• Názov školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

     Adresa: Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany

       https://gypy.edupage.org

        gypy@gypy.sk

       https://www.facebook.com/GymPdCPN

       https://www.instagram.com/gymnazium_p.d.coubertina_pn/

      033/7989311

     Hlavné plusy našej školy:

     ·         100 % úspešnosť prijatia absolventov na vysoké školy

     ·         Zahraničné partnerské školy – sieť škôl Pierra de Coubertina

     ·         Plne kvalifikovaný pedagogický zbor

     ·         Možnosť výberu odborných seminárov podľa špecializácie (BIO-CHE, OBN-DEJ)

     ·         Moderná viacúčelová telocvičňa s fitnes centrom a saunou

     ·         Moderne vybavené učebne

     Iné výhody: 

     ·         Športový areál na školskom dvore

     ·         Jedáleň

     ·         Posilňovňa

     ·         Folklórny súbor Máj

     ·         Časopis Gymnazista

     ·         Exkurzie a poznávacie zájazdy

     ·         Lyžiarsky výcvik

     ·         Kurz ochrany a zdravia človeka – vysokohorská turistika, splav riek Váh a Dunajec

     ·         Letná škola pre budúcich prvákov

     Mimoškolské aktivity:

     ·         Športové krúžky – florbal, volejbal, bedminton, kolky, stolný tenis

     ·         Fitness

     ·         Sebaobrana pre chlapcov a dievčatá

     ·         Angličtina do sveta

     ·         Moderné jazyky pre talentovaných žiakov – FRJ, NEJ, RUJ

     ·         Nemčina s úsmevom

     ·         Francúzština pre pokročilých

     ·         Matematika a fyzika v kocke

     ·         Dejiny umenia a architektúry

     ·         Mladý prírodovedec

     ·         Krúžok spoločenských tancov

     ·         Slovenčina tvorivo

     ·         Psychohygiena a meditačné cvičenia

     ·         Mažoretky

     ·         Programujeme v Pythone

     ·         Dobrovoľnícke aktivity – Biela pastelka, Deň narcisov

     ·         Spoločensko-vzdelávacie aktivity: imatrikulácia, návšteva divadelných a filmových predstavení, výstav, prednášok

     O škole

     Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch patrí v súčasnosti medzi najlepšie školy svojho druhu na Slovensku. Od otvorenia školy 3.9. 1936 jej brány opustilo viac ako 10-tisíc absolventov.  Úspechy školy v športe i viacero významných olympionikov, ktorí ju absolvovali (Ľ. Komadel, M. Moravcová, M. Erbanová), boli jedným z dôvodov, prečo bol gymnáziu v roku 2003 udelený čestný názov s menom francúzskeho pedagóga a športovca, zakladateľa novodobých olympijských hier.

     Gymnázium ponúka štúdium osemročné, štvorročné a päťročné bilingválne. Pre svoju širokospektrálnosť je najvhodnejšou prípravou na štúdium vysokoškolské, nadstavbové či iné formy pomaturitného vzdelávania.  Budúcim študentom škola ponúka množstvo záujmových krúžkov, dobrovoľníckych aktivít, korešpondenčných seminárov, vedomostných súťaží, predmetových olympiád i kvalitnú výučbu cudzích jazykov (ANJ – úroveň B2, C1, NEJ, FRJ, RUJ – úroveň B1, B2). Dôvodom výberu nášho gymnázia je dobré meno školy vďaka kvalitnej výučbe i širokej voliteľnosti predmetov podľa záujmu študentov.

     Odbory vyučované na našej škole:

     4-ročné gymnázium (7902 J) - určené pre absolventov ZŠ

     5-ročné gymnázium (7902 J74) – bilingválne štúdium - štúdium v anglickom jazyku, určené pre žiakov 8. a 9. ročníka

     8-ročné gymnázium (7902 J) - určené pre žiakov 5. ročníkov ZŠ

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie