• Výsledky a úspechy našich žiakov za školský rok 2021/2022

      

     Názov súťaže

     Počet žiakov

     Meno žiaka, trieda, umiestnenie

     (krajské a celoštátne kolo)

     škol. kolo

     okr. kolo

     kraj. kolo

     celoštátne kolo

     medzinár.

     kolo

     Slovenský jazyk a literatúra

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda v SJL

     17

     3

     2

      

      

     Elise Mária Ábelová (Sx) – 3. m. KK kat. B, Jakub Redvanský (III.A) – 5. miesto KK kat. A

     René Anasoft

     litera

     gymnazistov

      

      

      

      

      

     Jarmila Bačová, (IV.B), reprezentovala v celoslovenskom vyhlásení výsledkov v Rádiu Devín

     Literárna súťaž – DenníkN

      

      

      

     1

      

     Nina Bičanová (Sp) - 2. miesto celoslovenské kolo

     Anglický jazyk

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda v anglickom jazyku

     48

     4

     3

     1

      

     Elise Ábelová, (Sx) – 3. miesto v celoštátnom kole, 1. miesto v KK, Oliver Kopún, (O) – 2.miesto v KK,

     Monika Strapková – 5. miesto v KK

      Tranzistor

      

      

      

     2

      

     Oliver Tremboš, II.B – 2. miesto v celoštátnom kole,

     Hung Nguyen Manh, III.B – 3.m v celoštátnom kole

     Jazykový kvet Ťukni 2022

      

      

     13

     2

      

     Kornélia Čačíková, I.B – 4. miesto v celoštátnom kole,

     Zoja Mlynáriková, Ka - 2. miesto v celoštátnom kole

     Cudzie jazyky

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     23

     7

     7

     2

      

     1. miesto -  kat. 1C kraj. kolo: Ella Marie Mináriková 

     1. miesto – kat. 2C kraj. kolo: Laura Sophie Mináriková (Sx) 

     3. miesto – kat. 2A kraj. kolo: Zoja

     Mlynáriková (Ka)

     Olympiáda vo francúzskom jazyku

      

      

     5

     1

      

     Alžbeta Matyšáková (S) – 2. m.

     kraj. kolo kat. 1A

     Lujza Seitlerová (T) – 3. m. kraj.

     kolo kat. 1B

     Oliver Ján Tremboš (II.B) – 1. m.

     kraj. kolo kat. 2A

     Adela Čechvalová (III.B) – 3. m. kraj. kolo kat. 2B

      

      Dejepis

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda

     18

     6

     2

      

      

     Samuel Elčík (tercia) – 4. miesto, kategória D, krajské kolo Karolína Gonová (sekunda) – 3. miesto, kategória E, krajské kolo

     Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií

      

      

      

     3

      

     Andrej Marek (septima), Patrik Miroslav Tremboš (septima) a Jakub

     Rendvanský (III.A) – 1.miesto

     Občianska náuka

      

      

      

      

      

      

     Olympiáda ľudských práv

     18

      

     4

     2

      

     3. miesto v krajskom kole Romana

     Švecová a postup do celoštátneho kola; 5. miesto v krajskom kole Lukáš Mojžiš a postup do celoštátneho kola

     Mladý Európan

     Europe Direct

     14

      

     3

      

      

     2. miesto v krajskom kole: Oliver

     Marek, Viktória Drábiková, Andrej Marek

     European Union – Chair for European

     Comission in

     Slovakia

      

      

     2

     1

      

     Romana Švecová – 3. miesto v celoštátnom kole súťaže vyhlásenej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku

     Matematika

      

      

      

      

      

      

     Matematická olympiáda

      

      

      

      

      

      

      Kat. B

     1

      

     1

      

      

     Natália Banasová (Sx) – 8. miesto

      Kat. C 

     5

      

     1

      

      

     Matej Kubranský  (Kv) – 15. miesto

      Kat. Z6

     6

     6

      

      

      

      

      Kat. Z7

     5

     5

      

      

      

      

      Kat. Z8

     5

     5

      

      

      

      

      Kat. Z9

     3

     3

      

     4

      

      

     MAKS

      

      

      

     22

      

     Šimon Kovár (S) – 5. miesto

     Pytagoriáda

      

      

      

      

      

      

      Kat. P6

     25

      

      

      

      

      

      Kat. P7

     23

      

      

      

      

      

      Kat. P8

     24

      

      

      

      

      

     Mat. náboj

      

      

      

     20

      

      

     Finančná olympiáda

      

     32

     1

      

      

      

     Fyzika

      

      

      

      

      

      

     Náboj Junior

      

      

      

     2 tímy

      

      

      

     Fyzikálny náboj – jún.

      

      

      

     3 tímy

      

      

      

      

     Fyzikálny náboj – sen.

      

      

      

     2 tímy

      

      

      Fyzikálna olympiáda

      

      

      

      

      

      

     Kat. C

      

      

     1

      

      

      

     Kat. D

      

      

     4

      

      

      

     Olympiáda mladých vedcov (IJSO)

      

      

      

     1

      

     CK: Lesia Mašánová, P, 66. m.

     Geografia

      

      

      

      

      

      

     Geografická olympiáda

     13

      

     7

      

      

      

     Geografický korešp. seminár

      

      

      

     2

      

     2. miesto – Patrik Tremboš (O)

     7. miesto – Oliver Tremboš (II.B)

     Biológia

      

      

      

      

      

      

     Biologická olympiáda

      

      

      

      

      

      

      Kat. C

     1

     1

      

      

      

      

      Kat. B

     15

      

     2

     1

      

     Ema Bačová (II.C) – 2.miesto, Oliver Ján Tremboš (II.B) –

     10.miesto  - kraj

     Ema Bačová (II.C) – 17.miesto slovensko

      Kat. A

     13

      

     2

      

      

     Ela Bandžuchová (V.B) – 3.miesto,

     Veronika Bartovičová (IV.C) - 18.miesto - KK

     Chémia

      

      

      

      

      

      

     Chemická olympiáda

      

      

      

      

      

      

     Kat. D

     1

     1

     1

      

      

     Viktor Berecz (kvarta) – 1.miesto

      Kat. B

     2

      

      

      

      

      

      Kat. C

     1

      

     1

      

      

     Dominika Marcinová (kvinta) –

     5.miesto

     SOČ

     3

      

     3

     1

      

     Sabína Zureková (IV.A) – 4.miesto (KK),

     Natália Mária Mesáková (III.C) –

     4.miesto (KK),

     Lucia Kubranová (IV.C) – 2.miesto

     (KK),

     Lucia Kubranová (IV.C) – 6.miesto (CK)

      

     Náboženská výchova

      

      

      

      

      

      

     Biblia očami detí a mládeže

      

      

     3

      

      

     Vanesa Šutková 3 miesto II.A,

     Nela Mečírová 3.miesto,Kvinta,

     Lucia Drahovská 2.miesto I.A

     Telesná výchova

      

      

      

      

      

      

     Mladý záchranár

      

      

     4

      

      

     17. miesto Vulgan, Kišš, Šandorová,

     Valová (všetci II.C)

     Basketbal

      

     8

      

      

      

     Dievčatá 1. miesto: Gavláková 

     III.C, Kubalová Sp.,  Bičanová  Sp.,

     Dérová  III. A, Hladká IV. B,

     Valová II.C, Školková II.D,

     Mičutková II.C

      Florbal

      

     10

      

      

      

     Chlapci 2 miesto: Chmelo (oktáva), Kopún (okt.) , Tomaga (III.B),

     Stanko (III.B) , Petruška (II.A), Kúdela (III.C), Kubala (kvarta),

     Gono (III.D), Melicher (IV.D),

     Kardhordó (3.B)

      Atletika

     -

     -

     8

     -

     -

     Hrdina (2.C.) 8. m., Sloboda (IV.D)

     2.m., Kollár (II.A) 3.m.,  Pisarčík (oktáva) 3.m., Černeková (III.C),

     Kubala (kvinta), Mesáková(III.C), Žilinka (II.D) 3.miesto zmiešaná štafeta

      Silový 5boj

     -

     -

     3

     -

     -

     Chmelo (oktáva), Hadbábny (IV.C), Sloboda (IV.C.), Németh (oktáva)

      Aerobic

     -

     -

     8

     1

     -

     Mesáková (III.C) – 1. miesto kraj a postup na MSR, Černeková (III.C), Masaryková, Babincová

     (1.D), Horňáková (II.D), Korcová, Wiedermannová (III.B), Reginová (IV.C) – všetky umiestnené v prvej 10.

     Cezpoľný beh

     -

     8

     -

     -

     -

     Dievčatá 2 miesto: Vatrtová, Ciklaminiová, Černeková Chlapci 4. miesto: Kubranský ,

     Haberern, Kaleta, Kubala, Pabiš

     (všetci kvarta)

      Bedminton

     -

     8

     8

     8

     -

     Seitlerová L. (tercia), Seitlerová S. (II.D) 6. miesto na MSR,

     Bieleschová E. (príma), Bieleschová

     P. (sexta)

     Bielesch I. (kvarta), Monček (sexta), Šebo (sexta), Matečný (tercia) 5.

     miesto na MK

      Golf

     -

     -

      

     3

     -

     1. miesto na MSR - Tobias Munk

     (II.B), Laura Póšová (I.B), Zoja

     Trojanová (kvarta)

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie