Navigácia

Aktivity

 

  Rozvíjanie odborných vedomostí
 • predmetové olympiády (M, F, CH, B, G, prog., cudzie jazyky)

 • korešpondenčné semináre (M, F, prog.)

 • SOČ - školská odborná činnosť

 • súťaže Zenit, Pytagoriáda

 • nadštandardné výberové hodiny


 

Športové aktivity
 • basketbal

 • volejbal

 • atletika

 • fitness

 • turistika

 • stolný tenis

 • šach

 • lyžiarsky kurz

 • kurz plávania

 • kurz na ochranu človeka a prírody spojený s vysokohorskou turistikou a splavom riek


 

Spoločenské aktivity
 • imatrikulácia žiakov 1. ročníka

 • študenti bavia študentov (prierez programov zo stužkových slávností)

 • návštevy divadelných a filmových predstavení, výchovných koncertov a výstav

 • kurz spoločenského správania a tanca

 • exkurzie

 • výlety a poznávacie zájazdy po Slovensku aj do zahraničia (Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko)

 • výmenné pobyty študentov (Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Holandsko)


 

Iné aktivity
 • kurz dopravnej výchovy (vodičské oprávnenie)

 • časopis Gymnazista

 • mažoretky

 • spevokol Máj

 • folklórny súbor Máj (internetovú prezentáciu nájdete tu)

 • záujmové krúžky (fotografický, výtvarný a navrhovania odevov, cudzích jazykov, internetový, výpočtovej techniky, psychologický, športové, ...)


 

Stravovanie
 • jedáleň v budove školy

 • bufet

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688