Navigácia

Zamestnanci školy

Zamestnanci školy , šk.r. 2016/2017


 

Vedenie školy

 • Mgr. Miroslava Hanková
  riaditeľka školy
 • RNDr. Jana Dugátová, CSc.
  zástupkyňa riaditeľky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
 • Ing. Erika Horváthová
  zástupkyňa riaditeľky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

 

 

 

Pedagogickí pracovníci
         
RNDr.  Barančík Peter   Učiteľ
Mgr.  Bekö Štefan   Učiteľ
Mgr.  Bertoliová Dagmar   Učiteľka
Mgr.  Číž Ján   Učiteľ
Ing.  Čúzyová Oľga   Učiteľka
Mgr.  Dolinský Branislav   Učiteľ
RNDr.  Domonkosová Eva   Učiteľka
Mgr.  Domonkoš Daniel   Učiteľ
Mgr.  Drahovská Viera   Učiteľka
Mgr.  Dubovská Miroslava   Učiteľka
Mgr.  Dunčko Lukáš   Učiteľ
Mgr.  Dvořáková Zuzana   Učiteľka
Mgr.  Dzurová Katarína   Učiteľka
Mgr.  Gašparová Daniela   Učiteľka
Mgr.  Gregoričková Mária   Učiteľka
Mgr.  Grosmannová Radka   Učiteľka
Ing.  Hižová Janka   Učiteľka
PhDr.  Holíková Anna   Učiteľka
Mgr.  Chamrazová Andrea   Učiteľka
Mgr.  Jendrichovská Zuzana , PhD. Učiteľka
Mgr.  Kertész Tibor   Učiteľ
Mgr.  Kertészová Anna   Učiteľka
Ing. Klapicová Alica   Učiteľka
Mgr.  Knapcová Andrea   Učiteľka
Mgr.  Kohutovičová Edita   Učiteľka
Ing Krajčíriková Ingrid   Učiteľka
RNDr.  Kubalová Miroslava   Učiteľka
Mgr.  Kubincová Patrícia   Učiteľka
Mgr.  Maceková Mária   Učiteľka
Mgr.  Mamráková Margita   Učiteľka
Mgr.  Maro Milan   Učiteľ
Mgr.  Mašánová Jarmila   Učiteľka
Mgr.  Matúšová Anna   Učiteľka
Mgr.  Mičutková Gabriela   Učiteľka
Mgr.  Obuchová Denisa   Učiteľka
PaedDr.  Papcunová Ivana   Učiteľka
Mgr.  Paradi Róbert   Učiteľ
RNDr.  Rajnáková Lívia   Učiteľka
PhDr.  Rusnák Peter , PhD. Učiteľ
Mgr.  Studénková Jana   Učiteľka
Mgr. Ševčík Roman   Učiteľ
Mgr.  Šimová Stanislava   Učiteľka
Mgr. Škultétyová  Katarína   Učiteľka
RNDr.  Šmída Ján   Učiteľ
Mgr.  Urban Radim   Učiteľ
Mgr.  Vavrínová Barbara   Učiteľka
Mgr.  Vavrová Barbora   Učiteľka

 

Nepedagogickí pracovníci    
       
Ing.  Ruľáková Zuzana ekonómka
Mgr.  Garžíková Iveta vedúca sekretariátu
  Bednáriková Ľubica mzdová účtovníčka
Bc. Truhlářová Martina tajomníčka
  Cimoradská Katarína správkyňa knižnice
  Ondrejka Roman správca IT, technik VT, koordinátor pre ISIC/ITIC
Ing. Metelka Jozef školník
  Nádaská Ľubica správkyňa športovej haly
  Juriš Jozef správca športovej haly, údržbár
  Kopečková Alena spojovateľka, vrátnička
  Rýchliková Beáta upratovačka
  Jakubeková Jana upratovačka
  Jendrušáková Miloslava upratovačka
  Kováčová Gabriela upratovačka
  Petrovičová Jana upratovačka
  Šatanová Beáta upratovačka

 

 

Externí pracovníci      
         
  Montgomery Peter St John   Učiteľ
Mgr.  Dolinský Branislav   kaplán

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688

Kalendár