• Pozvánka pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov
     • Pozvánka pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov

     • Pozývame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú záujem študovať na

      Gymnáziu Pierra de Coubertina v bilingválnom, 4-ročnom a 8-ročnom študijnom programe

      v školskom roku 2018/2019, na stretnutie s vedením školy, kde im budú poskytnuté

      všetky potrebné informácie týkajúce sa štúdia na našej škole.

      Termín:  6. 2. 2018 o 16.00 hod

      Miestnosť:  č.101 v hlavnej budove                                                                   tel. 033/7989311

     • FYZIKA V ELEKTRÁRNI

     • V piatok 10. 11. sme s pani profesorkou Lőfflerovou zažili trochu netradičnú hodinu fyziky. Navštívili sme piešťanskú elektráreň. Čakal tam na nás veľmi zaujímavý program. Najskôr sme sa oboznámili so životom Nikola Teslu, významného elektroinžiniera. V prezentácii bola spomenutá Teslova cievka, s ktorou nám neskôr ukázali množstvo pokusov. Na záver sme si tieto pokusy mohli sami vyskúšať a dotýkať sa výbojov z cievky. Všetkých nás bavilo hrať sa s cievkou a pripomínať čarodejníkov. Táto neobyčajná hodina nám ukázala isté čaro fyziky, ktoré aj napriek niekedy ťažkému učivu môže každý z nás objaviť.

      Alžbeta Bundová

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33 
     Sekretariát 033/79893 12 
     Školský referent - potvrdenia a odpisy 033/79893 25
     Správca športovej haly 033/79893 24 
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33 
     Štatutárna zástupkyňa školy 30 
     Zástupkyňa školy 30
     Školský referent - potvrdenia a odpisy 033/79893 25
     Zborovňa 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky a dejepisu 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet nemeckého jazyka 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31
     Tajomníčka – 12 
     Mzdová účtovníčka –   51
     Knižnica a správca IKT – 46 
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie