával o hrade i jeho obyvateľoch. Po príchode naspäť mali voľný program. Niektorí hrali volejbal, kúpali sa a iní išli do Michaloviec na sv. omšu, resp. na nákupy. Po večeri mali opekačku a spoločne si spievali pri ohni.

      Posledný deň po ceste domov navštívili Košice, kde mali rozchod na námestí. Neskôr sa ešte zastavili na Ferrate Zvonička pri Novej Bani, kde si odvážlivci mohli vyskúšať svoje lezecké schopnosti, iní oddýchnuť v peknom lesnom prostredí.

      Po štyroch dňoch plných zážitkov, za ktoré vďačia hlavne pani profesorke Löfflerovej, pánom profesorom Paradimu, Šmídovi a Barančíkovi, prišli domov.

      Leonard Gallo a Lenka Augustínová, Kvarta

    • Demokracia - minulosť, súčasnosť, budúcnosť
     • Demokracia - minulosť, súčasnosť, budúcnosť

     • Dňa 25.09. 2023 sa uskutočnila na našej škole odborná prednáška na tému Demokracia, jej minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Prednáška bola realizovaná pod gesciou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednášajúci Daniel Pavelka, bývalý študent Gymnázia Pierra de Coubertina, je študentom 3. ročníka práva. Prednáška bola primárne určená študentom maturitných ročníkov.

      Prednáška sa sústredila na demokraciu ako pojem, na jej význam či hodnotu v rýchlo sa meniacej súčasnosti. Prednášajúci predstavil demokraciu z hľadiska jej historického vývoja a dobového chápania v spoločnosti, pričom do popredia záujmu sústredil jej súčasné chápanie a výzvy spojené s jej ponímaním. Zároveň sa zaoberal témou volieb a volebných systémov, ktoré k demokratickej spoločnosti neodmysliteľne patria. V krátkosti vysvetlil demokratické volebné systémy v európskych krajinách, pričom kládol dôraz na Slovenskú republiku. V neposlednom rade otvoril i tému populizmu. V diskusii sa študenti spolu s prednášajúcim zamýšľali nad otázkami, ktoré sa týkajú budúcnosti demokracie v nasledujúcich rokoch nielen na Slovensku, ale aj vo svete. 

      Cieľom prednášky bolo predstaviť základné inštitúty demokracie, ilustrovať prepojenie demokracie a občianskej spoločnosti a povzbudiť študentov v záujme o politické a spoločenské dianie.

      PK OBN

    • Talentovaná športovkyňa s výnimočným úspechom na ME i MS
     • Talentovaná športovkyňa s výnimočným úspechom na ME i MS

     • Keď sa snúbi športový talent s vynikajúcimi študijnými výsledkami, postupne prichádzajú úspechy aj na medzinárodnej scéne. V starovekom Grécku by predstavovala vzor kalokagathie. Gymnazistka, slovenská reprezentantka, kajakárka Romana Švecová zo IV.A.

      Po náročných trojfázových tréningoch pod taktovkou skúseného trénera Mgr. Mária Klieštenca dosiahla Romana v aktuálnej sezóne mimoriadne úspechy. Presadila sa na majstrovstvách Európy aj majstrovstvách sveta. Na MS juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v talianskom Auronze sa postarala o najlepší výkon celej slovenskej reprezentácie. Svojou excelentnou jazdou na 5000 metrovej trati v K1 (single kajak) získala pódiové umiestnenie v podobe striebra a titul vicemajsterky sveta junioriek. Konkurencia bola silná, veď na hromadnom štarte bez rozjázd štartovali kajakárky zo 40 krajín sveta. Podľa nových pravidiel ide o preteky s prenáškami (5x prenášala kajak po súši), ktoré športovci nazývajú aj „pretekmi mŕtvol“.

      Netreba zabudnúť ani na úspech z ME, ktoré sa konali v Portugalsku. Romana síce neovládla medailový rebríček, ale v pretekoch K1 na 1000 metrovej trati jej naozaj chýbali len sekundy. Aj na zemiakovú medailu – 4. miesto musí byť právom hrdá. Počas letných prázdnin absolvovala aj Majstrovstvá sveta v maratóne 2023 v Dánsku. Na trati dlhej 19 km štartovali všetky kategórie naraz. V kategórii K1 sa umiestnila na 5. mieste.

      Maturantke Romane gratulujeme k dosiahnutým úspechom! Robí skvelé meno našej škole, mestu i Slovensku. Ešte o nej budeme počuť...

    • Európsky deň jazykov tradične aj na gymnáziu
     • Európsky deň jazykov tradične aj na gymnáziu

     • Európsky deň jazykov je deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra. Naši gymnazisti dokazujú, že znalosť jazykov zlepšuje a zdokonaľuje proces ich myslenia. Študenti si uvedomujú dôležitosť vyučovania cudzích jazykov, ktoré im otvárajú brány do celej Európy.

      Naša škola venuje zvýšenú pozornosť vyučovaniu anglického jazyka, ale ani iné európske jazyky – francúzsky či nemecký - nezaostávajú. V prebiehajúcom týždni študenti od najmenších prímanov až po maturantov dokazujú, že ovládať jazyky na komunikatívnej, ale i odbornej úrovni je už v súčasnej dobe nevyhnutnosť. Usilovne pracujú na projektoch, pri ktorých využívajú moderné informačné technológie, vytvárajú jazykové súťaže, kvízy, hry, doplňovačky, postery a nahrávajú videá, v ktorých prezentujú rozmanitosť európskych jazykov a ich typické jazykolamy. Zisťujú, aké sú zvyky a tradície európskych krajín, vyhľadávajú zaujímavé fakty z oblasti geografie, histórie a kultúry, odporúčajú vyskúšať rozmanité národné jedlá. Všetkými aktivitami naši študenti poukazujú na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrujú podporu jazykovému vzdelaniu.

      PK ANJ a PK cudzích jazykov

    • Bilingválni maturanti vyrazili do Amsterdamu
     • Bilingválni maturanti vyrazili do Amsterdamu

     • Holandsko - krajina rôznofarebných tulipánov, veterných mlynov a uprostred neho malebné mesto Amsterdam plné bicyklov, kanálov a pekných domčekov a zároveň destinácia našej - prvej aj poslednej - poznávacej exkurzie v zahraničí. Ubytovaní v lesnatej periférii mesta sme mali možnosť zažiť cestovanie miestnymi električkami, metrom a vlakmi, často v horúcich podmienkach a s ubolenými nohami. Okrem návštevy viacerých múzeí sme zažili splav kanálmi, túlali sme sa zaujímavými zákutiami Amsterdamu a v neposlednom rade sme navštívili tradičnú holandskú dedinu Zaanse Schans. Tu sme sa dozvedeli mnoho informácií o miestnej výrobe syra, čokolády, kakaa, sušienok a sviečok, ale aj o drevárskom a papierenskom priemysle. Odniesli sme si nielen množstvo zážitkov, ale aj cibuľky tulipánov, holandský syr a taktiež poznatok, že cyklista má v Amsterdame vždy prednosť.

      V.B

    • Visiting our partner gymnasium in Ülenurme, Estonia
     • Visiting our partner gymnasium in Ülenurme, Estonia

     • First of all, let us state that we are really thankful to the Erasmus+ program for having the opportunity to travel and meet our Estonian counterparts and explore the beautiful country and culture of our Estonian friends.
      After a very early morning bus ride to the Schwechat airport and a seemingly endless but calm flight, we finally got to check-in at our first hotel. The tiredness didn't stop us from fully exploring the beautiful, historical city of Tallinn. The capital of Estonia had everything to offer from old castle ruins to modern high-rises. Each corner was filled to the brim with historical monuments, bustling restaurants and cafés, tourists and souvenir shops. Walking along narrow alleys, we found ourselves facing a breathtaking panoramic scenery, a view out of a fairytale swooping from churches, reflective glass building to boats and cruise ships docked in harbors. Another cobbled street lead us to a small yet cosy restaurant. The food was 10/10. Feeling satisfied we got some free time for ourselves and ended our first half-a-day with a smile.


      Nelly Tomcikova

      The first day of our Estonia tour was quite eventful. One of the most enriching experiences, which resonated with me the most, was that of the Estonian National Maritime Museum.

      The museum guided us though history of navy, showed us breathtaking wonders of cold war era engineering and allowed us to connect with history in an interactive way.

      The most eye-catching exhibits were a retired submarine, the oldest Viking ship ever found in Estonia and many interactive games like a flight simulator and a machine gun operator.


      Martin Halama and Juraj Dzurech

      The next day, we headed to Kadriorg Palace located in a stunning park of the same name. Originally built by Peter the Great of Russia for his wife, the future Catherine I of Russia, it now houses an art gallery with displays ranging from Renaissance sculptures to thought provoking portraits by Dutch masters from Flanders. The atmosphere of the palace was very elegant as the floors and ceilings were glamorously decorated. To add to this harmony, outside of the palace there were brass bands performing live music.
      After the museum visit, we saw charming Japanese-style garden glittering with fresh raindrops and radiating peace to the mind. This spiritual journey left us hungry and so we ended the trip at a kebab booth where we were hoping to satisfy our hunger. The weather was not being cooperative though and decided to shower us with another round of rain. So instead of enjoying our kebabs while picnicking on the beach basking in the sun, we huddled at the nearest bus stop and hid under the booth´s awning to fend off the persistent rain.

      Kornelia Cacikova and Juraj Dzurech

      On Monday we got acquainted with three lovely students from the Ylenurme gymnasium who showed us one of the most visited natural tourist spots in Tartu. When we first heard we were heading for the "swamps" we didn’t know what to expect but despite Estonia being one of the flattest countries in Europe, we were surprised at how enchanting this Selli-Sillaotsa bog natural reserve was.

      Patricia Lehutova

      Today, we visited an Estonian school where we played the story Snow White for two groups of children. The challenging part was that while the narrators retold the story in English, the main characters spoke their lines in Estonian. It was very stressful at first, but as we saw the childrens´ faces light up with joy, our anxiety was relieved. As we finished the play, the audience burst into a loud aplause and continued to cheer even as we disapeared backstage.
      Later, we did a set of presentations for both, young and older students about Slovakia, our culture, our city of Piešťany and introducing our school. Some classes were more interactive than others, but I believe they were happy we were there, so they at least had a small break during they class. Overall though there were enough students, who did indeed have a few questions for us, so we were happy they were intrested in our country. I enjoyed the visit of the school and am excited for tommorow´s school olympic games.

      Juraj Novotny

      What a wonderful day it was! We had an opportunity to be part of the School Olympic Games at Ylenurme Gymnasium today. We competed against 8 teams of Ylernume students in 8 disciplines such as running, long jump, rowing, tandem skiing, soccer kicks, tag of war, weight throw and basketball fast passes. Together we created an amazing team spirit that helped us to get through all the disciplines and not just that! As a class we put our maximum afford and energy into every one of the disciplines and with huge support we managed to take the 1st place.
      It was an amazing day and we are really thankful to Ylenurme Gymnasium for this wonderful experience :)

      Nina Mrazova

      Today afternoon we've visited the Estonian Sports and Olympics Museum. It is located in the city center of Tartu just a 15-minute walk from our hotel. Our visit started by brief presentations of both schools and their connections to sport where we introduced not onlz our sports program and activities but the many successful athletes attending our class - Laura Posova, Oskar Gono, Stella Svorcova and Nela Konopkova, Daniela Studena and Pata Lehutova. These overviews were followed by a short quiz about the history of the Olympic Games, in which our magnificent PE teacher Mr. Domonkoš showed his prowess in the topic as he led his team "Halušky" to clean victory. After the quiz followed the tour of the museum during which we tried many of the Olympic sports in the form of interactive attractions but also found out many interesting curiosities for example, that the American president dreamed about becoming a professional weightlifter or that the longest wrestling bout lasted for over 11 and half hours. The tour ended with esteemed ceremony in Estonian sports hall of fame, where the flag of Olympic games was given to the representatives of "Ülenurme" gymnassium to hoist for the Olympic Day competitions held at the school the next day.

       

      Timotej Mikuš, Timotej Papiernik

      Lea's birthday was on 20th September, so, to celebrate it, we went to eat out in the evening. We found a pizzeria near our hotel and after a visit to the Sports and Olympic Museum and a guided tour of Tartu lead by a history teacher of the Ylenurme Gymnasium, a few of us went there. We tried some Estonian lemonades and ordered pizza. The food was delicious and the place had a great ambience. We had so much fun during this little celebration.


      Soňa Bardiovská

      On Tuesday we visited our partner school to take part in volleyball and basketball tournaments. Even though we had not trained that much as teams, the matches were very even and we managed to win some of them. The Estonians proved to be very solid opponents though. We played in different teams, first it was Estonia vs Slovakia but then we played Slovak boys against Estonian girls and kept mixing. On the other field, the international basketball match did not lack quality either. We had a lot of fun and found a lot of new friends. We hope to stay in contact with many of them. After two hours of playing we said our goodbyes and (still a bit sweaty) took a bus back to our hotel.

      Šimon Sedlák

    • Celoškolské Rodičovské združenie
     • Celoškolské Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 25. septembra 2023 o 17.00 hod. sa v triedach Gymnázia Pierra de Coubertina uskutoční celoškolské Rodičovské združenie spojené s voľbou zástupcov jednotlivých tried do Rady rodičov.

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s učiteľmi školy

    • Gymnazisti v Londýne
     • Gymnazisti v Londýne

     • Aj keď sa na začiatok školského roka teší len málokto, 55 študentov piešťanského gymnázia s napätím očakávalo jeho príchod. Namiesto sedenia v školských laviciach si prvé septembrové dni spríjemnili spoznávaním britskej metropoly. Po pandémii a Brexite Londýn opäť otvoril svoje brány a študenti tak mohli so zatajeným dychom kráčať históriou pomedzi najznámejšie kultúrne pamätihodnosti tohto mesta. Kráľovského vzduchu sa nadýchli v pevnosti Tower of London, v najväčšom obývanom hrade na svete Windsor  i v londýnskej rezidencii Buckinghamský palác. A aby nezabudli na svoje študentské povinnosti, v programe nechýbala ani návšteva univerzitného mestečka Cambridge. Nočný život síce neokúsili, ale multikultúrne moderné zážitky i londýnsku štvrť Camden Town, plnú nezávislosti, si všetci obľúbili. Hosťovské rodiny sa zase postarali o to, aby študenti na vlastnej koži aspoň na chvíľu spoznali britský spôsob života, ochutnali tradičnú kuchyňu, započúvali sa do londýnskeho prízvuku a zvykli si na jazdu v ľavom pruhu. Program bol naozaj nabitý, cesta autobusom neuveriteľne náročná, ale všetci sa sem určite ešte raz radi vrátia. Veď ako povedal známy anglický básnik Samuel Johnson: „Keď je človek unavený z Londýna, je unavený zo života, pretože v Londýne je všetko, čo si život môže dovoliť.“

      PK ANJ

    • FILMÁRSKY WORKSHOP na festivale CINEMATIK
     • FILMÁRSKY WORKSHOP na festivale CINEMATIK

     • Rovnako ako minulý rok,

      aj v roku 2023 produkčná spoločnosť AZYL PRODUCTION organizuje filmárske workshopy AZYL určené pre stredoškolákov. Workshopy sú príležitosťou pre mladých ľudí so záujmom o filmové médium, tí si za pomoci mladých profesionálov z filmového priemyslu na workshope nakrútia vlastný krátky film so všetkým, čo k tomu patrí. 

      Účasť na workshope je bezplatná. Techniku zabezpečuje spoločnosť AZYL PRODUCTION. 

      Náš najbližší workshop v oblasti západného Slovenska sa bude konať počas piatich dní na CINEMATIKu v Piešťanoch, 12.-16.09 2023 


      Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára tu: https://www.azylshorts.sk/workshopy/prihlaska-na-workshop-sk/ 

      Budeme radi, ak sa zapojí čo najviac študentov.  


      Viac info o  FILMÁRSKYCH WORKSHOPOCH nájdete tu: https://www.azylshorts.sk/workshopy/info/ 

       

    • Študenti rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu
     • Študenti rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu

     • Ďalší ročník participatívneho rozpočtu pre stredné školy je za nami. Do projektu sme sa zapojili preto, aby sme finančné prostriedky využili v súlade s potrebami a želaním žiakov. Naša cesta sa začala vo februári 2023. Zástupcovia tried si zahrali hru Nie je mesto ako mesto, aby pochopili zmysel parti rozpočtu. Nasledovali ďalšie dva worskhopy, na ktorých študenti prezentovali svoje nápady, dotvárali navrhnuté projekty, učili sa vytvoriť rozpočet pre svoj návrh.

      Koncom marca 2023 žiacki koordinátori Matej Brezovský, Hana Zigová a vedenie školy rozhodli, ktoré projekty postúpia do hlasovania. A začala sa kampaň! Boj medzi študentmi prebiehal prostredníctvom plagátov aj priamym ovplyvňovaním svojich spolužiakov či kamarátov. Kampaň vyvrcholila 7. mája 2023. Študenti použili jedinečné kódy na vstup do parti aplikácie a hlasovali za svoj vysnívaný projekt od 8. mája do 12. mája 2023. Hlasovania sa zúčastnila viac než polovica študentov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

      12. mája 2023 bolo hlasovanie ukončené. Medzi víťazné projekty sa vašimi hlasmi prebojovali: Zelené sedenie na školskom dvoreAutomat na hygienické potreby pre ženy. Každý projekt získal 500,-€. 15. mája 2023 riaditeľ školy Mgr. Radim Urban vyhlásil výsledky, ocenil víťazov a poďakoval všetkým aktívnym študentom, ktorý sa na parti rozpočte pre stredné školy podieľali.

      Na začiatku realizácie projektov všetko vyzeralo ideálne. Študenti zháňali tovar, sumarizovali finančné prostriedky, hľadali sponzorov. Bohužiaľ, automaty na hygienické vložky a tampóny nebolo jednoduché zohnať, a tak sa navrhovatelia projektu rozhodli venovať svoju finančnú čiastku na zveľadenie zeleného sedenia na školskom dvore. Víťazný projekt navrhli žiačky Emily Foster, Natália Horilová a Alžbeta Štefíková z tercie. Na nápade nakoniec pracovala aktívne celá trieda pod vedením triednej učiteľky Mgr. Marty Löfflerovej. Realizácia víťazného projektu sa podarila aj vďaka štedrým sponzorom. Obrovské ďakujem patrí rodine Mašánovej za kúpenie zeleného koberca a tiež za finančnú podporu na kvetinovú výzdobu. Z financií, ktoré boli pridelené TTSK na navrhnuté projekty, sme kúpili slnečníky. Nech sa páči, využite príjemné prostredie na školskom dvore nielen počas prestávok a voľných hodín, ale aj na vyučovanie. Príďte si posedieť na školský dvor a posúďte sami, či boli peniaze správne investované!

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka Participatívneho rozpočtu pre GPdC Piešťany

    • 51. Vanovičove dni
     • 51. Vanovičove dni

     • 24. až 26. augusta 2023 sa na našej škole stretli učitelia fyziky z celého Slovenska na seminári. Išlo o pracovno-spoločenské stretnutie, na ktorom si vymenili svoje skúsenosti z vyučovania fyziky. Vďaka skvelým lektorom z univerzít či vzdelávacích inštitúcií - prof. RNDr. Slabeycius, CSc.; prof. RNDr. Pašteka, PhD.; doc. RNDr. Kundracik, PhD.; doc. RNDr. Haverlíková, PhD.; doc. PaedDr. Valovičová, PhD.; PaedDr. Kelecsényi, PhD.; PaedDr. Kozánek, PhD.; PaedDr. Beňuška, PhD.; PaedDr. Horváth, PhD.; Ing. Šošovičková, PhD.; Mgr. Hanáková, PhD.; Mgr. Janiga; Mgr. Petrík – sa učitelia fyziky dozvedeli o nových trendoch, aktivitách, vyskúšali tradičné i netradičné experimenty, ktoré možno zaradiť do vyučovania, ale načreli i do histórie. Okrem prednášok a tvorivých dielní navštívili aj Elektrárňu Piešťany a overili si fyzikálne zákony počas splavu rieky Váh.

      PK fyziky

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie