• Kraslice od výmyslu gymnazistov
     • Kraslice od výmyslu gymnazistov

     • Členka školskej rady gymnazistov, Lenka Kadlecová z oktávy, prišla s nápadom zorganizovať na Gymnáziu Pierra de Coubertina Súťaž o najkrajšiu kraslicu. Učiteľka Zuzana Jendrichovská nadchla primánov a sekundánov a počas hodín výtvarnej výchovy zdobili kraslice rozmanitými technikami. V stredu pred Veľkou nocou mohli všetci žiaci počas prestávok navštíviť farbami a nápadmi hýriacu prezentáciu šikovnosti najmladších študentov a kraslici, ktorá im najviac padla do oka, dali svoj hlas. Víťazmi sa stali Samuel Rybanský,Viktória Adamcová (príma) a Romana Nedorostová (sekunda).

      Ďakujeme vyučujúcej i žiakom za nevšedné spestrenie prestávok a ukážku, ako možno netradične pokračovať vo veľkonočnej tradícii prípravy kraslíc.

      Fotografie zo súťaže sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Oznam o zápise
     • Oznam o zápise

     • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2018/2019 bude dňa

      6. apríla 2018 (piatok) od 14.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí. Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka. Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

    • Výsledková listina talentových prijímacích skúšok do 1. ročníka bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťanoch v školskom roku 2018/2019
     • Výsledková listina talentových prijímacích skúšok do 1. ročníka bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťanoch v školskom roku 2018/2019

     • Výsledková listina talentových prijímacích skúšok do 1. ročníka bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťanoch v školskom roku 2018/2019 sa nachádza v sekciách Prijímačky a Bilingválne štúdium

     • Gymnazisti po boku pracovníkov jadrovej elektrárne

     • Jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach ponúkla študentom Gymnázia Pierra de Coubertina dňa 14.3.2018 neopakovateľnú možnosť návštevy priestorov elektrárne. Program tvorili prednášky oboznamujúce gymnazistov nielen s alternatívami získavania energie, ale i princípmi práce mechanizmov elektrárne a plánovania postupov demontáže zastaranej výstavby. Reč padla aj na logistiku prevážania odpadu, detoxikácie a pečatenia.

      Teóriu do praxe pomohli zobraziť názorné ukážky prepojenia objektov na modeloch. Veľkým lákadlom pre pokusov chtivých študentov sa stali fyzikálne interaktívne expozície, na ktorých sa premietli zákonitosti prírodných viet pútavou a hravou cestou.

      Bodkou za prednáškovým dopoludním sa stala okružná jazda okolo areálu jadrovej elektrárne doplnená o odborný komentár a opis objektov. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

      Mária Juríková

     • Interaktívne prednášky s ekologickou tematikou.

     • Dňa 13. 3. 2018 (utorok) sa žiaci 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zúčastnili interaktívnych prednášok s ekologickou tematikou. Prednášky boli zamerané na unikáty, ktoré máme na  Slovensku. Prváci a kvinta si vypočuli prednášky s názvom Divy SlovenskaUNESCO na Slovensku a žiaci druhého ročníka a sexty prednášky Pralesy na Slovensku a Význam mŕtveho dreva v lese. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

    • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v šk.r. 2018/2019
     • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v šk.r. 2018/2019

     • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2018/2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať dňa 27. marca 2018 (utorok) o 8.00 hod v novej budove školy. Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 20 minút pred ich začiatkom.

    • Olympijský záber piešťanských gymnazistov
     • Olympijský záber piešťanských gymnazistov

     • V uplynulých dňoch sa žiaci Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zúčastnili krajských kôl v predmetových olympiádach. V Trnave sa uskutočnila olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku v rôznych vekových kategóriách.

      V anglickom jazyku získala 1. miesto Natália Banasová a 2. miesto Magdaléna Ondrejková (obe zo sekundy) a 3. miesto Samuel Oravec z III.D. Víťazka Natália Banasová postupuje do celoslovenského kola. V nemeckom jazyku Laura Sophie Mináriková (sekunda)skončila na 2. mieste a Elisa Masopust – Kreye (kvinta) a Sára Schmittová (III.A) na 3. mieste.

      Marcela Michálková (sexta) vďaka výbornému výkonu v Olympiáde ľudských práv v Hlohovci zvíťazila a   postúpila do celoštátneho kola.

      V okresnom kole Olympiády v dejepise v Piešťanoch zvíťazila Magdaléna Ondrejková( tercia)aj Ester Štubňová (kvarta), obe postúpili do krajského kola.

      Tešíme sa z úspechov našich žiakov v olympiádach a učiteľom, ktorí súťažiacich pripravovali, ďakujeme!

      Ivana Papcunová  

      foto : Mgr. Roman Ševčík

       Úspešné nemčinárky  zľava Elisa Masopust - Kreye, Laura Sophie Mináriková a Sára Schmittová

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33 
     Sekretariát 033/79893 12 
     Správca športovej haly 033/79893 24 
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33 
     Štatutárna zástupkyňa školy 30 
     Zástupkyňa školy 30
     Zborovňa 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky a dejepisu 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet nemeckého jazyka 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31
     Tajomníčka – 12 
     Mzdová účtovníčka –   51
     Knižnica a správca IKT – 46 
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie