• Začiatok školského roka 2023/2024
     • Začiatok školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí študenti,

       

      v pondelok 04.09.2023  začíname o 8.00 hod. v triedach nový školský rok 2023/2024.

      Vstup do budovy školy je možný od 7.30 hod.

       

      Program dňa 04.09.2023:

      - triednická hodina v čase od 8.00 do 8.45 hod.

      - otvorenie školského roku 9.00 hod.

      - žiaci prímy a prvých ročníkov – informácie k stravovaniu – je potrebné si priniesť 5 € na stravovací čip

      - žiaci prímy a prvých ročníkov – priniesť si 5 € zálohu na dochádzkový čip

       

      Program dňa 05. a 06.09.2023:

      - triednické práce

      Od štvrtka 07.09.2023 začína vyučovanie podľa riadneho rozvrhu v plnom rozsahu,

      Stravovanie je zabezpečené od utorka 05.09.2023 pre žiakov, ktorí sa prihlásili na stravu, majú zaplatenú zálohu a zakúpený čip.

       

      Prajeme ešte príjemné prázdninové chvíle,

      Vedenie školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Od 28.08.2023 do 01.09.2023 je škola zatvorená, bez možnosti telefonického a mailového kontaktu.

      Vaše mailové požiadavky budú spracované najskôr od 04.09.2023

      Ďakujeme za pochopenie

    • FinQ tento rok aj na našej škole
     • FinQ tento rok aj na našej škole

     • FinQ program je komplexný program finančného vzdelávania pre školy, ktorého cieľom je naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. FinQ nevytvára žiadny nový predmet navyše, problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Program podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiaci sa naučia uvažovať viac v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, neprijímať jednostranné názory, rozmýšľať v širšom kontexte, nielen vo svete financií. Ambíciou FinQ programu je podporovať vzdelávanie detí tak, aby sa z nich stávali plnohodnotne pripravené osobnosti pre reálny život.  

      Realizátorom programu na školách je nezisková organizácia FinQ Centrum, ktorej zakladateľmi a finančnými podporovateľmi sú Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia Národnej banky Slovenska. Partnerom je Nadácia poisťovne KOOPERATIVA, odborným partnerom programu je EDUAWEN EUROPE s.r.o..

    • Úspešná spolupráca s japonskou ambasádou
     • Úspešná spolupráca s japonskou ambasádou

     • Vďaka dobrým vzťahom s japonskou ambasádou, vypestovanými počas rôznych kultúrno-spoločenských akcií v priebehu posledných dvoch rokov, bola naša škola zapojená do projektu Read Japan japonskej nadácie Nippon Foundation, ktorá našej škole venovala širokú škálu beletrie s japonskou tematikou. Od septembra budú dostupné pre našich žiakov v školskej knižnici.

      Dňa 21. augusta 2023 žiaci IV.B Alžbeta Hlatká, Samuel Bagar a Viktória Drábiková, ktorí sa už v minulosti zapojili do aktivít japonského veľvyslanectva, v sprievode triednej učiteľky Ingrid Páleníkovej a pani Eleny Malíkovej, predsedníčky Slovenskej olympijskej akadémie, navštívili japonskú ambasádu.

      Knižky nám osobne odovzdali predstavitelia veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike páni Hiroshi Nawata a Takafumi Motoyama. Toto príjemné stretnutie nám poskytlo jedinečnú príležitosť na osobné stretnutie a diskusiu o vplyve japonskej kultúry na Slovensku. Dozvedeli sme sa, že Slovensko a Japonsko majú veľa spoločných čŕt. Naše nádherné sakury pred školou sú živou reprezentáciou prosperujúceho priateľstva medzi týmito krajinami.

      Alžbeta Hlatká IV.B

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie