Navigácia

Maturitné skúšky

 

Maturitná skúška 2019 - informáčná prezentácia

Maturitná skúška 2019 - základné informácie

 

 

Zoznam predmetov maturitnej skúšky:

 • Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú

a) cudzí jazyk

b) spoločenskovedné predmety

c) prírodovedné predmety

d) ostatné predmety

 • Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety

a) anglický jazyk / AJ          c) francúzsky jazyk / FRJ

b) nemecký jazyk / NJ         d) ruský jazyk / RJ

 • Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety

a) dejepis / DEJ

b) geografia / GEG

c) občianska náuka / OBN

 • Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety

a) biológia / BIO

b) fyzika / FYZ

c) chémia / CHE

d) informatika / INF

e) matematika / MAT

 • Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety

a) ekonomika / EKN

b) psychológia / PSY

 

Predmety, ktoré majú externú časť / EČ maturitnej skúšky, sú:

a) slovenský jazyk / SJL

b) cudzí jazyk / AJ, FRJ, RJ, NJ

c) matematika / MAT

Predmety, ktoré majú písomnú formu internej časti / PFIČ maturitnej skúšky sú:

a) cudzí jazyk / AJ, RJ, FRJ, NJ

b) slovenský jazyk a literatúra / SJL

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688