• Informácie k maturitným skúškam

    •  

      

      

     Zoznam predmetov maturitnej skúšky:

      

     Skupiny predmetov maturitnej skúšky

     a) cudzí jazyk

     b) spoločenskovedné predmety

     c) prírodovedné predmety

     d) ostatné predmety

      

     Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety

     a) anglický jazyk / AJ          c) francúzsky jazyk / FRJ

     b) nemecký jazyk / NJ       

      

     Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety

     a) dejepis / DEJ

     b) geografia / GEG

     c) občianska náuka / OBN

      

     Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety

     a) biológia / BIO

     b) fyzika / FYZ

     c) chémia / CHE

     d) informatika / INF

     e) matematika / MAT

      

     Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety

     a) ekonomika / EKN

     b) psychológia / PSY

      

     Predmety, ktoré majú externú časť / EČ maturitnej skúšky:

     a) slovenský jazyk / SJL

     b) cudzí jazyk / AJ, FRJ, NJ

     c) matematika / MAT

      

     Predmety, ktoré majú písomnú formu internej časti / PFIČ maturitnej skúšky:

     a) cudzí jazyk / AJ, FRJ, NJ

     b) slovenský jazyk a literatúra / SJL

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie