• Prihlásenie

    • Kontakty

      • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
      • gypy@gypy.sk
      • admin@gypy.sk
      • admin@gypy.sk
      • Kontakt
        Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
        Email školy: gypy@gypy.sk
        Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
        Email na webmastera: admin@gypy.sk
        Telefón:
        Spojovateľka 033/ 79 893 11 
        Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
        Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
        Správca športovej haly 033/7989324
        spravca.hala@gypy.sk
        Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

        Pedagogický úsek 

        Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
        Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
        Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
        Kabinet humanitných vied 35
        Kabinet biológie a chémie 44 
        Laboratórium biológie 41 
        Kabinet fyziky 45 
        Kabinet matematiky 36
        Kabinet spoločensko-vedný 43
        Kabinet slovenského jazyka 26 
        Kabinet cudzích jazykov 22 
        Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
        Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
        Kabinet telesnej výchovy 38 
        Kabinet informatiky 23 
        Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

        Nepedagogický úsek 

        Ekonómka – 31 (0911 595 113)
        Mzdová účtovníčka –   51
        Správca IKT – 42  (0940 643 907)
        Knižnica - 46
        Školská jedáleň –   28
        Školník -   20 (0911 566 411)
        Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
        IČO: 160318
        DIČ: 2020530688
      • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
        92126 Piešťany
        Slovakia
      • 00160318
      • 2020530688
    • Prihlásenie