Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alica Klapicová
Učebňa U005 - I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Škultétyová
Učebňa U201 - I.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Dzurová
Učebňa U006 - I.C
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrid Krajčíriková
Učebňa U007 - I.D
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ľubica Synaková
Učebňa U205 - II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radka Grosmannová
Učebňa U207 - II.B
Foto
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Peter Rusnák, PhD.
Učebňa U206 - II.C
Foto
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Miroslava Kubalová
Učebňa U203 - II.D
Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Róbert Paradi
Učebňa U008 - III.A
Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Kubincová
Učebňa U103n - III.B
Foto
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jendrichovská, PhD.
Učebňa U009 - III.C
Foto
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ján Šmída
Učebňa U010 - III.D
Foto
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Obuchová
Učebňa U005n - IV.A
Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Edita Kohutovičová
Učebňa U104n - IV.B
Foto
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Maceková
Učebňa U006n - IV.C
Foto
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radim Urban
Učebňa U007n - IV.D
Foto
príma Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Eva Domonkosová
Učebňa U105 - príma
sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Dvořáková
Učebňa U101 - sekunda
Foto
tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Kertészová
Učebňa U107 - tercia
Foto
kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Knapcová
Učebňa U102 - kvarta
Foto
kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ivana Papcunová
Učebňa U202 - kvinta
Foto
sexta Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jaroslav Horváth
Učebňa U103 - sexta
Foto
septima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Šimová
Učebňa U106 - septima
Foto
oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Lívia Rajnáková
Učebňa U102n - oktáva
Foto

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688