• Gymnazisti v Európskom parlamente
     • Gymnazisti v Európskom parlamente

     • Septimáni z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch so zástupcom riaditeľa Marekom Kalinčíkom a učiteľom Róbertom Paradim sa v dňoch 7. 11.  – 11. 11. zúčastnili v Štrasburgu odbornej exkurzie Pracovný deň v Európskom parlamente. Študenti siedmeho ročníka osemročného štúdia po výhre v súťaži organizovanej Euroscolou v minulom školskom roku získali možnosť zúčastniť sa  exkurzie v europarlamente spolu s ďalšími 600 žiakmi z Európskej únie. Hlavnou témou diskusie boli klimatické zmeny a ich vplyv na globálnu situáciu. Študenti navrhovali témy, o ktorých sa plenárne hlasovalo (zo 4 vybraných tém navrhli naši gymnazisti 3!). Okrem času stráveného v europarlamente septimáni navštívili historické centrum Štrasburgu, očarila ich tamojšia Katedrála Notre Dame a zažili netradičnú prechádzku po večernom nemeckom meste Kehl. Piešťanskí gymnazisti zažili nezabudnuteľné chvíle – a nie je to žiadne klišé...

       

      autor foto: Robert Paradi

    • Charitatívna potravinová zbierka Tesco 2023
     • Charitatívna potravinová zbierka Tesco 2023

     • Trnavská arcidiecézna charita sa roky zapája do celonárodnej, jednej z najväčších potravinových zbierok na Slovensku, ktorá sa koná tradične v novembri v predajniach spoločnosti TESCO. Aj dobrovoľníci z nášho gymnázia pravidelne pomáhajú.

      Zbierka potravín a hygienických potrieb sa konala v dňoch od 23. novembra do 25. novembra 2023. Vďaka Tesco zbierke dokáže charita aj tento rok pomôcť mnohým ľuďom v núdzi.

      Dobrovoľnícku aktivitu vykonávali: Hana Danišová z kvinty, Lucia Ondrisová a Natália Prouzová z I.D, Katarína Lučkaničová z I.A, Kristína Mitrengová, Linda Horňáková a Ema Gáliková z I.C, Lucia Čuboňová a Katarína Potúčková zo sexty, Alica Masaryková z III.C a Kristína Čunčíková z III.A.

      Ďakujeme za pomoc našim dobrovoľníkom, ktorí usilovne pracovali, aby pomohli naplniť základné potreby ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Majstrovstvá Slovenskej republiky v bedmintone
     • Majstrovstvá Slovenskej republiky v bedmintone

     • Dňa 18.-19.novembra 2023 sa v kežmarskej FOCUS+ hale konali Majstrovstvá Slovenska v bedmintone, konkrétne kategória do pätnásť rokov.

      Medzi súťažiacimi bola aj  študentka našej školy Ela Bieleschová z triedy tercia, ktorej sa podarilo obhájiť prvenstvo v Slovenskej republike.

      Ela mala v niekoľkých prípadoch na mále, ale v konečnom hodnotení musíme povedať, že na ceste za zlatom nestratila ani set a vo finále zvíťazila nad treťou nasadenou Vanessou Osadskou (SP Dolný Kubín) pomerom 24:22, 21:18.

      Po výborne odohratom turnaji sa Ela zaslúžene stala majsterkou Slovenskej republiky!

      K výbornému umiestneniu Ele gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!!!

       

      PK TSV

    • 34. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo
     • 34. ročník Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo

     • Dňa 16. novembra 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 59 študentov. Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17. januára 2024. Víťazi školského kola v kategóriách 1C a 2C1 – bilingválni študenti - postupujú priamo do krajského kola, ktoré sa bude konať 14. februára 2024.

      Výsledky školského kola:

       

      Kategória 1A

      1. Filip Rybár, S                                              vyučujúca: Mgr. Marienčíková
      2. Adriana Kurucová, P                                     vyučujúci: Mgr. Kratochvíl
      3. Viktória Haringová, S                                   vyučujúca: Mgr. Minárechová

      Kategória 1B

      1. Karolína Gonová, K                                    vyučujúca: PhDr. Murínová
      2. Filip Orlovský, K                                          vyučujúca: Mgr. Šimová

      Leonard Gallo, K                                          vyučujúca: Mgr. Šimová

      1. Alžbeta Štefíková, T                                    vyučujúca: PhDr. Murínová

      Kategória 1C

      1. Emily Foster, T                                            vyučujúci: Mgr. Kalinčík

      Kategória 2A

      1. Terézia Gáliková, Ka                                  vyučujúca: Corticelli, MSc.
      2. Matej Grežďo, II.C                                      vyučujúca: Mgr. Škultétyová
      3. Jozef Janičina, Sx                                         vyučujúca: Mgr. Hanková

      Oliver Selecký, I.A                                       vyučujúca: Mgr. Hanková

      Kategória 2B

      1. Elise Mária Ábelová, O                               vyučujúca: Mgr. Páleníková
      2. Tereza Kolláriková, III.C                             vyučujúci: Mgr. Kalinčík
      3. Andrea Žlnayová, Sp                                   vyučujúca: PhDr. Murínová

      Kategória 2C1

      1. Adela Čechvalová, V.B                               vyučujúca: Mgr. Grosmannová
      2. Samuel Bagar, IV.B                                     vyučujúca: Mgr. Páleníková

      Martin Panák, IV.B                                       vyučujúca: Mgr. Páleníková

      1. Boris Jurčaga, IV.B                                     vyučujúca: Mgr. Páleníková

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      Nech sa im podarí úspešne reprezentovať naše gymnázium aj v okresnom a krajskom kole.

      PK ANJ

    • Triatlonová výzva Ivan Luknár Trophy ukončená
     • Triatlonová výzva Ivan Luknár Trophy ukončená

     • Ivan Luknár, dlhoročný riaditeľ gymnázia, bol úspešným triatlonistom a šíriteľom myšlienok olympizmu, a preto PK TSV v spolupráci s dobrovoľníkmi a nadšencami olympizmu zorganizovali triatlonovú výzvu Ivan Luknár Trophy, ktorá prebiehala od 2. do 31. októbra 2023.

      Putovnú trofej mohol získať len ten študent, ktorý aspoň raz v mesiaci absolvoval všetky tri disciplíny (beh, bicykel, plávanie) a nazbieral najviac kilometrov. Podmienky výzvy splnili len traja gymnazisti. Trofej Ivana Luknára na školský rok 2023/2024 získal Tomáš Jakubček z III.C.

      Výsledky triatlonovej výzvy:

      1. Tomáš Jakubček, III.C        196,7 km
      2. Sofia Gono, IV.A                  157,715 km
      3. Romana Švecová, IV.A         156,7 km

      Do triatlonovej výzvy sa zapojilo 16 tried, 56 študentov a 15 zamestnancov. Spolu nazbierali 7 863,741 km. Zamestnanci gymnázia sa nedali zahanbiť, z celkového počtu im patrí 2 112,086 km. V 1. kategórii zvíťazila tercia s 506,26 km. V 2. kategórii patrí prvé miesto II.B triede, ktorá behaním, bicyklovaním a plávaním nazbierala 2 207,453 km.

      Výsledky 1. kategórie (P – K)

      1. tercia              506,26 km
      2. kvarta              294,12 km
      3. príma               116,26 km
      4. sekunda            36,93 km                 

      Spolu: 953,57 km

      Výsledky 2. kategórie (4-ročné a 5-ročné štúdium, Ka – O)

      1. II.B                 2 207,453 km
      2. V.B                    911,043 km
      3. III.C                  864,6 km
      4. I.B                     688,84 km
      5. O                        649,5 km
      6. II.D                    527,04 km
      7. IV.A                  413,115 km
      8. Ka                      198,75 km
      9. Sx                      184,83 km
      10. I.A                     132,19 km
      11. III.D                    70,76 km              
      12. IV.B                    62,05 km

      Spolu: 6 910,171 km

      1. kategória – víťazi jednotlivých disciplín (D/CH)

      Beh - Sofia Jankovičová, T (12,52 km), Jakub Kubala, P (40,82 km)

      Bicykel - Svetlana Budková, T (208,39 km), Tibor Varinský, K (41 km)

      Plávanie - Paulína Lehutová, T (9 850 m), Juraj Arbet, S (27 005 m)

       

      2. kategória – TOP 3 v jednotlivých disciplínach

      Beh

      1. Ema Vavrová, II.B (176,1 km)                           1.   Alexander Zurek, I.A (46,46 km)

      2. Eliška Gáliková, Ka (129,33 km)                         2.   Adrián Kamenický, Ka (29,91 km)

      3. Zora Krupová, II.B (100,11 km)                          3.   Matej Danko, III.C (25,4 km)

       

      Bicykel

      1. Ema Vavrová, II.B (600,5 km)                           1.   Adam Ďuga, II.B (477,63 km)

      2. Anna Kublová, O (571,09 km)                             2.   Matej Pobjecký, III.C (448 km)

      3. Terézia Grosová, I.B (222,25 km)                       3.   Matej Bednárik, II.D (233,26 km)

       

      Plávanie

      1. Romana Švecová, IV.A (5 900 m)                   1.  Tomáš Jakubček, III.C (100 301 m)

      2. Viktória Schedlingová, II.D (5 005 m)              2.  Oliver Švec, Sx (9 000 m)

      3. Sofia Gono, IV.A (1325 m)                                3.  Matúš Mihálik, I.B (5 700 m)

       

      Výsledky zamestnancov školy - TOP 3 v jednotlivých disciplínach

      Beh

      1. Bc. Martina Truhlářová                 112,31 km
      2. Mgr. Radka Grosmannová                  92,07 km
      3. Mgr. Stanislava Šimová                       52,31 km

      Bicykel

      1. Mgr. Andrea Chamrazová             552,32 km
      2. Mgr. Silvia Tomagová                       303,50 km
      3. Bc. Martina Truhlářová                     173,80 km

      Plávanie

      1. Mgr. Zuzana Matúšová                   16 200 m
      2. Mgr. Andrea Chamrazová                   6 513 m
      3. Mgr. Patrícia Kubincová                     4 563 m

       

      Niekoľko zaujímavostí:

      • do výzvy sa zapojilo 9,3 % študentov a 22,7 % zamestnancov gymnázia,
      • kúpalisko Eva bolo zabezpečené zdarma 2x – prišli plávať len zamestnanci školy,
      • iba 3 gymnazisti absolvovali všetky tri disciplíny,
      • IV.B je síce v rebríčku, ale všetky kilometre nazbierala triedna učiteľka Mgr. Ingrid Páleníková,
      • umiestnenie V.B na 2. mieste zabezpečili 3 zamestnanci školy, ktorí spolu nazbierali 858,113 km z celkového počtu 911,043 km,
      • z 56 športujúcich študentov bolo 26 dievčat,
      • ak by o putovnú trofej bojovali aj zamestnanci školy, obsadili by všetky medailové priečky.

       

      Triatlonová výzva spĺňala všetky kritériá fair-play a podporila súťaživosť športujúcich. Víťazi budú odmenení na vianočnej akadémii Študenti bavia študentov. Všetkým aktívnym i rekreačným športovcom, študentom i zamestnancom gymnázia ďakujeme za účasť.

      Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

    • Medzinárodný deň študentstva
     • Medzinárodný deň študentstva

     • Vážení študenti, milí kolegovia,

       

      17. novembra nás spojilo niečo výnimočné. Slávime nielen svetový Deň študentstva, ale aj spomíname na významné udalosti, ktoré nás formujú ako komunitu a národ.

      Študentstvo nie je len o učebniciach a skúškach, ale o ceste objavovania, rastu a formovaní silných, kreatívnych jednotlivcov. Dnes, keď si pripomíname 17. november ako symbol odvahy a slobody, nezabúdajme na to, akým spôsobom aj vy, naši študenti, prispievate k tejto hodnote.

      Vaša vášeň, energia a názory sú hnacou silou nášho vzdelávacieho prostredia. Naše gymnázium nie je iba miestom, kde sa získavajú vedomosti, ale kde sa vytvárajú priateľstvá, objavujú talenty a formujú sa osobnosti, ktoré budú mať vplyv na svet.

      V tento výnimočný deň vám chceme vyjadriť vďaku. Vaša oddanosť učeniu, kreativite a schopnosti prekonávať výzvy tvoria základ našej spoločnosti. Máte moc meniť nielen seba, ale aj nás a spoločne tvoríme príbeh, ktorý bude mať trvalý vplyv na naše životy.

      Vieru v slobodu, spravodlivosť a vzdelanie nesiete vo svojich srdciach, a to je to, čo nás spája v jedinečnej rodine. Pokračujte v ceste, ktorá vás vedie k poznaniu a úspechom.

      Ďakujeme vám za to, že ste súčasťou našej školskej komunity a že spoločne tvoríme príbeh, ktorý sa bude spomínať s hrdosťou.

      Študenti, oslavujte tento deň a pamätajte si, že ste budúcnosť, ktorá prináša nádej a pozitívnu zmenu.

       

      Vedenie školy

    • Školské kolo Shakespearovho pamätníka
     • Školské kolo Shakespearovho pamätníka

     • Dňa 15. novembra 2023 sa uskutočnilo školské kolo Shakespearovho pamätníka. Ide o recitačnú súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Súťažiaci si svojím prednesom, výberom zaujímavých úryvkov a správnou anglickou výslovnosťou vyslúžili potlesk od skvelého publika II.B triedy.

      Výsledky školského kola

      Kategória: poézia, študenti prímy a sekundy

      1. miesto             Zuzana Brišková (S)            pripravovala: Mgr. Marienčiková

      Kategória: próza, študenti 1. až 4. ročníka a kvinty až oktávy, bilingválni študenti

      1. miesto             Elena Košková (IV.B)          pripravovala: Mgr. Páleníková
      2. miesto             Anna Ondrusová (II.B)          pripravovala: Mgr. Grosmannová

      Artur Halo (IV.B)                  pripravovala: Mgr. Páleníková

      1. miesto             Oliver Ján Tremboš (IV.B)    pripravovala: Mgr. Páleníková

      Kategória: poézia, študenti 1. až 4. ročníka a kvinty až oktávy, bilingválni študenti

      1. miesto             Sofia Jurčiaková (III.C)       pripravovala: Mgr. Minárechová
      2. miesto             Ivana Čápová (I.C)                pripravovala: Mgr. Minárechová

      Všetkým recitátorom ďakujeme za príjemný umelecký zážitok. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať 11.12.2023 v SND v Bratislave. 

      PK ANJ

    • iBobor
     • iBobor

     • V dňoch 6. až 10. novembra 2023 prebiehal na Slovensku 17. ročník informatickej súťaž iBobor, ktorá má logicko-algoritmický charakter. Absolvovalo ju 124 574 súťažiacich z 1 591 škôl. Zúčastnilo sa jej aj 44 našich študentov. Máme 31 úspešných riešiteľov, z čoho 25 má percentil nad 90.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. (zdroj: https://ibobor.sk/)

      Blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri riešení ďalších úloh. 

      PK INF

    • Európska noc výskumníkov - Ing. Roman Kišš
     • Európska noc výskumníkov - Ing. Roman Kišš

     • Prišiel čerstvo ocenený Piešťanec. V socializme zahviezdil „na dreve“ vytvoreným počítačom PMI-80 a neskôr PMD-85, či prvým PC-88. Štyridsať rokov pôsobí v IT technológiách v Kalifornii a za ten čas získal desať „Oskarov Microsoftu“, je desaťnásobným držiteľom najvyššieho ocenenia MS Most Valuable Professional. Drel, pretože preňho platí príslovie: „My job is my hobby, my hobby is my job“. Hovorí: „Bežne som robil 320 hodín mesačne za mzdu 40-45-tisíc dolárov“.

      Všetko má však svoju daň. Nebol takým otcom, akým chcel byť. A keď umrela manželka, s intenzívnou prácou skončil. Tvrdil, že nebol dobrý žiak (trojkár) a na vysokej škole ledva prešiel. Ale mal víziu, cieľ a tomu všetko podriadil. Všetko sa dá, keď sa chce, to by mohol byť jeho odkaz. Tak teda chcite aspoň niečo a poriadne, nech vám život nepretečie medzi prstami ako voda, uchopte ho pevne.

      Ján Šmída

    • Európska noc výskumníkov - Ondrej Beláň
     • Európska noc výskumníkov - Ondrej Beláň

     • „Haló, Ondrej?“ volal som do Bostonu (USA).

      „Kedy prídeš do Piešťan?“

      „O tri dni.“

      A prišiel. Kto je to? Na našom gymnáziu najprv nenápadný, skôr utiahnutý. V posledných ročníkoch zažiaril, Svetová biologická olympiáda 2013 – bronzová medaila Bern (Švajčiarsko). A potom sa rozbehol: Lekárska fakulta MU, Brno – prvý na prijímacích pohovoroch, PhD. – The Francis Crick InstitutImperial College London (UK), PostDoc – Harvard Medical SchoolBringham and Women´s Hospital Boston (USA). Neuveriteľné!

      A čo nám (žiakom) odkázal? Učte sa, učte sa všetko, nebojte sa, verte si, všetko sa dá. Buďte slušní a vľúdni. Ondrej – otvorený a priateľský človek. Ďakujeme za výborné motivačné stretnutie a do skorého videnia.

      Ján Šmída

    • Škatule od topánok plné lásky na gymnáziu už po šiestykrát
     • Škatule od topánok plné lásky na gymnáziu už po šiestykrát

     • Potešme i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich. Naplňte škatuľu od topánok maličkosťami, ktorou potešíte osamelých seniorov! Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do nej nezabudnite vložiť aj kúsok svojho srdca.

       

      Škatule od topánok by mohli obsahovať:

      • niečo sladké: keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti, ovocné detské taštičky…
      • niečo slané: tyčinky, slané keksy, praclíky, kukuričné chrumky, krekry…
      • niečo teplé: káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj…
      • niečo mäkké: teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka, šál, uteráčik…
      • niečo voňavé: sprchový gél, telové mlieko, krém na ruky, balzam na pery, parfém…
      • niečo na zábavu: krížovky, dobrá kniha, kresbičky od detí, pozdrav, pohľadnica…
      • niečo zo srdca: ručne kreslená pohľadnica, plyšový macko, soška anjelika, šálka, vianočná dekorácia...

       

      Zbierka trvá od 13.11. 2023. Nezabudnite označiť, či je darček určený pre ženu/muža. Svoju škatuľu od topánok odovzdajte v kabinete ANJ na prvom poschodí najneskôr do 1.12. 2023. Ak každá trieda spoločne pripraví jednu škatuľku, potešíme srdiečka 25 osamelým seniorom. Naplňme spoločne škatule plné lásky!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Gymnazisti s Marekom Vagovičom o médiách
     • Gymnazisti s Marekom Vagovičom o médiách

     • V stredu 25.októbra sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnila diskusia na tému Médiá včera , dnes a zajtra (s podtitulom Aká je úloha médií v spoločnosti). Diskusiu pripravilo občianske združenie Moderné Slovensko dnes v rámci projektu Kam sme sa posunuli. Moderátor Rudolf Sivý diskutoval s hosťom, novinárom a spisovateľom Marekom Vagovičom, o mediálnej gramotnosti, vplyve médií na každodenný život – ako formujú aj rozdeľujú spoločnosť, o zmene médií za uplynulých 30 rokov, ale aj o nebezpečenstve dezinformačných médií, o hoaxoch,  o spôsobe overenia pravdivosti správ. Študenti septimy a I.B boli nielen vnímaví poslucháči, ale aj aktívni diskutujúci. Moderátor, hosť aj gymnazisti zhodnotili diskusiu o médiách označením skvelá.

      Ivana Papcunová

    • Malý futbal starších žiakov základných škôl
     • Malý futbal starších žiakov základných škôl

     • Dňa 25.10. 2023 sa konal futbalový turnaj starších žiakov základných škôl. Našu školu pod vedením Mgr. Domonkoša reprezentovali.

      Z triedy kvarta : Hrubý Adam, Ferech Adam, Bíly Marcus, z triedy sekunda : Siget Filip, Tosi Alex, Uhrík Martin, z triedy príma : Grosmann Michal, Mlynár Oliver, Studený Tadeáš.

      V základnej skupine naši chlapci nastúpili na 3 zápasy: proti ZŠ Brezová Piešťany sme ťahali za kratší koniec a prehrali sme 7:3, v druhom zápase proti 2. ZŠ z Vrbového sme tesne prehrali 4:5 a v treťom zápase sme porazili ZŠ Holubyho z Piešťan 4:1. Chlapci obsadili 3. miesto v základnej skupine a nepodarilo sa im postúpiť do finálového turnaja.

      Za predvedené výkony a reprezentáciu školy im ďakujeme. Chlapcov chválime za fair play prístup a kolektívny výkon počas všetkých zápasov.

      PK TSV

    • Fyzikálny náboj
     • Fyzikálny náboj

     •  

      03.11.2023 sa nielen v Bratislave a Košiciach, ale i v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Španielsku uskutočnil 26. ročník tímovej súťaže v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh: Fyzikálny náboj. Naša škola mala v oboch súťažných kategóriách (Kategória JUNIORI, kategória SENIORI) maximálne možné zastúpenie a ako dopadli v konkurencii slovenských škôl, ale i v medzinárodnom meraní síl, si môžete pozrieť v nasledujúcich riadkoch.

      Kategória Juniori

      V tejto kategórii súťažia stredoškoláci, ktorým do maturity zostávajú viac ako 2 roky.

      Na Slovensku súťažilo 52 tímov v tejto kategórii, celkovo 119.

      Družstvo kvinty

      Adrian Šebo, Markus Figura, Viktor Vančo, Tomáš Matečný, Adrián Kamenický

      • 22. miesto SK (medzinárodne: 51. miesto)
      • počet bodov: 12

      Zmiešané družstvo

      Anna Ondrusová (II. B), Emma Mútna (II. B), Alexander Roman Lauko (I. D), Matúš Dvoran (I. D), Matej Marci (II. A)

      • 47. miesto SK (medzinárodne: 111. miesto)
      • počet bodov: 7

      Kategória Seniori

      V tejto kategórii, v ktorej súťažia všetci stredoškoláci, na Slovensku súťažilo 55 tímov, celkovo 164.

      Družstvo oktávy s Foxovcami

      Denis Šebo, Filip Nedelka, Natália Banasová (Oktáva), Michal Fox (IV. A), Nikolas Fox (III. A) – 14 bodov,

      • 30. miesto SK (medzinárodne: 100. miesto)
      • počet bodov: 14

      Družstvo tretiakov a septimánov

      Juraj Kubačka, Samuel Deanko (III. C), Matej Kubranský, Peter Matúš Štubňa (Septima), Tereza Bohunčáková (III. D)

      • 36. miesto SK (medzinárodne: 110. miesto)
      • počet bodov: 13

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu popasovať sa s neľahkými fyzikálnymi problémami.

      PK fyziky

       

    • Divadelná súťaž v anglickom jazyku Dramafest 2023
     • Divadelná súťaž v anglickom jazyku Dramafest 2023

     • Študenti III.B – Kornélia Čačíková, Michaela Čárska, Patrícia Lehutová, Norbert Pavlíček, Šimon Sedlák, Juraj Šelepák, Nelly Tomčíková a David Zifčák reprezentovali bilingválne štúdium na divadelnej súťaži v anglickom jazyku Dramafest 2023, ktorý sa konal 26. novembra 2023 pod záštitou Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom. Študenti si sami zhotovili kostýmy i divadelnú scénu. Scenár pripravila a hru režírovala Kornélia Čačíková. Na divadelných doskách sa naši bilingvalisti predviedli po druhýkrát a hoci sa neumiestnili na popredných priečkach, získali vzácne skúsenosti v oblasti dramatickej tvorby.

      Ďakujeme študentom za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia a držíme palce v ich divadelnom napredovaní.

      PK ANJ

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • V snahe prezentovať svoju vzdelávaciu činnosť otvorilo naše gymnázium deň pred jesennými prázdninami dvere dokorán. Napriek hustému dažďu si našlo k nám cestu veľké množstvo žiakov, ich rodičov a pedagógov zo základných škôl. K dispozícii im boli priestory hlavnej budovy, starej a novej haly. Na 15 stanovištiach si mohli pozrieť, ako u nás funguje výučba jednotlivých predmetov v rámci všetkých troch odborov – 5-ročného bilingválneho, 4-ročného a 8-ročného. V odborných učebniach naši pedagógovia a študenti prezentovali praktické zručnosti z fyziky, chémie, biológie, geografie a informatiky.  K cudzím jazykom mohli návštevníci pričuchnúť na stanovištiach Erazmus+ a tiež sa zúčastniť na ukážkovej hodine anglického jazyka či prezentácii výučby iných cudzích jazykov, ako napríklad nemecký a francúzsky jazyk. Tí, ktorí si chceli overiť svoje vedomosti a pripravenosť na štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina, mali možnosť absolvovať testy zo slovenského jazyka, anglického jazyka a matematiky aj s vyhodnotením. K najväčším lákadlám patrilo vystúpenie folklórnej skupiny Máj, pôsobiacej pri našej škole, ktorá ľudovými piesňami pripomenula kultúrne dedičstvo našich predkov. V priestoroch starej a novej haly pripravili naši kolegovia telocvikári ukážky niektorých športov, najmä lezenie na lezeckej stene, stolný tenis, bedminton, volejbal, slick line a iné.

      Veríme, že všetci hostia, ktorí nás v tento deň poctili svojou návštevou, odchádzali nielen spokojní, ale aj odhodlaní pokračovať vo svojom ďalšom vzdelávaní štúdiom práve na našej škole, Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie