Navigácia

Zmluvy Objednávky Faktúry

Zmluvy, obj., faktúry

Zmluvy

 

Od decembra r. 2012 sú zmluvy, objednávky a faktúry zverejnené na stránkach TTSK.

 

 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 1/2011  Textová verzia - 04.03.2011

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: prenájom prevádzky bufetu s rýchlym občerstvením 

Druhá zmluvná strana: Helga Hrehorčíková

 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2/2011  Textová verzia - 04.03.2011

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: prenájom telocvične za učelom zabezpečenia športovej činnosti

Druhá strana: Matej Hrubý

 

Zmluva o dielo  Textová verzia - 03.03.2011

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: Oprava plochej strechy ako hrebeňa hlavnej strechy hlavnej budovy školy

Druhá strana: ROBO Piešťany, a.s.

 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 3/2011 Textová verzia - 11.05.2011

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: prenájom telocvične za účelom zabezpečenia športovej činnosti

Druhá strana: Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom, Javorinská 19

 

Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.4/2011 Textová verzia - 24.6.2011

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: prenájom časti strechy - strešnej konštrukcie

Druhá strana: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Zmluva o zabezpečení stravy  Textová verzia - 30.6.2011

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: zabezpečenie stravy

Druhá strana: Stredná Odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

 

Zmluva o dielo č.5/2011 Textová verzia - 22.11.2011

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: kuchynské vybavenie

Druhá strana: GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.

 

Zmluva o činnosti bezpečnostno-technickej služby Textová verzia - 11.11.2011

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: vykonávanie úloh bezpečnostno-technickej služby

Druhá strana: Ing. Ján Bugár

 

Zmluva o dielo - stravovací system Textová verzia - 20.12.2011/18.12.2011

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: montáž a inštalácia stravovacieho informačného systému

Druhá strana: ANETE SR, spol.s.r.o.

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.14/2011 Textová verzia - 21.10.2011/19.10.2011

Potvrdenie o zverejneni zmluvy

Popis: prenájom priestorov telocvične

Druhá strana: EKOM, s.r.o.

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.15/2011 Textová verzia - 21.10.2011/19.10.2011

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: prenájom priestorov telocvične

Druhá strana: TRADE TISING s.r.o

 

Zmluva o dielo Textova verzia - 19.1.2012 / 17.1.2012

Potvrdenie o zverejneni zmluvy

Popis: rekonštrukcia kanalizácie

Druhá strana: RAVING a.s.

 

Zmluva o bežnom účte Textová verzia - 8.2.2012 / 7.2.2012 príloha1, príloha2, príloha3

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: zariadenie a využívanie služby Homebanking

Druhá strana: Slovenská sporiteľna a.s.

 

Dodatok č.1 k Čiastkovej kúpno - predajneje zmluve - 10.2.2012

Popis: predaj kancelárskych potrieb

Druhá strana: Milan Letovanec Lemax

 

Darovacia zmluva č. 0740/2011 - 19.4.2012

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: darovanie IT techniky

Druhá strana: Štátny pedagogický ústav

 

Darovacia zmluva č. 0741/2011 - 19.4.2012

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: darovanie IT techniky

Druhá strana: Štátny pedagogický ústav

 

Darovacia zmluva č. 0742/2011 - 19.4.2012

Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Popis: darovanie IT techniky

Druhá strana: Štátny pedagogický ústav

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688