• Gymnazisti rozumejú literatúre
     • Gymnazisti rozumejú literatúre

     • V rámci spolupráce Gymnázia Pierra de Coubertina so Slovenskou asociáciou pre estetiku a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v pondelok 27. mája uskutočnila diskusia na tému Domáce versus cudzokrajné v literatúre.

      Projekt S umením do škôl zavítal aj do Piešťan. V čerstvo zrekonštruovanej zimnej záhrade a čitárni (spojovacia terasa starej budovy gymnázia so starou telocvičňou) diskutovali žiaci sexty so slovenskými spisovateľmi Marekom Vadasom a Veronikou Šikulovou. Diskusiu moderovala teoretička literatúry Hana Zeleňáková a sextáni si vypočuli nielen autorské čítanie, ale zaujalo ich najmä rozprávanie M. Vadasa o osobných zážitkoch a  skúsenostiach z Afriky. Gymnazisti sa tešia na ďalšiu spoluprácu s literárnymi teoretikmi z Nitry , s chuťou sa pustili do čítania najnovších Vadasových poviedok a ďalších čerstvých slovenských literárnych noviniek.

      Ivana Papcunová

    • Pozvánka na stretnutie rodičov
     • Pozvánka na stretnutie rodičov

     • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

      pozýva na stretnutie rodičov žiakov prímy 8-ročného štúdia

      v školskom roku 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 5. júna 2019 (streda) o 16.00 h v miestnosti U 101

      na prvom poschodí v hlavnej budove školy. Na stretnutí budú rodičom prezentované najdôležitejšie informácie týkajúce sa organizácie štúdia, potrebných pomôcok, stravovania a mimoškolských aktivít.

    • Piešťanskí gymnazisti pre ProWinter
     • Piešťanskí gymnazisti pre ProWinter

     • Piešťanskí gymnazisti Klára Frťalová, Jana Jakábová, Simona Vavrincová, Laura Svetlíková, Betka Nováková, Laura Némethová, Michal Višňovský a Michal Monček pod vedením učiteľky anglického jazyka Evy Corticelli v spolupráci s Materským centrom Úsmev pripravili v sobotu 11. mája sprievodné podujatie k odhaleniu sochy Ľudovíta Wintera. Na podnet občianskeho združenia ProWinter zorganizovali športovo-zábavné popoludnie pre deti – skákanie  cez švihadlo, cez gumu, cez prekážky, hádzanie kruhmi a loptami, badminton, twister, petang... Materskému centru gymnazisti pomohli s prípravou detskej nemocnice Ľudovíta Wintera, deti sa oboznámili s liečebnými postupmi, s prácou lekárov a sestier, samy si s nadšením niektoré úkony vyskúšali. Do tretice prispeli piešťanskí gymnazisti napísaním reflexií v angličtine o živote a diele Ľudovíta Wintera. Z textov vytvorila E. Corticelli brožúru, ktorá bola pamätným darčekom pre potomkov Winterovcov.

      Publikácia Reflections on Winter

      Eva Corticelli

    • Oznam
     • Oznam

     • Dňa 14. mája 2019 z technických príčin na strane dodávateľa nebude poskytnutá strava žiakom a zamestnancom Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Z toho dôvodu bude vyučovanie prebiehať podľa utorkového rozvrhu od 1. po 6. vyučovaciu hodinu, z ktorých každá bude skrátená na 30 minút.

      Vyučovanie sa v utorok 14.05. 2019 začne o 8.00 a skončí o 11.40.

    • Zápis prijatých uchádzačov
     • Zápis prijatých uchádzačov

     • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 8-ročného štúdia

      na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2019/2020 bude dňa

      22. mája 2019 (streda) od 15.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 007 na prízemí.

       

      Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 4-ročného štúdia

      na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2019/2020 bude dňa

      24. mája 2019 (piatok) od 14.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 007 na prízemí.

      Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka.

      Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie