• Pierrova kvapka krvi
     • Pierrova kvapka krvi

     • Dňa 05.06.2018 sa pri hlavnom vchode Gymnázia Pierra de Coubetina uskutoční akcia "Pierrova kvapka krvi". Pre viac informácií kliknite na priložené plagáty.

    • Návšteva Hvezdárne a planetária v Hlohovci s vychádzkou na Poniklecovú lúčku
     • Návšteva Hvezdárne a planetária v Hlohovci s vychádzkou na Poniklecovú lúčku

     • 24. mája 2018 študenti 2. ročníka a  sexty navštívili Hlohovec. Svoju návštevu začali vo Hvezdárni a planetáriu Milana Rastislava Štefánika. V rámci populárno-odbornej prednášky sa oboznámili so Životom hviezd a najatraktívnejšími súhvezdiami nočnej oblohy. Po prednáške vyšli na chránené nálezisko Soroš – Poniklecová lúčka, ktoré sa nachádza na chránenom území Sedliská.

    • Stratené v riadkoch
     • Stratené v riadkoch

     • Do týždňa a do dňa od Noci literatúry sa  opäť zaplnili priestory ŽiWell-u fanúšikmi literatúry. Vo štvrtok 24.mája zorganizovali Emma Vičanová a Elisa Masopust-Kreye, kvintánky z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, čítanie z pôvodnej tvorby mladých autorov. Gymnazistky Lucia Orlovská, Nina Papcunová a Emma Vičanová prečítali ukážky zo svojej tvorby, zazneli básne Michaela Papcuna a predstavili sa aj ďalší mladí autori, víťazi literárnych súťaží. Publikum bolo početné, učitelia i žiaci, rodičia aj starí rodičia literárnych nádejí. Poézia aj poviedky, originalita a  farebnosť štýlu nadchli obecenstvo natoľko, že šikovné mladé organizátorky sľúbili  ďalšiu prezentáciu tvorby mladých na jeseň. Ďakujeme za výborný nápad, skvelú realizáciu, nevšednú a kvalitnú ochutnávku mladej literatúry a nemôžeme sa dočkať pokračovania.

      Ivana Papcunová

      foto Simona Kadlecová

    • Noc literatúry na našom gymnáziu
     • Noc literatúry na našom gymnáziu

     • Noc literatúry na našom gymnáziu

      V stredu večer vstúpila moderná európska literatúra aj do vestibulu piešťanského gymnázia. Nina Papcunová (III.A) prečítala početnému publiku úryvok z románu portugalského spisovateľa G. Tavaresa „Pán Breton a rozhovor“. Netradičné stretnutie v netradičnom čase na tradičnom mieste odštartovalo, dúfame, novú gymnaziálnu tradíciu Noci literatúry.

      Foto: Roman Ondrejka / Michael Papcun

    • Zápis prijatých uchádzačov do 4 a 8-ročného štúdia
     • Zápis prijatých uchádzačov do 4 a 8-ročného štúdia

     • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 8-ročného štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2018/2019 bude dňa

      24. mája 2018 (štvrtok) od 15.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 007 na prízemí.

      Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2018/2019 bude dňa

      25. mája 2018 (piatok) od 14.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 007 na prízemí.

      Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka. Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

    • Noc literatúry 2018
     • Noc literatúry 2018

     • Už 16. mája počas Noci literatúry 2018 vystúpi literatúra zo stránok kníh a pozýva vás na spoločný večer v našom meste aj na gymnáziu.

    • Výsledky EČ a IČ maturitnej skúšky, rozpis ústnej MS
     • Výsledky EČ a IČ maturitnej skúšky, rozpis ústnej MS

     • Výsledky externej časti, internej časti a rozpis ústnej formy maturitných skúšok si maturanti môžu pozrieť na svojich internetových žiackych knižkách v sekcii vyučovanie / maturita.

    • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného štúdia
     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného štúdia

     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného štúdia v školskom roku 2018/2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať v dňoch

      14. mája 2018  -  1. termín  a   17. mája 2018  - 2. termín   o   8.00 hod.

      Prijímacie skúšky do prvého ročníka 8-ročného štúdia v školskom roku 2018/2019 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať dňa

      17. mája 2018  o 8.00 hod.

      Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 15 minút pred ich začiatkom.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33 
     Sekretariát 033/79893 12 
     Správca športovej haly 033/79893 24 
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33 
     Štatutárna zástupkyňa školy 30 
     Zástupkyňa školy 30
     Zborovňa 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky a dejepisu 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet nemeckého jazyka 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31
     Tajomníčka – 12 
     Mzdová účtovníčka –   51
     Knižnica a správca IKT – 46 
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie