• Nádejná piešťanská biologička
     • Nádejná piešťanská biologička

     • Nádejná piešťanská biologička

      V Bratislave sa v dňoch 18.-20. apríla uskutočnilo Celoslovenské kolo Biologickej olympiády – projektová časť. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch reprezentovala Nina Mičová, žiačka kvinty, s prácou, v ktorej riešila problematiku múčnatkotvarých húb parazitujúcich na listoch drevín v mestskej zeleni. Mladá biologička odprezentovala svoj projekt a získala cenné druhé miesto v rámci Slovenskej republiky. Nina nám priblížila priebeh olympiády:

      „Príprave projektu som sa pod vedením učiteľky Evy Domonkosovej venovala celý rok. Najprv výskumu, potom napísaniu práce. Chcela by som zdôrazniť, že môj projekt má aj praktický dosah, dospela som k záveru, že múčnatka ohrozuje vinič a jablone v záhradách susediacich s Panskou záhradou kaštieľa v Moravanoch nad Váhom. Súčasťou mojej práce je i návrh riešenia pre ohrozené miesta – postrekovať fungicídmi stromy nižšieho vzrastu, polievať v suchom období, aplikovať výživu a zhrabávať lístie.“

      Súčasťou olympijského súperenia mladých biológov bola i prezentácia práce v anglickom jazyku; jej zvládnutie bolo podmienkou výberu do medzinárodného kola. Nina Mičová úspešne zvládla i túto časť súťaže a prajeme jej úspešné reprezentovanie gymnázia i mesta Piešťany na medzinárodnej úrovni.

      Ivana Papcunová

      Foto: archív Niny Mičovej

    • Oznam
     • Oznam

     • V dňoch 30.04. a 07.05. 2018 bude vyučovanie na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany prebiehať podľa platného rozvrhu na šk. rok 2017/2018.

      Mgr. Miroslava Hanková, riaditeľka školy

    • Gymnazista pripomenul zabudnutých Slovákov
     • Gymnazista pripomenul zabudnutých Slovákov

     • Tomáš Blahuta, maturant z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, sa 6.apríla zúčastnil krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti v Senici. V  kategórii História, filozofia a právne vedy  získal s prácou Dolná zem –  zabudnutí Slováci 1. miesto a postúpil do celoštátneho kola. Mimoriadne dôležitým prínosom pre prípravu práce bola Tomášova návšteva slovenskej komunity v srbskej Vojvodine, konkrétne v obci Báčsky Petrovec. Počas pobytu získal cenné a autentické poznatky o živote našich krajanov v Srbsku. Celú výpravu do Srbska si piešťanský gymnazista naplánoval sám a sočka je výsledkom niekoľkomesačnej práce. Vojvodinskí Slováci sú veľmi spokojní s pravdivým vykreslením ich každodenných reálií. Navyše bývalý predseda (dnes čestný predseda) Matice slovenskej v Srbsku, Rastislav Surový, poslal autorovi práce pochvalnú správu. Tomášovi prajeme úspešné prezentovanie zaujímavej témy v celoslovenskej konkurencii.

    • Piešťanskí gymnazisti mladými Európanmi
     • Piešťanskí gymnazisti mladými Európanmi

     • Poslednú marcovú stredu sa v Senici uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, do ktorého postúpil aj tím Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Tretiaci Monika Juríková, Nina Papcunová a Matej Moravčík, ktorých na súťaž systematicky pripravovala dejepisárka Edita Kohutovičová, úspešne reprezentovali naše gymnázium i mesto Piešťany. Vo veľmi náročnej súťaži a silnej konkurencii ďalších 11 tímov obsadili výborné 2. miesto vďaka dôkladnému štúdiu faktov o Európskej únii, kultúrnemu a spoločenskému prehľadu, kolektívnemu duchu a pohotovosti vo vyjadrovaní. Ďakujeme za dôstojnú prezentáciu úrovne našich gymnazistov.

      Ivana Papcunová

    • Súťaž "Olympijské pohľadnice"
     • Súťaž "Olympijské pohľadnice"

     • Žiaci sekundy a tercie sa pred začiatkom XXIII. zimných olympijských hier v Pjongčangu zapojili do literárnej súťaže "Olympijské pohľadnice"  vyhlásenej Slovenským olympijským výborom. Cieľom súťaže bolo odovzdať odkaz olympionikom prostredníctvom pohľadnice s fotografiou športovcov, motivovať ich a podporiť počas tohto medzinárodného športového sviatku. Texty odkazov žiakov boli prezentované v Slovenskom olympijskom dome počas trvania olympiády a z veľkého množstva  vybrali olympionici práve žiačku našej školy, Elise Máriu Ábelovú zo sekundy, ktorá sa stala výherkyňou a získala diplom a vecné ceny z olympijskej kolekcie.

      Srdečne blahoželáme!

      Katarína Dzurová

    • Exkurzia v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave a návšteva výstavy Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade
     • Exkurzia v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave a návšteva výstavy Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade

     • 28. marca 2018 sa študenti 3. ročníka a septimy zúčastnili Exkurzie v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave, ktorá bola spojená s návštevou výstavy na Bratislavskom hrade s názvom: Kelti z Bratislavy.

      V zážitkovom centre mali študenti možnosť vyskúšať si pokusy z oblasti fyziky, chémie, biológie i ekológie, oboznámiť sa s využitím poznatkov týchto vedných odborov v praxi. V centre boli študentom k dispozícii odborníci, ktorí im vysvetlili činnosti jednotlivých nainštalovaných zariadení.

      Výstavou na Bratislavskom hrade študentov sprevádzal odborník venujúci sa archeologickým výskumom v Bratislave. Študentov oboznámil s obdobím, keď na území dnešnej Bratislavy a jej okolia sídlili Kelti. Zároveň spomenul i projekty zamerané na výskum v tejto oblasti, ktorá sa vďaka objavom poslednej doby stala zaujímavou i pre odbornú verejnosť v zahraničí.

      Okrem výstavy študenti navštívili i výstavne priestory Bratislavského hradu.

      Akcia bola zaujímavým spestrením vzdelávacieho procesu a ukázala študentom, že vzdelávanie má svoje využitie v bežnom živote.

    • Vernisáž fotografií žiakov z 20. až 40. rokov minulého storočia
     • Vernisáž fotografií žiakov z 20. až 40. rokov minulého storočia

     • Dňa 13.4.2017 sa na našej škole konala vernisáž fotografií žiakov z 20. až 40. rokov minulého storočia, ktorí navštevovali ľudovú a meštiansku školu v priestoroch dnešného gymnázia. Výstavu pripravil a odprezentoval správca IKT Roman Ondrejka. Fotografie sa nachádzajú v galérii školy.

      Foto: Viera Dusíková, David Gono.

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 16. apríla 2018 o 17.00 sa uskutočnia v jednotlivých triedach triedne zasadnutia Rady rodičov.

      Pozývame Vás na stretnutie s učiteľmi. Vaša účasť je žiadúca.

      Mgr. Miroslava Hanková, riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33 
     Sekretariát 033/79893 12 
     Správca športovej haly 033/79893 24 
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33 
     Štatutárna zástupkyňa školy 30 
     Zástupkyňa školy 30
     Zborovňa 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky a dejepisu 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet nemeckého jazyka 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31
     Tajomníčka – 12 
     Mzdová účtovníčka –   51
     Knižnica a správca IKT – 46 
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie