• Výsledky a úspechy našich žiakov za školský rok 2018/2019

      

     Názov súťaže

     Počet žiakov

     okr. kolo

     kraj. kolo

     národ. kolo

     medzinár. kolo

      

     Slovenský jazyk a literatúra

      

      

      

      

      

      

     Hollého pamätník

     2

     2

      

      

      

     D. Garžík, T, 1.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     Z. Trojanová, P, 1.m., okr. kolo

     Literárna Senica

     2

      

      

      

     E. Vičanová, Sx, 1.m. + hlavná cena LIC

      

      

      

      

      

      

     M. Juríková, IV.D, 3.m.

     Medziriadky

     2

      

      

     2

      

     E. Vičanová, L. Orlovská, Sx, nár. kolo, finalistky súťaže

     Olympiáda v SJL

     1

     1

      

      

      

     N. Banasová, T, 1.m., okr. kolo

     Anglický jazyk

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda v anglickom jazyku

     71

     6

     5

     1

      

     Z. Mlynáriková, S, 4.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     N. Banasová, T, 3.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     D. Mladenov, Sx, 2.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     P. Jarošová, IV.B, 4.m. kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     D. Šušuk, IV.B, 3.m., nár. kolo

     Mladý prekladateľ 2018

     23

      2

        

      

     T. Lišková, II.A

      

      

      

      

      

      

      D. Valko, II.A

     Cudzie jazyky

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     16

     6

     5

      1

      

     L. S. Mináriková, T, 1.m., kraj. kolo, 2.m., celoslov. kolo

      

      

      

      

      

      

     S. Schmittová, IV.A, 8.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     E. Štubňová, Ka, 7.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     M. Mlynáriková, K, 4.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     E. Salvianyová, Ka, 8.m., kraj. kolo

     Olympiáda vo francúzskom jazyku

     4

     4

     4

      

     A.Ferancová, S, 3.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     P.M. Tremboš, K, 2.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     A.Horváth, Ka, 3.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     M. Kubla, Sp, 1.m., nár. kolo

     Mladý prekladateľ 2018 FRJ

     1

      

     1

      

      

     N. Papcunová, IV.A, 2.m.

     Dejepis

      

      

      

      

      

      

     Dejepisná olympiáda

     5

     5

     5

      

      

     A.Marko, K, 4.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     J. Janičina, P,  6.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     K. Potúčková, P, 7.m.,  kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     D. Šebo, T, 3.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

      E. M. Ábelová, T, 2.m., kraj. kolo

     Občianska náuka

      

      

      

      

      

      

     Mladý Európan

     3

      

     3

      

     N. M. Masaryková, II.D,  J. Chamraz, Sx, A. Beňačka, III.C, 1.m., kraj. kolo, 10.m., nár. kolo

     Olympiáda ľudských práv

     2

      2

      2

      

     N. M. Masaryková, II.D, 6.m., kraj. kolo, úspešná riešiteľka celoštátneho kola

        

      

      

      

      

     A.Beňačka, III.C, 1.m., kraj. kolo, úspešný riešiteľ celoštátneho kola

     Finančná olympiáda

     67

      

      

      

     K. Krajčík, P. Krajčík, II.D, M. Monček, II.C, S. Galovičová, III.B, T. Lišková, II.A, V. Plačková, R. Turzák, Sx

     Výchovy

      

      

      

      

      

      

     Biblická olympiáda

     3

      

     3

      

      

     D. Ruľák,  S. Kumančik, M. Drahovská, 5.m., kraj. kolo

     Biblia očami detí

     1

      

      

     G. Baláková, 2.m., kraj. kolo

     Slávik Slovenska

     1

     1

      1

      

      

     P. Petrovičová, P, 1.m., kraj. kolo

     Matematika

      

      

      

      

      

      

     Matematická olympiáda

     30

     30

     21

     1

     E. Ábelová, T, 4.-8.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     J. Janičina, P, 4.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     S. Banas, Sx, 1.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     K. Potúčková, P, 8.-9.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     N. Banasová, T, 2.-3.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     J. Polonský, I.B, 5.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     M. Poturnay, O, 1.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     M. Poturnay, O, 5.m., celoslov. kolo, postup na IMO vo Veľkej Británii

      

      

      

      

      

      

     M. Pašáková, I.C, 5.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     M. Murín, I.A, 20.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     N. Benková, IV.C, 6.-9.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     M. Kubla, Sp,  6.-9.m., kraj. kolo

     Pytagoriáda

     73

     7

      

      

      

     N. Banasová, T, 1.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     M. Monček, T, 3.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     T. Kopún, P, 1.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     J. Janičina, P, 2.m., okr. kolo

     Matematický náboj

     10

      

      

     10

      

     družstvo juniorov - 35.miesto

      

      

      

      

      

      

     družstvo seniorov - 7.miesto

     Matematický klokan

     41

      

      

     41

      

     S. Šulgan, II.A, 1.-26.miesto

      

      

      

      

      

      

     T. Lukáč, Sp, 1.-20. miesto

      

      

      

      

      

      

     M. Poturnay, O, 1.-20. miesto

     MAKS

     23

      

      

      4

      

     M. Mlynáriková, K, 1.-11.miesto

      

      

      

      

      

      

     E. Kamenická, K, 1.-11.miesto

      

      

      

      

      

      

     M. Monček, T, 1.-9.miesto

      

      

      

      

      

      

     Z. Mlynáriková, S, 1.-24.miesto

     Náboj JUNIOR

     8

      8

      

      

      

     1.družstvo – Trojan, Dimitrovová, Klement, Mlynáriková – 1.m, okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     2.družstvo – Banasová, Ábelová, Buchman, Šebo – 3.m., okr. kolo

     Fyzika

      

      

      

      

      

      

     Fyzikálna olympiáda

     10

     10

     7

      

      

     S. Banas, Sx, 3.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     S. Brezina, III.C, 1.m., kraj. kolo

     Fyzikálny náboj

      20

      

      

      20

      

     1.družstvo juniorov – 40.m, 2.družstvo juniorov – 48.m.

      

      

      

      

      

      

     1.družstvo seniorov – 7.m., 2.družstvo seniorov – 46.m.

     Archimediáda

     2

     2

      

      

      

     A.Žlnayová, S, 5.m., úspešná riešiteľka

      

      

      

      

      

      

     F. Sova, S, 5.m., úspešný riešiteľ

     Geografia

      

      

      

      

      

      

     Geografická olympiáda

     7

     4

     1

     1

      

     P. M. Tremboš, K, 1.m., okr. kolo, 2.m., kraj. kolo, úspešný riešiteľ celoslov. kola

      

      

      

      

      

      

     L. Hýrošš, 8.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     A.Žlnayová, 10.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     M. Kubranský, 11.m., kraj. kolo

     Biológia

      

      

      

      

      

      

     Biologická olympiáda

     17

     8

     11

     2

      

     F. Nedelka, T, 3.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     K. Špániková, K, 1.m., kraj. kolo, 11.m., celoslov. kolo

      

      

      

      

      

      

     D. Marcinová, S, 3.m., okr. kolo, 1.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     L. Krelová, S, 6.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     J. Janičina, P, 12.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     B. Barátová, P, 13.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     E. M. Ábelová, T, 1.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     E. Kamenická, K, 2.m., okr. kolo, 10.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     T. Jankovičová, III.B, 13.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     N. Opialová, III.B, 14.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     L. Ilavská, III.B, 18.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     H. Karasová, IV.B, 19.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     N. Mičová, Sx, 2.m., kraj. kolo, 4.m., nár. kolo

      

      

      

      

      

      

     Ž. Šmídová, IV.A, 11.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     A.Nováková, IV.B, 25.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     M. Špacír, IV.B, 26.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     B. Blštáková, IV.B, 28.m., kraj. kolo

     Chémia

      

      

      

      

      

      

     Chemická olympiáda

     4

     2

     2

      

      

     P. Tremboš, K, 2.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     N. Bičanová, K, 10.m., okr. kolo

      

      

      

      

      

      

     S. Hrabovská, II.B, 4.m., kraj. kolo

      

      

      

      

      

      

     M. Seewaldová, II.B, 17.m., kraj. kolo

     Telesná výchova

     250

     250

     100

     80

      

      

     Školské majstrovstvá SR

      

      

      

      

      

     1.miesto – vedomostná súťaž o olympizme – B. Blštáková, IV.B, T. Kublová, Sp, A. Kadlec, IV.D

      

      

      

      

      

      

     3. miesto - orientačný beh, štafeta – K. Švorcová, K, S. Macejková, T, E.P. Biscontini, P, K. Gražďová, T

      

      

      

      

      

      

     2 x 3.miesto – orientačný beh, štafeta – B. Drahovský, II.C, S. Šulgan, II.A, D. Horil, Sp

      

      

      

      

      

      

     4.miesto - orientačný beh - družstvo dievčat (K. Švorcová, S. Macejková, P.E. Biscontini, K. Gražďová)

      

      

      

      

      

      

     4.miesto – atletika (Gaudeamus igitur) – D. Horil, Sp

      

      

      

      

      

      

     4.miesto – silový 5-boj (Gaudeamus igitur) – T. Ráciková, I.A

      

      

      

      

      

      

     5.miesto – orientačný beh – N. Pločeková, Sp, T. Danková, Ka, S. Ciklaminiová, I.C

      

      

      

      

      

      

     6.miesto – basketbal – družstvo dievčat (M. Dovčíková, S. Gavláková, V. Brišková, R. Gratke, M. Kleinová, T. Sasáková, J. Orlovská, M. Michalidesová, L. Rypáková)

      

      

      

      

      

      

     7.miesto – družstvo chlapcov bedminton – I. Bielesch, P, M. Kalinčík, K

     Krajské kolá súťaží

      

      

      

      

      

     1.miesto – šach – M. Musaev, P

      

      

      

      

      

      

     1.miesto – šach – P. Jančovičová, I.B

      

      

      

      

      

      

     1.miesto – šach – K. Šiška, III.A

      

      

      

      

      

      

     1.miesto – družstvo chlapcov ZŠ – bedminton – I. Bielesch, P, M. Kalinčík, K

      

      

      

      

      

      

     1.miesto – družstvo – zrýchlený šach – S. Brezina, A. Gažovič, III.C, K. Šiška, III.A, P. Jančovičová, I.B

      

      

      

      

      

      

     1.miesto – atletika - D. Horil, Sp

      

      

      

      

      

      

     1.miesto – silový 5-boj - T. Ráciková, I.A

      

      

      

      

      

      

     1.miesto – družstvo dievčat – basketbal – J. Orlovská, M. Kleinová, T. Sasáková, II.A, S. Gavláková, I.A, M. Dovčíková, I.C, V. Brišková, II.DS. Hrabovská, E. Holániová, II.B, M. Michalidesová, IV.A

      

      

      

      

      

      

     1.miesto – družstvo dievčat – orientačný beh – N. Pločeková, S. Ciklaminiová, T. Danková

      

      

      

      

      

      

     1.miesto – družstvo chlapcov – orientačný beh – B. Drahovský, II.C, S. Šulgan, II.A, D. Horil, Sp

      

      

      

      

      

      

     1.miesto – družstvo žiačok – orientačný beh – Ž. Čuboňová, S. Macejková, T, K. Švorcová, K

      

      

      

      

      

      

     2.miesto – aerobic – K. Stanová, IV.A

      

      

      

      

      

      

     2.miesto – družstvo chlapcov – bedminton – F. Bučko, Š. Šmída, Sp

      

      

      

      

      

      

     2.miesto – družstvo dievčat – bedminton – K. Baďurová, R. Gratke, Sp

      

      

      

      

      

      

     2.miesto – družstvo chlapcov – cezpoľný beh – P. Taraba, III.A, O. Kusenda, O, F. Korec, IV.C

      

      

      

      

      

      

     2.miesto – atletika – T. Kubla, Sp 

        

      

      

      

      

     2.miesto – atletika štafeta 4x100 m – N. Pločeková, T. zubáková, S. Strečanská, N. Cesneková

      

      

      

      

      

      

     2.miesto – družstvo dievčat - volejbal

      

      

      

      

      

      

     3.miesto – aerobic – A. Aponyi, II.C

      

      

      

      

      

      

     3.miesto – atletika – švédska štafeta

      

      

      

      

      

      

     3.miesto – Župný race – Spartan race – B. Blštáková, IV.B

      

      

      

      

      

      

     4.miesto – šach – M. Masárová, II.B, účasť na MSR

     EXPERT

      72

      

      

      

      

      

     Expert G34

      

      

      

     2

      

     M. Poturnay, O, 1.m. – Mozgolamy, 2.m. – Svetobežník, N. Banasová, T, 1.m. – Mozgolamy, 4.m. – Dejiny, udalosti, umenie

     Expert 8

      

      

      

     5

      

     R. Turzák, Sx, 1.m. – Góly, body, sekundy

     Piešťanské hry

     28

      

      

      

      

     4.miesto

     Basketbalová liga ZŠ

     12

      

      

      

      

     3. miesto

     Beh študentstva

     15

      

      

      

      

      

     Beh Olympijského dňa

     10

      

      

      

      

      

     Okresné kolá rozličných súťaží

      

      

      

      

      

     atletické športy, basketbal, veslovanie, volejbal, hádzaná, futbal, futsal, streľba, vybíjaná, streetball, malý futbal, Ekoposter

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie