• Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného a 8 ročného štúdia
     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného a 8 ročného štúdia

     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného a 8 ročného štúdia v školskom roku 2019/2020 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch budú konať v dňoch

      13. mája 2019  -  1. termín  a   16. mája 2019  - 2. termín   o   8.00 hod.

      Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 15 minút pred ich začiatkom.

    • Veľkonočná súťaž o najkrajšiu kraslicu
     • Veľkonočná súťaž o najkrajšiu kraslicu

     • Streda pred veľkonočnými prázdninami sa na našej škole niesla v duchu osláv jarných sviatkov. Nechýbali korbáče, rozkvitnutý zlatý dážď, veľkonočná výzdoba a, samozrejme, (ne)tradičné kraslice. O veľkonočnú atmosféru sa aj tento rok postarali žiaci prímy a sekundy, ktorí s pani prof. Jendrichovskou pripravili výstavu veľkonočných vajíčok spojenú so súťažou o najkrajšiu kraslicu. Počas prestávok tak mali študenti a učitelia príležitosť nielen pokochať sa pestrofarebnými a originálnymi výtvormi najmladších gymnazistov, ale hlasovaním aj oceniť ich zručnosť, nápaditosť, znalosť rôznych výtvarných techník, zmysel pre detail či úctu k tradíciám. Najvyšší počet hlasov získala kraslica Tobiasa Kopúna z prímy. 2. miesto obsadila Diana Rustemová z prímy a na 3. mieste skončila Patrícia Bitarovská zo sekundy. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme! Fotografie z výstavy nájdete v školskej fotogalérii.

    • Návšteva veľvyslanca USA na gymnáziu.
     • Návšteva veľvyslanca USA na gymnáziu.

     • Dňa 16.4.2019 navštívil Gymnázium Pierra de Coubertina veľvyslanec USA na Slovensku, pán Adam Sterling. Po prehliadke školy a priľahlého športového areálu sa stretol so žiakmi IV.B triedy – bilingválneho štúdia, s ktorými diskutoval na aktuálnu tému z oblasti multikultúrneho spolužitia vo veľkých mestách. Žiaci sa aktívne zapájali, zaujímali sa o problematiku a diskutovali. Pán veľvyslanec vysoko ocenil nielen všeobecný rozhľad žiakov z danej oblasti, ale aj ich mimoriadne komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

      Fotografie  sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

       

      Gymnázium Pierra de Coubertina was honored to welcome Mr. Adam Sterling, the US Ambassador to Slovakia, who paid a visit on 16.4.2019. Upon touring the school building and the sports area on campus, he met with students of class IV.B enrolled in the bilingual program, with whom he discussed current issues of coexisting in multicultural environments of metropolitan cities. The students showed great interest in the topic and actively participated in the discussion. Mr. Sterling highly appreciated not only the students’ insights but also their ability to express their views in an eloquent way. 

    • Gymnazisti s narcismi
     • Gymnazisti s narcismi

     • Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa 11. apríla, v Deň narcisov, aktívne podieľali na organizovaní tradičnej zbierky v budove gymnázia aj na Kúpeľnom ostrove. Pripnutím narcisu vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi a príspevkom podporili Ligu proti rakovine.

      na fotografii aktivisti Ema Višňovská (III.B), Juraj Štefanka (III.C) a maturanti zo IV.A

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33 
     Sekretariát 033/79893 12 
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33 
     Štatutárna zástupkyňa školy 30 
     Zástupkyňa školy 30
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31
     Sekretárka – 12 
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42 
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie