• Dnes je
  Sobota 15. 5. 2021
  • jún 2021
    • 01
    • Ut
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Iná udalosť
  • máj 2021
    • 14
    • Pi
    • Prednáška v Balneologickom múzeu Imricha Wintera
     I.D
    • 14. 5.
     1.
    • Exkurzia
    • 12
    • St
    • Ako podporiť návrat žiakov do škôl-vychádzka do prírody
     I.A, I.B, I.C, I.D, príma, II.A, II.B, II.C, II.D, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima
    • 12. 5.
     1.-4
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 12
    • St
    • Cesta do Tokia
     III.A, III.B, III.C, III.D, IV.B
    • 12. 5.
     1.-4
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 11
    • Ut
    • Ako podporiť návrat žiakov do škôl
     kvinta, kvarta, IV.B, tercia, III.D, III.C, III.B, III.A, sekunda, II.D, II.C, II.B, II.A, príma, I.D, I.C, I.B, I.A, septima, sexta
    • 11. 5.
     1.
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 10
    • Po
    • Prijímacie pohovory
     I.A, I.B, I.C, I.D, príma, II.A, II.B, II.C, II.D, sekunda, III.A, III.B, III.C, III.D, tercia, IV.B, kvarta, kvinta, sexta, septima
    • 10. 5.
     0-8
    • Dištančná výučba
    • 10
    • Po
    • I.A, I.B, I.C, I.D, príma, II.A, II.B, II.C, II.D, sekunda, III.A, III.B, III.C, III.D, tercia, IV.B, kvarta, kvinta, sexta, septima
    • 10. 5.
     0-8
    • Dištančná výučba
    • 06
    • Št
    • I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, IV.B, kvinta, sexta, septima
    • 6.-7. 5.
    • Dištančná výučba
  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie