• Vianočný pozdrav od našich najmenších gymnazistov
     • Vianočný pozdrav od našich najmenších gymnazistov

     • Tak ako je na gympli zvykom,

      príma je vždy veľkým hitom.

      Tento rok bol ťažký divný,

      preto báseň od nás prijmi.

       

      Letí, letí vločka

       

      Letí, letí vločka snehová,

      krásna, aj keď príliš ľadová.

      Krehká ako láska, ako šťastie,

      vravia o nej melódie, básne.

       

      Letí, letí do bielučkých snov,

      tam do sveta chrabrých hrdinov.

      Nekonečná cesta, ktorá rastie,

      hľadá vzácnu vec - hľadá šťastie.

       

      Letí, letí ďalej do neznáma,

      nie je jej smutno, lebo nie je sama.

      Letia s ňou jej sestry a jej bratia,

      vedia, že sa nikdy nestratia.

       

      A po dlhej ceste mrazivej,

      veľmi dlhej a namáhavej.

      Našla to čo chcela - našla šťastie.

      Veď o ňom vravia všetky krásne básne.  

       

    • Pytagoriáda – školské kolo
     • Pytagoriáda – školské kolo

     • Dňa 10. decembra 2020 prebehlo online formou školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA, do ktorej sa zapojili žiaci prímy až tercie.

      Úspešnosť žiakov vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorú prežívame, bola skvelá. Z prímy bolo 18 úspešných riešiteľov, zo sekundy 9 a z tercie 10. Na najvyšších priečkach jednotlivých tried sa umiestnili títo žiaci:

       PRÍMA

      1. miesto – Dorotea Pajtová

      2. miesto – Adam Ferech

      3. miesto – Tibor Varinský

      SEKUNDA

      1. miesto – Adrian Šebo

      2. miesto – Jakub Kalnický

      3. miesto – Tibor Varinský

      TERCIA

      1. miesto – Jozef Janičina

      2. miesto – Elisa Biscontini

      3. miesto – Martin Paulík

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a v ďalšom kole, ktoré by sa malo uskutočniť v apríli, im prajeme veľa úspechov.

      Marta Löfflerová

    • Pandémia nám nepokazila chuť dobrovoľne pomáhať
     • Pandémia nám nepokazila chuť dobrovoľne pomáhať

     • Blíži sa záver kalendárneho roka. Mnohí z nás už tradične hodnotia rok predchádzajúci. Ani nás dobrovoľníkov bilancia aktivít v 1. polroku školského roka 2020/2021 neobišla. Spomíname na minuloročné aktivity, predovšetkým na tie predvianočné, ktoré nám robili radosť. A veruže ich bolo dosť.

      Tento rok je poznačený pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorá stále neutícha. Aj napriek rýchlo šíriacemu sa vírusu sme sa nenechali odradiť. Stihli sme niekoľko dobrovoľníckych aktivít, na ktoré budú študenti dlho spomínať. Aktívnou účasťou sme prispeli k hladkému priebehu športovej akcie Vyber si svoj šport, ktorá mala mimoriadny úspech. Študenti nášho gymnázia otvorili aj filmový festival Hory a mesto v kinosále Elektrárne Piešťany. V rámci olympijských aktivít pomáhali s organizáciou piešťanskej BuďFit-ky, zúčastnili sa premietania pútavých filmov so športovou tematikou a absolvovali 9,6 km školský okruh pešej túry okrajom mesta a nábrežím Váhu. Zúčastnili sme sa aj charitatívnej zbierky Biela pastelka 2020, aby sme finančným výťažkom pomohli slabozrakým a nevidiacim. V polovici októbra sa brány školy zatvorili. Hodinu deťom 2020 sme už organizovali len v online priestore.

      Namiesto študentov sa dobrovoľníckym aktivitám začali venovať samotní učitelia a ostatní zamestnanci školy. Dúfajúc, že sa naši študenti skoro vrátia do školských lavíc po celoplošnom testovaní, ako dobrovoľníčky – administratívne pracovníčky sa prihlásili pomáhať v boji proti pandémii učiteľky Zuzana Dvořáková, Katarína Dzurová, Radka Grosmannová a Stanislava Šimová, aby si vyskúšali náročnú prácu v zdravotníckych ochranných odevoch. V odberovom mieste na našom gymnáziu zažili počas dvoch dní veľa emotívnych chvíľ, prejavy spolupatričnosti, vďaky a lásky, dokonca aj jednu ponuku na sobáš.

      S blížiacim sa adventným časom zmobilizovali svoje sily aj členovia odborovej organizácie. Okrem tradičných mikulášskych balíčkov pre deti, pripravili aj sladké prekvapenie pre bývalých kolegov. Pandémia im nedovolila zorganizovať každoročné vianočné posedenie, a tak potešili učiteľov – dôchodcov aspoň osobnou návštevou, aby im mohli popriať veľa zdravia a krásne vianočné sviatky v kruhu blízkych.

      Celoslovenská výzva pripraviť vianočné darčeky pre osamelých starých ľudí s názvom Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok nezostala bez povšimnutia. Zamestnanci gymnázia s láskou nakupovali knihy, krížovky, sladkosti, hygienické potreby, kávy, čaje, hrnčeky, šatky či šále. Počas voľných hodín balili škatule od topánok do vianočných papierov a plnili ich sladkým, slaným, teplým i voňavým prekvapením. Výsledkom ich dobrovoľníckej aktivity bolo 12 preplnených škatúľ pre našich najzraniteľnejších osamelých starkých, ktorým rozohriali srdiečka a dopriali pocit, že na nich stále niekto myslí.

      Pretrvávajúca pandémia nepokazila chuť pomáhať tam, kde je to potrebné. Ďakujem kolegyniam a kolegom, ktorí prispeli svojou nezištnou pomocou k úspešnému priebehu dobrovoľníckych akcií.

      Všetkým dobrovoľníkom – učiteľom, študentom, rodičom i priateľom gymnázia, ktorí sa aktívne zapájajú do života našej školy, prajem krásne vianočné sviatky.

       

      Mgr. Stanislava Šimová

      koordinátorka dobrovoľníkov

    • Zomrel pedagóg a športovec Ladislav Gabovič
     • Zomrel pedagóg a športovec Ladislav Gabovič

     • Vo veku 88. rokov odišiel na večnosť v sobotu 12. decembra 2020 bývalý zástupca riaditeľa piešťanského gymnázia a telocvikár, Ladislav Gabovič.

      Narodil sa 27. júna 1932 vo Zvolene. Po maturite študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Štúdium telesnej výchovy a biológie ukončil v roku 1956.

      Svoju pedagogickú dráhu začal na Jedenásťročnej strednej škole v Galante. Odtiaľ jeho kroky smerovali do Vrbového, kde pôsobil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole a na základnej, kde sa ujal funkcie riaditeľa. Bol aj školským inšpektorom a od roku 1973 až do februára 1990 učil na piešťanskom gymnáziu, kde zastával funkciu zástupcu riaditeľa.

      Po ďalšom štúdiu na Filozofickej fakulty UK získal titul doktora pedagogických vied. Bol nositeľom čestného titulu vzorný pracovník rezortu školstva, viacerých pedagogických ocenení a mnohých telovýchovných vyznamenaní.

      S jeho pôsobením vo funkcii zástupcu riaditeľa gymnázia sa spájajú i úspechy školy, pretože sa hneď od roku 1973 podieľal na jej modernizácii vo výchovno-vyučovacom procese, ako aj výstavbe športového areálu.

      Celý život bol športovcom, trénerom a aktívne sa zapájal do športu.  

      Nech odpočíva v pokoji. Česť jeho pamiatke!

    • IT Akadémia
     • IT Akadémia

     • V školskom roku 2020/2021 sme sa stali partnerskou školou národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Projekt zahŕňa spoluprácu na úrovni prírodovedných predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia a informatika. Umožňuje našim pedagógom testovať metodiky, zúčastňovať sa inovatívnych školení, zapájať žiakov do vybraných súťaží, pripravovať žiakov alebo učiteľov o získanie medzinárodného certifikátu ECDL, spolupracovať s ostatnými partnerskými školami a zapájať sa do popularizačných aktivít projektu. Napomáha budovať prírodovednú, digitálnu a vedeckú gramotnosť.

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie