• Výsledky a úspechy našich žiakov za školský rok 2020/2021

      

     Názov súťaže

     Počet žiakov

      

     Meno žiaka, trieda,  umiestnenie (krajské a celoštátne kolo)

     škol. kolo

     okr. kolo

     kraj. kolo

     celoštátne kolo

     medzinár.

     kolo

     Slovenský jazyk a literatúra

      

      

      

      

      

      

     Medziriadky

     5

      

      

     1

      

     Emma        Vičanová,       oktáva,

     finalistka v celoštátnom kole 

     Olympiáda v SJL

     30

     1

     1

     1

      

     E. Ábelová, 1. miesto v krajskom kole

     Literárna

     Senica

     4

      

      

     1

      

     Emma Vičanová, oktáva, 1.

     miesto celoštátne kolo

     Esej            Jána

     Johanidesa

      5

      

      

     5

      

     Lucia Orlovská, 1.miesto celoštátne kolo za spracovanie 1.

     myšlienky

     Hollého pamätník

     12

     2

      

      

      

     Ella Gáliková, príma, 3. miesto okresné kolo

     Anglický jazyk

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda       v

     anglickom jazyku

      36

     6

     4

     1

      

     E. M. Ábelová, Ka, 1.m. – krajské kolo, 1.m. - celoštátne kolo

      

      

      

      

      

      

     L. Orlovská, O, 3.m., krajské kolo

      

      

      

      

      

      

     B. Horosz, III.B, 2.m., krajské kolo

      

      

      

      

      

      

     L. Cepková, V.B, 2.m. krajské kolo

     Jazykový    kvet

     Ťukni 2021

     3

     3

     3

     1

      

     B. Matyšáková, K, 1.m. – krajské kolo, 3.m. – celoštátne kolo

      

      

      

      

      

      

      

     A.Žlnayová, K, 2.m. – krajské kolo

      

      

      

      

      

      

     S. Dzíbelová, K, 3.m. – krajské kolo

     Cudzie jazyky

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda       v

     nemeckom jazyku

      26

     6

     8

     -

      

     E. - M. Mináriková (S) – 2. m. KK

       

      

      

      

      

      

      M. Mlynáriková (Sx) - 3. m. KK

       

      

      

      

      

      

     M. Žilinka (II.D)  - 4. m. KK 

      

      

      

      

      

      

     D. Mladenov (O) - 3. m. KK 

       

      

      

      

      

      

     L. -S. Mináriková (Ka) - 2. m. KK

     Občianska náuka

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda ľudských práv

     32

     -

     2

     2

      

     D. Pavelka – 2. miesto v krajskom kole, 4. miesto v celoštátnom kole; D. Valko – 4. miesto v krajskom kole

     Mladý Európan

     Europe Direct

      

     16

     -

     3

      

      

     D. Valko, L. Mojžiš, D. Pavelka, 2.

     miesto v krajskom kole

     Mladý Európan

     Europe Direct

      

     8

     -

     3

      

      

     T. Danková, L. Petričević, S. Zureková, 4. miesto v krajskom kole

     Mladý marketér

     6

     -

     1

     1

      

     M.     Mjartan     –     4.     miesto

     v národnom kole

     SOČ

     3

     1

     1

     1

      

     S. Kadlecová – 2. miesto v krajskom kole; 4. miesto v celoštátnom kole

     UNIS Vienna

     1

     -

     1

     1

     1

     D.     Pavelka     –     4.     miesto

     v medzinárodnom kole

     UNESCO – Chair for Human Rights Education

     1

     -

     1

     1

     1

     D.      Valko      –     3.      miesto

     v medzinárodnom kole

      

     Matematika

      

      

      

      

      

      

     Matematická olympiáda

      

      

      

      

      

      

      Kat. B

     7

     -

     -

      

      

      

      Kat. C 

     2

     -

     1

      

      

     N. Banasová – Kv. – 1.m. KK

      Kat. Z6

     2

     2

     -

      

      

     L. Augustinová – P – 1.-3. m. OK

     F. Orlovský – P – 5. m. OK

      Kat. Z7

     2

     2

     -

      

      

      

      Kat. Z8

     4

     4

     -

      

      

     K. Potúčková – T – 4.-7.m. OK

      Kat. Z9

     4

     4

     3

      

      

     Z. Mlynáriková – K – 1.m OK

     P. Štubňa – K – 4.-5.m. OK

     MAKS

      

      

      

     7

      

     A. Kublová – T – 13.-19.m

     Mat. klokan

      

      

      

     10

      

      

     Pytagoriáda

      

      

      

      

      

      

      Kat. P6

     24

     18

     -

     -

     -

     L. Gallo – 1.m. OK

     F. Orlovský – 3.m. -OK

      Kat. P7

     24

     10

     -

     -

     -

     A. Šebo – 2.m. OK

      Kat. P8

     18

     10

     -

     -

     -

     D. Rustemova – 1.m. OK

     MatX

      

      

      

     4

      

     Družstvo v zložení Matej Kubranský, Samuel Rybanský,

     Filip Sova a Peter Matúš Štubňa – 5. miesto v kat. KVARTA

     Fyzika

      

      

      

      

      

      

     Fyzikálny náboj

     – kategória Junior

      

     -

     -

     -

     -

     1 družstvo

     43. miesto družstvo: Andrej Marek, Patrik Miroslav Tremboš, Oliver Ján Tremboš, Samuel

     Bagar - medzinárodné

      Fyzikálna olympiáda

     1

     1

     1

      

      

     Matej Kubranský – 1. m. OK

     Matej Kubranský – 4. m. KK

      

     Geografia

      

      

      

      

      

      

     Geografická olympiáda

      

     2

     2

     2

      

     Úspešní riešitelia:

     Tremboš Patrik Miroslav (Sx)

     Tremboš Oliver Ján (2.B)

     GQIQ

     15

      

      

      

      

     Úspešní riešitelia: 

     Tremboš Patrik Miroslav (Sx)

     Tremboš Oliver Ján (2.B)

     Kalnický Adam (4.C)

     Švecová  Romana (1.A)

     Biológia

      

      

      

      

      

      

     Biologická olympiáda

     27

     3

     7

     3

     -

     K. Špániková Sx, kat. B projekt.

     časť, 1.m. KK, 3.m. CK

       

      

      

      

      

      

     T. Sokolovský 3.C, kat. A projekt.

     časť, 1.m. KK, 9.m. CK

       

      

      

      

      

      

     E. Madunická Sx, kat. B teoret.

     časť, 6.m. KK

       

      

      

      

      

      

     K. Špániková Sx, kat. B teoret.

     časť, 7.m. KK

       

      

      

      

      

      

     A. Aponyi 4.C, kat. A teoret. časť,

     2.m.KK, 18.m. CK,

       

      

      

      

      

      

     L. Svetlík 4.C, kat. A teoret. časť,

     3.m. KK

       

      

      

      

      

      

     D. Marcinová K, kat. C teoret.

     časť, 2.m. KK

     Chémia

      

      

      

      

      

      

     Chemická olympiáda

     4

     2

     4

     -

     -

     L. Mitošinková Ka, kat. C, 7.m. KK

      

      

      

      

      

      

     M. Fox 1.A, kat. C, 15.m. KK

       

      

      

      

      

      

     D. Marcinová K, kat. D, 9.m. KK

       

      

      

      

      

      

     L. Krelová K, kat. D, 22.m. KK

                                                                                                                           

                                                                                                                             

     Telesná výchova

      

      

      

      

      

      

     Mladý záchranár

      

      

      

      

      

     Urban,      Klement,      Švorcová,

     Pernischová

     Beh

     Olympijského dňa

     30

      

      

      

      

     Vybraný žiaci z ročníkov

     BUĎfit  

      

      

      

      

      

     Trieda 2.B a 2.D

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    92126 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie