• Medzinárodne úspešný gymnazista
     • Medzinárodne úspešný gymnazista

     • Marián Poturnay, študent oktávy na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch,  sa v prvom septembrovom týždni zúčastnil  Stredoeurópskej matematickej olympiády MEMO (Middle European Mathematical Olympiad), 12. ročník matematickej súťaže sa konal v Bielsku-Biale v Poľsku. Spomedzi 66 účastníkov sa piešťanský gymnazista umiestnil najlepšie zo všetkých reprezentujúcich Slovákov a získal striebornú medailu v individuálnej súťaži. Výrazne pomohol aj slovenskému tímu, ktorý skončil na 6. mieste. Mariánovi, matematickému gymnaziálnemu esu, ďakujeme sa skvelú medzinárodnú reprezentáciu školy, mesta aj Slovenska a prajeme mu ďalšie výrazné úspechy.

      Ivana Papcunová

    • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov. 
     • Celoškolské zasadnutie Rady rodičov. 

     • Dňa 17. septembra 2018 (pondelok) o 17:00 sa v športovej hale uskutoční celoškolské zasadnutie Rady rodičov. 

      Následne o 17:45 sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach.                                                                    

      Účasť rodičov potrebná. 

    • Prezident v superlatívoch o piešťanskom gymnáziu
     • Prezident v superlatívoch o piešťanskom gymnáziu

     • Prezident Andrej Kiska navštívil vo štvrtok 6.9. Gymnázium Pierra de Coubertina. Najskôr sa stretol s  riaditeľkou školy Miroslavou Hankovou a skupinou 6 pedagógov, aby zhodnotili súčasný stav školstva a špecifikovali najpálčivejšie problémy. Riaditeľka predstavila  prezidentovi naše gymnázium, ten ho označil ako jedno z najlepších gymnázií na Slovensku. Vzápätí však skonštatoval, že spoločnosť stratila úctu k vzdelaniu.

      Po prehliadke areálu školy sa prezident vyjadril, že gymnázium má nádhernú budovu, vysoko ocenil poriadok v areáli a nadchlo ho množstvo zaparkovaných bicyklov pred telocvičňou. V hale sa potom stretol so študentmi a pedagógmi, hneď v úvode oznámil, že najzaujímavejšia časť práce prezidenta je stretávanie sa s mladými ľuďmi. „Máte veľkú úlohu do budúcnosti. Aké máme školstvo, akí ste vy, tak bude vyzerať naša krajina o 20 - 30 rokov. Investícia do kvalitného vzdelávania je tá najlepšia investícia. Jedno z najzásadnejších rozhodnutí je výber vysokej školy, vyberte si náročnú vysokú školu a rozhodujte sa srdcom,“ prihováral sa gymnazistom. Po diskusii so študentmi prezident zhodnotil, že piešťanské gymnázium je naozaj prestížne, všade je poriadok a študenti sú veľmi kultivovaní. Na záver poďakoval riaditeľke školy za vysokú úroveň gymnázia a so študentmi sa  rozlúčil sa so slovami : „Prajem vám veľa úspechov, šťastia, snívajte a nebojte sa prehry, lebo aj tá vás veľa naučí. Za každým úspechom je veľa neúspechov. Žiadny boj nie je prehraný, kým sa sami nevzdáte. Potrebujeme každého z vás.“

      Ivana Papcunová

      foto: Roman Ondrejka

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33 
     Sekretariát 033/79893 12 
     Školský referent - potvrdenia a odpisy 033/79893 25
     Správca športovej haly 033/79893 24 
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33 
     Štatutárna zástupkyňa školy 30 
     Zástupkyňa školy 30
     Školský referent - potvrdenia a odpisy 033/79893 25
     Zborovňa 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky a dejepisu 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet nemeckého jazyka 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31
     Tajomníčka – 12 
     Mzdová účtovníčka –   51
     Knižnica a správca IKT – 46 
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie