Navigácia

Informácie pre budúcich študentov gymnázia

 

Výsledková listina prijímacích skúšok do prvého ročníka 4-ročného štúdia v šk.r. 2018/19

Výsledková listina prijímacích skúšok do prvého ročníka 8-ročného štúdia v šk.r. 2018/19

 

 

 

Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 8-ročného štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2018/2019 bude dňa

24. mája 2018 (štvrtok) od 15.00 do 16.00 h

v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 007 na prízemí.

Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2018/2019 bude dňa

25. mája 2018 (piatok) od 14.00 do 16.00 h

v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 007 na prízemí.

Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka. Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

 

 

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2018/2019

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia na školský rok 2018/2019

 

Výsledková listina prijímacích skúšok do 1. ročníka na bilingálne štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch v školskom roku 2018/2019

 

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka päťročného bilingválneho štúdia na školský rok 2018/2019

 

Vzorové úlohy z ANJ pre bilingválne štúdium

Vzorové úlohy z MAT pre bilingválne štúdium

Vzorové úlohy z MAT pre 1. ročník 8-ročného štúdia

Vzorové úlohy z MAT pre 1. ročník 4-ročného štúdia

Vzorové úlohy zo SJL pre deviatakov

Ukážkové úlohy na PS bilingválne štúdium zo SJL

 

Rady na prijímacie skúšky

 

Ukážky úloh zo SJL z prijímacích skúšok do prímy v máji 2012 

Ukážky úloh z matematiky z prijímacích skúšok do prímy

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688