Navigácia

Zamestnanci školy

Zamestnanci školy , šk.r. 2017/2018


 

Vedenie školy

 

 • Mgr. Miroslava Hanková
  riaditeľka školy
 • RNDr. Jana Dugátová, CSc.
  zástupkyňa riaditeľky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
 • Ing. Erika Horváthová
  zástupkyňa riaditeľky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

 

  Pedagogickí pracovníci

 

RNDr. 

Barančík

Peter

 

Učiteľ

Mgr. 

Bertoliová

Dagmar

 

Učiteľka

 

Corticelli

Eva

 , MSc.

Učiteľka

Mgr. 

Číž

Ján

 

Učiteľ

Ing. 

Čúzyová

Oľga

 

Učiteľka

RNDr. 

Domonkosová

Eva

 

Učiteľka

Mgr. 

Domonkoš

Daniel

 

Učiteľ

Mgr. 

Dubovská

Miroslava

 

Učiteľka

Mgr. 

Dunčko

Lukáš   Učiteľ
Mgr.  Dvořáková Zuzana   Učiteľka
Mgr.  Dzurová Katarína   Učiteľka
Mgr.  Gašparová Daniela   Učiteľka
Mgr.  Gregoričková Mária   Učiteľka
Mgr.  Grosmannová Radka   Učiteľka
PhDr.  Holíková Anna   Učiteľka
PaedDr.  Horváth Jaroslav   Učiteľ
Mgr.  Chamrazová Andrea   Učiteľka
Mgr.  Jendrichovská Zuzana , PhD. Učiteľka
Mgr.  Jobusová Martina   Učiteľka
Mgr.  Kertész Tibor   Učiteľ
Mgr.  Kertészová Anna   Učiteľka
Ing.  Klapicová Alica   Učiteľka
Mgr.  Knapcová Andrea   Učiteľka
Mgr.  Kohutovičová Edita   Učiteľka
Ing.  Krajčíriková Ingrid   Učiteľka
RNDr.  Kubalová Miroslava   Učiteľka
Mgr.  Kubincová Patrícia   Učiteľka
Mgr.  Lőfflerová Marta   Učiteľka
Mgr.  Maceková Mária   Učiteľka
Mgr.  Maro Milan   Učiteľ
Mgr.  Mašánová Jarmila   Učiteľka
Mgr.  Mičutková Gabriela   Učiteľka
Ing.  Nemčeková Janka   Učiteľka
Mgr.  Obuchová Denisa   Učiteľka
Mgr.  Oravcová Martina   Učiteľka
PaedDr.  Papcunová Ivana   Učiteľka
Mgr.  Paradi Róbert   Učiteľ
RNDr.  Rajnáková Lívia   Učiteľka
PhDr.  Rusnák Peter , PhD. Učiteľ
Mgr.  Studénková Jana   Učiteľka
RNDr.  Synaková Ľubica   Učiteľka
Mgr.  Ševčík Roman   Učiteľ
Mgr.  Šimová Stanislava   Učiteľka
Mgr.  Škultétyová Katarína   Učiteľka
RNDr.  Šmída Ján   Učiteľ
Mgr.  Urban Radim   Učiteľ
Mgr.  Urbanová Ondrejka   Učiteľka
Mgr.  Vagáňová Tatiana   Učiteľka
Mgr.  Vavrínová Barbara   Učiteľka
Mgr.  Vavrová Barbora   Učiteľka

 

  Nepedagogickí pracovníci     
       
Ing.       Ruľáková Zuzana        ekonómka
Mgr.  Garžíková Iveta   vedúca sekretariátu
  Bednáriková Ľubica   mzdová účtovníčka
Bc. Truhlářová Martina   tajomníčka
  Cimoradská Katarína   správkyňa knižnice
  Ondrejka Roman   správca IT, technik VT, koordinátor pre ISIC/ITIC
Ing. Metelka Jozef   školník
  Nádaská Ľubica   správkyňa športovej haly
  Juriš Jozef   správca športovej haly, údržbár
  Kováčová Gabriela   spojovateľka, vrátnička
  Rýchliková Beáta   upratovačka
  Jakubeková Jana   upratovačka
  Jendrušáková Miloslava   upratovačka
  Ondrejková Anna   upratovačka
  Petrovičová Jana   upratovačka
  Rybnikárová Mária   upratovačka
  Šatanová Beáta   upratovačka
  Veličová Jaroslava   upratovačka

 

 

  Externí pracovníci

Mgr.  Dolinský Branislav   Kaplán
  Montgomery Peter St John   Učiteľ

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688