• Vedomostné súťaže

    •  

     Najnovšie výsledky vedomostných súťaží sa nachádzaju v sekcii NOVINKY

      

     Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      

     Dňa 11. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v Trnave. Vynikajúce 1. miesto získala Laura Sophie Mináriková z kvarty, ktorá  postupuje od 22. do 23. marca 2020 do celoslovenského kola. Žiaci Tereza Kubincová, Dávid Mladenov a Zoja Mlynáriková taktiež úspešne reprezentovali naše gymnázium. Všetkým žiakom ďakujeme a Laure Sopie Minárikovej budeme držať palce v celoslovenskom kole.

     Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt olympiáda v slovenskom jazyku

     Dňa 13. 2. sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naša študentka Emma Madunická (II.C) v kategórii B zvíťazila a postupuje do celoslovenského kola. K dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Výsledky OK matematickej olympiády kat. Z9

      

     29. 1. 2020 sa na ZŠ Brezová v Piešťanoch konalo okresné kolo MO v kategórii Z9. Zúčastnili sa ho dve študentky kvarty, ktoré dosiahli nasledudúce výsledky:

     2. miesto: Elise Mária Ábelová

     6. miesto: Natália Banasová

     Obom dievčatám gratulujeme a Elise želáme veľa šťastia a úspechov v krajskom kole.

     Celoslovenské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt olympiáda vo francúzskom jazyku23.5.2019

     Dňa 10.5. v Bratislave v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku zvíťazil v kategórii 2C študent septimy Matúš Kubla. K tomuto skvelému úspechu mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za zviditeľnenie našej školy.

     Expert geniality show 2018/2019

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Expert geniality show  21.5.2019

     Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do obľúbenej celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality show, ktorej cieľom je podporiť žiakov základných a stredných škôl v ich intelektuálnom raste. Do súťaže sa každoročne zapája niekoľko tisíc žiakov z celého Slovenska (v tomto roku sa zapojilo 12 454 žiakov z 560 škôl).

     Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré majú súťažiaci nižšej vekovej kategórie (primáni) dané (Ako funguje svet – geografia, biológia, prírodoveda, matematika, informatika, dopravná výchova – a Päť jazykov kultúry – slovenský jazyk, anglický jazyk, dejepis, výtvarná a hudobná výchova).

     Súťažiaci vyšších vekových kategórií (sekunda až oktáva, resp. 4. ročník) si vyberajú dve spomedzi šiestich ponúknutých tém: Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad), Svetobežník (fyzická a humánna geografia), Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie), Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie), Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia) a Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

     V tohtoročnej súťaži sa o titul Expert a Top expert uchádzalo až 75 našich študentov. Mnohí sú súťaži verní už niekoľko rokov, niektorí skúsili šťastie ako nováčikovia. S potešením môžem oznámiť, že siedmim študentom sa podarilo obsadiť vo svojej kategórii popredné miesta, získať tak titul Expert alebo Top expert a tiež zaujímavé a hodnotné ceny.

     Medzi ocenenými sú:

      

     Marián Poturnay z oktávy:   1. miesto v téme Mozgolamy, 2. miesto v téme Svetobežník,

     v celkovom poradí 1. miesto v kategórii Expert G34

     Natália Banasová z tercie:      1. miesto v téme Mozgolamy, 4. miesto v téme Dejiny, udalosti,  umenie,

     v celkovom poradí 1. miesto v kategórii Expert 8

     Roman Turzák zo sexty:         1. miesto v téme Góly, body, sekundy v kategórii Expert G12

     Denis Šebo z tercie:                5. miesto v téme Mozgolamy v kategórii Expert 8

     Filip Nedelka z tercie:            9. miesto v téme Tajomstvá prírody v kategórii Expert 8

     Oliver Kopún z kvinty:           9. miesto v téme Mozgolamy v kategórii Expert G12

     Ema Kamenická z kvarty:      10. miesto v téme Do you speak English? v kategórii Expert 9

      

     Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a oceneným srdečne blahoželám!

      

     Zuzana Jendrichovská (koordinátorka súťaže)

     Fotografie sa nachádzajú v nasledujúcom odkaze.

     Piešťanská gymnazistka nádejnou biologičkou

       7.5.2019

     V Bratislave na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského sa v dňoch 24.4. – 26.4. uskutočnilo Celoslovenské kolo Biologickej olympiády. Gymnázium Pierra de Coubetina v Piešťanoch reprezentovala žiačka Nina Mičová v kategórii A (3. a 4. ročník). Napriek tomu, že ako študentka sexty(2.ročník) súťažila v kategórii so staršími študentmi, bola jej udelená Cena dekana a taktiež dekrét o prijatí na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Odbornú porotu zaujala spracovaním témy Výskyt antibiotickej rezistencie Escherichia Coli u domácej hydiny. Školiteľkou úspešnej gymnazistky bola učiteľka na gymnáziu RNDr. Eva Domonkosová, konzultanti MUDr. Rudolf Botek a prof. Vladimír Kmeť. Nádejnej biologičke prajeme ďalšie úspechy!

     Ivana Papcunová

     foto: archív Niny Mičovej

     Výsledky okresného a krajského kola matematickej olympiády

       26.4.2019

     Výsledky krajského kola matematickej olympiády kat. B, C

      

     V krajskom kole matematickej olympiády kat. B, C sa úspešnými riešiteľmi stali:

     Kategória B:

     1. miesto: Samuel Banas (Sx)

     Kategória C:

     1. miesto: Mária Pašáková (I. C)

     Študentom k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      

     Výsledky okresného kola matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8

      

     V okresnom kole matematickej olympiády nás reprezentovali študenti prímy, sekundy a tercie. Dosiahli nasledujúce výsledky:

     Kat. Z6:

     4. miesto: Jozef Janičina

     8.-9.  miesto: Katarína Potúčková

      

     Kat. Z7:

     9.-13. miesto: Matej Kubranský

     9.-13. miesto: Dominika Marcinová

      

     Kat. Z8:

     2.-3. miesto: Natália Banasová

     4.-8. miesto: Elise Mária Ábelová

      

     Študentom k dosiahnutým úspechom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      

     Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

      15.4.2019

     V krásnom prostredí údolia Trenčianskych Teplíc sa v Inštitúte vzdelávania Ministerstva vnútra SR v Omšení uskutočnil medzi 10. do 12. aprílom už 21. ročník celoštátneho kola Olympiády ľudských práv (OĽP). Záštitu nad podujatím s nosnou témou 30. výročia Nežnej revolúcie prevzala ministerka školstva, minister spravodlivosti a verejná ochrankyňa práv. Výnimočnosť ročníka zvýrazňovala aj skutočnosť nedávneho smutného odchodu prof. Miroslava Kusého, zakladateľa tejto prestížnej stredoškolskej súťaže. Na nej sa tentoraz zúčastnilo viac ako 50 gymnazistov a stredoškolákov z celej republiky, víťazov krajských kôl. Vo viackolovom vyraďovacom súťažení, pri riešení prípadov modelových situácií a obhajobe predložených prác na vyhlásené témy, sa piešťanskí gymnazisti, tretiak Andrej Beňačka a druháčka Nina Mária Masaryková, napriek tomu, že nepostúpili do finálového kola, umiestnili medzi úspešnými riešiteľmi zadaných úloh na popredných miestach v ich súťažnej sekcii. Okrem výborného umiestnenia v súťaži, vzornej reprezentácie školy, mesta a kraja, ako aj získaných skúseností z workshopov a prednášok, naši študenti prinášajú na Gymnázium Pierra de Coubertina aj ďalšie cenné trofeje: Andrej úspešnou obhajobou odbornej práce predloženej v anglickom jazyku získal druhé miesto a Nina tretie miesto v súťaži, ktorú vyhlásila Informačná služba OSN so sídlom vo Viedni. Z rúk riaditeľa UNIS Vienna Martina Nesirkyho prevzali cenné diplomy a ceny. Zdá sa, že mladá generácia nám dáva o sebe vedieť. Kultivovaná angažovanosť našich študentov naznačuje, že by to mohla byť dobrá správa pre nás všetkých.

     Peter Rusnák, koordinátor krajskej komisie a člen celoštátnej komisie OĽP

     autorka fotografií: Ráchel Kovarská

     Súťaž mladý Európan

      4.4.2019

     Šnúru európskych aktivít na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch dôstojným spôsobom korunovali bezprecedentným víťazstvom v krajskom kole vedomostnej súťaže stredných škôl študenti Jakub Chamraz zo sexty, Nina Mária Masaryková z II.D a Andrej Beňačka z III.C, ktorý zároveň do súťaže pripravil na vysokej odbornej úrovni spracovanú prezentáciu Fínska. Po dôkladnom štúdiu európskych reálií naši študenti zvládli v dvojkolovej vyraďovacej súťaži, ktorú tradične organizovala regionálna informačná kancelária Europa Direct v Senici, vyriešiť všetky úlohy a ich bodový zisk prekonal rekordy z predchádzajúcich kôl tejto súťaže. Ich víťazstvo bolo suverénne a štýl súťaženia kultivovaný. Na celorepublikové kolo Europa Direct, ktoré sa bude konať v júni 2019 v Košiciach, dostali piešťanskí víťazi srdečnú pozvánku.

      

     Peter Rusnák (predseda OĽP TT SK / koordinátor projektu ambasádorských škôl - EPAS)

      

      

     Okresné kolo Pytagoriády

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pytagoriáda28.3.2019

     Dňa 27. 3. 2019 sa konalo okresné kolo Pytagoriády, v ktorom nás reprezentovali študenti prímy, sekundy a tercie. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

     Kategória P6:

     Tobias Kopún (P) – 1. miesto

     Jozef Janičina (P) – 2. miesto

     Katarína Potúčková (P) – 4. miesto

     Kategória P7:

     Roman Ročiak (S) – 9. miesto

     Richard Haberern(S) – 14. miesto

     Kategória P8:

     Natália Banasová (T) – 1. miesto

     Michal Monček (T) – 3. miesto

     Študentom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     Marián Poturnay úspešný v celoslovenskom kole MO

       28.3.2019

     V dňoch 24. - 27. 3. 2019 sa konalo celoslovenské kolo matematickej olympiády kategórie A.

     Marián Poturnay získal 5. miesto.

     Mariánovi blahoželáme k úspechu a želáme veľa síl do ďalšieho boja na medzinárodnej úrovni.

     Matematický náboj

       26.3.2019

     Dňa 22.3.2019 sa v Bratislave uskutočnila súťaž Matematický náboj.

     Naši študenti súťažili v 2 družstvách : seniori (Poturnay M. - O; Benková N. - 4.C; Moravčík M. - 4.D; Borčány A. - 3.A; Kubla M. - Sep), ktorí sa umiestnili na 7. mieste a juniori (Šulgan S. - 2.A; Majerík A.

     - 2.B; Aponyi A. - 2.C; Kubranová L - 1.C; Pašáková M. - 1.C), ktorí sa umiestnili na 35. mieste zo 120 družstiev.

     Študentom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     Olympiáda vo francúzskom jazyku

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt olympiáda vo francúzskom jazyku 20.3.2019

     Dňa 18. 3. 2019 sa v CVČ Kalokagatia v Trnave uskutočnilo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali : Aneta Ferancová (sekunda) - 3. miesto v kategórii 1A, Patrik Miroslav Tremboš (kvarta) - 2. miesto v kategórii 1B, Adam Horváth (kvinta) - 3. miesto v kategórii 2A, Matúš Kubla - 1. miesto v kategórii 2C. Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     Mladý prekladatel 2018

     Katedra translatológie FF UKF v Nitre 14.2.2019

     V októbri 2018 vyhlásila Katedra translatológie FF UKF v Nitre prekladateľskú súťaž Mladý prekladateľ 2018. Do súťaže sa zapojilo 23 študentov, ich úlohou bol umelecký preklad prozaického textu z anglického a francúzskeho jazyka do slovenčiny.

     Preklady anglickej prózy Terézie Liškovej a Daniel Valka z 2.A získali vysoké hodnotenie, umiestnili sa medzi 12 najlepšími prekladateľmi. 9.11.2018 si na pôde univerzity prevzali ocenenie z rúk organizátorov a spolu s triednou učiteľkou Ing. Alicou Klapicovou sa zúčastnili prehliadky Katedry translatológie FF UKF v Nitre a workshop-u, ktorého hlavnou náplňou bola diskusia o problémoch prekladu a praktické cvičenia.

     Všetci zúčastnení študenti boli ocenení certifikátom Katedry translatológie FF UKF v Nitre. 31. januára 2019 si študenti slávnostne prevzali na pôde gymnázia certifikát z rúk predsedníčky PK ANJ, ktorá im poďakovala za vzornú reprezentáciu našej školy a zaželala veľa ďalších úspechov v prekladateľskej činnosti.

     Nádejní prekladatelia a tlmočníci: Katarína Bolerázska, Oliver Kopún (K), Lucia Orlovská, Emma Vičanová (Sx), Šimon Šmída (Sp), Barbora Bučková, Katarína Čechová (O), Terézia Lišková, Daniel Valko (2.A), Sophia Bertoliová, Lenka Ilavská, Lucia Bolješiková, Tamara Jankovičová, Šimon Cagala, Ema Višňovská (3.B), Katarína Oružinská, Nina Benková, Patrícia Čameková, Samuel Kollár, Daniel Chudý (3.D), Nina Papcunová (4.A), Naďa Kobelárová (4.B), Michal Lúčny (4.C)

     Fotografie z akcie

     Výsledky krajského kola olympiády v anglickom jazyku

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt olympiáda v anglickom jazyku 14.2.2019

     Dňa 13. februára 2019 sa v Trnave konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch reprezentovali 5 študenti, ktorí do krajského kola postúpili ako víťazi jednotlivých kategórií v obvodnom kole. Nedali sa zahanbiť a reprezentovali našu školu i obvod Piešťany výbornými výsledkami:

     Kategória 1A – Zoja Mlynáriková zo sekundy – 4. miesto

     Kategória 1B – Natália Banasová z tercie – 3. miesto

     Kategória 2A – David Mladenov zo sexty – 2. miesto

     Kategória 2C1 – Daniel Šušuk zo 4.B – 1. miesto

     Kategória 2C2 – Petra Jarošová zo 4.B – 4. miesto

     Daniel Šušuk zo 4.B si víťazstvom vo svojej kategórii zabezpečil účasť v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 27. marca 2019.

     Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     Fotografie z olympiády

     Výsledky krajského kola matematickej olympiády kat. A

     31.1.2019

     1. miesto: Marián Poturnay (oktáva)

     6. – 9. miesto: Nina Benková (IV.C)

     6. – 9. miesto: Matúš Kubla (septima)

     Študentom k dosiahnutému úspechu blahoželáme a Mariánovi Poturnayovi želáme veľa úspechov v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať v dňoch 24. – 27. 3.

     Gymnazistky zvítazili v Literárnej Senici

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Literárna Senica Laca Novomeského 2018.17.12.2018

     Na Mikuláša sa maturantka Mária Juríková a sextánka Emma Vičanová, žiačky Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, zúčastnili vyhodnotenia súťaže Literárna Senica Laca Novomeského 2018. V prozaickej tvorbe sa piešťanským gymnazistkám výnimočne darilo.

     M. Juríková obsadila v kategórii stredné školy tretie miesto. E. Vičanová získala v rovnakej kategórii prvé miesto a porota jej udelila aj hlavnú cenu za prózu - cenu Literárneho informačného centra.
     Obidve nádejné autorky sa zúčastnili na rozboroch víťazných prác a vypočuli si pozitívne, ale aj kritické názory porotcov, spisovateľov Sone Uríkovej a Mareka Vadasa.

     Emma Vičanová, foto Marianna Ibrahimi

     Náboj JUNIOR

      23.11.2018

     Dňa 23. 11. 2018 sa na našej škole konala matematicko -  fyzikálna súťaž družstiev Náboj JUNIOR. Súťaž organizačne zabezpečili študenti vyšších ročníkov  gymnázia pod vedením Mariána Poturnaya. Našu školu reprezentovali dve družstvá:

     Družstvo A: Mia Mlynáriková, Viktória Dimitrovova, Marek Klement, Alex Trojan (kvarta)

     Družstvo B: Natália Banasová, Elise Mária Ábelová, Michal Buchman, Denis Šebo (tercia)

     V konkurencii základných škôl z Piešťan a okolia sa na 1. mieste umiestnilo družstvo A a na 3. mieste družstvo B.

     K dosiahnutému výsledku blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy

     Finále vedomostnej súťaže o olympizme

     15.11.2018

     V dňoch 12. a 13. novembra sa študenti Gymnázia Pierra de Coubertina, Barbora Blštáková, Tereza Kublová a Adam Kadlec, zúčastnili finále Vedomostnej súťaže o olympizme, ktorá sa konala vo Vysokých Tatrách v Grandhoteli Bellevue. Napriek únave zo 14 hodinovej spiatočnej cesty z exkurzie v CERN-e presadli z autobusu do vlaku, aby pokračovali do Horného Smokovca a zmerali si sily so študentmi z rôznych kútov Slovenska a nadviazali nové priateľstvá. S najvyšším počtom bodov vo vedomostnom teste a originálnou prezentáciou na tému "Olympizmus spája generácie" sa umiestnili na 1. mieste a z celoslovenského finále súťaže si odniesli nielen pekné ceny, ale aj veľa úžasných zážitkov. Reprezentantom Gymnázia Pierra de Coubertina gratulujeme a želáme im veľa úspechov v nadchádzajúcich súťažiach o olympizme.

     Fotografie a celá správa sa nachádza v nasledujúcom odkaze.

     Gymnazisti úspešnými prekladateľmi

      13.11.2018

     Na Filozofickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre sa 9. novembra konalo vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ. Do šiesteho ročníka súťaže bolo zaslaných 406 prekladov zo škôl Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Traja študenti Gymnázia Pierra de Coubertina sa so svojimi prekladmi prebojovali medzi ocenených a spolu s učiteľkou Alicou Klapicovou si boli prevziať ocenenie. Nina Papcunová zo IV.A (konzultantkou bola učiteľka Andrea Knapcová) získala druhé miesto za preklad z francúzštiny, Terézia Lišková a Daniel Valko z II.A (konzultantka-Alica Klapicová) získali cenu poroty za preklad z angličtiny. Po prevzatí diplomov a vecných cien sa študenti zúčastnili krátkych workshopov a mali možnosť prezrieť si učebne fakulty translatológie, kde okrem obyčajných učební videli napríklad tlmočnícke búdky a oboznámili sa s fungovaním katedry.

     Nina Papcunová, foto: Alica Klapicová

     Krajské kolo chemickej olympiády kategória D

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt chemická olympiáda03.07.2018

     Výsledky krajského kola CHO:

     Oliver Kopún - 16. miesto

     Adam Horváth - 24. miesto

     Úspech Natálii Banasovej v celoslovenskom kole Pytagoriády

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pytagoriáda26.6.2018

     Natália Banasová so sekundy dosiahla vynikajúci výsledok v celoslovenskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. V silnej konkurencii najlepších študentov z celého Slovenska získala 2. miesto.

     K dosiahnutému úspechu gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov v matematických súťažiach.

     Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt francuzsko slovensko

     Dňa 11.5.2018 sa Matúš Kubla (sexta) zúčastnil v Bratislave celoštátneho kola 28. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku. Získal 2. miesto v kategórii 2C. Srdečne mu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

     Úspechy našich žiakov v chemických a biologických olympiádach

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt chemická olympiádaVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt biologická olympiada14.05.2017

     Aj tento školský rok naši študenti úspešne reprezentovali Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany na Biologickej a Chemickej olympiáde. Všetkým ďakujeme. Výsledková tabuľka úspechov.

     Stredoškolská odborná činnosť

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stredoškolská odborná činnosť03.05.2018

     V dňoch 25.-27.4.2018 sa uskutočnil 40.ročník celoštátnej prehliadky SOČ v Žiline. Úspešne nás reprezentoval študent 4.A triedy Tomáš Blahuta s prácou "Dolná zem-zabudnutí Slováci". Na celoštátne kolo sa prebojoval z 1.miesta v krajskom kole.

     K výraznému úspechu mu srdečne gratulujeme a želáme veľa elánu do štúdia a spracovania ďalšej zaujímavej problematiky.

      

     Výsledky matematickej olympiády

      02.05.2018

     Krajské kolo:

     Kategória C:      1. miesto : Samuel Šulgan (I.A)

                                 2. miesto: Samuel Banas (Kv)

     Kategória B:      6.-9. miesto: Jakub Jobus (Sx)

                                 6.-9. miesto: Matúš Kubla (Sx)

     Kategória Z9:    7. miesto: Adam Horváth (K)

      

     Keďže Samuel Šulgan patrí k 6 najlepším riešiteľom krajského kola MO, bol pozvaný na medzinárodné súťažné stretnutie družstiev, ktoré sa uskutoční v Karlove pod Pradědem v Českej republike, kde bude reprezentovať SR.

     Na základe výsledkov výberového sústredenia, náš študent Marián Poturnay bude v kategórii A reprezentovať SR v súťaži MEMO – Stredoeurópska matematická olympiáda.

     Študentom srdečne gratulujeme k dosiahnutým úspechom, ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     Samuelovi Šulganovi a Mariánovi Puturnayovi želáme veľa síl do ďalšieho súťaženia a šírenia dobrého mena našej školy.

     Nádejná piešťanská biologička

     27.04.2018

     V Bratislave sa v dňoch 18.-20. apríla uskutočnilo Celoslovenské kolo Biologickej olympiády – projektová časť. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch reprezentovala Nina Mičová, žiačka kvinty, s prácou, v ktorej riešila problematiku múčnatkotvarých húb parazitujúcich na listoch drevín v mestskej zeleni. Mladá biologička odprezentovala svoj projekt a získala cenné druhé miesto v rámci Slovenskej republiky. Nina nám priblížila priebeh olympiády:

     „Príprave projektu som sa pod vedením učiteľky Evy Domonkosovej venovala celý rok. Najprv výskumu, potom napísaniu práce. Chcela by som zdôrazniť, že môj projekt má aj praktický dosah, dospela som k záveru, že múčnatka ohrozuje vinič a jablone v záhradách susediacich s Panskou záhradou kaštieľa v Moravanoch nad Váhom. Súčasťou mojej práce je i návrh riešenia pre ohrozené miesta – postrekovať fungicídmi stromy nižšieho vzrastu, polievať v suchom období, aplikovať výživu a zhrabávať lístie.“

     Súčasťou olympijského súperenia mladých biológov bola i prezentácia práce v anglickom jazyku; jej zvládnutie bolo podmienkou výberu do medzinárodného kola. Nina Mičová úspešne zvládla i túto časť súťaže a prajeme jej úspešné reprezentovanie gymnázia i mesta Piešťany na medzinárodnej úrovni.

     Ivana Papcunová

     Výsledky okresného kola Matematickej olympiády

      19.04.2018

     Úspešní riešitelia:

     Kategória Z6:

     7. miesto: Samuel Rybanský (príma)

     10. miesto: Dominika Marcinová (príma)

     Kategória Z7:

     2. miesto: Natália Banasová (sekunda)

     Kategória Z8:

     2. miesto: Alžbeta Bundová (tercia)

     Úspešným študentom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.  

     Gymnazista pripomenul zabudnutých Slovákov

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stredoÅ¡kolská odborná činnosÅ¥18.04.2018                                                                                          

     Tomáš Blahuta, maturant z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, sa 6.apríla zúčastnil krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v Senici. V  kategórii História, filozofia a právne vedy  získal s prácou Dolná zem –  zabudnutí Slováci 1. miesto a postúpil do celoštátneho kola. Mimoriadne dôležitým prínosom pre prípravu práce bola Tomášova návšteva slovenskej komunity v srbskej Vojvodine, konkrétne v obci Báčsky Petrovec. Počas pobytu získal cenné a autentické poznatky o živote našich krajanov v Srbsku. Celú výpravu do Srbska si piešťanský gymnazista naplánoval sám a sočka je výsledkom niekoľkomesačnej práce. Vojvodinskí Slováci sú veľmi spokojní s pravdivým vykreslením ich každodenných reálií. Navyše bývalý predseda (dnes čestný predseda) Matice slovenskej v Srbsku, Rastislav Surový, poslal autorovi práce pochvalnú správu. Tomášovi prajeme úspešné prezentovanie zaujímavej témy v celoslovenskej konkurencii.

     Hollého pamätník - regionálne kolo

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt holleho pamatnik18.04.2018                                                                                                                       

     Dňa 17. 4. 2018 sa v Trnave uskutočnilo regionálne kolo IV. kategórie súťaže v prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentoval Aurel Surový zo sexty a získal 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme.

     Hollého pamätník - okresné kolo

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt holleho pamatnik13.04.2018

     V dňoch 10. a 11. 4. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník, v ktorej získal 2. miesto v II. kategórii Samuel Rybanský z prímy, reprezentovali nás aj Andrea Žlnayová z prímy a Martin Okrucký z tercie. Blahoželáme a ďakujeme.

     Piešťanskí gymnazisti mladými Európanmi

     06.04.2018

     Poslednú marcovú stredu sa v Senici uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, do ktorého postúpil aj tím Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Tretiaci Monika Juríková, Nina Papcunová a Matej Moravčík, ktorých na súťaž systematicky pripravovala dejepisárka Edita Kohutovičová, úspešne reprezentovali naše gymnázium i mesto Piešťany. Vo veľmi náročnej súťaži a silnej konkurencii ďalších 11 tímov obsadili výborné 2. miesto vďaka dôkladnému štúdiu faktov o Európskej únii, kultúrnemu a spoločenskému prehľadu, kolektívnemu duchu a pohotovosti vo vyjadrovaní. Ďakujeme za dôstojnú prezentáciu úrovne našich gymnazistov.

     Ivana Papcunová

     Úspechy v matematických súťažiach

     27.3.2018

     Úspech v súťaži Matematický náboj

     V piatok 23.3.2018 sa konala medzinárodná súťaž družstiev Matematický náboj.

     Našu školu reprezentovali dve družstvá:

     • Družstvo SENIOROV v zložení: Marián Poturnay, Nina Benková, Ondrej Šatala, Patrik Grman, Martin Miklovič obsadili v celoslovenskej konkurencii výborné 4. miesto.
     • Družstvo JUNIOROV v zložení: Adam Aponyi, Adam Gažovič, Jakub Jobus, Tomáš Lukáč, Samuel Šulgan obsadili v celoslovenskej konkurencii 7. miesto.

     Študentom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     Marián Poturnay úspešný v celoslovenskom kole MO

     18. – 21. marca 2018 sa konalo celoslovenské kolo matematickej olympiády v kategórii A.

     Náš študent Marián Poturnay zo septimy obsadil výborné 4. miesto  a vybojoval si miestenku na výberovom sústredení, v ktorom sa rozhodne o jeho účasti na medzinárodnej súťaži.

     K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme a želáme ďalšie úspechy na matematickom poli.

     Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt francuzsko slovensko26.3.2018

     Dňa 19. 3. 2018 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali:

     Terézia Hrdinová (kvinta) - úspešná riešiteľka v kateg. 2A Zuzana Fedorková (III.B) - 3. miesto v kateg. 2B Matúš Kubla (sexta) - 1. miesto v kateg. 2C a postup do celoslovenského kola Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

     Výsledky okresného kola biblickej olympiády

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt biblická olympiáda23.3.2018

     Dňa 22.3.2018 sa naši žiaci Lucia Maštalírová, Martin Bačik a Adam Gajdarik zúčastnili okresného kola biblickej olympiády v Piešťanoch. Umiestnili sa na výbornom 1. mieste a budú nás reprezentovať v krajskom kole v Trnave.

     Mladší žiaci z 8-ročného gymnázia v zložení Maxim Brna, Alexander Chmelo a Matej Prištic sa umiestnili na peknom 6. mieste vo svojej kategórii.

     Za reprezentáciu školy im ďakujeme a starším žiakom prajeme veľa síl a odhodlania do ďalšieho kola.

     Výsledky okresného kola Pytagoriády

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pytagoriáda20.3.2018

     V stredu 21. marca sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Reprezentovali nás študenti prímy: Dominika Marcinová, Barbora Žlnayová, sekundy: Natália Banasová, Michal Buchman a tercie: Mia Mlynáriková, Viktória Dimitrovová, Emma Kubalová, Alžbeta Bundová.

     Na 1. mieste sa v kategórii P7 umiestnila Natália Banasová zo sekundy.

     Úspešnými riešiteľmi sa stali Dominika Marcinová, Barbora Žlnayová a Mia Mlynáriková.

     Študentom k výsledku blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     Výsledky okresného kola dejepisnej olympiády

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dejepis16.2.2018

     15. februára 2018 sa v Piešťanoch konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov s nasledujúcimi výsledkami: kat.C 1. miesto Ester Štubňová, 4.miesto O. Kopún, kat.D 1. miesto M. Ondrejková, 3. miesto P. M. Tremboš, kat.E

     3. miesto N. Banasová, 4. miesto M. Buchmann, kat.F 4.miesto S. Rybanský, 6. miesto B. Matyšáková.

                

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy a víťazom gratulujeme k postupu do krajského kola.

     Výsledky krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku

      16.2.2018

     Dňa 13.02.2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa zúčastnilo 6 žiakov.

     Kategória 1C:

     2. miesto: Laura Sophie Mináriková, sekunda

     Kategória 2C:

     3. miesto: Sára Schmittová, III.A

     Kategória 2A:

     3. miesto: Elisa Masopust-Kreye, kvinta

     7. miesto: Martin Ferech, II.C

     Kategória 1B:

     5. miesto: Mia Mlynáriková, tercia

     Kategória 2B:

     10. miesto: Eva Vráblová, IV.B

     Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     Úspechy našich žiakov v matematických olympiádach

       29.1.2018

     V okresnom kole matematickej olympiády kat. Z9 sa náš študent Adam Horváth z kvarty umiestnil na 1. mieste. K úspechu blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     V krajskom kole matematickej olympiády kat. A sa náš študent Marián Poturnay zo septimy umiestnil na 1. mieste. K úspechu blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

       22.1.2018

     Dňa 22.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa zúčastnilo 15 žiakov.

     Do okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku postúpilo 6 žiakov.

     Kategória 1B:

     1. Mia Mlynáriková, tercia
     2. Alex Trojan, tercia

     Kategória 2A:

     1. Elisa Masopust-Kreye, kvinta
     2. Martin Ferech, II.C

     Kategória 2B:

     1. Eva Vráblová, IV.B
     2. Lucia Ondrovičová, oktáva

     Do krajského kola postupujú 2 žiačky.

     Kategória 1C: Laura Sophie Mináriková, sekunda

     Kategória 2C: Sára Schmittová, III.A

     Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa pre základné a stredné školy uskutočnilo  v CVČ v Piešťanoch dňa 18.1.2018.

     Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku:

     Základné školy:

     Kategória 1B:

           2. miesto: Mia Mlynáriková, tercia

     Stredné školy:

     Kategória 2A:

     1. miesto: Elisa Masopust-Kreye, kvinta
     2. miesto:  Martin Ferech,  II.C

     Kategória 2B:

     2.  miesto: Eva Vráblová, IV.B

     3.  miesto: Lucia Ondrovičová, oktáva

     Do krajského kola postupuje 6 žiakov (1B, 2A, 2B - z 1. a 2. miesta, 1C, 2C- z 1. miesta). Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     Vyhodnotenie geografickej olympiády kategória Q

      

     10.1.2018

      

     Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku 2017/2018

      28.11.2017

     V dňoch 20. a 21. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Záujem študentov preukázať schopnosti a znalosti z anglického jazyka bol veľký. Školského kola sa zúčastnilo 53 študentov.

     kategórii 1A získala tretie miesto Zoja Mlynáriková zo prímy, na druhom mieste sa umiestnila Mária Elise Ábelová zo sekundy.  V okresnom kole bude našu školu reprezentovať  Natália Banasová zo sekundy, ktorá sa umiestnila na 1. mieste.

     kategórii 1B sa na treťom mieste umiestnil Maxim Brna z kvarty, druhú priečku obsadil jeho spolužiak Oliver Kopún. Na prvom mieste sa umiestnila Magdaléna Ondrejková z tercie a bude našu školu reprezentovať v okresnom kole.

     kategóriu 2A bol najväčší záujem. Je určená študentom 1. a 2. ročníkov, kvinty a sexty. Z 20 súťažiacich sa na treťom mieste sa umiestnili dvaja študenti – Laura Pečnerová z kvinty a Andrej Beňačka z 2.C. Druhé miesto obsadil Lukáš Stanek z 2.D. Prvé miesto a postup do okresného kola si vybojovala s tesným výsledkom Adela Bučková z kvinty.

     Kategória 2B je určená pre študentov 3. a 4. ročníkov, septimy a oktávy. Na treťom mieste so zhodným počtom bodov sa umiestnili traja študenti – Lenka Sinčáková zo 4.A, Patrik Grman zo 4.C a Michal Liška zo 4.D. Druhú priečku obsadil Samuel Oravec z 3.D. Prvé miesto už po niekoľkýkrát získala Barbora Banasová z oktávy, ktorá nás v minulosti reprezentovala v krajských kolách. Nakoľko sa chce venovať príprave na maturitnú skúšku, svojho prvenstva sa tento rok vzdala, a tak nás bude v okresnom kole kategórie 2B reprezentovať Samuel Oravec z 3.D.

     Zahanbiť sa nedali ani naši bilingvalisti. V kategórii 1C bojovali o prvenstvo študenti 1.B a 2.B. Tretie miesto získala Sophia Bertoliová z 2.B. Na druhej priečke sa umiestnili jej spolužiak Michal Studený. Prvenstvo získal študent 1.B Darko Jonaš, ktorý postupuje priamo do krajského kola.

     Všetkým študentom srdečne blahoželáme! Želáme im veľa šťastia v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 16. a 17. januára 2018.

      Kraj, ktorý je mojím domovom

     02.11.2017

     V piatok 27.októbra 2017 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo vedomostnej olympiády Kraj, ktorý je mojím domovom.  Súťažný tím našej školy obsadil 2. miesto. Za tento úspech patrí vďaka žiakom z 2.C. : Eme Sadloňovej, Adamovi Gažovičovi a Jurajovi Štefankovi. Blahoželáme.

      Klasici v komikse

     04.10.2017

     Naša študentka Tatiana Hluzinová z II.C získala druhé miesto v celoslovenskej súťaži Klasici v komikse.

     K úspechu jej srdečne blahoželáme a tešíme sa ďalší komiks do tohtoročnej súťaže.

     Poturnay bronzový na olympiáde v Riu

      

     13.9.2017

     Poturnay bronzový na olympiáde v Riu

     Génius na čísla. Marián Poturnay, študent septimy (siedmy ročník osemročného štúdia) na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch, sa počas prázdnin, v júli, zúčastnil 58. ročníka Medzinárodnej matematickej olympiády v Rio de Janeiro v Brazílii.

     Účastníkmi boli študenti z viac ako sto krajín, súperili medzi sebou v riešení zaujímavých, ale veľmi náročných matematických zadaní. Slovensko reprezentoval šesťčlenný tím, Marián dosiahol najlepšie umiestnenie z tímu, získal bronzovú medailu a výrazne prispel k zviditeľneniu gymnázia, mesta Piešťany aj Slovenska.

     Mimoriadne nadanému študentovi M. Poturnayovi gratulujeme k výnimočnému úspechu a prajeme veľa matematického espritu v ďalších súťažiach.

      Krajské semifinále súťaže Jazykový kvet 2017

        30.5.2017

     Dňa 2. marca 2017 sa uskutočnilo krajské semifinále súťaže Jazykový kvet 2017.

     Z ruského jazyka sa zúčastnili  3 žiaci: Žaneta Čechvalová, Soňa Masárová a Lívia Žitňanská, z francúzskeho jazyka Adam Horváth, z nemeckého jazyka Laura Sophie Minariková a z anglického jazyka Lívia  Žitňanská.

     Všetci 5 žiaci postúpili do krajskej finálovej súťaže Jazykový kvet 2017, ktorá sa uskutočnila dňa 7. apríla 2017 v Trnave.

     Víťazi finálovej súťaže:

     Lívia Žitňanská z ruského a anglického  jazyka, Adam Horváth z francúzskeho jazyka a Laura Sophie Mináriková z nemeckého jazyka postúpili do slovenského finále súťaže Jazykový kvet.

     Celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet  2017 sa uskutočnilo 19. mája 2017 v Trnave.

     Výsledky celoslovenského finále:

     Nemecký jazyk

     1. miesto:  Laura Sophie Mináriková, príma

     Francúzsky jazyk

     1. miesto: Adam Horváth, tercia

     Ruský jazyk

     1. miesto:  Lívia Žitňanská, III.B

     Anglický jazyk

     1. miesto: Lívia Žitňanská, III.B

     Ďakujeme súťažiacim za vzornú reprezentáciu školy a gratulujeme k výborným umiestneniam.

     Celoslovenské kolo biblickej olympiády

       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt biblická olympiáda 24.5.2017

     Dňa 17. - 18. mája 2017 sa žiaci Barbora Maronová, Lucia Maštalírová a Pavol Klein zúčastnili celoslovenského kola biblickej olympiády v Banskej Bystrici - Badíne. Obsadili krásne 4. miesto.

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutému výsledku.

     Krajské kolo biblickej olympiády

       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt biblická olympiáda 2.5.2017

     Dňa 26.4.2017 sa naši žiaci Lucia Maštalírová, Monika Mikušová a Pavol Klein zúčastnili krajského kola biblickej olympiády v Trnave. Umiestnili sa na výbornom 1. mieste a budú nás reprezentovať na celoslovenskom kole.

     K dosiahnutému úspechu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Matematická olympiáda a Matematický náboj

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt matematicka olympiada 27.4.2017

     Naši študenti úspešní v okresnom kole MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

     Kategória Z6:

     3. miesto: Elise Ábelová (príma)

     4. miesto: Natália Banasová (príma)

     Kategória Z7:

     1. miesto: Alžbeta Bundová (sekunda)

     Kategória Z8:

     1. miesto: Alexander Chmelo (tercia)

     K dosiahnutým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      

     Naši študenti úspešní v celoslovenskej súťaži Matematický náboj

     Družstvo SENIORI v zložení: Tadeáš Drahovský, Ondrej Sakači, Matej Malek, Martin Vrtík, Juraj Mečír obsadilo v konkurencii 97 tímov celého Slovenska 13. miesto.

     Družstvo JUNIORI v zložení: Marián Poturnay, Pavol Klein, Nina Benková, Jakub Jobus, Denis Horil obsadilo v konkurencii 111 tímov celého Slovenska 9. miesto.

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

     Fyzikálne a matematické súťaže

      25.4.201

     Úspechy našich študentov v krajskom kole matematickej olympiády

     KATEGÓRIA B, študenti zo sexty

     1. Marián Poturnay (1. miesto)
     2. Pavol Klein (5. miesto)

     KATEGÓRIA C, študenti z kvarty

     1. Jakub Jobus (5. miesto)
     2. Tomáš Lukáč (9. miesto)

      

     Vo fyzikálnej olympiáde v kategórii E sa Samuel Banas z kvarty umiestnil na 2. mieste v okresnom kole a na 4. mieste v krajskom kole.

     Úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     Krajské kolo chemickej olympiády kat. B v Trnave.

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt chemická olympiáda25.4.201

     Dňa 6.4.2017 sa naši žiaci Marián Poturnay zo Sexty a Samuel Bojnanský z 2.D zúčastnili krajského kola chemickej olympiády kat. B v Trnave.Marián Poturnay skončil na 5.mieste a stal sa jej úspešným riešiteľom a Samuel Bojnanský obsadil pekné 7.miesto.

     K dosiahnutým úspechom im gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     Hollého pamätník

      25.4.2017

     Dňa 11. a 12. 4. sa v CVČ v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Naši študenti nás úspešne reprezentovali : Damián Garžík (príma) - 3. miesto v prednese prózy v II. kategórii, Nina Mičová (kvarta) - 3. miesto v prednese prózy v III.kategórii, Emma Vičanová (kvarta) - 1. miesto v prednese poézie v III.kategórii a postup do krajského kola. 

     Všetkým srdečne blahoželáme!

     Stredoškolská odborná činnosť

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stredoškolská odborná činnosť 4.4.2017

     Dňa 30.03.2017 sa konalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v Galante.

     Ďakujeme študentom Eve Viktórii Domonkosovej z 3.D, Lenke Kadlecovej zo Sp a Tomášovi Blahutovi z 3.A, kt. vzorne reprezentovali našu školu.

     Tomáš Blahuta sa umiestnil na 2.mieste a postúpil do tak celoštátneho kola, kt. sa bude konať 25.-28.4.2017 v Banskej Bystrici.

     K úspechu gratulujeme a prajeme veľa šťastia.

     Okresné kolo biblickej olympiády

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt biblická olympiáda 31.3.2017

     Dňa 21.3.2017 sa naši žiaci Barbora Maronová, Lucia Maštalírová a Pavol Klein zúčastnili okresného kola biblickej olympiády v Piešťanoch. Umiestnili sa na výbornom 1. mieste a budú nás reprezentovať na krajskom kole v Trnave.

     Mladší žiaci z 8-ročného gymnázia v zložení Alžbeta Bundová, Matej Prištic a Alexander Chmelo sa umiestnili na peknom 5. mieste vo svojej kategórii.

     Za reprezentáciu školy im ďakujeme a starším žiakom zo 4-ročného štúdia prajeme veľa síl a odhodlania do ďalšieho kola.

     Krajské kolo biologickej olympiády

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt biologická olympiáda31.3.2017

     V dňoch 22. a 23. marca sa konalo krajské kolo biologickej olympiády.  Naši študenti, ako aj po minulé roky, úspešne reprezentoval gymnázium Pierra de Coubertina.

     V kategórii B sa na 7. mieste umiestnila úspešná riešiteľka biologickej olympiády Žofia Šmídová z II.A triedy.

     V kategórii A  2. miesto obsadil Juraj Jenčík zo IV.D triedy, ktorý bude svoje vedomosti ďalej prezentovať i na celoštátnom kole biologickej olympiády. Prajeme mu veľa šťastia.

     Úspešným i zúčastneným študentom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

     Úspech Samuela Banasa v matematickej olympiáde

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt matematicka olympiada 30.3.2017

     Náš študent Samuel Banas z kvarty sa v krajskom kole matematickej olympiády umiestnil s plným počtom bodov na 1. mieste.

     K výbornému úspechu gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

     Okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt chemická olympiáda 28.3.2017

     Dňa 23.marca 2017 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády v kategórii D. Súťaže sa zúčastnilo 15 šikovných žiakov z Piešťanského okresu. Hoci všetci preukázali bohaté vedomosti z chémie, víťazné miesta si rozdelili žiaci zo VII.ZŠ Brezová, Piešťany. Fotografie sa nachádzaju vo fotogalérii.

     Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole!

      

     Pytagoriáda

      24.3.2017

     Naši študenti úspešní v okresnom kole Pytagoriády

     Kategória P6:

     1. miesto: Natália Banasová (príma)
     2. miesto: Denis Šebo (príma)

     Kategória P8:

     1. miesto: Krištof Varga (tercia)

      

     K dosiahnutým úspechom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      

     Olympiády v nemeckom jazyku

      6.3.2017

     Dňa 8.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa zúčastnilo 14 žiakov. Do okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku postúpili:

     Kategória 1.B: Elisa Masopust- Kreye, kvarta

     Kategória 1C: Laura Sophie Mináriková, príma

     Kategória 2A: Sára Niepelová, II. A

     Kategória 2B: Denis Krajčirik, IV.C

     Kategória 2C: Mascus Masopust- Kreye, III.A

     Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa pre základné školy uskutočnilo na ZŠ J. Bottu v Trnave a pre stredné školy v CVČ v Hlohovci dňa 19.1.2017.

     Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku:

     Základné školy:

     Kategória 1B, 2. miesto: Elisa Masopust- Kreye- kvarta

     Stredné školy:

     Kategória 2A, 1. miesto: Sára Niepelová. II. A

     Kategória 2B, 2. miesto: Denis Krajčirik, IV.C

     Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

                 Žiaci, ktorí obsadili 1. a 2. miesto postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.02.2017 v Trnave. Celkove sa krajského kola zúčastnilo 53 žiakov, z toho 5 žiaci z nášho gymnázia:

     Kategória 1C: Laura Sophie Mináriková, príma, 3. miesto

     Kategória 1.B: Elisa Masopust- Kreye, kvarta, 5. miesto

     Kategória 2A: Sára Niepelová, II.A, 11. miesto

     Kategória 2B: Denis Krajčirik, IV.C, 6. miesto

     Kategória 2C: Mascus Masopust- Kreye, III.A, 5. miesto

     Dňa 2. marca 2017 sa v  CVČ v Trnave uskutočnilo krajské semifinále jazykovej súťaže Jazykový kvet 2017. Laura Sopie Mináriková postúpila v nemeckom jazyku do finálového kola.

     Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

      12.2.2017

     Dňa 6. 2.2017 sa naše študentky zúčastnili krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku v Trnave a umiestnili sa nasledovne: Alžbeta Bundová zo sekundy na 2. mieste v kategórii 1A a Terézia Hrdinová z kvarty na 2. mieste v kategórii 1B. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. >Fotografia<

     Matematické súťaže

      2.2.2017

     V uplynulých dňoch sa konali matematické súťaže, v ktorých sa naši študenti umiestnili na popredných miestach. V okresnom kole matematickej olympiády kategórii Z9 sa Samuel Banas z Kvarty umiestnil na 1. mieste. V krajskom kole matematickej olympiády sa v najvyššej kategórii A umiestnili na :

     1.mieste – Marián Poturnay zo sexty

     3. mieste – Tadeáš  Drahovský zo 4.C

     Študentom gratulujeme k dosiahnutým úspechom a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

     Literárna Senica Ladislava Novomeského

      5.12.2016

     Dňa 1. 12. sa študentka kvarty Emma Vičanová zúčastnila slávnostného odovzdávania cien jubilejného XXX. ročníka Literárnej Senice Ladislava Novomeského v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici, keďže sa už v kategórii SŠ - próza umiestnila na 3. mieste. K tomuto celoslovenskému literárnemu úspechu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     Matematicko - fyzikálna súťaž Náboj junior

      28.11.2016

     Dňa 25.11.2016 sa na našej škole konala matematicko - fyzikálna súťaž Náboj junior. 4 - členný tím v zložení Samuel Banas (K), Silvester Dupkanič (K), Anna Kleinová (T) a Adam Horváth (T) sa umiestnil v konkurencii 8 družstiev zo ZŠ z Piešťan a okolia na 1. mieste. Keďže súťaž prebiehala v Čechách i na Slovensku, naše družstvo sa v celkovom hodnotení umiestnilo na 6. mieste na Slovensku. 

     Študentom ďakujeme za reprezentáciu a srdečne gratulujeme.

      

     Okresné kolo vedomostnej súťaže Kraj, ktorý je mojím domovom

     Dňa 17. októbra 2016 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže Kraj, ktorý je mojím domovom. Naše trojčlenné družstvo v zložení Žofia Šmídová (II.A), Zuzana Ciklaminiová (II.A) a Lucia Janekova (II.C) vyhralo a postúpilo do krajského kola.

     Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v krajskom finále

     Celoslovenská súťaž Medziriadky

     Logo: Literárne informačné centrum19.9.2016

     Koncom augusta sa naše študentky Katarína Bolerázska z tercie, Lucia Orlovská a Emma Vičanová z kvarty  zúčastnili literárneho sústredenia 7. ročníka celoslovenskej súťaže Medziriadky, ktoré je zároveň ocenením tých najlepších básnických a prozaických príspevkov. Lucii Orlovskej sa podarilo získať 1. miesto vo svojej kategórii (poézia ZŠ) a Emme Vičanovej 2. miesto v kategórii próza ZŠ (pričom 1. miesto nebolo udelené). Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a prajeme veľa skvelých nápadov v ďalšej tvorbe. 

     Medzinárodná vedomostná súťaž o olympizme pre stredné školy

     28.6.2016

     Slovenský olympijský výbor a Maďarská olympijská akadémia organizovali Medzinárodnú vedomostnú súťaž o olympizme pre stredné školy. Súťaž prebiehala pomocou internetu on-line v piatich súťažných kolách, v mesiacoch október – november 2015. V rámci súťaže sa zapojilo 31 škôl zo Slovenska a Maďarska. V konečnom hodnotení sa naše družstvo umiestnilo na 11. mieste so ziskom 188 bodov, na pomyslené medailové umiestnenie chýbalo družstvu 12 bodov. Celá správa sa nachádza TU.

     Výsledkova listina

     Krajské kolo fyzikalnej olympiády

      30.5.2016

     Dňa 11.05.2016 sa konalo krajské kolo fyzikálnej olympiády, na ktorej nás úspešne reprezentovali naši žiaci a v kat.C získali 1.miesto Patrik GRMAN z 2.C triedy a v kat.D 1. miesto Marián POTURNAY z kvinty.

     K dosiahnutým úspechom im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      

     Krajské kolo chemickej olympiády

      30.5.2016

     Dňa 19.5.2016 sa konalo Krajské kolo chemickej olympiády v Trnave. Súťaže sa zúčastnili 2 žiaci z našej školy M. Poturnay z kvinty (2. miesto) a J. Bojnanský z 1.D. (17. miesto). 

     Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     Celoslovenské kolo biblickej olympiády

      27.5.2016

     Dňa 18. - 19. mája 2016 sa žiaci BARBORA MARONOVÁ, ANNA MRŇOVÁ a PAVOL KLEIN zúčastnili celoslovenského kola biblickej olympiády na Zemplínskej Šírave, v obci Kamenec. Obsadili vynikajúce 2. miesto. 

     Za reprezentáciu našej školy im úprimne ďakujeme.

     Celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 2016

      20.5.2016

     Dňa 13. 5. 2016 sa naši študenti Adam Horváth zo sekundy a Žaneta Čechvalová z II. B zúčastnili celoslovenského finále súťaže Jazykový kvet 2016 na pôde FF UCM v Trnave. Adam Horváth sa v prednese prózy vo francúzskom jazyku umiestnil na 3. mieste a Žaneta Čechvalová sa umiestnila na 1. mieste v prednese poézie v ruskom jazyku. K dosiahnutým úspechom im srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

     Medzinárodný olympijský seminár

      16.5.2016

     Princípy a zásady olympijského hnutia spojený s významom „fair play“ si na konkrétnych príkladoch osvojovali účastníci Medzinárodného seminára študentov stredných škôl v dňoch 09. – 11.05.2016, ktorý zorganizoval Slovenský olympijský výbor (SOV) za podpory Slovenskej olympijskej akadémie a Klubu fair play. Celá správa a fotografie sa nachádzajú TU.

     Krajské kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

      26.4.2016

     Dňa 13.04.2016 sa konalo krajské kolo fyzikálnej olympiády, na ktorej nás úspešne reprezentovali naši žiaci a v kat.E získali: 1.miesto Jakub JOBUS, 11. miesto Tomáš LUKÁČ.

     K dosiahnutým úspechom im blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov v nasledujúcom krajskom kole!

     Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

       25.4.2016

     Dňa 20.4.2016 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Jakub Jobus z kvarty obsadil 1. miesto a Samuel Banas z tercie 10. miesto. Výsledková tabuľka TU.

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

     Okresné kolá matematických súťaží

      18.4.2016

     V uplynulých dňoch sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda v ktorej nás úspešne reprezentovali žiaci 8 - ročného gymnázia: 

     kat. P6: 2. miesto - Marek Klement (P), 3. miesto - Mia Mlynáriková (P)

     kat. P7: 1. miesto - Adam Horváth (S)

     kat. P8: 1. miesto - Samuel Banas (T)

     Ďalej sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v ktorej nás reprezentovali:

     kat. Z6: 4. miesto - Alžbeta Bundová (P), 5. miesto - Alex Trojan (P)

     kat. Z7: 1. miesto - Anna Kleinová (S)

     kat. Z8: 1. miesto - Samuel Banas (T)

     V krajskom kole matematickej olympiády v kategórii Z9 sa umiestnil na 2. mieste Jakub Jobus (K) a Tomáš Lukáč sa ako úspešný riešiteľ umiestnil na 10. mieste.

     Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku

      18.4.2016

     Dňa 12.-13. 4.2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Študentka Soňa Masárová z III.B triedy sa umiestnila vo veľkej konkurencii na krásnom 2. mieste v kategórii B1.

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

     Krajské finále súťaže Jazykový kvet 2016

      18.4.2016

     Dňa 8.4.2016 sa v centre Kalokagatia v Trnave konalo krajské finále súťaže v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2015. V kategórii Ruský jazyk sa umiestnila na 1. mieste Žaneta Čechvalová z II.B,  na 2. mieste Soňa Masárová z  III.B triedy a na 3. Mieste Lenka Vavrincová z II.B triedy. V kategórii Francúzsky jazyk sa na 1. Mieste umiestnil Adam Horváth zo Sekundy. Víťazi postupujú do celoslovenského kola.

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

     Krajské kolo biblickej olympiády

      15. 4. 2016

     Dňa 13.4.2016 sa naši žiaci Barbora Maronová, Anna Mrňová a Pavol Klein zúčastnili krajského kola biblickej olympiády v Trnave. Umiestnili sa na výbornom 1. mieste a budú nás reprezentovať na celoslovenskom kole. K dosiahnutému úspechu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Krajské kolo dejepisnej olympiády

      15. 4. 2016

     31. marca 2016 sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci. V kategórii C - Jakub Jobus z kvarty obsadil 3. miesto a v kategórii A - Lenka Kadlecová získala 3. miesto zaujímavou prácou "Životy a osudy Pobedinčanov bojujúcich v SNP". 

     Obom študentom blahoželáme k úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu piešťanského gymnázia.

     Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

      22. 3. 2016

     Dňa 21. 3. 2016 sa v Trnave na Gymnáziu J. Hollého uskutočnilo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Naše umiestnenia:
     Adam Horváth (sekunda) - 2. miesto v kat. 1A
     Michaela Potúčková (kvarta) - 3. miesto v kat. 1B

     >>fotografia<<


     Ďakujeme im za reprezentáciu školy a prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia tohto šarmantného jazyka. Merci et bon courage!

     Krajské semifinále súťaže Jazykový kvet 2016

      22. 3. 2016

     Dňa 2.3.2016 sa dištančnou formou konalo krajské semifinále súťaže v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2015. V kategórii Ruský jazyk nás na súťaži úspešne reprezentovali študentky Soňa Masárová z  III.B triedy a Lenka Vavrincová a Lívia Žitňanská z II.B triedy. V kategórii Francúzsky jazyk bol úspešný Adam Horváth zo Sekundy. Títo študenti postupujú do krajského finále.

     Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

     22. 3. 2016

     Dňa 11.3.2016 sa v centre Kalokagatia v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Študentka Soňa Masárová z III.B triedy sa umiestnila na 1. mieste a študent Samuel Pápež z III.B triedy sa umiestnil na 2. mieste, obidvaja v kategórii B1. Soňa Masárová postupuje do celoslovenského kola.

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. 

     Okresné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

     17. 3. 2016

     Dňa 16.03.2016 sa konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády, na ktorej nás úspešne reprezentovali naši žiaci a v kat.E získali: 1.miesto Jakub JOBUS, 3. miesto Tomáš LUKÁČ. V kat.F  získali 1.miesto Samuel BANAS.

     K dosiahnutým úspechom im blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov v nasledujúcom krajskom kole!

     Krajské kolo geografickej olympiády

     16. 3. 2016

     Dňa 10.3. 2016 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády. Naši študenti sa v kategórii Z umiestnili na:

     6.- 8. mieste: Tadeáš Drahovský, 3.C, Juraj Mečír, 3.A, Michal Višňovský, 1.C

     9. miesto: Patrik Nedorost, Sx

     10.miesto: Marián Poturnay, Ka

     Umiestnenie ďalších študentov a ich bodové hodnotenie si môžete pozrieť v prílohe. 

     Okresné kolo biblickej olympiády

      10. 3. 2016

     Dňa 9.3.2016 sa naši žiaci Barbora Maronová, Anna Mrňová a Pavol Klein zúčastnili okresného kola biblickej olympiády v Piešťanoch. Umiestnili sa na výbornom 1. mieste a budú nás reprezentovať na krajskom kole v Trnave. Mladší žiaci z osemročného gymnázia v zložení Alžbeta Bundová, Marko Klement a Marko Skačan sa umiestnili na peknom 5. mieste.

     Za reprezentáciu školy im ďakujeme. 

     Medzinárodná súťaž matematický expres.

     18. 2. 2016

     Dňa 10.2.2016 sa konala medzinárodná súťaž matematický expres. Naše družstvo v zložení Jakub Jobus (K), Tomáš Lukáč (K), Denis Horil (K) a Samuel Banas (T) obsadilo v silnej konkurencii 3. miesto na Slovensku. 

     Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     Krajské kolo matematickej olympiády, kategória A.

     11. 2. 2016

     Dňa 12.1.2016 sa v Trnave konalo Krajské kolo MO, kat. A. Našu školu reprezentovali M. Červeňanský a M. Benko zo 4.A, J. Mečír 3.A a T.Drahovský 3.C. Z 26 účastníkov boli len 4 úspešní riešitelia a z nich boli dvaja z nášho gymnázia. J. Mečír sa umiestnil na 2. mieste a M. Benko na 4. mieste. K dosiahnutému výsledku blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     Okresné kolo geografickej olympiády kat.Z - online

     9. 2. 2016

     Dňa 5.2.2016 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Z našej školy sa zúčastnilo 45 študentov. Najlepší výsledok z našich študentov dosiahol Patrik Nedorost zo sexty s počtom bodov 28, čo predstavovalo 2. až 4. miesto. Výsledky ostatných študentov nájdete v tabuľke TU. 

     Okresné kolo biologickej olympiády

     4. 2. 2016

     Dňa 3.2.2016 nás na okresnom kole biologickej olympiády kat. C úspešne reprezentovali žiacky tercie a kvarty. V teoreticko - praktickej časti obsadila M. Potúčková 3. miesto a N. Mičová a E. Vičanová boli úspešné riešiteľky. V projektovej časti skončila N. Mičová na 2. mieste.

     Bláhoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Krajské kolo chemickej olympiády, kategória A

     2. 2. 2016

     Štefan Lúčny, študent oktávy, sa v dňoch 27.1. a 28.1.2016 zúčastnil krajského kola chemickej olympiády, kategórie A . V stredu 27.1. si žiaci Trnavského kraja zmerali  sily v praktických úlohách a v  nasledujúci deň si otestovali svoje teoretické vedomosti . Náš študent, ako aj po minulé roky, úspešne reprezentoval naše gymnázium. V tejto najvyššej súťažnej kategórii, a zároveň aj najťažšej , obsadil veľmi cenné tretie miesto. Blahoželáme a ďakujeme Štefanovi za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

     Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

     27. 1. 2016

     Dňa 13. - 14. januára 2016 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali:

     Adam Horváth zo sekundy, Tomáš Lukáč z kvarty, Barbora Banasová zo sexty a Faustína Nguyenová z oktávy. Do krajského kola postúpili vítazi z 1. miesta - Adam Horváth, Barbora Banasová a Faustína Nguyenová. Po prvý krát nás bude reprezentovať aj súťažiaci v kategórii bilingválneho štúdia - Daniel Šušuka z I.B triedy. 10. februára im budeme držať palce, aby boli úspešní aj v krajskom kole.

     Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     14. 1. 2016

     Dňa 12.1.2016 sa v CVČ v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Elisa Masopust-Kreye z tercie v kategórii 1B, Sára Niepelová  z I.A triedy v kategórii 2A a Denis Krajčirik z III.C triedy v kategórii 2B obsadili 2. miesta. Do krajského kola postupuje žiačka Sara Schmittová  z I.A triedy v kategórii 2C. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

     PIKOFYZ – 18. ročník, zimná časť, 3.séria 2015

     11. 1. 2016

     V 3.séri zimnej časti celoslovenskej súťaže PIKOFYZ získala naša škola vďaka žiakom :

     z kvarty: JOBUS Jakub 2.miesto, GRATKE Rebeca 29.miesto, KROMMELOVÁ Karolína 6.miesto, LUKÁČ Tomáš 21.miesto,  PLOČEKOVÁ Natália 16.miesto.

     z tercie: BANAS Samuel 4. miesto.

     zo sekundy: VANČOVÁ Ema 8. miesto.

     K dosiahnutým úspechom im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy! 

     Vyhodnotenie školskej novinárskej súťaže

     14. 12. 2015

     Gymnázium Pierra de Coubertina vyhlásilo v júni 2015 školskú novinársku súťaž

     Oslovil by Ľudovít Štúr dnešnú generáciu?

     Hodnotiaca komisia: I. Papcunová a M. Kuracinová Valová

     ocenila týchto  autorov súťažných textov :

     Emma Vičanová (T), Kristína Anyalaiová, Nina Papcunová (I.A), Mária Juríková (I.D) a Samuel Pápež (III.B)

     Ocenení študenti získavajú vstupenku na divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky a ich texty budú uverejnené v školskom časopise Gymnazista. 

     Okresné kolo TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

     4. 12. 2015

     Dňa 02.12.2015 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Piešťanoch, kde vybojovali MACEJKA Lukáš z kvarty a DUPKANIČ Silvester z tercie v kategórii dvojíc starších žiakov 5. miesto a OKRUCKÝ Martin z prímy v kategórii jednotlivcov mladších žiakov získal vynikajúce 3. miesto. Gratulujeme im k úspechu a ďakujeme za prezentáciu školy. Fotografie z akcie sa na chádzajú na nasledujúcom odkaze. 

     Úspech v matematicko - fyzikálnej sútaži Náboj Junior

     24. 11. 2015

     Dňa 20.11.2015 sa konala Česko-slovenská matematicko - fyzikálna súťaž družstiev MLADÝ NÁBOJ. Náš tím v zložení Jakub Jobus, Tomáš Lukáč, Denis Horil (kvarta), Samuel Banas (tercia), obsadil v silnej konkurencii 3. miesto na Slovensku a 9. miesto spomedzi všetkých tímov z Čiech i Slovenska. Fotografie z akcie sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze.

     K dosiahnutým úspechom gratulujeme a ďakujeme! 

     Úspechy v súťažiach Pikofyz a Náboj

     18. 11. 2015

     Študenti našej školy dosiahli významné úspechy vo fyzikálnych súťažiach Pikofyz a Náboj. Celú správu si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze.

     Ocenení talentovaní žiaci

      

     Dňa 12.11.2015 pri príležitosti Dňa študentov boli TTSK ocenení talentovaní žiaci v oblasti športu a žiaci, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach. Z nominovaných študentov Gymnázia Pierra de Coubertina  boli za dosiahnuté výsledky na medailových miestach v celoslovenských športových súťažiach alebo za reprezentáciu SR na medzinárodných pretekoch ocenení: Sára Niepelová a Matúš Rusnák z I.A triedy, Jakub Kršňák a Milan Mozolák zo sexty, Laura Horváthová zo IV.D triedy. Za umiestnenia v celoslovenských a medzinárodných vedomostných súťažiach a olympiádach  boli ocenení: absolvent Jozef Bucko a Ondrej Černek zo IV.C triedy. Fotografie z podujatia

     Všetkým oceneným študentom želáme veľa ďalších úspechov! 

     Vynikajúci úspech v medzinárodnom kole fyzikálnej olympiády

     27. 7. 2015

     V dňoch 5.-12.7. 2015 sa v Mumbai (Bombay - India) konalo medzinárodné kolo fyzikálnej olympiády. Súťažilo 382 študentov zo všetkých kútov sveta (82 štátov). Naša škola mala v 5-člennom tíme, ktorý reprezentoval Slovensko, svojho zástupcu - Jozefa Bucka. Slovenskému družstvu sa darilo veľmi dobre, získalo tri bronzy, jedno striebro a čestné uznanie. Jožko Bucko sa domov vrátil s fantastickou bronzovou medailou, ktorá je zaslúženým vyjadrením jeho talentu, charakteru, ale najmä pracovitosti.

     Jožkovi k tomuto úspechu srdečne gratulujeme, ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany a prajeme veľa šťastia i ďalších úspechov v štúdiu v Prahe.

      

     ÚSPEŠNÍ FYZICI v šk. roku 2014/2015

      

     1. 7. 2015

     ÚSPEŠNÍ FYZICI v šk. roku 2014/2015, GRATULUJEME VÁM!

     Bucko Grman, Miklovič, Šatala, Žitňanský, Poturnay, Klein, Jobus, Macejka, Černek, Kozic, Benko, Lúčny, Sakači, Mojžišová, Mordin, Adamkovičová, Mečír, Gratke, Krommelová, Lukáč, Macejka.     

     Ďakujeme Vám za reprezentáciu školy, prajeme príjemné prázdniny a veľa úspechov aj v novom školskom roku.

     Výsledky fyzikálnych súťaží v školskom roku 2014/2015

     Biologická olympiáda

     26. 5. 2015

     V obvodnom kole Biologickej olympiády kategórie D nás úspešne reprezentovali žiačky sekundy. V projektovej časti na 2. mieste skončila B. Jančárová a na 3. mieste  A. Bučková. V teoreticko - praktickej časti boli úspešnými riešiteľkami N. Mičová a E. Vičanová. Za reprezentáciu školy ďakujeme. 

      

     Výsledky celoštátneho kola GO Nitra

     26. 5. 2015

     Dňa 15.-16.5.2015 sa v Nitre konalo celoštátne kolo Geografickej olympiady. Marián Poturnay /kvarta/ sa umiestnil na 5.- 8. mieste, od tretieho miesta ho delil iba jeden bod z 92. Výsledková listina a celá správa.

      

     Biologická olympiáda

     28. 4. 2015

     V celoštátnom kole biologickej olympiády, ktorá sa konala 15. - 17.4.2015 v Nitre, nás úspešne reprezentovali dvaja študenti.

     V kat. A sa na 11. mieste umiestnil Róbert Balog z triedy 4.C a v kat. B na 6.mieste Samuel Pápež z triedy 2.B

     Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.

      

     Úspechy v súťažiach v ruskom jazyku

     27. 4. 2015

     17. apríla 2015 sa v Trnave uskutočnilo finále krajského kola súťaže v recitácii Jazykový kvet 2015, v ktorom naša študentka Soňa Masárová (II.B) dosiahla prvé miesto v kategórii  III. RJ Poézia & Próza – Prevzatá tvorba a postúpila do celoslovenského kola.

     21. – 22. apríla 2015 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku. V kategórii B1 obsadila v silnej konkurencii Soňa Masárová 5. miesto.

     Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

      

     Biblická olympiáda

     16. 4. 2015

     Dňa 15.4.2015 sa zúčastnili študentky 1.C - Anna Mtrňová, Lucia Maštalírová a Monika Mikušová krajského kola biblickej olympiády v Trnave, kde obsadili pekné 3. miesto. 

     Za reprezentáciu školy im pekne ďakujeme.

      

     Hollého pamätník

     15. 4. 2015

     Výsledky súťaže Hollého pamätník:

     II. kategória: Adam Horváth (príma) - 2. miesto v okresnom kole

     III. kategória: Aurel Surový (tercia) - 2. miesto v okresnom kole

     IV. kategória: Romana Jančovičová (II.A) - 2. miesto v regionálnom kole - DIPLOM

      

     Vedomostná súťaž Finančná olympiáda

     14. 4. 2015

     V školskom roku 2014/2015 prebieha vedomostná súťaž stredných škôl Finančná olympiáda, ktorú organizuje Nadácia PARTNERS GROUP SK.

     Druhého súťažného kola sa zúčastnilo 500 študentov, 20 najlepších postúpilo do finálového kola, ktoré sa uskutoční 27. apríla v Bratislave. Medzi úspešnými postupujúcimi študentmi z celého Slovenska je aj študent našej školy Filip Stančík z III.C

     Blahoželáme mu k doterajším úspechom a prajeme veľa šťastia vo finále.

      

     Úspechy v dejepisných súťažiach

     9. 4. 2015

     Koncom marca sa uskutočnili krajské kolá dvoch dejepisných súťaží, v ktorých sme dosiahli pekné umiestnenie.

     27.3.2015 sa uskutočnilo v Dunajskej Strede KK SOČ, kde Adam Krajáč (IV.B) obhajobou práce z oblasti histórie získal 3. miesto.

     30.3. 2015 sa konala v Trnave dejepisná olympiáda. V kategórii D Jakub Jobus (tercia) obsadil 3. miesto. 

     Obom študentom blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu nášho gymnázia.

      

     Biologická olympiáda - naše úspechy

     30. 3. 2015

     Krajské kolo kategória A: 1. miesto - Róbert Balog, 3.miesto - Anna Šišanová, 8. miesto - Anna Beláňová, 9. miesto - Alexander Turan.

     Krajské kolo kategória B: 4. miesto - Juraj Jenčík

     Krajské kolo kategória B - projektova časť - 1. miesto - Samuel Pápež

     Obvodné kolo kategória C - 1. miesto - Barbora Kubincová, 2. miesto - Michaela Potúčková, 3. miesto - Róbert Kozmér

     Krajské kolo kategória C - 4. miesto - Barbora Kubincová, 5. miesto - Michaela Potúčková

      

     Krajské semifinále súťaže Jazykový kvet 2015

     27. 3. 2015

     Dňa 18.3.2015 sa v Trnave konalo krajské semifinále súťaže v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2015. Na súťaži nás úspešne reprezentovala študentka II.B triedy Soňa Masárová. Umiestnila sa na 1. mieste v prednese ruskej poézie a postúpila do krajského finále.

     K dosiahnutému úspechu jej blahoželáme!

      

     Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

     27. 3. 2015

     Dňa 26.3.2015 sa na SOŠ obchodu a služieb v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Žiačka Soňa Masárová z II.B triedy sa umiestnila na 1. mieste (získala 90 bodov zo 100) a žiak Samuel Pápež II.B triedy sa umiestnil na 2. mieste (získal 87 bodov zo 100), obidvaja v kategórii B1. Soňa Masárová postupuje do celoslovenského kola.

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

      

     Okresné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY a PIKOFYZ - letná časť, 1.séria/2.séria

     27. 3. 2015

     Okresné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

     Dňa 19.03.2015 sa konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády, na ktorej nás úspešne reprezentovali naši žiaci a v kat.E získali: 3.miesto Marián POTURNAY, 9. miesto Pavol KLEIN. V kat.F  získali 1.miesto Jakub JOBUS, 5.miesto Lukáš MACEJKA.K dosiahnutým úspechom im blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov Mariánovi Poturnayovi v nasledujúcom krajskom kole!

     PIKOFYZ - letná časť, 1.séria/2.séria

     V 1.sérii/2.sérii letnej časti celoslovenskej súťaže PIKOFYZ získala naša škola vďaka žiakom JOBUS Jakub 1./1.miesto, GRATKE Rebeca 5./6.miesto, KRÖMMELOVÁ Karolína 8./ 8. miesto, LUKÁČ Tomáš 9./11.miesto,  MACEJKA Lukáš 10./12miesto. K dosiahnutým úspechom im blahoželáme!

      

     Výsledky Krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku

     27. 3. 2015

     Výsledky  Krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku

     1. miesto: Michaela Kičinová z oktávy, kategória 2C
     2. miesto: Terézia Hrdinová zo sekundy, kategória 1A
     3. miesto: Michaela Potúčková z tercie, kategória 1B

      

     Žiačka Michaela Kičinová postupuje do celoslovenského kola. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

      

     krajské kolo fyzikálnej olympiády

     20. 3. 2015

     Dňa 23.1.2015 sa konalo krajské kolo fyzikálnej olympiády, na ktorej nás úspešne reprezentoval študent IV.A triedy Jozef Bucko. Umiestnil sa na 1. mieste a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 12.3. – 15.3.2015. Tu získal 5. miesto a nominoval sa do vyraďovacieho kola pre účasť na medzinárodnom kole FO.

     K dosiahnutým úspechom mu blahoželáme!

      

     Matematický náboj 2015

     16. 3. 2015

     Dňa 13.3.2015 sa dve súťažné družstvá našej školy zúčastnili súťaže  – Matematický náboj 2015. Súťaž sa uskutočnila súčasne v Bratislave, Košiciach, Rakúsku Česku, Poľsku Nemecku a Maďarsku. Vo všetkých miestach súťaže sa odštartovalo a skončilo v rovnaký čas a výsledky sa vyhodnotili v rámci jednej krajiny a aj medzinárodne.

     Družstvo juniorov v zložení: O. Šatala, P. Grman, J. Mečír, M. Vrtík a T. Drahovský skočilo na Slovensku na 22. mieste zo 63 zúčastnených a v medzinárodnom porovnaní na 96. – 104. mieste z 237 zúčastnených družstiev.

     Družstvo seniorov v zložení: P. Skipala, T. Šulganová, A. Šišanová, M. Benko a O. Černek skončilo na Slovensku na 32. – 36. mieste zo 63 zúčastnených a v medzinárodnom porovnaní na 125. 142. mieste z 218 zúčastnených družstiev.

     K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     17. 2. 2015

     Dňa 11.2.2015 sa na Športovom gymnáziu v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiak Marcus Masopust – Kreye z 1.A triedy sa umiestnil na 3. mieste v kategórii 2C a Lucia Dupkaničová zo septimy sa umiestnila na 5. mieste v kategórii 2B.  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. 

      

     Krajské kolo chemickej olympiády

     16. 2. 2015

     V dňoch 28. - 29.1.2015 sa na PdF TU v Trnave konalo krajské kolo chemickej olympiády kat. A, ktorého sa celkovo v rámci Trnavského kraja zúčastnilo 19 študentov. Z našej školy dvaja študenti: Mária Zelenayová z II.A, ktorá obsadila 10. miesto a Štefan Lúčny zo Sp. - 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      

     Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     13. 2. 2015

     Dňa 10.2.2015 sa naši študenti - Lenka Sinčáková z I.A a Matej Onder zo IV.B triedy zúčastnili krajského kola olympiády v anglickom jazyku. Matej Onder získal 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      

     Geografická olympiáda

     13. 2. 2015

     Dňa 06.02.2015 sa uskutočnila geografická olympiáda. Z našej školy sa zúčastnilo súťaže 20 študentov, celkovo sa v rámci Trnavského kraja súťaže zúčastnilo 116 študentov. Prvé dve miesta vybojovali študenti z Gymnázia J. Hollého Trnava, s počtom bodov 29. Tretie až piate miesto obsadili traja študenti, medzi nimi i Filip Stančík z III.C, s počtom bodov 26. Najvyšší počet študentov Gymnázia PdC Piešťany v súťaži sa zúčastnilo z II.C triedy –10 študentov. Kompletné výsledky súťaže olympiády v kategórii Z je v prílohe.

      

     Geografická olympiáda - okresné kolo

     6. 2. 2015

     Dňa 05.02.2015 sa v základnej škole na Holubyho ulici v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády.V kategórii E zvíťazil Jakub Jobus z tercie s počtom bodov 97 zo 100 a na druhom mieste Marián Poturnay z kvarty s počtom bodov 96 obaja súťažiaci postupujú do krajského kola. Na 4. mieste skončil Jakub Krepop z kvarty s počtom bodov 89. V kategórii F na 5. mieste skončil Silvester Dupkanič zo sekundy s počtom bodov 69 , na 7. mieste Mária Fedosenya tiež zo sekundy s počtom bodov 62 a na 14. mieste Katarina Bolerázska z prímy s počtom bodov 46.

      

     Školské kolo geografickej olympiády kategórie Z

     2. 2. 2015

     V piatok 6.2.2015 sa uskutoční školské kolo geografickej olympiády online. Bližšie pokyny v prílohe.

      

     Okresné kolo matematickej olympiády

     23. 1. 2015

     Dňa 21.1.2015 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z9. Študenti kvarty veľmi úspešne reprezentovali našu školu:

     Marián Poturnay - 1. miesto

     Pavol Klein - 2. miesto

     Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      

     Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     19. 1. 2015

     V dňoch 14. - 15.1.2015 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Naši študenti nás reprezentovali v nasledujúcich kategóriach:

      

     Roman Turzák (sekunda) - kategória 1A - 2. miesto

     Petra Orviská (kvarta) - kategória 1B - 2. miesto

     Lenka Sinčáková (I.A) - kategória 2A - 1. miesto

     Matej Onder (4.B) - kategória 2B - 1. miesto

     Viktória Zifčáková (4.B) - kategória 2C2 - 2. miesto

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a postupujúcim prajeme veľa štastia v ďaľšom kole.

      

     Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     14. 1. 2015

     Dňa 13.1.2015 sa v CVČ v Piešťanoch uskutočnilo okresne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Lucia Dupkaničová zo septimy sa umiestnila na 1. mieste v kategórii 2B a postupuje do krajského kola v Trnave. Marco Rapant z II.D triedy v kategórii 2A a Elisa Masopust - Kreye zo sekundy v kategórii 1A obsadili 2.miesta. Do krajského kola postupuje aj žiak I.A triedy Marcus Masopust - Kreye. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

      

     Honotenie zimnej časti súťaže PIKOFYZ

     19. 12. 2014

     Už po tretíkrát sa podarilo žiakom našej školy uspieť v celoslovenskej súťaži PIKOFYZ v zimnej časti súťaže pozostávajúcej z 3 kôl. Prvé miesto na Slovensku  sme získali vďaka Jakubovi Jobusovi z tercie, ktorý porazil žiakov z iných silných škôl z Košíc, Bratislavy, dokonca aj Školu pre mimoriadne nadané deti v Bratislave.

     Nielen Jakub je však nadaný, ale aj jeho spolužiaci z tercie, ktorí  v náročnej fyzikálnej súťaži tiež získali výborné umiestnenie a to  od 16-teho miesta, cez 14-te, 12, 10, 9, 8, 7, 6, až po 5-te miesto. Vidíme, že sa Karolíne Kromelovej, Tomášovi Lukáčovi, Lukášovi Macejkovi, Natálii Pločekovej a Rebece Gratke z kola na kolo darilo, preto im v prvom rade ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im v letnej časti súťaže stále viac a viac vyriešených príkladov, ktoré ich budú naďalej posúvať nahor, ako doteraz. Ešte raz gratulujeme a prajeme príjemný zvyšok dňa.

      

     Už po tretíkrát na Slovensku

     18. 12. 2014

     V celoslovenskej súťaži z fyziky PIKOFYZ v treťom kole zimnej časti súťaže obsadili naši žiaci z tercie 1. miesto - Jakub JOBUS, 6. miesto - Karolína KROMMELOVÁ, 8. miesto - Tomáš LUKÁČ, 9. miesto -  Lukáš MACEJKA, 10. miesto - Natália PLOČEKOVÁ, 12. miesto - Rebeca GRATKE. Gratulujme im k úspechu a prajeme veľa tvorivých nápadov do letnej časti súťaže.

      

     Zimná časť súťaže - umiestnenie

     1. kolo
     1. kolo
     1. kolo

     Jobus Jakub

     1

     1

     1

     Krommelová Karolína

     9

     6

     6

     Lukáč Tomáš

     5

     8

     8

     Macejka Lukáš

     8

     7

     9

     Pločeková Natália

     10

     9

     10

     Gratke Rebeca

     15

     15

     12

      

     Vyhrali sme finále - ideme do Bruselu!

     8. 12. 2014

     4. decembra 2014 prebehlo v priestoroch Centra európskych štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave finálové kolo Olympiády stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja o Európskej únii. Naši študenti Terézia Potroková, Filip Stančík, Matúš Lazarčík (všetci z III.C) potvrdili úlohu favorita a s veľkým bodovým náskokom obsadili 1.miesto. K veľkému úspechu im blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy. Medzi hosťami podujatia spojeného s vernisážou výstavy k udeľovaniu ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia boli i slovenskí europoslanci Eduard Kukan, Richard Sulík a Anna Záborska.

      

       Náboj Junior 2014  
      
     1. 12. 2014

     1. MIESTO získal tím našej školy v zložení JOBUS Jakub, KLEIN Pavol, LUKÁČ Tomáš, POTURNAY Marián v medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaži pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy získal tím našej školy a osemročného gymnázia. Celá správa TU.

      

      
     Opäť víťazi!  
      
     28. 11. 2014

     27. novembra 2014 sa v Centre Európskych štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo semifinále Olympiády stredných škôl TTSK o Európskej únii. Naše družstvo v zložení Matúš Lazarčík, Terézia Potroková, a Filip Stančík (všetci III.C) opätovne odprezentovalo vynikajúce znalosti o histórii a súčasnosti EÚ a získalo1. miesto a postup do finále, ktoré bude 3.12.2014 v Trnave. Blahoželáme k veľkému úspechu a prajeme veľa šťastia v záverečnom súboji najlepších škôl.

      

      

       Olympiáda o Európskej unii
      

     26. 11. 2014 

     20. novembra 2014 sa uskutočnilo 1.kolo Olympiády stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja o Európskej únii. Súťažili 3-členné tímy zo 6 okresov kraja. Náš tím v zložení Filip Stančík, Terézia Potroková a Matúš Lazarčík boli najúspešnejší v Piešťanskom okrese. V celkovom hodnotení za všetky okresy Trnavského kraja obsadili takisto 1.miesto, lebo dosiahli najvyšší možný počet bodov a najlepší čas pri riešení testu. K dosiahnutému úspechu im blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. Prajeme im veľa šťastia v 2.kole 27. novembra 2014 v Trnave.

      

      

     Celoslovenská súťaž z fyziky PIKOFYZ  
      
     21. 11. 2014

     V celoslovenskej súťaži z fyziky PIKOFYZ obsadili naši žiaci z tercie 1. miesto - Jakub JOBUS, 6. miesto - Karolína KROMMELOVÁ, 7. miesto - Lukáš MACEJKA, 8. miesto -  Tomáš LUKÁČ, 9. miesto - Natália PLOČEKOVÁ, 15. miesto - Rebeca GRATKE. Gratulujme im k úspechu a prajeme veľa tvorivých nápadov do ďalších kôl. 

      

     Medzinárodná súťaž z fyziky FYZIKÁLNY NÁBOJ

     10. 11. 2014

     V medzinárodnej súťaži FYZIKÁLNY NÁBOJ sa umiestnili naši žiaci na vynikajúcom 8. mieste v kategórii seniori z 38 tímov: Jozef BUCKO, Ondrej ČERNEK, Ján KOZIC, Matej BENKO, Štefan LÚČNY a 16. mieste v kategórii juniori z 29 tímov: Ondrej SAKAČI, Miriam MOJŽIŠOVÁ, Šimon MORDIN, Lenka ADAMKOVIČOVÁ, Juraj MEČÍR. Celú správu najdete tu.

      

     Celoslovenská súťaž z fyziky PIKOFYZ

     9. 10. 2014

     V celoslovenskej súťaži z fyziky PIKOFYZ obsadili naši žiaci z tercie 1. miesto - Jakub JOBUS, 5. miesto -  Tomáš LUKÁČ, 8. miesto - Lukáš MACEJKA, 9. miesto - Karolína KROMMELOVÁ, 10. miesto - Natália PLOČEKOVÁ, 14. miesto - Rebeca GRATKE. Gratulujme im k úspechu a prajeme veľa tvorivých nápadov do ďalších kôl. 

      

     Krajské kolo FO kat. B, C a D.

     5. 6. 2014

     Dňa 14.5.2014 sa konalo v Trnave Krajské kolo FO kat. B, C a D. V kategórii B Jozef Bucko /3.A/ obsadil 1. miesto. V kategórii C Ondrej Černek /2.C/ obsadil 4. miesto a stal sa úspešným riešiteľom, Matej Benko obsadil 8. miesto a Mária Zelenayová /2.A/ 13. miestoV kategórii D Ondrej Sakači získal 2. miesto a  Martin Majtán /1.A/ 3. miesto. Obaja sa stali víťazmi súťaže. Miriam Mojžišová /1.C/ obsadila pekné 5. miestoSúťažiacim žiakom blahoželáme k pekným výsledkom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Výsledková tabuľka

     Krajské kolo MO

     15. 5. 2014

     Dňa 8.4.2014 sa konalo v Trnave Krajské kolo MO kat. C a kat. B. V kat. C sa umiestnili Martin Majtán na 1.-4. mieste a Juraj Mečír (1.A) na 5.-6. mieste. Ďalej nás este reprezentovali: M.Vrtík (1.A), V. Mrňová a M. Mojžišová (1.C). V kat. B nás reprezentovali: O. Černek (2.C), Š. Lúčny (sexta), A. Kluka, C. Galatus, L. Bačová (2.B), J. Bucko a M. Benko (2.A) sa umiestnili na 5.-6. mieste.

     Celoštátne kolá geografickej olympiády

      

     14. 5. 2014

     Žiak triedy sekunda osemročného gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Jakub Jobus, sa medzi svojimi rovesníkmi, žiakmi 7. ročníka, zo základných škôl celého Slovenska s počtom bodov 93 (zo 100 možných ) v kategórii G geografickej olympiády umiestnil na 1. mieste. V dňoch 25.4.-27.4., tiež v Prešove, sa uskutočnila Celoštátna súťaž v geografickej olympiáde študentov stredných škôl, Gymnázium Pierra de Coubertina na tejto súťaži reprezentoval Filip Stančík. Vybojoval pekné 10. miesto. Celá správa + fotografie tu.

     Recitačná súťaž Hollého pamätník

     9. 5. 2014

     Študentka 1.A triedy, Romana Jančovičová, získala dňa 6.5.2014 v krajskom kole recitačnej súťaže Hollého pamätník  v Trnave 3.miesto. Do krajského kola postúpila vďaka predchádzajúcemu umiestneniu na 2.mieste  v okresnej súťaži v prednese poézie.

      

     matematická súťaž NÁBOJ

     16. 4. 2014

     Dňa 11.4.2014 sa konala medzinárodná matematická súťaž "NÁBOJ". Súťažili päťčlenné tímy stredoškolákov v dvoch kategóriach. Naše družstvo juniorov v zložení: Ondrej Černek (2.C), Štefan Lúčny (sexta), Andrej Kluka (sexta), Matej Benko (2.A), Juraj Bucko (2.A) obsadili 3. miesto v Bratislave, 6. miesto na Slovensku (63 družstiev) a 16. miesto medzinárodne  (173 družstiev).

      

     Výsledky matematických súťaží

     15. 4. 2014

     V uplynulom období sa konali dve matematické súťaže. Naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach. Okresné kolo Pytagoriády: kategória P6 - 1.miesto - Samuel Banas (príma), kategória P7 - 1.miesto - Tomáš Lukác (sekunda), kategória P8 - 1.miesto Marián Poturnay (tercia). Okresné kolo matematickej olympiády: kategória Z6 - 1. miesto - Samuel Banas (príma), kategória Z7 - 1.miesto  Jakub Jobus a Tomáš Lukáč (sekunda), kategória Z8 - 1. miesto - Marián Poturnay, 2. miesto - Pavol Klein (tercia), kategória A - 2.-4. miesto Alexander Turan (septima), 5.-8. miesto Jozef Bucko (3.A)

      

     Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan.

     10. 4. 2014

     Dňa 9. apríla 2014 sa uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťažilo 10 vyrovnaných tímov, naši študenti svojimi vedomosťami a zručnosťou získali 2. miesto. O tento úspech sa pričinili študenti III.C - Linda Blahova, Robert Balog a Juraj Bilený. Menovaným študentom blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

      

     Obvodné kolo fyzikálnej olympiády kategórie F

     10. 4. 2014

     Dňa  14. marca 2014 sa v Piešťanoch uskutočnilo obvodné kolo fyzikálnej olympiády kategórie F pre základné školy a osemročné gymnáziá. Náš žiak Marián Poturnay z tercie sa umiestnil na štvrtom mieste. Marianovi  k tomuto úspechu srdečne blahoželáme.

     Krajské kolo fyzikálnej olympiády kategórie A

     4. 4. 2014

     Dňa  5. februára sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády kategórie A. Vynikajúci výsledok dosiahol žiak našej školy  Jozef Bucko  / 3.A /, ktorý v súťaži zvíťazil. Stal sa jediným úspešným riešiteľom , keď  v súťaži porazil aj konkurentov zo 4. ročníka. Týmto výsledkom si zabezpečil účasť v celoštátnom kole FO v Prešove  / 10.-13.4. 2014 /.Jozefovi  k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole. Výsledková listina

      

     Krajské kolo dejepisnej olympiády

     3. 4. 2014

     1. apríla 2014 sa na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olympiády. Naši študenti boli opäť úspešní: Jakup Jobus (sekunda) vyhral kategóriu E; Jakub Krepop (tercia) obsadil 2. miesto v kategórii D a Lenka Kadlecová (kvarta) bola úspešná riešiteľka v kategórii C. Blahoželáme!

      

      

     Krajské kolo geografickej olympiády

     9. 4. 2014

     Dňa 26.03.2014 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády pre stredné školy. Do krajského kola z našej školy postúpilo 7 študentov. Najlepšie umiestnenie dosiahol Filip Stančík II.C, ktorý vyhral krajské kolo v kategórii A. Dňa 02.04.2014 sa uskutočnilo opäť v Trnave krajské kolo geografickej olympiády pre základné školy a osemročné gymnázia. 2.miesto a postup do celoštátneho kola získal Jakub Jobus zo sekundy. Celá správa tu.

      

     Úspech našich žiakov v súťaži N-trophy

     7. 3. 2014

     1. marca 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave uskutočnilo semifinále vedomostnej súťaže financovanej Európskou úniou N-trophy, družstvá našich žiakov sa umiestnili na popredných miestach a postupujú do medzinárodného kola v Brne. Celá správa a fotogaléria tu. Gratulujeme!

      

     Úspech žiakov 8-ročného gymnázia

     17. 2. 2014

     V utorok 11. februára 2014 sa v Piešťanoch uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Kategóriu C vyhrala Lenka Kadlecová (kvarta). Kategóriu D vyhral Jakub Krepop (tercia). Kategóriu E vyhral Jakub Jobus (sekunda) s najvyšším počtom bodov v Trnavskom kraji. Blahoželáme!

      

      

     Krajské kolo fyzikálnej olympiády

     28. 5. 2013

     V stredu 15. mája sa na Gymnáziu J. Hollého v Trnave uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády. Ako už tradične, naši žiaci dosiahli popredné umiestnenia. Výsledková listina tu. Súťažiacim žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa chuti do ďalších fyzikálnych súťaží.

      

      

     • Mladý Európan 2013

      27. 5. 2013

      V piatok 17. mája 2013 sa v Nitre uskutočnilo národné kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Reprezentovali nás víťazi regionálneho kola Simona Vytykačová, Filip Šiška (obaja 3.B) a Samuel Bajaník zo septimy. Na súťaž ich odborne aj metodicky pripravovala pani profesorka Edita Kohutovičová a naši študenti získali vo veľmi náročnej súťaži a silnej konkurencii výborné 3. miesto. K dosiahnutému skvelému výsledku im blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu nášho gymnázia. Fotogaléria zo súťaže.

       
     • Súťaž základných škôl o Olympizme

      22. 5. 2013

      Osem víťazných družstiev krajských kôl vedomostnej súťaže o olympizme pre základné školy v Slovenskej republike si v dňoch 20. a 21. mája 2013 porovnalo svoje vedomosti na súťaži v Bojniciach. Družstvo Gymnázia Pierra de Coubertina v zložení Lucka Dubkaničová, Lenka Kadlecová a Patrik Nedorost sa umiestnilo na druhom mieste. Viac v priloženej správe s fotografiami.

       
     • 1.miesto v geografickej olympiáde

      29. 4. 2013

      Gratulujeme Jakubovi Konečnému (4.C) za 1. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády a postup do medzinárodnej geografickej súťaže, ktorá sa uskutoční v Japonsku (Kjóto). S pekným 9. miestom sa vrátil aj Peter Šišan, žiak 4.A triedy. Celá správa + foto.

       
     • Vedomostná súťaž o olympizme

      18. 4. 2013

      Dňa 17.4.2013 sa v telocvični gymnázia konalo krajské kolo Vedomostnej súťaže o olympizme pre základné školy. Prvé aj druhé miesto obsadili družstvá nášho gymnázia, tretie miesto získala ZŠ Juraja Fándlyho Sereď. Výsledková listina a podrobnosti  k nahliadnutiu TU. Fotografie zo súťaže sa nachádzajú v našej fotogalérii.

       

     • Vedomostná súťaž o olympizme 2012

      13.10.2012

      Dňa sa konalo 12.10.2012 slovenské finále najúspešnejších stredných škôl z krajských súťaží a bratislavského kola súťaže. Do košického finále postúpilo 16 stredných škôl z celého Slovenska, po dve najlepšie z každého kraja. Z Trnavského kraja postúpili do finálovej súťaže obidve družstvá Gymnázia P. de Coubertina Piešťany so zhodným počtom bodov, keďže v súťaži nestratili v rámci položených 140 otázok ani jeden bod. Celá správa + fotografie. 

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie